ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Σάββατο 01 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2007


α) Εντοπισμός των υλικών με αμίαντο.

Ο αμίαντος μπορεί να εντοπισθεί, μεταξύ άλλων, ως μονωτικό υλικό βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στο αμιαντοτσιμέντο, στο γύψο και στις ρητίνες σε διάφορες οικοδομικές κατασκευές. Ο εντοπισμός μπορεί να γίνει αρχικά με οπτικό έλεγχο (ελενίτ), με τη βοήθεια σχεδίων και κατόψεων των εγκαταστάσεων και αναφορών για τα υλικά κατασκευής τους και στη συνέχεια με δειγματοληψία των ύποπτων υλικών και την εξέτασή τους σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Προσωρινές λύσεις αποτελούν η επικάλυψη ή στεγανοποίηση των υλικών αμίαντου με ειδική διεισδυτική ουσία που τα σκληραίνει ή ο εγκλεισμός του υλικού σε άλλο σε άλλο υλικό που θα το απομονώσει από τον περιβάλλοντα χώρο. Όταν όμως υπάρχει κίνδυνος απελευθέρωσης ινών αμιάντου, λόγω ευθρυπτότητας του υλικού ή χαλαρής σύνδεσης με το συνδετικό υλικό, το υλικό με αμίαντο να αποξηλωθεί.

β) Αποξήλωση των υλικών με αμίαντο.

Πριν από την έναρξη των εργασιών αποξήλωσης οικοδομικών κατασκευών που παρέχουν εύθρυπτα μονωτικά υλικά με αμίαντο, πρέπει να συντάσσεται σχέδιο εργασίας. Ως εύθρυπτα υλικά με αμίαντο, ορίζονται τα υλικά που περιέχουν εγκλωβισμένο αμίαντο, έτσι ώστε σε ενδεχόμενη μηχανική καταπόνησή του να μπορούν εύκολα να απελευθερώσουν ίνες ή σκόνη αμίαντου στο περιβάλλον.

Το σχέδιο εργασίας πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

α) Τη φύση και τη πιθανή διάρκεια των εργασιών, β)Τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, γ) Τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους.,δ) Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την προστασία και τον επιμελή καθαρισμό και του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες και των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο εργασιών ή κοντά στο χώρο αυτό.

Το σχέδιο εργασίας πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι εργασίες πρέπει να γίνονται από αδειοδοτημένα συνεργεία, με εξειδικευμένο προσωπικό και με τρόπο ώστε:

- O χώρος των εργασιών να απομονωθεί και οι ίνες του αμίαντου να μην διαφύγουν στον περιβάλλοντα χώρο.
- Ο αμίαντος να διαταράσσεται όσο το δυνατό λιγότερο, ώστε η σκόνη να διατηρείται
 σε χαμηλά επίπεδα.
- Οι εργαζόμενοι να φέρουν ατομικά μέσα προστασίας (στολές μιας χρήσης και μάσκες) και
- Ο χώρος να καθαρίζεται με ειδικές ηλεκτρικές σκούπες, εφοδιασμένες με ειδικά φίλτρα, τα οποία ελέγχονται και αντικαθίστανται.
Κάθε εργοδότης πρέπει:

- Να ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους από την έκθεση σε αμίαντο, τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται, τα μέτρα που λήφθηκαν.
- Να διενεργεί τακτικό έλεγχο του περιβάλλοντος, και να επιβλέπει την υγεία των εργαζομένων με περιοδικές ιατρικές εξετάσεις.
 
γ) Συμπέρασμα:

H χρήση του αμίαντου έχει ήδη απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2005, διότι μπορεί ο αμίαντος να είναι πολύ χρήσιμο υλικό, όμως είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο αφού έχει αποδειχτεί ότι η εισπνοή των ινών του προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. Βλάβες ενδεχομένως προκαλούνται από την κατάποση ινών αμιάντου με την τροφή ή το πόσιμο νερό ή από τη δερματική επαφή, αλλά το όλο θέμα δεν έχει πλήρως μελετηθεί.

Τιμές κατωφλίου για ασφαλή έκθεση σε ίνες αμιάντου στον αέρα, σύμφωνα με την ΕΡΑ και τον WHO, δεν έχει καθοριστεί.

Η αποξήλωση υλικών με αμίαντο ή αμιαντοτσιμέντο στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει σε εγκαταστάσεις και οικοδομές, γιατί μπορεί η ύπαρξη αμιάντου στα υλικά δομικών κατασκευών ενός κτιρίου να μην εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για τους ενοίκους, αλλά ο κίνδυνος ελλοχεύει στην φθορά των υλικών που μπορεί να απελευθερώσει ίνες αμίαντου στην ατμόσφαιρα.

Κατά τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων αμιάντου επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα προστασίας των εργαζομένων και όσων βρίσκονται κοντά στους χώρους εργασιών, όπως χρήση ατομικών μέσων προστασίας δημιουργία αεροστεγούς χώρου εργασίας, πραγματοποίηση περιοδικών μετρήσεων της περιεκτικότητας του αέρα σε ίνες αμιάντου, και περιοδικών εξετάσεων υγείας των εργαζομένων, χρήση αεροστεγών συσκευασιών για τη μεταφορά και αποθήκευση των αποξηλομένων υλικών και τελική διάθεση τους σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Ειδικά για την διαχείριση του αμιαντοτσιμέντου, το οποίο είναι υλικό που περιέχει σταθερά εγκλωβισμένο αμίαντο, τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών διαχείρισης μπορεί να είναι λιγότερο αυστηρά.

Για τον αμίαντο στο πόσιμο νερό η ΕΡΑ (Αμερικάνικη Υπηρεσία γι το Περιβάλλον), το "στόχο μέγιστου επιπέδου ρύπανσης –MCLG" και το "επίπεδο μέγιστης ρύπανσης –MCL" στα 7 εκατ. ίνες ανά λίτρο νερού. Δεδομένου ότι ο αμίαντος είναι συστατικό της φύσης, αν οι συγκεντρώσεις του στο νερό ξεπερνούν την τιμή αυτή, συστήνεται από την ΕΡΑ η εφαρμογή ορισμένων μεθόδων κατεργασίας του νερού. Τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να εκδοθούν σχετικές Οδηγίες. Οι σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού δεν περιλαμβάνονται στις απαγορευμένες κατηγορίες προϊόντων που περιέχουν αμίαντο.

Πάντως, ο WHO προτείνει ρυθμίσεις ορισμένων ποιοτικών. παραμέτρων του όξινου νερού, όπως το PH και η σκληρότητα, διότι το πολύ όξινο νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση σε σωληνώσεις από αμιαντοτσιμέντο.
 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.


 

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 91 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55170897
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.