ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Παγκρήτιο Δίκτυο Οικ. Οργ. Πέμπτη 11 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Παγκρήτιο Δίκτυο Οικ. Οργ. - Νομικά θέματα
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 15 Σεπτέμβριος 2007


«Με την τροποποίηση του άρθρου 24 Συντ. διακυβεύονται: η φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά καθώς και το κράτος δικαίου»

α) Η περιπέτεια του άρθρου 24.

Πολύς λόγος γίνεται μεταξύ πολιτικών και δικαστών, πολλές αντιπαραθέσεις και ολονυκτίες εκδηλώθηκαν στη βουλή και μεγάλη διαμάχη υπάρχει, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πολλές συμφωνίες πραγματοποιούνται κάτω από το τραπέζι μεταξύ των εκπροσώπων της εξουσίας και επιχειρηματιών, σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Οι αντιδράσεις της κοινωνίας πολλές στην προσπάθεια τροποποίησης ενός άρθρου, που προστατεύει νομικά από το 1975, το περιβάλλον, τα δάση, τις δασικές εκτάσεις, τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, τις αρχές της αειφορίας, αλλά κυρίως το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια και κοινόχρηστα αγαθά.

Είμαι υποχρεωμένος να υπενθυμίσω ότι το Σύνταγμα αποτελεί τη βασική πολιτική και νομική απόφαση η οποία καθορίζει την οργανωτική δομή και λειτουργία ενός κράτους και, παράλληλα, διακηρύσσει τις θεμελιώδεις έννομες αξίες τις οποίες οφείλει να πραγματώσει το κράτος μέσω των δημοσίων πολιτικών του.

Το άρθρο 24 του Συντάγματος και οι απόπειρες τροποποίησης του έχουν μακρά ιστορία. Το μεταπολεμικό Σύνταγμα του 1975 αναδείχτηκε για πρώτη φορά το περιβάλλον ως προστατευτέα αξία και η σχετική διατύπωση θεωρήθηκε πρωτοποριακή. Ωστόσο, δεν υπήρξε στη συνέχεια ούτε περιβαλλοντική νομοθεσία αντίστοιχης εμβέλειας ούτε σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική ούτε ένας ισχυρός φορέας εφαρμογής. Επειδή όμως το Σύνταγμα άνοιξε το δρόμο, δόθηκε η ευκαιρία στη δικαστική εξουσία, συγκεκριμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να καλύψει το πολιτικό κενό. Η νομολογία που προέκυψε αποτελεί πλέον ένα κεκτημένο.

Προκλήθηκαν, φυσικά, και πολλές αντιδράσεις από αυθαιρετούντες καταπατητές, αλλά και από όσους θέλουν μια γρήγορη ανάπτυξη, με λιγότερους ελέγχους. Η γκρίνια για τις παρεμβάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας διογκώθηκε παράλληλα με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, καταλήγοντας το 2001 σε μια προσπάθεια συνταγματικής αναθεώρησης για την άμβλυνση της περιοριστικής ισχύος. Όμως, το ισχυρό κίνημα που εκδηλώθηκε κατά των επιχειρούμενων αλλαγών σε συνδυασμό με την υπαρκτή σοσιαλδημοκρατική ευαισθησία της τότε κυβέρνησης

απέτρεψαν μια αντιπεριβαλλοντική τροποποίηση. Στη νέα διατύπωση, το άρθρο 24 του Συντάγματος του 2001 ενισχύθηκε η δημοκρατική δυνατότητα παρέμβασης της κοινωνίας των πολιτών, αναγνωρίζοντας ότι « η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δικαίωμα του καθενός». Επίσης, αναφέροντας για πρώτη φορά την « αρχή της αειφορίας», στοχεύει στο δόγμα της προστασίας, σύμφωνα με τις εξελισσόμενες διεθνείς αντιλήψεις, προς την κατεύθυνση ενός συμβιβασμού μεταξύ μεγίστης δυνατής προστασίας του περιβάλλοντος και καλώς εννοούμενης ανάπτυξης, με κριτήριο τις ανάγκες των επόμενων γενεών.

β) Οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24.

Επίσης αισθάνομαι την ανάγκη για την σωστή και πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών να μεταφέρω από το Σύνταγμα το κείμενο του άρθρου 24 όπως ισχύει μέχρι σήμερα και μετά να προσεγγίσω τις προτάσεις και εισηγήσεις ( 26 Μαΐου 2006) για την αναθεώρησή του ώστε να υπάρχει και το πλεονέκτημα της σύγκρισης..

Ισχύουσες Διατάξεις του άρθρου 24:

1. H προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών και γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών και κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως ο νόμος ορίζει.

4. Νόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από τα κτήρια της περιοχής αυτής.

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν.Οι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως ο νόμος ορίζει.

6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

Ερμηνευτική δήλωση: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα ( δασοβικοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον ( δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

Επίσης πρόταση για τροποποίηση σε συνδυασμό με το άρθρο 24, έγινε και για την παράγρο 3 του άρθρου 117, σύμφωνα με το οποίο « επιβάλλεται η υποχρέωση κήρυξης ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν στο παρελθόν χωρίς χρονικό περιορισμό»

Στις 26 Μαΐου 2006 ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απ. Σταύρου κατέθεσε στην Πρόεδρο της Βουλής την πρόταση του για την αναθεώρηση του Συντάγματος και συγκεκριμένα για τα άρθρα 24 και 117 παρ.3 και 4.

γ) Αιτιολογία της τροποποίησης.

Στο αιτιολογικό της πρότασης μεταξύ άλλων αναφέρονται από τους εισηγητές:

«…τόσο πριν από το 2001 όσο και μετά, η νομολογία, ερμηνεύοντας το άρθρο 24 σε συνδυασμό με το άρθρο 117 παρ. 3 και κάνοντας σημαντική προσπάθεια να περισώσει τον δασικό πλούτο της χώρας, είχε οδηγηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ανελαστικές παραδοχές σε ότι αφορά τις δασικές εκτάσεις, που παραγνώριζαν πραγματικές καταστάσεις διαμορφωμένες εδώ και δεκαετίες, μη εξυπηρετώντας πάντοτε το δημόσιο συμφέρον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καταλήγοντας συχνά σε ανεπιεικείς λύσεις. Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται μια διορθωτικού χαρακτήρα παρέμβαση στα άρθρα 24 και 117 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος...»

δ) Τι διακυβεύεται με την αναθεώρηση του άρθρου 24.

1) Η πρώτη απάντηση είναι προφανής, αφού τα δεδομένα που προκύπτουν από την επίσημη απογραφή των ελληνικών δασών του 1992 και τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι αρμόδιοι δασολόγοι, διακυβεύονται τουλάχιστον 40.000.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων, των οποίων η εδώ και χρόνια καταπάτηση και οικοπεδοποίηση θα νομιμοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί.

Η σημερινή αναθεώρηση αποτελεί την επισφράγιση μιας προσπάθειας αλλαγής του προορισμού του φυσικού πλούτου της χώρας, η οποία ξεκίνησε εδώ και κάποιες δεκαετίες, προωθήθηκε επίμονα με νόμους και νομοσχέδια που συνάντησαν την σταθερή αντίδραση του ΣτΕ, προσέκρουσε, όπως φάνηκε στην πράξη, στο λαϊκό αίσθημα και υποχώρησε προσωρινά.

2) Το δεύτερο διακύβευμα από την αναθεώρηση του άρθρου, συνδέεται με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Η αναμενόμενη συνέπεια δεν θα είναι απλώς η οικοπεδοποίηση των δασικών εκτάσεων που βρίσκονται σήμερα στα χέρια ιδιωτών, αλλά η οριστική αποκοπή από τη δημοσία κτήση, και άρα η απώλεια για τις μελλοντικές γενεές των Ελλήνων, εκατομμυρίων στρεμμάτων δημοσίων δασών και άρα δημόσιας γης.

Η πορεία των πραγμάτων είναι απλή και διαγεγραμμένη. Αν επιτραπούν, μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού στις δασικές εκτάσεις άλλες χρήσεις, όπως οικιστικές, τουριστικές, έργων υποδομής κ.λπ., καθίστανται αυτομάτως ελκυστικές για τους επενδυτές, Έλληνες και ξένους. Η πρόσφατη πολιτική του ελληνικού κράτους να αποξενούται παντοιοτρόπως, δηλ. με πωλήσεις, μετοχοποιήσεις κλπ., της ελληνικής δημόσιας γης είναι δεδομένη και έχει εκδηλωθεί καθΆ όσον αφορά σε άλλα τμήματα της δημόσιας κτήσεως, όπως τα τουριστικά ακίνητα, κ.λπ., είναι βέβαιο ότι την ίδια τύχη θα έχουν σύντομα και οι δασικές εκτάσεις και τα δάση τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα.

3) Διακυβεύεται τρίτον, η ενιαία αντιμετώπιση δασών και δασικών εκτάσεων, ώστε να απομονωθούν οι δασικές εκτάσεις από το αυστηρό καθεστώς προστασίας του αρ. 24.

Σύμφωνα με τους καταπατητές, τους οικοπεδοφάγους και τα μεγάλα συμφέροντα τους οποίους μάλιστα εκπροσωπούν και επώνυμα πρόσωπα, υπάρχει ουσιώδεις ποιοτική διαφορά μεταξύ δάσους και δασικής έκτασης, η οποία δικαιολογεί τη διαφορετική νομική τους μεταχείριση από απόψεως προστασίας. Δάσος κατά τους πολέμιους της ενιαίας αντιμετώπισης δασών και δασικών εκτάσεων, είναι ένας μύθος ένα παραμύθι για μικρά παιδιά, τα οποία γνώρισαν τα δάση από τις εκδρομές με ψηλά δένδρα και με χοντρούς κορμούς και πυκνά φυλλώματα, στη σκιά των οποίων ζουν λύκοι, αρκούδες, ελάφια και άλλα μεγάλα ζώα. Δασική έκταση από την άλλη πλευρά, δεν είναι παρά ένας ευφημισμός που περιγράφει ξερές και βραχώδεις εκτάσεις αραιούς και χαμηλούς θάμνους και υποτυπώδη ζωή. Πρόκειται, βέβαια, για μια άποψη επικίνδυνα παραπλανητική, που καταδικάζεται από την επιστήμη της δασικής οικολογίας. Η επιστήμη δεν κάνει διάκριση μεταξύ δασών και δασικών εκτάσεων, αλλά ομιλεί περί δασικών οικοσυστημάτων, τα οποία έχουν χαρακτηριστικό τη ρύθμιση της οικολογικής ισορροπίας των στοιχείων του περιβάλλοντος, δηλ. νερού, εδάφους και αέρα.

4) Αλλαγή χρήσεων δασικών οικοσυστημάτων με το πρόσχημα του χωροταξικού σχεδιασμού

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις κυβερνητικές προτάσεις, το δάσος και οι δασικές εκτάσεις υπάγονται στον χωροταξικό σχεδιασμό

Πρόκειται για χονδροειδές τέχνασμα, που δεν ξεγελά κανέναν. Γιατί είναι γνωστό σε νομικούς ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός, δηλ. ο καθορισμός των επιτρεπομένων κατά χώρο και χρόνο χρήσεων ξεκινά εκεί όπου τελειώνουν τα απολύτως προστατευτέα οικοσυστήματα, εκείνα δηλαδή των οποίων τη χρήση καθορίζει ευθέως τι ίδιο το Σύνταγμα και παρέχει πλήρη ρύθμιση

Το πώς οριοθετούνται τα συστήματα αυτά, θα μας το πει το δασολόγιο, το οποίο βεβαίως δεν υπάρχει στην εσκεμμένη και ασυγχώρητη παράλειψη της Πολιτείας να συμμορφωθεί, εδώ και 31 χρόνια, στη συνταγματική επιταγή και τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, οφείλει όμως να καταρτισθεί αμέσως. Τι μπορεί να γίνει μέσα στα δασικά οικοσυστήματα, και αυτό μας το λέει το ίδιο το Σύνταγμα, όπως είπαμε προηγουμένως. Κατά συνέπεια, δεν καλύπτεται έδαφος για χωροταξικό σχεδιασμό του δάσους από τον νομοθέτη ή την Διοίκηση. Όπου υπάρχει δάσος κοντά, η μακριά, η μέσα στην πόλη, πρέπει να αφεθεί να υπάρχει ως δάσος, αυτό το γνωρίζει σαφώς και αναθεωρητικός νομοθέτης. Με το πρόσχημα, όμως, του χωροταξικού σχεδιασμού ανοίγεται ο δρόμος για τον καθορισμό εντός των δασών χρήσεων ασύμβατων προς τον προορισμό του οι οποίες θα οδηγήσουν μοιραία όχι μόνο στην καταστροφή τους, αλλά και στην έξοδό τους από τη δημόσια κτήση.

Μετά από τα παραπάνω μπορούμε με επιστημονική βεβαιότητα και συνταγματική κατοχύρωση να πούμε ότι τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν πράγματι « κοινό αγαθό» με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία και αξία τους. Η αντίστοιχη πολιτική για την προστασία τους όμως διακρίνεται από αμφιθυμία, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα τόσο σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο συντάγματος με αφορμή τη πρόταση αναθεώρησης. Αιτία είναι ο χαρακτήρας του αγαθού « δάσους» ως φυσικού πόρου με πολυλειτουργικό ρόλο και ταυτόχρονα ως οικονομικού αγαθού που συνδέεται με την οικονομική αξία της γης.

Ενόψει των εκλογών της 16ης Σεπτέμβρη και μετά τον τραγικό απολογισμό των φονικών καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα για οποιοδήποτε λόγω, καλούνται όλα τα κόμματα να δεσμευτούν ότι δεν θα δεχτούν τη τροποποίηση του άρθρου 24, σεβόμενα τη μνήμη αυτών που χάθηκαν άδικα, σεβόμενοι τον πόνο αυτών που έμειναν στ αποκαΐδια, αλλά κυρίως των νέων γενεών που δεν έχουν φταίξει σε τίποτα.


Πηγές:
1) Περιβάλλον & Δίκαιο
2) Οικολογική Επιθεώρηση
3) Βουλή των Ελλήνων –Συνταγματική Αναθεώρηση
4) Π.Ε.Δ.Δ.Υ
5) Διαδίκτυο

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 15 Σεπτέμβριος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 186 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54579368
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.