ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2007

Μέρος 2ο: Το πρόβλημα της κοινωνικής αποδοχής.

α) Παράγοντες αντίδρασης του κοινού.

Το πρόβλημα της κοινωνικής αποδοχής για των χωροθέτηση χώρων διάθεσης απορριμμάτων έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο σε σημείο που τα έργα που κατασκευάζονται σήμερα είναι όχι αυτά που είναι τεχνικοοικονομικά σκόπιμα, αλλά αυτά που είναι αποδεκτά από τις τοπικές κοινωνίες. Μεθοδολογίες για υπέρβαση των προβλημάτων κοινωνικής αποδοχής έχουν αναπτυχθεί, αλλά απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και κυρίως έγκαιρη παρέμβαση πριν το πρόβλημα πάρει τέτοιες διαστάσεις που είναι αξεπέραστο.

Το ζήτημα των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας στις προσπάθειες χωροθέτησης χώρων διάθεσης απορριμμάτων αλλά και διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων (εργοστασίων, βιοτεχνιών, εργαστηρίων κ.λ.π.) έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στη χώρα μας. Απόρροια της ψυχοσύνθεσης του Έλληνα αλλά και μέχρι κάποιο σημείο δικαιολογημένη φοβία, η κοινωνική αναταραχή που προκαλείται όταν υπάρξει η πληροφορία για πιθανή γειτνίαση με Χώρους Υγειονομικής Ταφής, οφείλεται κυρίως στους παρακάτω εμφανείς παράγοντες:

- Η πολύ κακή εικόνα που έχει η διάθεση απορριμμάτων στη χώρα μας με τους εκατοντάδες χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης που αυτοαναφλέγονται και αναδίδουν δυσοσμία ρυπαίνοντας αισθητικά το περιβάλλον και απειλώντας την δημόσια υγεία.
- Η απουσία υποδειγμάτων καλής λειτουργίας της υγειονομικής ταφής πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στην Ελλάδα που δημιουργούν φόβο για το άγνωστό που λέγεται ΧΥΤΑ.
- Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες αρχές για να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν άρτια ένα μεγάλο τεχνικό έργο.
- Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις των Δημοτικών /Κοινοτικών Συμβουλίων που για λόγους αντιπολιτευτικούς και μόνο αντιδρούν πολλές φορές στην προοπτική επίλυσης του ζητήματος της διάθεσης των απορριμμάτων.
- Οι τοπικιστικές / εγωιστικές αντιπαλότητες των κατοίκων της μιας Κοινότητας με την άλλη που προτιμούν την ευρύτερη υποβάθμιση της περιοχής τους από το να υποχωρήσουν σε μια περιβαλλοντικά ορθή λύση.
- Το πρόβλημα της μείωσης της αξίας της γης γύρω από τον μελλοντικό ΧΥΤΑ που είναι απόλυτα θεμιτό και μπορεί να αντιμετωπισθεί αλλά εμφανίζεται αλλά εμφανίζεται πολλές φορές με το μανδύα της οικολογικής ανησυχίας. Αποτελεί όμως το πρόβλημα αυτό σοβαρή τροχοπέδη όταν έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των αιρετών και υποκινούν τις αντιδράσεις λίγοι οικοπεδούχοι
- Ο ρόλος των ΜΜΕ που προβάλλει μόνο τα προβλήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τις κοινωνικές αντιδράσεις και αποσιωπά τις τυχόν υπαρκτές ή πιθανές λύσεις.

β) Μεθοδολογία εξασφάλισης της κοινωνικής αποδοχής:

Η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ(Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) περικλείεται στο τρίπτυχο: Συμμετοχή – Εξασφάλιση εμπιστοσύνης και αντισταθμισμάτων – Δυνατότητα ελέγχου.

Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι στα είκοσι χρόνια που δραστηριοποιείται η ΕΕΤΑΑ,έχει επισταμένα ασχοληθεί με το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων έχοντας εκδώσει προδιαγραφές εγχειρίδια πρακτικών πληροφοριών, έχοντας επιμορφώσει προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης και έχοντας εκπονήσει αρκετές μελέτες.

Σε ότι αφορά την εκπόνηση μελέτης χωροθέτησης ΧYTA, σε σύσκεψη στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των ΟΤΑ, και όπου συμφωνήθηκαν 22 κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η επιλογή των υποψήφιων χώρων Υγειονομικής Ταφής. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τρία από αυτά ώστε να γίνει κατανοητή η μεθοδολογία.

- Το πρώτο κριτήριο είναι η ελάχιστη απόσταση του χώρου να είναι 300 μέτρα από την ακτογραμμή

- Το δεύτερο κριτήριο είναι ελάχιστη απόσταση 800 μέτρων από τα όρια των οικισμών

- Το τρίτο κριτήριο είναι η ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων από πηγές υδροληψίας.

Αφού αποκλειστούν λοιπόν οι περιοχές που δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις, προκύπτουν,οι καταρχήν επιλέξιμες περιοχές.

Με τον τρόπο αυτό οι αιρετοί όχι μόνον γνωμοδοτούν αλλά και συμμετέχουν στην διαδικασία εκπόνησης της μελέτης. Τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν εισάγονται σε ψηφιοποιημένο χάρτη όπου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών θα αποκλειστούν οι εκτός προϋποθέσεων περιοχές με τρόπο απόλυτα αντικειμενικό. Η τελική επιλογή (βέλτιστη λύση) θα γίνει με βάση την επάρκεια έκτασης και το ελάχιστο απαιτούμενο κόστος επένδυσης.

Βέβαια, τα παραπάνω δεν αρκούν για εκπλήρωση των στόχων του προαναφερθέντος τρίπτυχου Συμμετοχή –Εξασφάλιση εμπιστοσύνης και αντισταθμισμάτων –Δυνατότητα ελέγχου. Πρέπει στη συνέχεια να εξετασθούν τα οικονομικά οφέλη για τον ΟΤΑ που θα φιλοξενήσει τον ΧΥΤΑ όχι σαν αντιστάθμισμα για την επερχόμενη ρύπανση όπως έχει κακοπροαίρετα κατηγορηθεί αλλά σαν "τέλος φιλοξενίας" όπως κάθε δραστηριότητα άλλωστε καταβάλλει (π.χ. τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, χρήση λατομικής περιοχής, εγκατάσταση αιολικών πάρκων κ.λ.π)

Σε ότι αφορά την εξασφάλιση εμπιστοσύνης εδώ δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την επίσκεψη σε επιτυχημένες εφαρμογές της μεθόδου διάθεσης. Τέλος, η δυνατότητα ελέγχου μπορεί να εξασφαλιστεί με την παροχή δικαιώματος στον ΟΤΑ που φιλοξενεί τον ΧΥΤΑ, να παρακολουθεί με τα δικά του μέσα το "καλώς έχει" και να μπορεί να παρεμβαίνει ανά πάσα στιγμή ακόμη και με κλείσιμο του χώρου αν το κρίνει απαραίτητο.

γ) Συμμετοχή των πολιτών:

H παραγωγή αποβλήτων είναι στοιχείο της καθημερινής ζωής όλων των πολιτών. Από το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων προκύπτουν απόβλητα, δηλαδή συμπυκνωμένη εργασία, ενέργεια και φυσικοί πόροι υπό την μορφή προϊόντων που εξάντλησαν τον κύκλο ζωής τους. Όμως η εξάντληση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος σημαίνει ότι απώλεσε την αξία του στη συγκεκριμένη μορφή.. Όμως, οι φυσικοί πόροι, η ενέργεια, και η εργασία που απαιτήθηκαν για να κατασκευασθεί το συγκεκριμένο προϊόν εξακολουθούν να είναι συμπυκνωμένα εντός του απόβλητου.


Στο στάδιο αυτό, η κυρίως συνεισφορά των πολιτών είναι η συμμετοχή τους στην ανακύκλωση, όχι μόνο ως δραστηριότητα αλλά και ως κουλτούρα. Η ανακύκλωση πλέον είναι εξίσου σημαντική ανάγκη με την αποχέτευση και την ύπαρξη δρόμων για να πάμε σπίτι μας. Επομένως δεν την περιμένουμε πλέον, αλλά την απαιτούμε από όλους.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.
.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 153 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54583398
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.