ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 03 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αξιολόγηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις Α.Π.Ε. από τ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 17 Μάιος 2007
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Αναφερθήκαμε ήδη διεξοδικά σε προηγούμενα δημοσιεύματα [1] στην επιτακτική ανάγκη της έκδοσης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε, στην Ελλάδα, αλλά και στο περιεχόμενο [2] του, όπως δόθηκε για διαβούλευση με συναρμόδιους φορείς και οικολογικές οργανώσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η καθυστέρηση έκδοσης σχεδίου έχει ήδη δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους επενδυτές, αλλά και στην προώθηση των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα γενικότερα και στην Κρήτη [3] ειδικότερα

Για να γίνει όμως το συγκεκριμένοι Ε.Χ.Π. νόμος του κράτους, πρέπει να βελτιωθεί και να γίνει αποδεκτό από όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά κυρίως από τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα δεχθούν στην περιοχή τους έργα Α.Π.Ε. Έτσι θα περιοριστούν οι αντιδράσεις και τα εμπόδια, τουλάχιστον από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων στη προώθηση των Α.Π.Ε., πρέπει να κατατεθούν σΆ αυτό το στάδιο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νομοσχέδιο που θΆ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, αειφόρου ανάπτυξης, περιορισμού των εκπομπών CO2 από συμβατικά καύσιμα, αλλά και συμβολής στη μείωση των επιπτώσεων από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι πρώτες αντιδράσεις, απόψεις και θέσεις επι του Ε.Χ.Π., οδηγούν όπως διαφαίνεται σε τροποποιήσεις, αλλαγές, προσθήκες, αλλά και θετικά σχόλια. Ας δούμε όμως αναλυτικά την κριτική [4] που δέχεται αρχικά το Ε.Χ.Π για τις Α.Π.Ε:

Ιωάννης Αγαπίδης: πρόεδρος του Κ.Α.Π.Ε.

«Θεωρούμε ότι η έκδοση του ειδικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε, με την καθιέρωση σαφών χωροθετικών και περιβαλλοντικών κανόνων, θα επιλύσει μια σειρά σημαντικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την έλλειψη του στο παρελθόν. Θα αποτελέσει μάλιστα ισχυρό εργαλείο για την ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και κοινωνικών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον.

Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα παρακολουθεί τη διαδικασία μέχρι την τελική έγκριση του ειδικού πλαισίου. Παράλληλα θα επιδιώξει την παρακολούθηση της εφαρμογής του, έτσι ώστε να εντοπίσει τυχόν αστοχίες ή αδυναμίες και μέσω του ρόλου του να διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης. Θα πρέπει ωστόσο να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να ακουσθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι απόψεις των επενδυτών, των τοπικών κοινωνιών και των οικολογικών οργανώσεων, προκειμένου να καταλήξουμε σΆ ένα νομοσχέδιο – μηχανισμό προώθησης Α.Π.Ε».

Δημήτρης Ιμπραήμ: υπεύθυνος επικοινωνίας της Greenpeace.

«H πρώτη εικόνα είναι αρνητική. Είναι θετικό μεν ότι καθορίστηκαν για πρώτη φορά οι βάσεις για την κατάρτιση ενός σχεδίου ανάπτυξης των Α.Π.Ε. Όπως,, όμως, δείχνει η πρώτη ανάγνωση του χωροταξικού, δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης στην αιολική ενέργεια. Σίγουρα το χωροταξικό θέλει αποσαφηνίσεις και βελτιώσεις. Η Greenpeace επιμένει σε 5 σημεία:

- To Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) πρέπει να περιέχει ρητές διατάξεις που δεν θα αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες.

- Η όποια προτεινόμενη κατηγοριοποίηση του χώρου της επικρατείας, πρέπει να έχει ως αποκλειστικό στόχο τη μεγίστη διείσδυση των Α.Π.Ε στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

- Πρέπει να αποφύγει την όποια εμπλοκή σε τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες πιθανότατα θα ανατραπούν σε μικρό χρονικό διάστημα.

- Πρέπει να διευκρινίζει ρητά ότι η αναφορά στο επιτρεπόμενο πλήθος ανεμογεννητριών κάθε περιοχής θεωρητικό μέγιστο, το οποίο στη πράξη περιορίζεται πολύ (έως 80%)

- Το προτεινόμενο EXΠ δεν αντιμετωπίζει συγκεκριμένες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως οι ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής»

Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης: πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ

«Είναι πολύ θετικό που ξεκινάει αυτός ο διάλογος για τις ΑΠΕ, για πρώτη φορά στη χώρα μας. Θα πρέπει όμως να έχουμε επιφυλάξεις για το μέλλον. Το χωροταξικό νομοσχέδιο πρέπει να είναι ένα εργαλείο απογείωσης και όχι ένα εργαλείο περιορισμού. Η ΕΛΕΤΑΕΝ εξέδωσε με την Greenpece κοινό δελτίο τύπου, στο οποίο, μεταξύ άλλων τονίζουμε τα εξής βασικά σημεία:

- H αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να αποτελεί τον απώτερο στόχο του ΕΧΠ.

- Η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικό έργο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία.

- Να τεθεί προτεραιότητα η επίτευξη όλων των στόχων που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών

- Το ΕΧΠ οφείλει να ορίσει σαφή κριτήρια ώστε να αποφευχθούν αποφάσεις «κατά περίπτωση» οι οποίες οδηγούν σε ασαφείς διαπραγματεύσεις και καθυστερήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για διαφανείς πρακτικές και κρούσματα διαφθοράς»

Στέλιος Ψωμάς: Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταικών (ΣΕΦ)

«Η ύπαρξη και μόνο ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ συνιστά θετική πρωτοβουλία. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν στοχεύουν στο να συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο:

- Στο άρθρο 3 του σχεδίου προτείνουμε να προστεθεί μία παράγραφος που να ορίζει σαφώς ότι για τις εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης, δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις και περιορισμοί που περιγράφονται σε επόμενα άρθρα (6 έως 19)

- Πιστεύουμε ότι η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ΑΠΕ είναι απολύτως συμβατή με τον αγροτικό χαρακτήρα, ακόμη και εκείνων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλής παραγωγικότητας.

- Στο άρθρο 17 του σχεδίου προτείνουμε απαλοιφή της διατύπωσης “ οι πολυσύχναστοι χώροι στους οποίους η αντανάκλαση του φωτός από τις εγκαταστάσεις μπορεί να αποτελεί σημαντική όχληση», αφού δεν ορίζεται από κανένα επιστημονικό δεδομένο.

- Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του χωροταξικού αφήνει ανοιχτά τα περιθώρια αυθαίρετων ερμηνειών και αποφάσεων σε επίπεδο τοπικών αρχών

-Θα πρέπει να επιτραπεί η εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε αγροτικές περιοχές, όπως συμβαίνει ήδη στην Ισπανία»

Γεώργιος Σπύρου: μέλος Δ Σ. του ΕΣΗΑΠΕ

«Είναι αληθές ότι το σχέδιο ειδικού πλαισίου, αν και αναμενόταν επι πολλά χρόνια, έτυχε μιας οξύτατης κριτικής από παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και από ανεξάρτητους παραγωγούς.. Οι δικές μας πρώτες επισημάνσεις συνοψίζονται στα εξής:

- Προτείνουμε η επιτρεπόμενη πυκνότητα κάλυψης (των 1,05 MW ανά 1000 στρεμ.) να υπολογίζεται στην έκταση ενός νομού και όχι στην έκταση ενός αυτόνομου ΟΤΑ.

- Το άρθρο 22 του ειδικού χωροταξικού πλαισίου (ΕΧΠ) καθορίζει "το απαιτούμενο για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης" σαν ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί δράσεις των οποίων οι διαδικασίες και οι χρόνοι θα μας οδηγήσουν σε αναμονή και αδράνεια πολλών μηνών ή πιθανώς και χρόνων.

Πρότασή μας είναι ο αποχαρακτηρισμός των δράσεων αυτών ως «προαπαιτούμενων» για την εφαρμογή του ΕΧΠ.
 
[1] Ο χωροταξικός σχεδιασμός έργων Α.Π.Ε. στην Ελλάδα. (www.ecocrete.gr - ΣΠΑΠΕΚΕΕΚ ενεργειακό)

[2] Η θέση της πολιτείας, των επιστημόνων και επενδυτών για την επίτευξη του στόχου 20,1% ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. (3ο εθνικό Συνέδριο για τις ΑΠΕ. www.ecocrete.gr - ΣΠΑΠΕΚΕΕΚ - ενεργειακό)

[3] Εμπειρία από την εγκατάσταση Α.Π.Ε στην Κρήτη: 3ο Εθνικό Συνέδριο για τις Α.Π.Ε. (www.ecocrete.gr - ενέργεια - ΣΠΑΠΕΚΕΕΚ - ενεργειακό)

[4] www.ecotec.gr


Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr


 

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 17 Μάιος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 125 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57065394
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.