ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Δευτέρα 05 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Κ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Παγκρήτιο Δίκτυο Οικ. Οργ. - Φυσικό Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι της Κρήτης
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 05 Ιούνιος 2007

 (Μέρος 2ο)

Ο ρόλος του νερού στην αλυσίδα της ζωής είναι σημαντικός. Δεν υπάρχει ζωντανός οργανισμός που να μπορεί να ζήσει χωρίς νερό. Η τροφική αλυσίδα έχει ως πρώτο κρίκο τη βλάστηση. Για να υπάρξει όμως βλάστηση χρειάζεται το έδαφος, δηλαδή η λεπτή επιδερμίδα της λιθόσφαιρας που χρειάστηκε πολλές χιλιάδες χρόνια για να γίνει και είναι εκείνη που σε συνδυασμό με το νερό δίνει ζωή στα φυτά τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούν με ενέργεια τη τροφική αλυσίδα.

Όσο μεγαλύτερη είναι βλάστηση τόσο καλύτερη ποιότητα νερού έχουμε μιας και φιλτράρεται αλλά και εμπλουτίζεται με χρήσιμα για τους οργανισμούς στοιχεία. Η βλάστηση βοηθά στην προστασία του εδάφους από τις διαβρώσεις που οδηγούν το έδαφος σε ερημοποίηση ενώ καταστρέφεται από την υπερβόσκηση και τις πυρκαγιές.

Η Κρήτη πριν χιλιάδες χρόνια ήταν κατάφυτη από δάση. Οι αλόγιστες ανθρώπινες δραστηριότητες κάθε εποχής μέχρι και σήμερα έχουν οδηγήσει τα δάση του νησιού μας στον αφανισμό. Από μελέτες του Δασαρχείου Ηρακλείου προκύπτει πως το 4,5% της Κρήτης καλύπτεται σήμερα από δάσος ενώ θα μπορούσε το ποσοστό αυτό να είναι 19-20%. Οι αναδασώσεις βρίσκουν εμπόδιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την έλλειψη χρηματοδοτήσεων από το κράτος.

Η Κρήτη έχει αρκετές βροχοπτώσεις και θα μπορούσε με τη φυσική αναγέννηση να αναπτύξει ξανά πλούσια βλάστηση, ώστε να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον της,. Υπάρχουν όμως αρνητικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν αυτή την αναγέννηση, όπως οι πυρκαγιές και η υπερβόσκηση. Παράλληλα στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και στη μείωση συνεπώς των δυνητικά αξιοποιήσιμων αποθεμάτων νερού στο νησί μας, συμβάλλει η ρύπανση των υδάτινων πόρων με αστικά και βιομηχανικά απόβλητα και κατάλοιπα γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.

Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού και των υδατικών πόρων επομένως, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ζωή της Κρήτης, που σχετίζεται άμεσα με μέτρα προστασίας. Είναι επιτακτική η ανάγκη χάραξης συγκεκριμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το νερό και τους υδάτινους πόρους.

Σε δελτίου τύπου της 31/01/2007 ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Κουράκης, τόνισε ότι οι «τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης και τα βασικά έργα υποδομής που συνδέονται με αυτούς, αποτελούν σημαντικά δημόσια τοπικά αγαθά, τα οποία συναρτώνται άμεσα με την ικανοποίηση βασικών αναγκών των δημοτών και το επίπεδο ανάπτυξης και Πολιτισμού του τόπου. Η δημοτική Αρχή εργάζεται με υπευθυνότητα για την εξεύρεση, προώθηση και υλοποίηση σημαντικών έργων για τις ανάγκες των δημοτών»

Ανακοίνωσε δε ότι μετά από σημαντική ρύθμιση των χρεών της Δ.Ε.ΥΑ.Η, από τον Υφυπουργό Οικονομίας κ. Π. Δούκα, μπορεί πλέον να προχωρήσει το Επενδυτικό –Αναπτυξιακό Σχέδιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η., το οποίο περιλαμβάνει έργα που θα βοηθήσουν στη ποιοτική αναβάθμιση της ύδρευσης, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται :

- Κατασκευή νέων δικτύων Ύδρευσης - ¶ρδευσης - Αποχέτευσης - Ομβρίων σε όλες τις περιοχές της πόλεως.

- Εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση των υφισταμένων δικτύων Ύδρευσης - ¶ρδευσης - Αποχέτευσης - Ομβρίων

- Μετατροπή της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού σε τριτοβάθμιο επίπεδο ώστε οι εκροές του να διατίθενται για άρδευση (και όχι στη θάλασσα όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.)

- Εξασφάλιση συμπληρωματικών ποσοτήτων νερού από νέες πηγές, οι οποίες σε συνδυασμό με τις νέες ποσότητες που θα διασφαλισθούν από το έργο της Ενιαίας Διαχείρισης του Φράγματος Αποσελέμη (εάν και όποτε γίνει) θα επιτρέψει μέσα στην πενταετία, τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. να έχουν συνεχή ροή, σε όλες τις περιοχές του Δήμου

-Το επόμενο εξάμηνο θα προστεθούν για διάθεση στους Δημότες, περίπου 3. 000 κυβικά νερού το 24ωρο.

- Εντοπισμό και αντιμετώπιση των Απωλειών νερού των δικτύων ύδρευσης, μέσα από την ολοκλήρωση του προγράμματος που υλοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.Η. με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Συνεργασία με το Δήμο Γαζίου, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τους Επιστημονικούς φορείς, τους ερευνητές, τη Διαχειριστική Αρχή του Υδάτινου Δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης, για την αξιοποίηση του νερού του Αλμυρού ποταμού.

Όλα αυτά λέγονται εύκολα, αλλά υλοποιούνται πολύ δύσκολα. Είναι όμως προς την σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την ακολουθητέα στρατηγική για την ορθολογική διαχείριση του νερού και στην εξοικονόμηση, προστασία, και ποιότητα του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου.

Η διασφάλιση όμως της ποιότητας του πόσιμου νερού στη Κρήτη, περιλαμβάνει και άλλες δράσεις, μεταξύ των οποίων μεγάλη σημασία έχουν : α) Η ελαχιστοποίηση απωλειών νερού και εξοικονόμηση. β) Ο έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας και πρόληψη της ρύπανσης. γ) Ενημέρωση –Ευαισθητοποίηση και Συμμετοχή του Ανθρώπινου Παράγοντα. δ) Κοστολόγηση του νερού.

Η Κρήτη αποτελεί ένα αυτοτελές υδατικό διαμέρισμα, έκτασης 8312 km2, με μέσο υψόμετρο 460 m και πληθυσμό 540. 054 κατοίκους (απογραφή 1991). Οι συνολικοί υδατικοί πόροι εκτιμώνται σε 8,07 δις. m3/ έτος. Το υδατικό δυναμικό υπολογίζεται σε 2. 600. 000. 000 m3 /έτος, ενώ η διαθεσιμότητα, ανέρχεται σε 4. 800m3/έτος /κάτοικο. Για να μετατραπούν οι ποσοτικοί αυτοί παράγοντες σε ποιοτική αναβάθμιση του υποβαθμισμένου νερού απαιτούνται συστηματικά μέτρα

Δράσεις, στρατηγικές, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1) Ανάπτυξη ντόπιας τεχνογνωσίας αποθήκευσης επιφανειακών απορροών σε επιφανειακούς ταμιευτήρες και υπόγειους υδροφορείς, με έμφαση την ανάπτυξη τεχνολογίας εμπλουτισμού υπογείων υδροφορέων.

2) Αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης, που έχουν διαρροές και σύγχρονη και διαρκή συντήρηση των δικτύων ύδρευσης.

3) Ο έλεγχος, παρακολούθηση της παροχής και ποιότητας νερού στις πηγές, στα δίκτυα και σε δημόσιους χώρους και λήψη μέτρων για τυχόν ανεξέλεγκτη χρήση.

4) Χρήση τεχνολογιών που σχετίζονται με εξοικονόμηση ύδατος

5) Σχεδιασμός, οργάνωση και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας τόσο των επιφανειακών όσο και των υπογείων νερών. Εντοπισμός των ευαίσθητων περιοχών, που κινδυνεύουν από υπερβολική εκμετάλλευση αποθεμάτων ή ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως η χρήση γεωργικών λιπασμάτων και βιοκτόνων και επέμβαση για την προστασία διατήρηση και αποκατάσταση υδροφορέων (ποσοτικά και ποιοτικά) υπόγειων και επιφανειακών πηγών.

6) Συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος όλων των φυσικών, χημικών και μικροβιακών παραμέτρων στα δίκτυα ύδρευσης. Επίσης, απαιτείται ανάπτυξη προγραμμάτων αποτελεσματικής και συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού.

7) Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με έμφαση στην επαγρύπνηση όλων, τόσο σε θέματα εξοικονόμησης όσο και προστασίας των υδατικών πόρων.

8) Στελέχωση των αρμοδίων φορέων (Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, διάφορα τμήματα, γραφεία Περιβάλλοντος Νομαρχιών, Περιφέρειας, Υπουργείων κ. λ. π) με επαρκές και κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, για αποτελεσματική διαχείριση υδατικών πόρων, με τη χρήση σύγχρονων νέων τεχνολογιών και αντιλήψεων διαχείρισης.

Ανεξάρτητα από τα μέτρα, τις δράσεις και την στρατηγική για το νερό, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία υδατικής ατομική συνείδησης, η οποία να θεωρεί ότι: Tο νερό είναι κληρονομιά και όχι εμπορευματικό προϊόν και υποχρεούμαστε να το παραδώσουμε ποιοτικό στις επόμενες γενιές.

Πηγές:
1) Πρακτικά Συνεδρίου Τ. Ε. Ε : Τεχνολογία Περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα.
2) ΚΕΠΚΑ.
3) Νερό Πηγή ζωής, Σ. Δ. Ε Ηρακλείου Κρήτης. 4) ΕΥΔΑΠ
 

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 61 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58227547
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.