ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 11 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 14 Ιούλιος 2007


Οι μεγάλοι παίκτες παίζουν σκληρό παιχνίδι

Για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, το νομοθετικό πλαίσιο του 1999 κρίθηκε ανεπαρκές καθώς δεν οδηγούσε σε πραγματική απελευθέρωση και γιΆ αυτό αντικαταστάθηκε με πρόσφατους νόμους του ΥΠΑΝ, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ουσιαστικά πρόκειται για την απελευθέρωση της αγοράς του ηλεκτρισμού και την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.

Στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας προβλέπεται το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την είσοδο α) Προμηθευτών - παραγωγών ρεύματος και β) Κατασκευαστών εργοστασίων

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται «οι μεγάλοι παραγωγοί –παίκτες – πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας» όπως: η Δ.Ε.Η., ο Κοπελούζος-Enel, Περιστέρης ΤΕΡΝΑ, ο Β. Βαρδινογιάνης iberdola, η Ελληνική Τεχνοδομική – Εdisson, o Μυτιληναίος – Endesa, ο Λάτσης ΕΛΠΕ κ.λπ.

Στη δεύτερη κατηγορία (κατασκευής) βρίσκονται κοινοπραξίες οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων που κατασκευάζουν εργοστάσια για λογαριασμό των εταιρειών παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης με βάση το νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς του ηλεκτρισμού επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1) Από την 1η Ιουλίου του 2007 οι οικιακοί καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως συμβαίνει σήμερα στις τηλεπικοινωνίες.

2) Δίνονται κίνητρα για επενδύσεις από τους ιδιώτες με βασικότερο το διαγωνισμό του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)

3) Επίκειται η χορήγηση αδειών παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, με εξαίρεση τα απομονωμένα μικροδίκτυα, και η χορήγηση αδειών για την κατασκευή απευθείας γραμμών ηλεκτρισμού.

4) Γίνεται υποχρεωτικός ο διαχωρισμός των επι μέρους δραστηριοτήων μεταφοράς, διανομής, και της προμήθειας σε επιλέγοντες και σε μη επιλέγοντες πελάτες.

5) Ενσωματώνεται στον κώδικα προμήθειας σε πελάτες η υποχρέωση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την προστασία των καταναλωτών.

Χαμένοι –Κερδισμένοι

Οι συνδικαλιστές της Δ.Ε.Η, αντέδρασαν πρώτοι δηλώνοντας ότι είναι πολύ βαρύ το κόστος της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας για την Δ.Ε.Η, γνωρίζοντας τα πράγματα από μέσα.

Σε συνέντευξη τύπου, η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ τόνισε μεταξύ άλλων ότι το κόστος της απελευθέρωσης, έφθασε τα 325 εκατ. ευρώ το 2006, από 70 εκατ. ευρώ το 2005, δηλαδή αυξήθηκε κατά 364%

Τα ποσά αυτά, ζημιώνουν τόσο την Δ.Ε.Η όσο και τους καταναλωτές, στους οποίους μετακυλίονται μέσω των αυξήσεων στα τιμολόγια.

Σύμφωνα με την ΓΕΝΟΠ, η ζημιά για τη ΔΕΗ προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού της «χονδρικής» ή οριακής τιμής του συστήματος, η οποία είναι η τιμή με την οποία αγοράζει το ρεύμα από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με το νέο σύστημα, όλες οι μονάδες, δηλαδή η ΔΕΗ και η μόνη για την ώρα ιδιωτική, αυτή των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, πωλούν το ρεύμα τους στον ΔΕΣΜΗΕ. Με βάση τις προσφορές τους και τις ανάγκες ηλεκτρισμού της χώρας, διαμορφώνεται σε ωριαία βάση η λεγόμενη «Οριακή Τιμή του Συστήματος». Μετά η ΔΕΗ αγοράζει το ρεύμα από τον ΔΕΣΜΗΕ για να τον πουλήσει στους καταναλωτές, σε τιμές που καθορίζονται από την κυβέρνηση μέσω του υπουργού Ανάπτυξης για τα τιμολόγια του ρεύματος.

Με τον τρόπο αυτό το Νοέμβριο του 2006, η ΔΕΗ αγόραζε το ρεύμα από τον ΔΕΣΜΗΕ προς 77 ευρώ / μεγαβατώρα και το πωλούσε στους πελάτες της, στην υψηλή τάση ( βιομηχανίες) προς 45 ευρώ /μεγαβατώρα. Χαμηλότερα δηλαδή κατά 41,5 %.

Έτσι η αγορά αντί νΆ ανοίξει στον ανταγωνισμό, κλείνει, αφού η ΔΕΗ προμηθεύει το σύνολο σχεδόν των καταναλωτών, με ζημιά που υπερβαίνει τα 65 εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσό που ωφελούνται αντίστοιχα οι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις παρεμβάσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, φτιάχνεται μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό προμηθευτεί τη ΔΕΗ και μοναδικό αγοραστή το ΔΕΣΜΗΕ, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τη ΔΕΗ σε οικονομικό αδιέξοδο, επΆ ωφελεία των ανταγωνιστών της και επιζήμια για τους καταναλωτές που θα πληρώνουν τις συνεχείς ανατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα ζητά η ΔΕΗ για να καλύψει αυτές τις ζημιές.

Η εξέλιξη αυτή, που είναι συνέπεια πολιτικών επιλογών, χρησιμοποιείται σήμερα σαν επιχείρημα για το κομμάτιασμα και την πώληση τμημάτων της ΔΕΗ, με το αιτιολογικό ότι ατή τη στιγμή κανένας βιομηχανικός ή επιλέγων καταναλωτής δεν έχει εναλλακτικό προμηθευτή. Οι διαδικασίες αυτές, οδηγούν την ΔΕΗ σε διάλυση και πλήρη ιδιωτικοποίησή της. Διευκολύνεται έτσι τα σχέδια των ανταγωνιστών της ΔΕΗ, να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους, στη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αντικειμενικά αντίκεινται στα συμφέροντα της ΔΕΗ, των εργαζομένων σε αυτήν και των καταναλωτών.

Οι διοικητικές κρίσεις των κορυφαίων στελεχών

Με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος προκύπτει ότι, η πάλαι ποτέ κραταιά ΔΕΗ, μετά τις διοικητικές κρίσεις και τις αλλεπάλληλες αποχωρήσεις των κορυφαίων στελεχών της ( Νέζης, Παλαιοκρασάς, Μανιατάκης, Κυριακόπουλος ), δεν κατάφερε στα τρία πρώτα χρόνια της σημερινής κυβέρνησης να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες αγοράς. Μάλιστα, εκτός των διοικητικών προβλημάτων, οι συνδικαλιστές της επιχείρησης κατηγορούν ανοιχτά την ΡΑΕ και το ΥΠ.ΑΝ για τη δραματική συρρίκνωση της κερδοφορίας, η οποία όπως υποστηρίζουν οφείλεται στο μηχανισμό υπολογισμού της τιμής του ρεύματος που παράγεται ή εισάγεται στο σύστημα από τους ιδιώτες και τους εμπόρους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, φαίνεται ότι η λιανική τιμή του ρεύματος είναι χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής ή αγοράς από τρίτους, γεγονός, που θα οδηγήσει τον κ. Σιούφα να αποδεχθεί το πάγιο αίτημα της επιχείρησης για αύξηση στα τιμολόγια της επιχείρησης, εις βάρος των καταναλωτών.

Υπάρχουν και ευχάριστα νέα

Κερδισμένες μέσα σΆ αυτό το ομιχλώδες τοπίο, είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πανελλαδικά αλλά και διεθνώς. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Αιολικής Ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών σταθμών στον κόσμο ανήλθε στα 74 GW το 2006, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 25% για δεύτερη συνεχή χρονιά. Επι πλέον, οι προβλέψεις της Παγκόσμιας Ένωσης Αιολικής Ενέργειας μιλάνε για παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ, μόνο αιολικών συστημάτων, της τάξης των 160 GW, έως το 2010.

Πηγές:
1) 3o Εθνικό Συνέδριο για τις Α.Π.Ε.
2) Διαδίκτυο in.gr & Google.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr 

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 93 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58263836
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.