ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πρόταση για την αποκομιδή απορριμμάτων και την καθαρι Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ , Τετάρτη, 07 Ιανουάριος 2004

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΡΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Από την στιγμή την οποία πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο σχεδόν, καθόρισε τις στρατηγικές επιλογές του για τον τρόπο λειτουργίας της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας (σάρωσης) δίνοντας την αποκομιδή στην υπηρεσία και στους εργαζόμενους του δήμου και την καθαριότητα μέσω δημοπράτησης σε ανάδοχο, θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις και προτάσεις για την βελτίωση της σημερινής εικόνας που δεν είναι διόλου ικανοποιητική, όπως όλοι παραδέχονται.

1) Είναι δεδομένο ότι απαιτείται ανασχεδιασμός σε ότι αφορά τα δρομολόγια, το προσωπικό, το στόλο οχημάτων, την εποπτεία της αποκομιδής και της καθαριότητας (σάρωσης), τον εξοπλισμό (κάδους, καλαθάκια, containers), τον κανονισμό καθαριότητας και αυτά επειδή η μέχρι τώρα οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει σε συνδυασμό με τον κακό τρόπο εκτέλεσης της εργολαβίας δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας σωστής και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και αποτελεσματικής όσον αφορά την συνολική εικόνα καθαριότητας της πόλης.

Ο ανασχεδιασμός θα έχει κύριο άξονα την εφαρμογή τελικά ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, κατά τον ανταποδοτικότερο για τους δημότες και περιβαλλοντικά ορθότερο τρόπο βασιζόμενο στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των διαδικασιών συλλογής, συγκέντρωσης, και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων.

Από ενδελεχή έρευνα στοιχείων και καταγραφή προβλημάτων που παρουσιάζονται σε όλα τα επίπεδα καθαριότητας (σάρωσης) και αποκομιδής, πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν απαραίτητα οι εξής ενέργειες:

Α) Ανανέωση στόλου οχημάτων αποκομιδής (μύλου, πρέσσες, φορτηγά) , άμεσα με αγορά νέων.

Β) Να γίνει χωροθέτηση των κάδων, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή χρήση τους και την πλήρη απόδοση της αποκομιδής.

Επίσης χρειάζεται άμεση αντικατάσταση πολλών κάδων γιατί παρουσιάζουν αυξημένες φθορές είτε στο σώμα τους (τρύπιοι πάτοι, σπασμένα καπάκια κλπ), είτε στο σύστημα αναρτήσεώς τους.

Κρίνεται απαραίτητη η πρόσθεση συμπληρωματικής ποσότητας 400 κάδων 1100 lt/ έτος, ώστε να αρχίσει η σταδιακή αύξηση της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας των απορριμμάτων καθώς και η αντικατάσταση των φθαρμένων κάδων, με αποτέλεσμα η αποκομιδή να μπορεί να γίνεται μηχανικά σε όλη την έκταση του δήμου.

Έτσι θα αποφθεχθεί το φαινόμενο "υπερχείλισης" των κάδων ή απόθεσης των απορριμμάτων εκτός κάδων με συνέπεια τα πληρώματα αποκομιδής να αναγκάζονται να συλλέγουν τα απορρίμματα χειρωνακτικά και να δημιουργείται αντιαισθητική εικόνα.
Γ) Οργάνωση αποτελεσματικού συστήματος "εποπτείας" του εργολάβου καθαριότητας αλλά και της αποκομιδής που θα γίνεται από τους εργαζόμενους στο Δήμο.

Είναι βασικό σημείο για να γίνει αποτελεσματική η καθαριότητα και η αποκομιδή και να μην παρατηρούνται τα σημερινά φαινόμενα, όπου τελικά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ότι κακό συμβαίνει και η καθαριότητα είναι στον ¨αέρα ¨.

Δ) Πρόσληψη προσωπικού από Δήμο (εργάτες, οδηγοί,κα) , άμεσα.

Ε) Αναψηλάφηση των τεχνικών όρων δημοπρασίας και επιβολή μεγάλων προστίμων με ρήτρες για παραβάσεις εργολαβίας, σε θέματα εργασιών (πλύσιμο με μηχανική σκούπα κ.ά) και εξοπλισμού (σάρωθρο, γάντζος, αρπάγη, φορτηγάκια, πλυντήριο κάδων, press containers, απορριμματοκιβώτια ανοιχτά, καρότσια κ.ά)

ΣΤ) Εξέταση της ύπαρξης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, εφόσον λυθεί το πρόβλημα του δρόμου προς ΧΥΤΑ , ώστε να μηδενιστεί ο "νεκρός χρόνος" που σήμερα αντιστοιχεί σε κάθε απορριμματοφόρο που ανέρχεται από 1 έως 1,5 ώρες ανάλογα την κυκλοφορία για να φτάσει στον ΧΥΤΑ.

Ζ) Οργάνωση δρομολογίων και ωραρίων έτσι που να καλύπτεται πλήρως και καθημερινώς η πόλη και όλοι οι οικισμοί.

Η)την λειτουργία της γραμμής επικοινωνίας του δημότη για θέματα καθαριότητας

Θ)τη έμπρακτη στήριξη από τους τοπικούς επιχειρηματίες και -ειδικά τους τουριστικούς -ξενοδοχειακούς της προσπάθειας για την καθαριότητα

Ι) Εφαρμογή και πιστή τήρηση σύγχρονου κανονισμού καθαριότητας, με αντικείμενο ,-την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και των οικισμών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
-τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων -στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση)
-τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές και νομοθετικές διατάξεις.

Ο κανονισμός καθαριότητας, που θα πρέπει να ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να προνοεί για τα εξής θέματα:
1) Υποχρεώσεις του δήμου
2) Υποχρεώσεις των κατοίκων, όσον αφορά : τους χώρους παραγωγής των απορριμμάτων (κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, μονάδες, οικόπεδα), τα εσωτερικά μη ογκώδη και ογκώδη αστικά απορρίμματα, την ανακύκλωση υλικών (χαρτί, γυαλί κτλ),
3) Υποχρεώσεις πεζών
4) Υποχρεώσεις Καταστημάτων και ειδικά των Εστιατορίων με την τοποθέτηση κάδων ανά εστιατόριο
5) Υποχρεώσεις επιχειρήσεων για χρησιμοποιούμενους /ενοικιασμένους Δημοτικούς χώρους από αυτές.
6) Υποχρεώσεις αγορών και λαϊκών αγορών
7) Για την υπαίθρια αποθήκευση οικοδομικών υλικών
8) Για την καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (κοινόχρηστων),
9) Για την καθαριότητα οικοπέδων
10) Για τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
11) Για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λπ (βάση σχετικών υπουργικών διατάξεων),
12) Για οικοδομικές εργασίες (με ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσής τους),
13) Για διάφορες διατάξεις σχετικά με ζώα, αφισοκολλήσεις, συνθήματα, εμπορικές διαφημίσεις, αεροπανό, γιγαντοαφίσες, φέιγ βολάν, διαφημιστικές πινακίδες, κτλ),
14) Οδηγίες προς τους πολίτες για ώρες απόθεσης σκουπιδιών στους κάδους , κατάλληλες σακούλες, καλαθάκια, ογκώδη, μπάζα, πάρκινγκ, τοίχους κ.ά.
15) Την εφαρμογή και τήρηση του άρθρου 33 που ορίζει ότι κάθε οικία , πολυκατοικία πρέπει να διαθέτει χώρο για φύλαξη απορριμμάτων
16) Πρόβλεψη επιβολής προστίμων για όλες τις παραβάσεις του κανονισμού , βάση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" .

Αυτά είναι τα βασικά σημεία που άμεσα χρειάζονται επέμβαση ,για να αλλάξει η σημερινή εικόνα της πόλης και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 237 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56159021
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.