ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η θέση των επιστημόνων για την επίτευξη του στόχου των Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 08 Μάιος 2007
H θέση της επιστημονικής κοινότητας για την επίτευξη του στόχου:
«παραγωγή ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε στο 20,1% ως το 2010»

Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο ως ακατόρθωτο με τα υπάρχοντα προβλήματα, θεσμικά, χρηματοοικονομικά, αδειοδοτοτικά, γραφειοκρατικά, χωροταξικά κ.λπ, να επιτευχθεί ο στόχος της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε σε ποσοστό 20,1 % ως το 2010. Το ποσοστό αυτό αποτελεί υποχρέωση του ελληνικού κράτους έναντι της Ε.Ε., στα πλαίσια μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η θέση αυτή έρχεται να διαψεύσει τα όσα υποσχέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης στο Εθνικό Συνέδριο για τις Α.Π.Ε, που διοργάνωσε το Ε.Μ.Π., από 23-25 Φεβρουαρίου του 2005.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης) στο οποίο ολοκληρώθηκε η σχετική μελέτη για το θέμα αυτό, βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου είναι : α) Ο νέος νόμος 3468/2006 για τις Α.Π.Ε, να συμπληρωθεί από το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις Α.Π.Ε το αργότερο μέχρι το τέλος της άνοιξης του 2007 και β) Η Δ.Ε.Η να αναβαθμίσει κάποια δίκτυα τα οποία μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι αποτελούν τροχοπέδη στην επέκταση των αιολικών και φωτοβολταϊκών.

Κατά τον πρόεδρο του ΙΕΝΕ κ. Κ.Σταμπουλή, η πολιτεία δεν έχει την κατάλληλη δέσμευση για τις Α.Π.Ε. Ναι μεν κάνει τους νόμους, προχωράει, αλλά δεν υπάρχει πολιτική δέσμευση. Χώρες οι οποίες είχαν πολιτική δέσμευση, όπως η Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και τελευταία η Ιταλία, έχουν προχωρήσει και έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα της ανάπτυξης Α.Π.Ε. Δηλαδή θα πρέπει οι Α.Π.Ε και η προώθηση τους να μπούνε στη πολιτική πλατφόρμα των κομμάτων. Να υπάρχει μια δέσμευση πολιτική σε ότι αφορά στα επόμενα 5-10 χρόνια, ότι δηλαδή, σοβαρό ποσοστό της ενέργειας θα καλύπτεται από τις Α.Π.Ε. Επίσης να δοθούν κίνητρα ακόμη και στους μικρούς επαγγελματίες και στους ιδιώτες, και γενικά να περάσει η νοοτροπία ότι στην Ελλάδα βοηθάμε την ανάπτυξη των Α.Π.Ε
 
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ και του Ομίλου για τη Διάδοση των Α.Π.Ε (ELFLORES) . δρ. Νίκος Βασιλάκος, έχει τοποθετηθεί τόσο για το στόχο του 20,1% ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε ως το 2010 όσο και για το ν. 3468 για τις Α.Π.Ε που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006.

Η εκτίμησή του είναι κατηγορηματικά αρνητική ως προς το στόχο αλλά και το νόμο: «όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα και οι ρεαλιστικές βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η χώρα μας όχι μόνο δεν θα μπορέσει να πιάσει το στόχο 20,1% για το 2010, αλλά ούτε καν να τον αντικρίσει από μακριά».

Σύμφωνα με την 3η εθνική έκθεση για τις Α.Π.Ε (ΥΠΑΝ, Οκτώβριος 2005), η επίτευξη του στόχου αυτού θα απαιτούσε την εγκατάσταση συνολικά 3.900 MW ΑΠΕ, από τα οποία 3400 MW αιολικά. Σήμερα, μετά από μια ολόκληρη 12ετία προσπαθειών αλλά και παλινωδιών, έχουμε συνολικά εγκατεστημένα στη χώρα μας μόνο 800 MW από ΑΠΕ. Ως μέτρο σύγκρισης, αναφέρουμε ότι η Πορτογαλία τα 800ΜW, από αιολικά πάρκα και μόνο, τα εγκατέστησε μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή από τις αρχές του 2005 μέχρι σήμερα.

Σχετικά με το νόμο 3468/06 για τις Α.Π.Ε, ο αντιπρόεδρος του ELFOREΣ,θεωρεί ότι «αναμφίβολα, ο νέος νόμος για τις Α.Π.Ε και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού –θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) περιέχει ορισμένες θετικές ρυθμίσεις». Μεταξύ των ρυθμίσεων που κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση συμπεριλαμβάνονται κυρίως αδειοδοτικά και τιμολογιακά θέματα.

Ενδεικτικά μπορούμε νΆ αναφέρουμε την ενσωμάτωση της επέμβασης στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τη θεσμοθέτηση μερικών αποκλειστικών προθεσμιών γνωμοδότησης / αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ, τη δυνατότητα του παραγωγού ΑΠΕ για μονομερή 10ετή παράταση της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που συνάπτει με το διαχειριστή του συστήματος ή του δικτύου, την επίλυση του προβλήματος επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόμο των έργων διασύνδεσης εγκαταστάσεων.

Στα αρνητικά του νόμου περιλαμβάνονται τρία σοβαρά προβλήματα:

α) Ο μη καθορισμός στο νόμο δεσμευτικών και αποκλειστικών προθεσμιών για ορισμένα κρίσιμα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, και κυρίως για την προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πράγμα που συμπαρασύρει και την άδεια παραγωγής.

β) Η τροποποίηση ορισμένων από τα υφιστάμενα κριτήρια αξιολόγησης των αιτημάτων χορήγησης άδειας παραγωγής κατά τρόπο που να επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες

γ) Η απουσία οποιασδήποτε συγκροτημένης αναφοράς στο νέο νόμο για το χωροταξικό σχεδιασμό των έργων Α.Π.Ε.

Ο Δ/ντής του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Δ. Μαυράκης μιλά για έλλειμμα ενεργειακού σχεδιασμού και προειδοποιεί για τις κλιματικές αλλαγές που οδυνηρά θα βιώσουμε. Σχετικά με το στόχο του 20,1% ηλεκτροπαραγωγή από Α..Π.Ε ως το 2010, αφού σε αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΥΗΕ, θεωρεί ότι « δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό, δεν ξέρει ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ή ποιες συζητήσεις θα πρέπει να γίνουν, αλλά πιστεύει, ότι παρά τα όσα λέγονται, δεν προωθείται αυτή η λογική». Σχετικά με το νόμο 3468/2006, θεωρεί ότι είναι ένα θετικό βήμα, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις στο κατά πόσον θα εφαρμοστεί και ποια θα είναι η πολιτική και οικονομική ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, ώστε να γίνει αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία.

Ο κ. Ευάγγελος Λεκατσάς, επικεφαλής του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου, ως προϋπόθεση για την προώθηση των Α.Π.Ε. Επίσης θεωρεί, ότι οι Α.Π.Ε έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα: α) Είναι ανανεώσιμες, συνεπώς δεν εξαντλούν τους μη ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, β) Δεν ρυπαίνουν και συνεπώς βοηθούν στον περιορισμό εκπομπών CO2. Παρά τα ανωτέρω βασικά πλεονεκτήματα τους και την εξοικονόμηση καυσίμων, το βασικό μειονέκτημά τους είναι ότι δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην ασφάλεια του συστήματος, δεδομένου ότι η λειτουργία του εναπόκειται στη βούληση του Αιόλου, που δεν συμπίπτει πάντοτε με τις εκάστοτε ανάγκες των ανθρώπων. Πάντως, λόγω των πλεονεκτημάτων τους, με τον τελευταίο νόμο 3468/2006 ενισχύεται σημαντικά η διείσδυση των Α.Π.Ε στο ελληνικό σύστημα, ώστε η αγορά να ανταποκριθεί θετικά βοηθώντας στη μείωση των εκπομπών και στην εξοικονόμηση ακριβών καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσματικότητα των διατάξεων του νόμου θα κριθεί από την αγορά, ενώ σε περίπτωση που θα κριθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, αυτά θα θεσμοθετηθούν.

Τα συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις της επιστημονικής κοινότητας είναι βασικά τα εξής : α) Είναι πρακτικά και επιστημονικά αποδειγμένο ότι είναι πολύ δύσκολο ως ακατόρθωτο να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας σε ποσοστό 20,1% από Α.Π.Ε με την υφισταμένη κατάσταση ως το 2010 β) Ο νέος νόμος 3468/2006 ενώ κινείται προς τη θετική κατεύθυνση παρουσιάζει αδυναμίες οι οποίες πρέπει άμεσα να επιλυθούν. γ) Τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει νΆ αναβαθμιστούν και να επεκταθούν, ενώ η σύνδεση απομακρυσμένων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε, πρέπει να επιδοτούνται κατά 50%, ώστε να μοιράζεται το κόστος με τους Επενδυτές, δ) Να ενσωματωθεί στο νέο νόμο, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των Α.Π.Ε.

Έχουμε την υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές, να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να αποφύγουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πρέπει κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. να ανταποκριθεί στους στόχους της οδηγίας 2001/77/ΕΚ, που αναφέρεται στις δεσμεύσεις κάθε κράτους στη προς την κατεύθυνση, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε, με αντίστοιχο ποσοστό μείωσης των εκπομπών στο περιβάλλον.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη των Α.Π.Ε, τα τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη είναι σήμερα πρωτοπόρος σε παγκόσμια κλίμακα τόσο στην εγκατάσταση τεχνολογιών Α.Π.Ε, όσο και στην βιομηχανική παραγωγής τους. Οι στόχοι που τέθηκαν από την Ε.Ε. για το 2010, τόσο μέσω της Λευκής Βίβλου, όσο και μέσω των Οδηγιών που ακολούθησαν, φαίνεται σήμερα δύσκολο να επιτευχθούν. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι μερικά Κράτη Μέλη (Γερμανία, Δανία, Ισπανία κ.λπ) εφάρμοσαν μέχρι σήμερα αποτελεσματικά τις πολιτικές τις Ε.Ε. για την προώθηση των Α.Π.Ε. Η διεύρυνση όμως της Ένωσης με 10 νέα Κράτη Μέλη το 2004, τα οποία δεν είχαν πολιτικές ενίσχυσης των Α.Π.Ε, δυσκόλεψε ακόμη την κατάσταση.
 
Στην Κρήτη υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο στόχος της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε για την Ελλάδα που είναι 21,5 ως το 2010, όπως έχει καθορισθεί από την Ε.Ε, να επιτευχθεί γρηγορότερα. Επίσης το θέμα της κάλυψης νερού με αφαλάτωση, οι μεταφορές, η ηλεκτροπαραγωγή, οι ανάγκες σε θερμότητα, μπορούν και πρέπει να καλυφθούν από τις Α.Π.Ε, εξασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη, μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τις ανάγκες του τουρισμού.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
manolisboyt2007@yahoo.gr

 

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 331 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57100927
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.