ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 09 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ: ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολόγοι Πράσινοι , Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2004

Οικολόγοι Πράσινοι
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
www.ecogreens.gr - email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196

18 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ, κρίνεται σήμερα στο Λουξεμβούργο η τύχη του Ευρωπαϊκού Μορατόριουμ.

Ανοικτό Γράμμα των Οικολόγων Πράσινων προς τον Υπουργό Γεωργίας

Συμπληρώνονται σήμερα 18 χρόνια από το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα της ιστορίας. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις χιλιάδες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή, την υγεία ή τον τόπο τους, αλλά επεκτείνονται και σε κάτι πολύ πιο μακροπρόθεσμο: η ραδιενέργεια από ορισμένα ισότοπα θα χρειαστεί αιώνες για να γίνει ακίνδυνη. Πέρα από τον συνεχιζόμενο αγώνα για τη δικαίωση και την προστασία των θυμάτων της τραγωδίας στη Λευκορωσία και την Ουκρανία, πέρα από τις μάχες για ήπια ενέργεια και οριστικό κλείσιμο όλων των πυρηνικών εργοστασίων (ανάμεσά τους και του γειτονικού μας Κοζλοντούι), υπάρχουν αναλογίες και με ένα άλλο σύγχρονο ανοικτό μέτωπο:

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί – τα γνωστά μας μεταλλαγμένα – στηρίζονται σε τεχνολογίες εξίσου ατελείς, που επιτρέπουν στα τροποποιημένα γονίδια να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε άλλες καλλιέργειες και φυτά με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία μας αλλά και την εξάρτηση των αγροτών από μια χούφτα εταιρίες. Η γενετική αυτή επιμόλυνση αποτελεί το βιολογικό αντίστοιχο του Τσερνομπίλ και μας κάνει όλους πειραματόζωα σε ένα παγκόσμιο πείραμα χωρίς επιστροφή: η διαφορά εδώ είναι ότι οι επιπτώσεις της επιμόλυνσης θα είναι αδύνατον να αντιστραφούν εκ των υστέρων, όσοι αιώνες και να περάσουν.

Γι’ αυτό ακριβώς είναι ανάγκη να κινητοποιηθούμε τώρα. Έτσι η σημερινή Σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο έχει ιδιαίτερη σημασία: Από την απόφασή τους για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος της εταιρίας SYNGENTA για άδεια εμπορικής καλλιέργειας του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού Bt11, κρίνεται στην πράξη η διατήρηση ή ο τερματισμός του ευρωπαϊκού μορατόριουμ για νέες καλλιέργειες μεταλλαγμένων.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε τις τελευταίες μέρες και στη χώρα μας ηλεκτρονική διαδήλωση με μηνύματα και φαξ προς τους υπουργούς Γεωργίας και Υγείας. Παράλληλα με τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση αυτή, οι Οικολόγοι Πράσινοι απευθύνουν ανοικτή και ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Γεωργίας, παραθέτοντας μια σειρά στοιχεία που επιβάλλουν την απόρριψη του αιτήματος για τη συγκεκριμένη ποικιλία μεταλλαγμένων. Αντίστοιχες επιστολές έχουν στείλει και τα άλλα πράσινα κόμματα τόσο στους Υπουργούς Γεωργίας των χωρών τους, όσο και προς την ιρλανδική Προεδρία και τον Πρόεδρο της Κομισιόν.  

H Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,

Στις 28 Ιανουαρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόταση παροχής αδείας για εμπορική κυκλοφορία καλαμποκιού από γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο τύπου Bt11, ως βιοτεχνολογικό τρόφιμο σύμφωνα με τον Κανονισμό 258/97 της Ε.Ε.

Η Ιρλανδική Προεδρία έχει αποφασίσει να περιλάβει το σχετικό φάκελο στην ημερήσια διάταξη της συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιευτικών Πόρων, στις 26 και 27 Απριλίου.

Θεωρούμε ότι ο φάκελος για τον αραβόσιτο Bt11 παρουσιάζει πολλαπλές αδυναμίες:

α.  Στις 25 Νοεμβρίου 2003, η γαλλική Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων επισήμανε την έλλειψη στοιχείων και μελετών τοξικότητας για τη συγκεκριμένη ποικιλία και σημείωνε ότι «δυνητικές απρόβλεπτες επιπτώσεις, λόγω αλληλεπίδρασης της γενετικής τροποποίησης με τον ιδιαίτερο μεταβολισμό της συγκεκριμένης ποικιλίας, δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν».

β.  Έρευνες των βελγικών αρχών αμφισβητούν την πληρότητα της επιστημονικής μελέτης που πραγματοποίησε η εταιρία SYNGENTA προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο τα (τροποποιημένα) γονίδια είχαν πράγματι τοποθετηθεί σύμφωνα με τα αναμενόμενα.  Τα ευρήματά τους αναφέρουν «αβεβαιότητες ως προς τα μοριακά δεδομένα», με παρουσία μη αναμενόμενων θραυσμάτων DNA που απαιτούν περαιτέρω έρευνα και ενδεχόμενο να έχει επιμολυνθεί το Bt 11 από προγενέστερο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό (το Bt 176).

γ.  Πρόσφατη έκθεση της Αυστριακής κυβέρνησης είναι απορριπτική για την καλλιέργεια του Bt 11. Οι ερευνητές είχαν πρόσβαση σε όλο τον φάκελο και τα συνοδευτικά στοιχεία τεκμηρίωσης. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε τοξικολογικός έλεγχος για το σύνολο του φυτού, ότι δεν έχουν  ελεγχθεί οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της βιοτεχνολογικής πρωτείνης στη διατροφή, ότι ο έλεγχος για αλλεργικές αντιδράσεις υπήρξε ανεπαρκής και πολλές από τις παραδοχές της SYNGENTA δεν ισχύουν και ότι η ασφάλεια του Bt 11 βασίζεται μάλλον σε θεωρητική επιχειρηματολογία παρά σε επιστημονικά στοιχεία.

δ.  Κατά την πρώτη συνάντηση των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια, με θέμα τη διασυνοριακή μετακίνηση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο), η Ε.Ε. και πάνω από εκατό χώρες συμφώνησαν στις 27 Φεβρουαρίου 2004 να επεξεργαστούν μέχρι το 2008 κανόνες και διαδικασίες αστικής ευθύνης και επανορθωτικών μέτρων σε σχέση με ενδεχόμενες επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. στην υγεία και το περιβάλλον. Χωρίς τους ζωτικούς και θεμελιακούς αυτούς οικονομικούς κανόνες, καλούμε το συμβούλιο να αναβάλει την έγκριση κάθε νέου φακέλου για Γ.Τ.Ο.

Δημοσκοπήσεις, έρευνες, αλλά και ο δημόσιος διάλογος δείχνουν επιπλέον ότι το κοινό των ευρωπαίων πολιτών τηρεί συντριπτικά και σταθερά απορριπτική στάση για τους Γ.Τ.Ο., όχι μόνο από ανησυχία για θέματα ασφαλείας αλλά και για ευρύτερες ευαισθησίες που αφορούν το περιβάλλον και τον έλεγχο των εταιριών στη διατροφική αλυσίδα.

Υπό το φως της επιχειρηματολογίας αυτής αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να σας ζητήσουμε να τοποθετηθείτε στο συμβούλιο κατά της έγκρισης του φακέλου για τον αραβόσιτο Bt 11 και υπέρ της διατήρησης του ντε φάκτο μορατόριουμ για νέες εγκρίσεις Γ.Τ.Ο.

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 120 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54566408
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.