ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Σάββατο 01 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΜΙΑΝΤΟΣ: Μια απειλή από το περελθόν Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 02 Νοέμβριος 2007

1. Εισαγωγή

Ο Αμίαντος είναι η κοινή ονομασία μιας ομάδας πυριτικών ορυκτών, ινώδους μορφής και κρυσταλλικής δομής, που αποτελείται κυρίως από πυρίτιο, μαγνήσιο και ασβέστιο και υπάγονται σε δύο ομάδες πετρωμάτων, τους σερπαντίνες και τους αμφιβόλους. Το μεγαλύτερο κοίτασμα αμιάντου στην Ελλάδα βρίσκεται στο Ζιδάνι του Νομού Κοζάνης, όπου λειτουργούσαν επί σειρά ετών τα μεταλλεία αμιάντου βορείου Ελλάδας (ΜΑΒΕ). ¶λλα κοιτάσματα έχουν εντοπιστεί στη Δ. Μακεδονία και στην Ήπειρο.

Είναι υλικό ινώδες, σκληρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, απρόσβλητο από χημικές δράσεις και έχει αντοχή τετραπλάσια του χάλυβα. Υπάρχει σε αφθονία στα 3/4 περίπου του στερεού φλοιού της γης

Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του αμιάντου, όπως η αντοχή του σε υψηλές θερμοκρασίες και σε διαβρωτικά χημικά και η μεγάλη ελαστικότητά του διευκολύνουν την κατεργασία του και τη χρήση του για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία. Ο αμίαντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό υλικό, κυρίως σε σωλήνες, λέβητες,ηλεκτρονικούς πίνακες και χημικά φίλτρα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στην ύφανση στολών πυροπροστασίας και για την κατασκευή προϊόντων, όπως εξαρτημάτων στα φρένα αυτοκινήτων ,ενισχυμένων πλαστικών πλακιδίων δαπέδου κ.λ.π. μετά την ανάμειξή του με άλλα υλικά,όπως πλαστικά και ρητίνες. Η προσθήκη αμίαντου στο τσιμέντο το ενισχύει δημιουργώντας μείγμα τσιμέντου υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε οικοδομικές κατασκευές και σε σωληνώσεις δικτύων ύδρευσης.

2. Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο από την έκθεσή του σε ίνες αμιάντου.

Με το πέρασμα του χρόνου διαπιστώθηκε από επιδημιολογικές και άλλες μελέτες ότι ο διαχωρισμός του υλικού αυτού σε λεπτότατες ίνες, η απελευθέρωση αυτών των ινών στον αέρα και η είσοδος τους στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω εισπνοής, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι ίνες αμιάντου είναι εισπνεύσιμες, διαπερνούν τους ιστούς και ο ανθρώπινος οργανισμός προσπαθώντας να αποβάλλει, ενεργοποιεί μηχανισμούς άμυνας που δημιουργούν σκληρό και ινώδη ιστό στους πνεύμονες, συνήθως 25-40 χρόνια μετά την αρχική έκθεση στις ίνες. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αμιάντωση με κύριο σύμπτωμα την έντονη δύσπνοια και είναι ανίατη. Η ασθένεια αυτή πλήττει, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικάνικης Υπηρεσίας για το Περιβάλλον (ΕΡΑ) περίπου το 2% των εργαζομένων στα ορυχεία αμιάντου και το 10% των βιομηχανικών εργατών, συνήθως 10-20 χρόνια μετά την αρχική έκθεση στις ίνες του ορυκτού, ανάλογα με το βαθμό έκθεσης σε αυτό, τη χρονική διάρκεια και τη συγκέντρωση των εισπνεομένων ινών.

Οι ίνες αμιάντου μπορεί να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό με την κατάποση τροφής, μέσα σε χώρο όπου υπάρχουν ίνες στον αέρα. Σύμφωνα με την ΕΡΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO),οι συνέπειες λήψης αμιάντου μέσω του πεπτικού συστήματος ή της επαφής των ινών αμιάντου με το δέρμα δεν έχουν πλήρως μελετηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΑ και τον WHO, δεν έχει καθοριστεί τιμή κατωφλίου για την ασφαλή έκθεση σε ίνες αμιάντου στον αέρα.


Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις επιπτώσεις του αμίαντου στη δημόσια υγεία σε ευρωπαϊκό παρακολουθείται από την Επιστημονική Επιτροπή Τοξικότητας, Οικο-τοξικότητας και περιβάλλοντος.

3) O αμίαντος στην Ελλάδα.

Σήμερα το 90% περίπου έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων αμιατοτσιμέντου, όπως σωλήνων, πλακών, στεγάσεων, πλακών επιπέδων για χωρίσματα τοίχων, αεραγωγούς κλπ. Πολλά κτίρια λοιπόν περιέχουν αμίαντο στα κατασκευαστικά τους υλικά, ενώ η χρήση τους έχει απαγορευτεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που το έχει κατατάξει στην κατηγορία των επικίνδυνων υλικών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με νομοθεσία της απαγορεύει την χρήση όλων των ειδών αμιάντου από 01/01/2005 και συνιστά την σταδιακή απομάκρυνση του ήδη εγκατεστημένου αμίαντου χωρίς όμως να θέσει χρονικό όριο. Ταυτόχρονα έχει μεριμνήσει ώστε να υποδέχεται όλες τις αποξηλωμένες ποσότητες αμιαντούχων στοιχείων σε δικά της ΧΥΤΑ και χορηγεί αντίστοιχα πιστοποιητικά οριστικής διάθεσης από κρατικούς φορείς.

Στην Ελλάδα παρότι υπήρχε η νομοθεσία από το 1988 με το ΠΔ. 70α/1988, εν τούτοις η πρώτη απόπειρα αποξήλωσης του αμίαντου έγινε το 1993 με τον αμίαντο που βρέθηκε στους φούρνους. Κανένας δεν γνωρίζει αν ο αμίαντος απομακρύνθηκε τελικά και με ποιο τρόπο έγινε η απομάκρυνση. Έκτοτε το θέμα του αμίαντου ανακινήθηκε πάλι πριν δύο χρόνια με τον αμίαντο στα σχολεία και πρόσφατα στα νοσοκομεία.


4) Ενημέρωση του κοινού:

Η κοινή γνώμη και η διαρκής ενημέρωση, είναι οι μόνοι δρόμοι που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να πιέσουν τις αρχές προς τη σωστή κατεύθυνση
Ειδικότερα πρέπει:

- Να δημιουργηθεί ένα πλήρες μητρώο αμιαντούχων υλικών των ύποπτων κτιρίων της κάθε περιοχής από πιστοποιημένες εταιρείες σύμφωνα με τις επικρατούσες διεθνώς προδιαγραφές.

- Το μητρώο αυτό θα τεθεί στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για την απομάκρυνση του αμίαντου.

- Το Υπουργείο έχοντας καταγεγραμμένα όλα τα κτίρια θα είναι σε θέση να διαβάσει τα αποτελέσματα στις αντίστοιχες υπηρεσίες ώστε να προβούν στη λήψη άμεσων μέτρων, στις περιπτώσεις που απαιτείται, και να προγραμματίσουν την σταδιακή απομάκρυνση του αμίαντου με πλήρη διαφάνεια και σωστή ενημέρωση.

Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης,είχε εισαχθεί αρχικά με την Οδηγία 76/769/ΕΟΚ, τέθηκε με ισχύ από 1.1.2005 με την Οδηγία 2003/18/ΕΚ. Σύμφωνα με αυτήν, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε ίνες αμιάντου. Η εν λόγω Οδηγία δεν αφορά την απομάκρυνση υφιστάμενου αμίαντου. Η διαχείριση του αμίαντου ως απόβλητου θα μας απασχολήσει στο επόμενο άρθρο.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ


.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 82 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55171160
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.