ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2007


Στην Ευρώπη ανακυκλώνεται πάνω από 50% των στερεών απορριμμάτων, ενώ στην Ελλάδα μόλις το 8%.

α) Ανακύκλωση στη χώρα μας.

Ως ανακύκλωση μπορεί να ορισθεί η διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο.

Η ανακύκλωση αποτελεί τη διέξοδο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν αποτελεσματική μέθοδος και όχι σαν πρόσκαιρη μόδα.

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ανακύκλωση αποτελεί σύγχρονη απαίτηση και αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στη χώρα μας όμως γίνεται σε χαμηλά ποσοστά και διεξάγεται περιοριστικά (χαρτί 20%, γυαλί 20%, αλουμίνιο 30%), σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν πετύχει μεγάλη μείωση των απορριμμάτων τους (Γερμανία, Αυστρία κ.λ.π)

Σε ορισμένες χώρες 8 στους 10 πολίτες συμμετέχουν σήμερα όχι μόνο στη διαλογή και ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, γυαλί και μέταλλα, αλλά και οργανικών υλικών. Στην Ελλάδα παρατηρείται καθυστέρηση και αργή επέκταση τέτοιων προγραμμάτων και μικρή αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και κατΆ επέκταση στην εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα

β) Παραδείγματα νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

1) To Ελληνικό κέντρο ανακύκλωσης (Ε.Κ.ΑΝ) στους ¶γιους Θεόδωρους, όπου ξεκίνησε πρόσφατα και πραγματοποιείται η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

2) Πρότυπη μονάδα ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών που λειτουργεί στην Κομοτηνή από το Μάρτιο του 2006.Στόχος της μονάδας είναι η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών με την κατασκευή χρηστικών τελικών προϊόντων, που θα εξυπηρετήσουν τόσο τις ανάγκες της εταιρείας όσο και ανάγκες της αγοράς. Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 2,5 τόνους ελαστικού την ώρα.

3) Ανακύκλωση και κομποστοποίηση, με εξειδικευμένα μηχανήματα από την εταιρεία ARVIS A.E., των οργανικών απορριμμάτων.

4) Ανακύκλωση πλαστικού, στη σύγχρονη μονάδα "Σ.Ροκιζας ΑΒΕΕ" στο 5ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού ¶ργους-Ναυπλίου.

5) Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ανακύκλωσης, με 250 μέλη από 46 κράτη, περιλαμβανομένων και των 15 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Αιγύπτου, της Ελβετίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κλπ. Οι πρωταρχικοί αντικειμενικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι:

- Να συνηγορεί υπέρ της βιομηχανίας ανακύκλωσης ελαστικών στις επαφές με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το καταναλωτικό κοινό.

- Να προωθεί τη χρήση ανακυκλούμενου ελαστικού σε ευρύ φάσμα προϊόντων και εφαρμογών

- Να βοηθά στην ανάπτυξη και προβολή των βιομηχανικών προτύπων για την ανακύκλωση των ελαστικών.

- Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Καρδίτσα με δυνατότητα ανακύκλωσης 15 τόνων απορριμμάτων την ημέρα. κλπ.

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την δράση της μέχρι 31-12-2006,ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από το πρόγραμμα ανακύκλωσης που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα ανερχόταν περίπου σε 4,3 εκατ. κατοίκους. Οι δήμοι που συνεργάζονται με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης που οργανώνει η ΕΕΑΑ ανήλθε σε 337 και οι συμβεβλημένες υπόχρεες επιχειρήσεις σε 1078, οι οποίες εκτιμάται ότι εκπροσωπούν το μεγαλύτερο μέρος των συσκευασιών που διατίθενται ετησίως στην εγχώρια αγορά. Οι συνολικές επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων έργων και την επέκταση των υφιστάμενων υπερέβησαν τα 9.000.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες για την λειτουργία των έργων ήταν υψηλότερες από 17.000.000 ευρώ

γ) Ωφέλειες από την ανακύκλωση:

Κάνοντας ανακύκλωση έχουμε μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων για ταφή και συνεπώς μικρότερη ρύπανση των νερών και του αέρα στη χωματερή στην οποία διατίθενται.

Ακόμα παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωματερών, αντιμετωπίζοντας έτσι τη δυσκολία εξεύρεσης νέων χωματερών και μειώνεται το κόστος συλλογής και διάθεσης των απορριμμάτων.

Με την επαναφορά χρήσιμων υλικών στον οικονομικό κύκλο, μειώνονται οι εισαγωγές σκραπ από το εξωτερικό και αυτά τα υλικά επανεισέρχονται στη βιομηχανία χωρίς την ανάγκη κατασπατάλησης πρώτων υλών.

Η χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης κατά την διαδικασία επεξεργασίας και κατασκευής νέων προϊόντων.

Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υλικών από πρωτογενείς πηγές. Αυτό αν συνδυαστεί με την αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών στη φύση και τι συνεπαγόμενο αυξημένο κόστος τους, κάνει την ανακύκλωση περισσότερο χρήσιμη και αναγκαία.

Τέλος εξοικονομούνται μεγάλα ποσά απο τα έξοδα μεταφοράς των απορριμμάτων προς τις χωματερές που είναι αρκετά μακριά απο τις κατοικημένες περιοχές.

Η εφαρμογή της ανακύκλωσης με την μορφή Διαλογής στη Πηγή μειώνει το κόστος συλλογής των απορριμμάτων, επειδή παρεμβαίνει και επηρεάζει τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς τους

Τέλος για την λειτουργία ανακύκλωσης απαιτείται η απασχόληση προσωπικού στα διάφορα στάδια υλοποίησης τους. Απο στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι με την Διαλογή στη Πηγή δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε σχέση με την Υγειονομική Ταφή σε αναλογία 5:1.

Παραδείγματα ωφελειών από ανακυκλώσιμα υλικά:

- Εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει λόγω της χρήσης ανακυκλωμένων αντί πρωτογενούς υλικού: ανακυκλωμένος χάλυβας 74%, ανακυκλωμένο αλουμίνιο 95%,ανακυκλωμένος χαλκός 85%, ανακυκλωμένος μόλυβδος 65%, ανακυκλωμένο χαρτί 64%, ανακυκλωμένο πλαστικό 80%.

- Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού σώζονται: 17 δένδρα, 7.000 γαλόνια νερό, 380 γαλόνια πετρελαίου, 4100 KWh ηλεκτρικής ενέργειας.

δ) Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη:

Πρωταθλήτρια στην Ε.Ε αναδεικνύεται η Ολλανδία, όπου ανακυκλώνεται το 65% του συνόλου των δημοτικών στερεών απορριμμάτων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αυστρία, όπου ανακυκλώνονται το 59% των απορριμμάτων, ενώ τη Τρίτη θέση καταλαμβάνει η Γερμανία, όπου ανακυκλώνεται το 58%. Στην Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, ανακυκλώνεται μόλις το 85 των 433 κιλών που παράγει ο καθένας από εμάς ετησίως, ενώ στην 15η και τελευταία θέση βρίσκονται οι Πορτογάλοι, που ανακυκλώνουν μόνο το 3%.

Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται περίπου 1,3 δις. τόνοι απορριμμάτων, από τα οποία 40 εκ. είναι επικίνδυνα τοξικά απόβλητα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μέχρι το 2020 ο όγκος των απορριμμάτων στην Ε.Ε θα αυξηθεί κατά 45%. Γι το λόγο αυτό οι ιθύνοντες της Ε.Ε. δίνουν μεγάλη σημασία στη διάδοση της ανακύκλωσης και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα αυτό. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση αποτελούν μια από τις 3 βασικές αρχές που έχει θέσει η Ε.Ε με σκοπό τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ..
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 71 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54584149
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.