ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2007

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τον καταναλωτή, την αγορά ενέργειας και την βιώσιμη ανάπτυξη:

Στην Ελλάδα η παραγωγή ενέργειας βασίζεται κυρίως σε ρυπογόνα καύσιμα όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο. Περίπου 40 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα από την ενέργεια που καταναλώνουμε κυρίως για φωτισμό, ψύξη, θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού κ.λπ., στα ιδιωτικά, εμπορικά και δημόσια κτίρια. Πολλές από τις παραπάνω εκπομπές μπορούν να μειωθούν δραστικά αν σταματήσουμε να είμαστε σπάταλοι ενεργειακά και παράλληλα επιλέξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως εναλλακτική λύση.

Η ηλιακή ενέργεια από Φ/Β συστήματα, (τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό αντικαθιστώντας τις κιλοβατώρες που προμηθευόμαστε από της ΔΕΗ και που παράγονται κυρίως από λιγνίτη και πετρέλαιο), είναι καθαρή, ανεξάντλητη ήπια και ανανεώσιμη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανένα και αποτελεί ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα, και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Τα Φ/Β συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος διότι εγγυώνται:
α) Μηδενική ρύπανση,
β) αθόρυβη λειτουργία,
γ) Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια),
δ) Απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές,
ε) Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες,
στ) Ελάχιστη συντήρηση.
ζ) Κάθε παραγόμενη kWh από τα Φ/Β, μειώνει κατά ένα κιλό περίπου τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα και με αυτό τον τρόπο συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και των κλιματικών μεταβολών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη.

Οσον αφορά τον καταναλωτή τα Φ/Β, του παρέχουν απόλυτο έλεγχο και την άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια. Τον καθιστούν έτσι πιο προσεκτικό στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια και συμβάλλουν μΆ αυτό τον τρόπο στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμησης της ενέργειας. Δεδομένου ότι η παραγωγή και κατανάλωση του ηλιακού ηλεκτρισμού γίνονται τοπικά, αποφεύγονται οι σημαντικές απώλειες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού και κατΆ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 10% σε σχέση με τη συμβατική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δικτύου.

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα Φ/Β συστήματα:

Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από την ψήφιση του νέου νόμου για τις Α.Π.Ε (Ν.3468/06) και όλο και περισσότεροι επενδυτές συνωστίζονται για μια θέση κάτω από τον ήλιο, με σκοπό την επένδυση στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ανεξάντλητη ηλιακή ακτινοβολία.

Η νέα νομοθεσία απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες αδειοδότησης και περιορίζει την γραφειοκρατία που είχε περιορίσει την προώθηση των Φ/Β. Έτσι, για συστήματα ισχύος μέχρι και 150 κιλοβάτ ( ΚWp) δεν απαιτούνται πλέον άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Τα συστήματα κάτω των 20 ΚWp απαλλάσσονται και από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων εφόσον δεν τοποθετούνται σε ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τις Α.Π.Ε, κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από τον ήλιο και τροφοδοτεί το δίκτυο της Δ.Ε.Η θα ενισχύεται με 0, 40 έως 0, 50 ευρώ. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για δέκα ( 10) έτη και μπορεί να παρατείνεται για δέκα ( 10) επι πλέον, έτη μονομερώς, με έγγραφη δήλωση του παραγωγού. Η τιμή αυτή αναπροσαρμόζεται κάθε έτος με βάση τις μεσοσταθμικές αυξήσεις των τιμολογίων της Δ.Ε.Η ή το 80% του πληθωρισμού.

Σημαντικό επίσης κίνητρο είναι η δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους μέσω επιδότησης που μπορεί να φτάσει και το 60% της αξίας του συστήματος σε ορισμένες περιοχές ή και επιδότηση επιτοκίου για δανεισμό με ευνοϊκούς όρους Αντίστοιχα οι οικιακοί καταναλωτές ωφελούνται επι πλέον από την έκπτωση φόρου που φτάνει τα 700 ευρώ.

Χωροταξικά ο νόμος ευνοεί τους κατόχους μεγάλων εκτάσεων γης ( κυρίως αγρότες) αλλά και του επενδυτές, για λόγους που έχουν να κάνουν με την απαίτηση των Φ/Β σε κατάλληλη επιφάνεια. Ένα Φ/Β πάνελ π.χ. απαιτεί έκταση από 10 έως 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε KWp εγκατεστημένης ισχύος και κόστος εγκατάστασης από 4.500 έως 7.500 ευρώ.

Ένας άλλος λόγος που ικανοποίησε τους αγρότες, είναι η πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ, να επιτραπεί, σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, η χρήση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, δίνοντας έτσι μια νέα διέξοδο συμπληρωματικής ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών. Συγκεκριμένα, θα επιτραπεί στους αγρότες η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας ( φωτοβολταϊκά) σε γη υψηλής παραγωγικότητας και σε έκταση 2, 5 στρεμμάτων, ανά γεωργική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), από την ψήφιση του νόμου μέχρι σήμερα (20-7-2007) έχουν κατατεθεί 83 αιτήσεις για άδεια παραγωγής ενέργειας από Φ/Β συστήματα συνολικής ισχύος 212 MW, κάτι που ισοδυναμεί σε επενδύσεις 1,3 –1,4 δις. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις από το 2005 μέχρι την ψήφιση του νόμου, αφορούσαν Φ/Β συστήματα συνολικής ισχύος μόνο 34,75 MW.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο είναι η επενδυτική πρόταση να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ και ο επενδυτής να διαθέτει το 25 % των συνολικών κεφαλαίων. Έτσι όταν μια επιχείρηση επιθυμεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 100 KW και ότι το κόστος της εγκατάστασης θα ανέλθει σε 600.000 ευρώ. Η ελάχιστη ίδια συμμετοχή είναι 150.000 ευρώ, η επιδότηση 300.000 ευρώ, ενώ η τραπεζική συμμετοχή 150.000 ευρώ.

Με δεδομένο ότι η κιλοβατώρα θα αγοράζεται από τη ΔΕΗ στα 0, 40 ευρώ και ότι η παραγωγή ηλιακής ενέργειας στην περιοχή υπολογίζεται σε 1300 ευρώ/ΚWh ετησίως, αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο ο επενδυτής θα εισπράττει 1300 x100x0, 40 =52.000 ευρώ. Έτσι εκτιμάται ότι σε περίπου 6-7 χρόνια θα έχει γίνει απόσβεση της επένδυσης.

Μετά από τα παραπάνω, γεννάται το ερώτημα εάν στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι τόσο εύκολα όσο δείχνουν. Ο υπουργός ανάπτυξης έχει δώσει ήδη απάντηση, λέγοντας ότι οι επενδύσεις στα Φ/Β δεν είναι ευκαιριακές και εύκολου πλουτισμού. Την ίδια απάντηση δίνει και η Ρ.Α.Ε., η οποία στην απόφασή της στα μέσα Απριλίου για το πρόγραμμα ανάπτυξης Φ/Β σταθμών περιλαμβάνονται σαφείς περιορισμοί αλλά και προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα θέτει πλαφόν στην έγκριση και χορήγηση αδειών, ανά περιφέρεια, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήδη υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από τις ανάγκες. Το όριο παραγόμενης ισχύος από τα Φ/Β που εγκρίθηκε από τη Ρ.Α.Ε. είναι 500 ΜW για το διασυνδεδεμένο σύστημα και 200 MW για τα νησιά.

Μία σύγχρονη τεχνολογία

Τα φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα είναι μια σύγχρονη τεχνολογία που μας έδωσε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση των ηλιακών φοροβολταϊκων συστημάτων ( Φ/Β) . Η λειτουργία στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την άμεση μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Η μέγιστη απόδοση των Φ/Β στοιχείων, ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους κυμαίνεται από 7% ( ηλιακά στοιχεία άμορφου πυριτίου) , έως 12 - 15% ( ηλιακά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου ) . Το σημαντικό είναι ότι η ενέργεια που παράγεται με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό νΆ αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές ( μπαταρίες) . Έτσι έχουμε ενέργεια, ανανεώσιμη, φθηνή και κυρίως «καθαρή».

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση των Φ/Β είναι:

Πλεονεκτήματα: Μηδενική ρύπανση - Αθόρυβη λειτουργία - Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής –Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίμων της ενέργειας –Δυνατότητες επέκτασης –Μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας –ελάχιστη συντήρηση.

Μειονεκτήματα: Υψηλό κόστος κατασκευής – προβλήματα στην αποθήκευση.

Πλεονεκτήματα στην Ελλάδα

H Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή των Φ/Β συστημάτων. Οι λόγοι για την προώθηση της Φ/Β τεχνολογίας, της έρευνας και των εφαρμογών στην Ελλάδα συνοψίζονται ως ακολούθως:

- Αξιοποίηση μιας εγχώριας και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που είναι σε αφθονία, με συμβολή στην ασφάλεια παροχής ενέργειας.

- Υποστήριξη του τουριστικού τομέα για ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον και οικολογικό τουρισμό, ιδιαίτερα στα νησιά.. Η ενεργειακή εξάρτηση των νησιωτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας από το πετρέλαιο και το τεράστιο κόστος μεταφοράς της, έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στην τουριστική ανάπτυξη και στο κόστος παραγωγής ενέργειας, το οποίο τελικώς χρεώνεται η ΔΕΗ.

- Ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου τις ώρες των μεσημβρινών αιχμών, όπου τα Φ/Β παράγουν το μεγάλο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο που παρατηρείται έλλειψη ή πολύ υψηλό κόστος ενέργειας.

- Μείωση των απωλειών του δικτύου, με την παραγωγή ενέργειας στον τόπο κατανάλωσης, ελάφρυνση των γραμμών.

- Περιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης νέων κεντρικών σταθμών ισχύος συμβατικής τεχνολογίας. Συμβολή στη μείωση των διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου της Δ.Ε.Η.

- Σταδιακά απεξάρτηση από το πετρέλαιο και κάθε μορφής εισαγόμενη ενέργεια και εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής.

- Κοινωνική προσφορά του παραγωγού / καταναλωτή και συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια.

- Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με σημαντική συμβολή σε αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους.

Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Φ/Β συστημάτων με άριστες προοπτικές για την πλήρη κάλυψη της Ελληνικής αγοράς και εξαγωγικές δραστηριότητες. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας.

- Προώθηση των στόχων της ΕΕ και του Κyoto σχετικά με τη μείωση των αέριων ρύπων και την διείσδυση των Α.Π.Ε στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή, σε ποσοστό 20% έως το 2010.

Κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Ρ.Α.Ε.

Περίπου πέντε νέες αιτήσεις την ημέρα δέχθηκε κατά μέσο όρο η Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας για χορήγηση άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης φωτοβολταϊκών σταθμών σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής. Μόνο για το διάστημα μεταξύ 8 και 29 Ιουνίου, ο αριθμός των νέων αιτήσεων έφτασε τις 987. Έτσι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ανήλθε σε 3587 ενώ η ισχύς σε 1897,875 ΜW.

Κάτω από την πίεση τόσων επενδυτών η Ρ.Α.Ε αναγκάσθηκε νΆ αυξήσει το όριο της ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/B από 500 MWp σε 640 ΜWp. Αναγκάστηκε επίσης για την αξιολόγηση των αιτήσεων προκειμένου να ικανοποιήσει σε αδειοδότηση, να επιβάλλει κριτήρια. Τα βασικότερα είναι τα εξής:

- Κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση Φ/Β σταθμών κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην κατανάλωση και η μεγαλύτερη διασπορά τους στη χώρα με βάση την κατανάλωση κάθε περιοχής, ανά περιφέρεια. Ειδικότερα, η εγκατάσταση Φ/Β θα γίνεται ανά περιφέρεια ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ του φορτίου των μετασχηματιστών μέσης και υψηλής τάσης κάθε περιοχής.

- Για την έκδοση άδειας Φ/Β σταθμών θα λαμβάνονται υπόψη και οι κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγιμότητα των φωτοβολταϊκών σταθμών ( θερμοκρασία και ηλιοφάνεια)

- Προτεραιότητα δίνεται επίσης στο νότιο σύστημα όπου δίνεται αναλογικά μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης Φ/Β σταθμών, εξαιτίας της ανάγκης ενίσχυσης του συστήματος παραγωγής..

- Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.

- Εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η προώθηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών μικρού σχετικά μεγέθους, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται το δικαίωμα των επενδυτών για την εγκατάσταση σταθμών μεγαλύτερης ισχύος.

Τέλος, για τις αιτήσεις εξαίρεσης, δηλαδή τα πολύ μικρά Φ/Β, η Ρ.Α.Ε δεν αξιολογεί, παρά μόνο κάνει έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων καθώς και τον έλεγχο ότι ο αιτών κατέχει την έκταση όπου θα εγκατασταθούν τα Φ/Β.

Κατανομή των αιτήσεων ανάλογα με την ισχύ των Φ/Β:
1) Έως 150 KW, 7 αιτήσεις με συνολική ισχύ 0,493 MW.
2) Από 150 KW έως 2 MW αριθμός αιτήσεων 620 ισχύος 750., 322 MW.
3) Από 2 ΜW και άνω 156 αιτήσεις ισχύος 847, 813 MW,
4) Εξαιρέσεις από 20 KW έως 150 KW, 2803 αιτήσεις συνολικής ισχύος 299, 096 MW.
Συνολικός αριθμός αιτήσεων 3587, συνολικής ισχύος 1897,875 MW.

Για την περιοχή της Κρήτης, οι αιτήσεις για όλες τις κατηγορίες ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 45 με συνολική ισχύ 35,105ΜW, ενώ έχουν εγκριθεί 50 MW για όλους τους νομούς του νησιού.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και την Ε.Ε)
 
α) Η κατάσταση στην Ελλάδα

Νέα εποχή για τη χώρα μας δημιουργεί ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε τον Ιούνιο του 2006 για τις Α.Π.Ε.. Σήμερα στο χώρο αυτό υπάρχει μια πρωτόγνωρη κοσμογονία.

Εκατοντάδες υποψήφιοι επενδυτές συνωστίζονται για μια θέση κάτω από τον ήλιο μετά την ψήφιση του νέου νόμου για τις Α.Π.Ε, που παρέχει γενναίες ενισχύσεις για τα Φωτοβολταϊκά.

Τα Φωτοβολταϊκά κύτταρα, τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια και οι μεγάλης κλίμακας Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής έχουν γίνει τμήμα της καθημερινής μας ενεργειακής πραγματικότητας. Η άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία είναι εξαιρετικά δύσκολη σε πολλούς τομείς. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από την σταθερότητά τους, την έλλειψη κινούμενων μερών, την αυτονομία τους και τον μεγάλο χρόνο ζωής τους, καθώς και από τον αποκεντρωτικό χαρακτήρα που διαθέτουν.

Κατηγορίες Φ/Β συστημάτων

Ανάλογα με την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας τα Φ/Β συστήματα διακρίνονται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:

1) Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα: Στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ Φωτοβολταϊκά συστήματα, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά φορτία (κατανάλωση) του παραγωγού, και η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον υπάρχει διαβιβάζεται και πωλείται στο δίκτυο. Στις περιπτώσεις όμως που η ενέργεια από τα Φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί για να καλύψει τα φορτία του παραγωγού, τότε το δίκτυο παρέχει την συμπληρωματική ενέργεια. Έτσι στα διασυνδεδεμένα συστήματα υπάρχουν δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ένας μετράει την ενέργεια που δίνεται στο δίκτυο και ο άλλος την ενέργεια που παρέχει το δίκτυο. Επίσης στο διασυνδεδεμένο σύστημα δεν απαιτείται χρήση συσσωρευτών, γεγονός που ελαττώνει το αρχικό κόστος της εγκατάστασης καθώς και το κόστος συντήρησης.

2) Αυτόνομα Φ/Β συστήματα: Σήμερα υπάρχει πληθώρα μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, εξοχικά σπίτια, αντλίες άντλησης νερού, τροχόσπιτα, φάροι, μετεωρογικοί σταθμοί, υπαίθρια φωτιστικά σώματα, σκάφη και άλλα τα οποία καθίστανται ενεργειακά αυτόνομα. Βέβαια υπάρχουν συστοιχίες συσσωρευτών οι οποίες αποθηκεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σε περίπτωση που έχουμε φορτία ( συσκευές ) εναλλασσομένου ρεύματος θα πρέπει να υπάρχει ένας αντιστροφέας στο σύστημα ο οποίος θα μετατρέπει την συνεχή σε εναλλασσόμενη τάση.

3) Υβριδικά συστήματα: Πρόκειται για αυτόνομα συστήματα που αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας όπως μια γεννήτρια πετρελαίου ή άλλη μορφή Α.Π.Ε ( π.χ. ανεμογεννήτρια).

β) Η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο κατά δεύτερο λόγο, ο ήλιος θα μπορούσε να καλύψει περίπου το 25% των ετήσιων αναγκών της σε ηλεκτρισμό.

Δυστυχώς, η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, ανεξάντλητης πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας, παραμένει σε εμβρυακή κατάσταση, αφού το κόστος αγοράς και εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων μέχρι πρότινος ήταν αρκετά υψηλό σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας.

Έτσι, η πιο ευνοημένη σε ηλιοφάνεια χώρα της Ευρώπης, κατατάσσεται μεταξύ των τελευταίων στην παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού., δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Έχοντας συνολική εγκατεστημένη ισχύ από Φ/Β 5,44 MW το 2005, από τα οποία μόλις το 1,41 MW είναι διασυνδεδεμένο με το δίκτυο, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά ακόμη και έναντι χωρών του ευρωπαϊκού βορρά., όπως η Γερμανία ( 1.537 MW), η Ολλανδία ( 51,2 MW), το Λουξεμβούργο (23,26 ΜW) και η Αυστρία ( 21, 43 MW), αλλά και της Μεσογείου όπως η Ισπανία ( 57,7 MW), η Ιταλία ( 36 MW) και η Γαλλία ( 32,67 MW)

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά ήταν της τάξης των 1791,6 MW to 2005 από 391,6 MW το 2002. Πάντως το πρόσφατο σχέδιο νόμου δίνει βάρος στα Φ/Β πάρκα, θέτοντας ως στόχο έως το 2020 η ισχύς αυτών των συστημάτων αυτών στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 700 MW.. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα απαιτηθούν χονδρικά περίπου 15.000 στρέμματα. Γης.

γ) Το μεγαλύτερο Φ/Β πάρκο στο κόσμο:

Τον Ιούνιο του 2006 ξεκίνησαν τα σχέδια κατασκευής του μεγαλύτερου Φ/Β πάρκου στο κόσμο, σε έκταση 600 στρεμμάτων στη Νότια Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Πόλη Σέρπα.. Τα έργα ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2007 και μετά από 8 μήνες κατασκευαστικής ολοκλήρωσης και ελέγχου, τροφοδοτεί σήμερα με ρεύμα 8.000 νοικοκυριά.

Η ισχύς φτάνει τα 11 MW και βρίσκεται σε μια από τις πιο ηλιόλουστες περιοχές της Ευρώπης. Η Σέρπα απέχει 200χλμ. από την πορτογαλική πρωτεύουσα, νοτιοανατολικά της Λισσαβόνας. Στην πλαγιά ενός λόφου βρίσκονται εγκατεστημένα - υπερυψωμένα 2 μέτρα πάνω από το έδαφος - 52.000 φωτοβολταϊκά. Η μονάδα κόστους 61 εκατ. ευρώ.

Οι φωτοβολταικοί πίνακες βασίζονται σε τεχνολογία πυριτίου και μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρισμό. Θα παράγουν συνολικά 20 GWh το χρόνο, ενέργεια που αν παραγόταν από θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο θα απελευθερωνόταν στην ατμόσφαιρα 30.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.

Είναι η πιο παραγωγική ηλιακή εγκατάσταση του κόσμου, και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου της Πορτογαλίας να καλύψει μέχρι το 2010 το 45 % των ενεργειακών αναγκών της από Α.Π.Ε.

Το Φ/Β της Σέρπα δεν είναι πλέον μεμονωμένη περίπτωση, αλλά σηματοδοτεί την αφετηρία για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη γενικά.


Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 315 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57101538
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.