ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2007


Τέλος εποχής για τους Χ.Υ.Τ.Α (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Η Ε.Ε. τους θεωρεί τεχνολογικά ξεπερασμένους.

α) Τα χειρότερα ποσοστά κατέχει η Ελλάδα στην ανακύκλωση και επανάχρηση.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της υπηρεσίας περιβάλλοντος της Ε.Ε. με τίτλο "Από την διάθεση σε ΧΥΤΑ έως την Ανακύκλωση: κοινός προορισμός διαφορετικοί δρόμοι", η Ελλάδα κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων. Η κυρίαρχη μέθοδος – που εξακολουθεί ακόμη να χρηματοδοτείται αδρά- είναι η απόθεση των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ, μέθοδος που χρησιμοποιείται πλέον ελάχιστα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Την στιγμή που η Ελλάδα πασχίζει να κλείσει τις παράνομες χωματερές της και παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο ακόμα και για τις σύγχρονες – όπως ΧΥΤΑ Φυλής – η Ευρώπη προχωράει ένα βήμα παραπέρα και μελετά αυστηροποίηση των Οδηγιών: καλύτερες τεχνολογίες, μείωση των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων στις χωματερές, ακόμη μεγαλύτερη ανακύκλωση και επανάχρηση.

Η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία και το Βέλγιο στέλνουν σε χωματερές λιγότερο από το 10% των απορριμμάτων τους, ανακυκλώνοντας περισσότερο από 50%. Ενώ την ίδια στιγμή η Ελλάδα στέλνει σε χωματερές το 90% των απορριμμάτων της, ανακυκλώνοντας λιγότερο από το 10% (στην τελευταία θέση της Ε.Ε, μαζί με την Πολωνία).

Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκώς όσον αφορά τη μείωση των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων που καταλήγουν στα σκουπίδια.. Το 2003 η χώρα μας έστειλε 140% περισσότερα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα στις χωματερές από ότι το 2005, με στόχο να πέσει στο 75%, δηλαδή στο μισό, έως το 2010.

Επίσης ο Έλληνας κοινοτικός επίτροπος αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας, δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα με την διαχείριση των αποβλήτων. "Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, προκρίνεται όλο και περισσότερο η λύση των ΧΥΤΑ, αν και θεωρείται πλέον τεχνολογικά ξεπερασμένη στην υπόλοιπη Ε.Ε.. Το βασικό θα έλεγα, είναι να ξεκινήσει κανείς από την μείωση του όγκου των τελικών απορριμμάτων.. Πρέπει δηλαδή, να δοθεί έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων, για παράδειγμα μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση μέσω της διαλογής στην πηγή και μόνο στο τέλος την τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ(Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)."

β) Επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή οικολογικά συμβατών πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων.

Εκ των πραγμάτων, αλλά και για την εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς επίσης και για την αποφυγή καταδικαστικών αποφάσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταβολής περαιτέρω χρηματικών προστίμων είμαστε υποχρεωμένοι να συνειδητοποιήσουμε και να ακολουθήσουμε με συνέπεια ορισμένες αρχές όπως:

- Τα απορρίμματα δεν είναι για πέταμα. Αποτελούνται, σε μεγάλο ποσοστό από χρήσιμα υλικά.

- Οι ζημίες στο περιβάλλον πρέπει να προλαμβάνονται και όπου πραγματοποιούνται να επανορθώνονται.

- Τόσο και κυρίως ο παραγωγός (βιομηχανία, βιοτεχνία) όσο και ο ενδιάμεσος ή τελικός χρήστης (δημότης, επιχείρηση,τελικός καταναλωτής) υλικών προϊόντων ευθύνονται για την δημιουργία ή την αποφυγή δημιουργίας απορριμμάτων από τα εν λόγω προϊόντα

- Οι πρακτικές διαχείρισης οφείλουν να ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα (από το Βέλτιστο προς το Χείριστο): Πρόληψη- ελαχιστοποίηση-επαναχρησιμοποίηση –ανακύκλωση- ανάκτηση και τέλος διάθεση σε ΧΥΤΥ. (όχι ΧΥΤΑ).

Ο όρος ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) και η πολιτική που προωθείται μέσω αυτού σήμερα πρέπει να εκλείψει και στη θέση του να προβάλλει και να καθιερωθεί ένα νέος όρος και μια νέα πολιτική: X.Y.T.Y (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), η ο όρος: Χ.Ε.Δ.Υ (Χώρος Εδαφικής Διάθεσης Υπολειμμάτων). Οι νέοι αυτοί όροι έρχονται να προστεθούν στους όρους που αφορούν στις γενικές αρχές της διαχείρισης των απορριμμάτων γενικώς, οι οποίοι και αποτελούν τον πυρήνα της νέα πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

γ) Σύγχρονη μονάδα υψηλών προδιαγραφών για ολοκληρωμένη επεξεργασία απορριμμάτων (Μασσαλία Γαλλίας).

Ένας συνδυασμός νέων τεχνολογιών με άριστα αποτελέσματα, επιλέχτηκε μετά από διαγωνισμό το 2005 για την κατασκευή και λειτουργία για 25 χρόνια της ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας 391.200 τόνων ετησίως της Μασσαλίας (Γαλλία) εξυπηρετώντας πληθυσμό 650. 000 ατόμων. Η επιλογή έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:

- Ελαχιστοποίηση της ποσότητας εναπόθεσης υπολείμματος στο χώρο υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Υ)

- Μεγιστοποίηση της ανάκτησης αξιοποιήσιμων υλικών και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

- Μείωση εκπομπών ρύπων του φαινομένου του θερμοκηπίου

- Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων με εφαρμογή βέλτιστων τεχνολογιών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας.

Στη μονάδα αυτή συνδυάζονται δύο αποδοτικές και ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες επεξεργασίας:

1) Αναερόβια χώνευση του οργανικού κλάσματος. 2) Ενεργειακή αξιοποίηση του κλάματος υψηλής θερμογόνου δυνάμεως.

Με αυτό τον συνδυασμό επιτυγχάνεται ποσοστό τελικής διάθεσης στο ΧΥΤΥ 9% της αρχικής ποσότητας των εισερχομένων αστικών στερεών αποβλήτων. Με την ενεργειακή αξιοποίηση παράγεται ηλεκτρική ενέργεια 210.000 MWh ετησίως. Επίσης παράγονται ανακυκλώσιμα υλικά και υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό υλικό (compost).

δ) Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου:

Τα πλεονεκτήματα της προαναφερθείσας μεθόδου επεξεργασίας αστικών αποβλήτων είναι:

- Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης με αυτόνομη ενεργειακή αξιοποίηση μέσω παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

- Η συνολική διατιθέμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο είναι 210.000 MWh ετησίως ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας πόλης 40,000 κατοίκων.

- Ο συνδυασμός δύο προηγμένων τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της τελικής ποσότητας εναπόθεσης στον Χ.Υ.Τ.Υ. και την εκ τούτου μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του.

- Η μονάδα ανακυκλώνει και επαναχρησιμοποιεί όλη την ποσότητα του νερού που παράγεται σε αυτήν.

- Όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας γίνονται σε κλειστούς χώρους ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ενοχλητικών οσμών προς τα έξω.

- Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης για τα επόμενα 25 χρόνια και έχει τη δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας κατά 50%.

- Ολοκληρωμένη επεξεργασία γίνεται με τεχνολογίες απολύτως φιλικές προς το περιβάλλον οι οποίες δεν έχουν καμιά επίπτωση στη φύση.

Με βάση τα παραπάνω, η μονάδα επεξεργασίας της Μασσαλίας αποτελεί τη λύση και το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για μεγάλες μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.


.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 73 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54584047
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.