ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 28 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2008
 

Είναι προφανές πώς η ενέργεια από τα απορρίμματα συμπεριλαμβάνεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η ανθρώπινη, η αγροτική, η βιομηχανική δραστηριότητα είναι συνεχής και ανανεώσιμη. Παράγει απόβλητα, πηγή συνεχούς και ανανεώσιμης ενέργειας. Οι δύο βασικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας είναι η ζύμωση και η αποτέφρωση.

Α. Αποτέφρωση αποβλήτων:

Το κάψιμο των οικιακών,βιομηχανικών, γεωργικών αποβλήτων μας επιτρέπει να ανακτήσουμε ενέργεια υπο μορφή θερμότητας ή ηλεκτρισμού ή και των δύο (συμπαραγωγή Θερμότητας –Ηλεκτρισμού) και απαλλάσσει το περιβάλλον από τα σκουπίδια.

1. Η αποτέφρωση των οικιακών αποβλήτων: Κάθε κάτοικος "παράγει", στην Ευρώπη, περίπου 1Kg οικιακά απορρίμματα (το διπλάσιο στη Βόρειο Αμερική). Τα οικιακά απόβλητα περιέχουν, ανάλογα με τις χώρες από 24-40% χαρτικά, 20-30% σαπισμένα απόβλητα της κουζίνας ή του κήπου 5-11% πλαστικά. όλα αυτά τα απόβλητα καθώς και τα υφάσματα είναι καύσιμα. Σε αντίθεση, το γυαλί (6-13%) και τα μέταλλα (4-8%) δεν είναι.

Εκτιμάται λοιπόν πως περίπου το 70% των οικιακών μας απορριμμάτων είναι καύσιμα. Παρόλα αυτά η αποτέφρωση είναι κατΆ αρχήν ένα τρόπος εξάλειψης των οικιακών αποβλήτων (μειώνοντας τους το βάρος κατά 70% και τον όγκο 90%) πριν αποτελέσουν μέσο παραγωγής ενέργειας. Πρωταθλήτριες στην αποτέφρωση αποβλήτων είναι η Ιαπωνία (περισσότερο από 70% των αποβλήτων) και η Γαλλία (43% των αποβλήτων). Στη Γαλλία το 2004, περισσότερα από 80% των 134 γαλλικών εργοστασίων αποτέφρωσης ανακτούσαν την ενέργεια και, καθώς πρόκειται για τεράστιες εγκαταστάσεις 95% των αποτεφρωμένων αποβλήτων αξιοποιούταν υπο μορφή ενέργειας.

2. Η τεχνική της αποτέφρωσης:

Ένα εργοστάσιο αποτέφρωσης περιλαμβάνει βασικά ένα φούρνο και ένα θάλαμο μετάκαυσης. Στο φούρνο, διεξάγεται αποσύνθεση των απορριμμάτων (πυρόλυση: 1000ο C) και απελευθέρωση αερίων. Στο θάλαμο μετάκαυσης, τα έρια καίγονται στους 800-900ο C περίπου. Στο φούρνο, τα απορρίμματα πρέπει να κατανεμηθούν σωστά και να έρθουν σε επαφή με τον αέρα. Υπάρχουν τρία είδη φούρνων: οι φούρνοι στήριξης, στηρίζουν και αναστρέφουν τα απορρίμματα, περιστροφικοί φούρνοι (η περιστροφική κίνηση διασφαλίζει την ανάμειξη), και φούρνοι ρευστοποιημένης κλίνης (τα οικιακά απόβλητα αναμειγνύονται σε μια κλίνη άμμου η οποία τίθεται σε αιώρηση μέσω εμφύσησης αέρα)

3. Υποδειγματική μονάδα αποτέφρωσης (190.000 τόνους σκουπιδιών):

Στην Αυστρία με την αυξημένη οικολογική συνείδηση των κατοίκων, υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια αποτέφρωσης απορριμμάτων σε μια περιοχή ανάμεσα στα χωριά Zwentendorf και Durnrhr στην επαρχία Niederostereich της κάτω Αυστρίας. Στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας A.V.N, συγκεντρώνονται με τρένα (το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον μέσο) τα οικιακά απορρίμματα 1.600.000 κατοίκων.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους αποτεφρωτήρες απορριμμάτων, το ΑVN δεν είναι εγκατεστημένο στο κέντρο, μεταξύ οικιακών μερών της περιοχής ενδιαφέροντος, αλλά στην καρδιά του αγροτικού – παραγωγικού τμήματος της. Η περιοχή η οποία εξυπηρετείται απΆ τη συγκεκριμένη μονάδα είναι περίπου 20.000 τετραγωνικά μίλια και παράγει περίπου 190.000 τόνους σκουπιδιών. Προκειμένου να φτάσουν τα απορρίμματα από μία περιοχή στο ΑVN, διανύεται κατά μέσο όρο απόσταση 100 χιλιομέτρων. Ένας άλλος όγκος απορριμμάτων προέρχεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες από όλη την Αυστρία.

Οι αποτεφρωτήρες οικιακών απορριμμάτων έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξάγουν τους ρυπαντές από τα σκουπίδια. Η όλη διαδικασία της καύσης (1000ο C) καταστρέφει τα επιβλαβή στοιχεία που έχει η μάζα των σκουπιδιών.

Από 1 τόνο σκουπιδιών τελικά απομένουν 250 κιλά στάχτη (σε μορφή πετρώματος), 30 κιλά ρινισμάτων μετάλλων (κυρίως σιδήρου) 2 κιλά γύψος, 30 κιλά σκόνη που έχει προκύψει από φιλτράρισμα ινών κι 1 κιλό υπολειμμάτων.

Η στάχτη είναι αβλαβής και μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να αποτεθεί σε ελεύθερους χώρους. Η σκόνη από το φιλτράρισμα, καθώς και τα υπολείμματα, μετά από κατεργασία μπορούν να αποθηκευτούν σε δεξαμενές και να αξιοποιηθούν σε βιομηχανικές εφαρμογές.Τα ρινίσματα μετάλλων και ο γύψος χρησιμοποιούνται απευθείας στη βιομηχανία.

Η σχετική και πλήρης ενημέρωσης του ντόπιου πληθυσμού είναι μέρος της πολιτικής του AVN.Απο το 1997 που ξεκίνησαν οι εργασίες, εκδίδεται ενημερωτικό εγχειρίδιο με σημαντικές πληροφορίες για το κέντρο ανακύκλωσης. Το κοινό μπορεί να δεί από ειδικά διαμορφωμένο χώρο όλη τη διαδικασία της καύσης, καθώς και τη διαδικασία της μεταφοράς με τα τρένα. Αξιοσημείωτο είναι το " κέντρο πληροφόρησης νέων και παιδιών", που ουσιαστικά αποτελεί ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη νεολαία της περιοχής.

4) Ανάκτηση ενέργειας:

Το θερμαντικό δυναμικό του 1 τον. οικιακών αποβλήτων ποικίλει περίπου 6-9 Mjoyle/ Kgr, ανάλογα με το αν βρισκόμαστε σε αγροτική περιοχή ή σε μεγάλο αστικό οικισμό. Θεωρείται ότι 5-7 τον. οικιακών απορριμμάτων ισοδυναμούν με 1 τον. μαζούτ. Στους καπνούς της εξόδου του φούρνου μπορούμε νΆ ανακτήσουμε την ενέργεια. Οι καπνοί διαχέουν τη θερμότητά τους μέσω ενός εναλλάκτη, στο εσωτερικό του οποίου κυκλοφορεί είτε υπερθερμασμένο νερό, είτε ατμός.

Εάν επιθυμούμε να παράγουμε θερμότητα, το υπερθερμασμένο νερό αρκεί. Αν η αποδοτικότητα εναλλαγής είναι πολύ καλή (70-80%), μπορούν να παραχθούν περίπου 1000 ΚWh θερμικής ενέργειας. Η θερμότητα μπορεί να τροφοδοτήσει είτε κοντινά εργοστάσια, είτε αστικά δίκτυα θερμότητας που εξυπηρετούν από μόνα τους κατοικίες ή άλλα κτίρια για τη θέρμανση ή για το θερμό νερό οικιακής χρήσεως

Ο ατμός κατευθύνεται προς ένα στρόβιλο, ο οποίος με τη σειρά του περιστρέφει μια ηλεκτρική γεννήτρια. Η ενεργειακή απόδοση του στροβίλου εξαρτάται προφανώς από τη διαφορά πίεσης ανάμεσα στην είσοδο και την έξοδο του στροβίλου, και να είναι της τάξης του 25%. Το πλεονέκτημα έγκειται στο ότι αυτός ο ηλεκτρισμός μπορεί να αξιοποιηθεί όλη τη χρονιά. Ένά μέρος του ηλεκτρισμού καταναλώνεται για ίδιες ανάγκες του εργοστασίου. Το υπόλοιπο αυτού δύναται να πωληθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, και δεν έχουμε πλέον ανάγκη, όπως στην περίπτωση της θερμότητας να εντοπίσουμε έναν πελάτη στη γύρω περιοχή.

Τέλος, μπορούμε να παράγουμε ταυτοχρόνως ηλεκτρισμό και θερμότητα "συμπαραγωγή" χρησιμοποιώντας την εναπομένουσα θερμότητα του ατμού που βγαίνει από το στρόβιλο. Στις 1000 KWh συμπαραγωγής, τα 200 ΚWh είναι ηλεκτρική ενέργεια και 800 ΚWh θερμική ενέργεια.

Στη Γαλλία, το 2004, η αποτέφρωση οικιακών αποβλήτων παρήγαγε 8, 3 ΤWh θερμότητας (700.000 τ. ισοδυνάμου πετρελαίου) και 3,2 ΤWh ηλεκτρισμού.

Πηγές: 1) Εφ. Το ΒΗΜΑ 2) Jacques Vernier (Μηχανικός Πολυτεχνείου –Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου περιβάλλοντος). 3) Περ. Ecotec. 4) Διαδίκτυο: Google.gr και In.gr

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ..
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 93 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58161287
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.