ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 25 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Μέρα για το Περιβάλλον Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2007

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΑΦΙΕΡΩΜΑ)

Έχει γίνει ήδη συνείδηση κοινή ότι το περιβάλλον δεν είναι κατΆ ανάγκη ιδιοκτησία κανενός ούτε περιορίζεται από σύνορα και εθνικές κυριαρχίες. Τα νερά και ο αέρας είναι κοινά και σε αρκετές περιπτώσεις διασχίζουν τα σύνορα χωρίς πολλές διαβατήρια. Με τον ίδιο τρόπο η ρύπανση μιας χώρας σε λίγο χρονικό διάστημα επισκέπτεται ακόμη και πιο απομακρυσμένες περιοχές, ακόμη και ολόκληρο τον πλανήτη. Παρόλα αυτά, τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη είναι προϊόντα κοινής ανθρώπινης παρέμβασης. Μιας παρέμβασης που γιγαντώθηκε κατά τη βιομηχανική και μεταβιομηχανική εποχή.

Εάν θελήσουμε να ιεραρχήσουμε τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει εντονότερα στο μέλλον η ανθρωπότητα σύμφωνα και με το πρόγραμμα περιβάλλοντος του O.H.E, θα καταλήξουμε στην παρακάτω κατάταξη:

1) Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 2)Αραίωση του στρώματος του όζοντος 3) Η όξινη βροχή. 4) Η εξαφάνιση των ειδών.5)Η ρύπανση της υδρόσφαιρας. 6) Η ελάττωση του πόσιμου νερού. 7) Ο υπερπληθυσμός.

Σχετικά με το τι δράσεις πρέπει να ληφθούν άμεσα και προληπτικά, είναι εύκολο να διατυπωθούν, αλλά πολύ δύσκολο να εφαρμοσθούν. Η σωτηρία του πλανήτη μας είναι υπόθεση όλων μας, τόσο των ανθρώπων που βρίσκονται στα κέντρα αποφάσεων όσο και των απλών πολιτών. Μπορούμε νΆ αναφέρουμε μερικές δράσεις και περιπτώσεις που θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

1. Η πολιτική της ενσωμάτωσης της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις πολιτικές
2. Η αειφορία στην ανάπτυξη
3. Ο έλεγχος της κατανάλωσης
4. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση
5. H προώθηση των Α.Π.Ε

1. Η αρχή της ενσωμάτωσης: Mε την συνθήκη του ¶μστερνταμ, η αρχή της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών όρων και παραμέτρων σε όλες τις άλλες πολιτικές, ανάγεται πλέον σε καταστατική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αρχή που σημαίνει ότι: Η περιβαλλοντική δράση, η περιβαλλοντική διάσταση, οι περιβαλλοντικές παράμετροι, ο περιβαλλοντικός προβληματισμός, κάθε φορά που η κοινότητα αναπτύσσει μια νέα δράση στο πλαίσιο μιας άλλης πολιτικής, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Στα θέματα Γεωργίας π.χ., όπου η άσκηση της γεωργικής και αγροτικής δραστηριότητας μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει οι περιβαλλοντικές παράμετροι να λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

Οι τομείς, στους οποίους αρχικά έχει εφαρμογή η αρχή της ενσωμάτωσης, είναι η γεωργία, οι μεταφορές και η ενέργεια. Πρόκειται για τρεις πολιτικές της Ε.Ε, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: Επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μεταφορές, λόγω των καυσαερίων τα οποία συμβάλλουν στην δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Όπως είναι γνωστό η μείωση των εκπομπών αερίων είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν προ πολλού την Ε.Ε,
ύστερα ειδικά από την διάσκεψη του Κιότο και την διάσκεψη του Μπουένος ¶ιρες, όπου αποφασίστηκε ότι οι εκπομπές αυτές πρέπει να μειωθούν σε παγκόσμια κλίμακα

2. Η αειφορία στην ανάπτυξη: Για να κατανοήσουμε το θέμα αυτό, πρέπει προηγουμένως να διευκρινίσουμε τι σημαίνει αειφορία. Το περιεχόμενο της έννοιας αυτής παρουσιάστηκε αναλυτικά στη συνδιάσκεψη του Ρίο για το «περιβάλλον και την ανάπτυξη» και έκτοτε αναφέρεται σε όλα τα περιβαλλοντικά κείμενα και σημαίνει ότι:οι παρούσες γενιές πρέπει να παραδώσουν τον πλανήτη, το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη, στις επερχόμενες γενιές στην κατάσταση που οι παρούσες γενιές τον βρήκαν, αν όχι σε καλύτερη κατάσταση.

Εισάγεται, λοιπόν, ένα στοιχείο δυναμικής. Υποχρέωση για την επίτευξη της αειφορίας δεν είναι να παραδώσουμε τον πλανήτη, όπως τον βρήκαμε, αλλά να βελτιώσουμε την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη, διαφυλάσσοντας τους φυσικού πόρους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, διατηρώντας την βιοποικιλότητα.

Το ζητούμενο παγκόσμια είναι η ανάπτυξη που συνοδεύεται από την αειφορία. Δεν είναι κανένας εναντίον της ανάπτυξης, ούτε περιβαλλοντολόγος ούτε οικονομολόγος. Κάτι τέτοιο θα ήταν σφάλμα για τον πλανήτη με 6,5 δις. πληθυσμό και τεράστιες ανάγκες διαβίωσης. Όσο καθαρό και υγιεινό περιβάλλον να είχαμε, χωρίς ανάπτυξη θα ήμασταν ένας κόσμος πεινασμένων. Επομένως το ζητούμενο είναι η « αειφόρος ανάπτυξη» και όχι ανάπτυξη πάση θυσία.

Εξάλλου τα αποτελέσματα της αλόγιστης ανάπτυξης τα ζούμε και τα βλέπουμε καθημερινά να προβάλλονται ως πρώτες ειδήσεις στα Μ.Μ.Ε: Υπερκαταναλωτισμός αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, εκτροπές ποταμών, αποδασώσεις, κατά κόρον χρησιμοποίηση χημικών λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων, είναι ορισμένες από τις βασικές αιτίες που προκάλεσαν διόγκωση των ρυπάνσεων και συνεχή κατάρρευση των οικοσυστημάτων. Είναι όμως κανόνας ότι η φύση δεν λησμονεί. Όταν δεν σέβεσαι τους νόμους της, αντιδρά και στο τέλος πάντα τιμωρεί.

H E.E έχει ενσωματώσει την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις πολιτικές της και εφαρμόζει την αρχή αυτή σε όλα τα κράτη μέλη. Όμως οι Η.Π.Α, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία είναι χώρες που πρέπει να συνεργαστούν με την Ε.Ε, ώστε να έχουμε παρόμοιες πολιτικές και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος.

3. Ο έλεγχος της κατανάλωσης: Αν συνεχισθεί ο καταναλωτισμός, θα υπάρχει εργασία για λίγες δεκαετίες ακόμη σε ένα κόσμο αυξανόμενης ρύπανσης, δυστυχίας, εξαφάνισης των ειδών και προ πάντων αυξανόμενης πιθανότητας οικοκατάρρευσης. Το παρόν οικονομικό σύστημα δεν έχει την φιλοσοφία της μονιμότητας. Οι οικονομολόγοι και πολιτικοί, που τονώνουν την αγορά για να υπάρχει καταναλωτισμός και εργασία, επιλύουν ένα μικρό πρόβλημα δημιουργώντας ένα ογκωδέστερο, εκείνο της αμφίβολης επιβίωσης της κοινωνίας. Εναπόκειται στις κυβερνήσεις και σΆ εμάς ατομικά να δημιουργήσουμε την εναλλακτική κοινωνία της φειδωλής κατανάλωσης, όπου οι αστέρες της τεχνολογίας και της επιστήμης δεν θα είναι οι εφευρέτες ξυραφιών μιας χρήσης, αλλά ειδών αναγκαίων με μακροβιότητα, ούτε εκείνοι που εγκαθιστούν έναν ακόμη πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, αλλά εκείνοι που ευρίσκουν τρόπους εφαρμογής ήπιων μορφών ενέργειας, ούτε εκείνοι που συνθέτουν καλύτερα ένα χημικό λίπασμα, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν μεθόδους οργανικής καλλιέργειας με έμφαση στην εργασία και όχι στην ενέργεια. Και οι τομείς αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Είναι δικό μας ζήτημα να ελαττώσουμε την κατανάλωση που εκτείνεται σε τεράστιο φάσμα: σπατάλη ενέργειας, νερού, τροφής, μανιώδης συγκέντρωση εργαλείων, αντικειμένων, της καταναλωτικής κοινωνίας. Είναι δικό μας ζήτημα να ζητήσουμε την ευτυχία εκεί όπου πράγματι μπορεί να υπάρχει, στην αρμονική επικοινωνία και συμβίωση με τους συνανθρώπους και το περιβάλλον.

4. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση: Σήμερα έχουμε πάνω από 230 περίπου κοινοτικές πράξεις, στην πλειοψηφία τους οδηγίες. Πάνω από 140 κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες αναφέρονται στα θέματα του περιβάλλοντος και οι οποίες διέπουν τους τομείς περιβαλλοντικής δράσης: την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ρύπανση των υδάτων, τα θέματα της φύσης, την διαχείριση των αποβλήτων, την ηχορύπανση, και, βέβαια ορισμένες οριζόντιες οδηγίες, οι οποίες επιτελούν ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό, όπως η οδηγία για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η οδηγία για την περιβαλλοντική πληροφόρηση.

H πληροφόρηση έχει μεγάλη σημασία, με την έννοια ότι ένας σωστά ενημερωμένος πολίτης, μπορεί να ασκήσει καλύτερα τα δικαιώματα που του παρέχει η κοινοτική νομοθεσία, αφού προηγουμένως θα έχει ενημερωθεί για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το περιβάλλον.

Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις που έχουμε περιβαλλοντικές παραβιάσεις ή περιβαλλοντικά προβλήματα, η γνώση έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τα θέματα περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και σύνθετα.

Έτσι, η ενημέρωση και η ύπαρξη στοιχείων δεδομένων επιτρέπει, τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις και στους πολίτες να ασκήσουν ο καθένας με τη σειρά του, τα δικαιώματα τα οποία τους παρέχονται από το κοινοτικό δίκαιο στις περιπτώσεις αυτές.

5. Η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Οι Α.Π.Ε (Αιολική, Ηλιακή, Βιομάζα, Γεωθερμική, Υδροηλεκτρική), έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα:

α) Είναι ανανεώσιμες, συνεπώς δεν εξαντλούν τους μη ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους,
β) Δεν ρυπαίνουν και συνεπώς είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ενώ βοηθούν τα μέγιστα στον περιορισμό των εκπομπών του CO2.


H μεγαλύτερη ώθηση για την προώθηση των Α.Π.Ε στην Ε.Ε. είναι η πολιτική για το κλίμα, δεδομένου ότι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), είναι το κυρίαρχο αέριο του θερμοκηπίου αλλά και ότι οι εκπομπές αυτές είναι άρρητα συνδεδεμένες με τη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. ΠαρΆ όλα αυτά, ο προσανατολισμός προς την κατεύθυνση της βραχυπρόθεσμης μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα οδηγεί κυρίως σε αντικατάσταση του πετρελαίου και του άνθρακα με φυσικό αέριο.

Εκτός όμως από την πολιτική αυτή, που μειώνει μεν τις εκπομπές, αλλά εξακολουθεί να είναι εξαρτημένη από συμβατικό φυσικό πόρο (φυσικό αέριο) , η Ε.Ε. τις δύο τελευταίες δεκαετίες, υποστηρίζει έντονα την ανάπτυξη των Α.Π.Ε μέσω διαφόρων προγραμμάτων της.(JOYLE, THERMIE, ENERGIE, ALTENER)

Με τη Λευκή Βίβλο για τις Α.Π.Ε που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 1997, η Ε.Ε. κατέστρωσε για πρώτη μια περιεκτική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τον τομέα. αυτό. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής για τις Α.Π.Ε αποτελεί ο στόχος του διπλασιασμού του ποσοστού διείσδυσης των Α.Π.Ε στην Ένωση από το επίπεδο του 6% σε 12% ως το 2010. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός σημαίνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν την αύξηση των Α.Π.Ε σύμφωνα με το δικό τους δυναμικό.

Απόρροια των προσπαθειών της Ε.Ε είναι το πρωτόκολλο του Κιότο, που τέθηκε σε ισχύ από το 2005 και προβλέπει την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 5% ως το 2012 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο οι Η.Π.Α με πληθυσμό που αντιστοιχεί σε 4% του πληθυσμού του πλανήτη, και εκπομπές CO2 που αντιστοιχούν στο 25% των παγκόσμιων εκπομπών, αρνήθηκαν να επικυρώσουν το πρωτόκολλο. Επίσης ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, πέτυχαν μειώσουν την ισχύ του πρωτοκόλλου, φοβούμενες περιορισμούς στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.

Ο γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε κ. Κόφι Ανάν, κατηγόρησε τις ηγεσίες των χωρών αυτών, για αδράνεια στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ένα φαινόμενο το οποίο θεωρεί εξίσου απειλητικό με τον, πόλεμο, την φτώχεια και την διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής.

Η αλλαγή του κλίματος είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα. Η Γερμανίδα καγκελάριο ¶νγκελα Μέρκελ, η οποία υποστηρίζεται από το Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλέρ, επιθυμεί να μειώσει μέχρι το 2050 κατά 50% τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα του σε σχέση με το 1990. Η Γερμανία προτίθεται στη διάρκεια της συνόδου των G8, που θα γίνει από 6 έως 8 Ιουνίου στο Ρόστοκ της Γερμανίας, να δώσει μεγάλη έμφαση στο θέμα, ώστε να καμφθεί η αντίδραση των Η.Π.Α στην επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο, και να επιτευχθεί μια συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο μετά το Κιότο.

6. Διαχείριση υδάτινων πόρων: Το νερό είναι ένας από τους πολυτιμότερους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, ο οποίος έχει ουσιαστική σημασία για τη ζωή, διότι αποτελεί βασικό συστατικό όλων των οργανισμών, μεταφορικό μέσο και σπουδαίο φορέα ενέργειας. Όμως τα αποθέματα σε πόσιμο νερό ανέρχονται σε 2,6% μόνο των συνολικών υδάτινων αποθεμάτων της γης.

Τις τελευταίες δεκαετίες η αύξηση του πληθυσμού της γης, η εντατικοποίηση της γεωργίας, η ανάπτυξη της βιομηχανίας και του τουρισμού έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης νερού. Επίσης η μόλυνση των υδατικών πόρων από στερεά απόβλητα, οι κλιματικές αλλαγές και οι επεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των υδατικών αποθεμάτων

Είναι λοιπόν σαφές ότι το νερό αποτελεί αγαθό υψίστης στρατηγικής σημασίας και η διαχείριση του προτεραιότητα σε όλες τις πολιτικές. Αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, γιΆ αυτό και απασχολεί διεθνή συνέδρια και διεθνείς οργανισμούς. Αποτελεί όμως και θα αποτελέσει κατά τις επόμενες δεκαετίες κρίσιμο θέμα ειδικά στη Μ. Ανατολή, περιοχή με τη μικρότερη διαδεσιμότητα νερού στον κόσμο και με τάσεις σταθερής μείωσής του. Δεδομένου δε ότι όλοι σχεδόν οι μεγάλοι ποταμοί της Μ. Ανατολής (Ιορδάνης, Τίγρης, Ευφράτης) διαρρέουν αρκετά κράτη, οι εντάσεις με αφορμή τη χρήση και τα δικαιώματα στο νερό αποτελούν παράγοντα πολιτικής έντασης σε όλη την περιοχή και πιθανή αιτία πολέμου.

Τα φαινόμενα αυτά, αν συνδυαστούν με την εξαιρετικά περιορισμένη ποσότητα πόσιμου νερού, αλλά και με τα προβλήματα ρύπανσης των υδατικών πόρων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης.

Με τον όρο «διαχείριση υδατικών πόρων», εννοούμε τη συστηματική στο χώρο και το χρόνο παρακολούθηση τόσο της διαθεσιμότητας και των αναγκών του νερού, όσο και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πληρέστερη δυνατή κάλυψη αναγκών κάθε χρήστη, καθώς και τη διευθέτηση και αντιμετώπιση των σημερινών ή μελλοντικών ανοιγμάτων στην προσφορά και ζήτηση νερού.

Βασικές αρχές αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων μιας περιοχής θα πρέπει να είναι οι εξής:

α) Η γνώση όλων των ποιοτικών χώρο-χρονικών μεταβολών των υδάτινων πόρων σε ετήσια και ημερήσια βάση
β) Η μέση υπόγεια και επιφανειακή απορροή του νερού
γ) Οι τεχνικοοικονομικές δυνατότητες για την κατασκευή έργων και λήψη μέτρων για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων
δ) Η κατασκευή έργων πολλαπλής σκοπιμότητας
ε) Η εκτίμηση των αναγκών σε νερό (ποσότητα, ποιότητα)
στ) Η τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διερεύνηση τεχνολογιών διαχείρισης μέτρων για τη μείωση της ζήτησης
ζ) Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι απαιτείται μια παγκόσμια συνεργασία και εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας για το περιβάλλον από την Ε.Ε., τους διεθνείς οργανισμούς, και των πολιτών, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε και ο πλανήτης να προστατευθεί και η ανάπτυξη να προωθηθεί.

Πηγές:
1) Πρακτικά Συνεδρίου Κοινοτικό Περιβαλλοντικό Δίκαιο & Αποκεντρωμένη Διοι/ση
2) Πρακτικά 2ου και 3ου Εθνικού Συνεδρίου για την προώθηση των Α.Π.Ε (Ε.Μ.Π)
3) Το λυκόφως του ανθρώπινου είδους / Η τελευταία πνοή του πλανήτη: Γιάννης Φίλης
4) Ecotec.gr
 
Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr

 

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 367 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55076150
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.