ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 27 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ημερίδας "Βιώσιμη Διαχείριση & Εξοικονόμη Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Νερό
Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S , Τρίτη, 27 Μάρτιος 2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ημερίδα: Βιώσιμη Διαχείριση & Εξοικονόμηση Νερού
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2007
Ινστιτούτο Goethe

Η ημερίδα για τη "Βιώσιμη Διαχείριση και την Εξοικονόμηση του Νερού" που διοργάνωσε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στο Ινστιτούτο Goethe ξεκίνησε, λίγο μετά τις 11 το πρωί, με τον πρόεδρο του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Νίκο Χρυσόγελο να αναλύει τα προβλήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών: μείωση των βροχοπτώσεων κι αύξηση της μέσης θερμοκρασίας που θα προξενήσουν μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων κι αύξηση συχνότητας / έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες κα). Σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων, το 38% του πληθυσμού της Μεσογείου θα ζει σε ζώνες όπου θα παρατηρούνται ελλείψεις νερού.

Αλλαγές στις μεθόδους καλλιέργειας, τις ποικιλίες ειδών και τα εδάφη που καλλιεργούνται έχουν οδηγήσει σε υπερβολική χρήση και σπατάλη νερού στη γεωργία, σε συνδυασμό με χρήση πολλών χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Η υπερβολική άρδευση κάνει τα εδάφη υφάλμυρα (συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας αλάτων) κι άγονα. Έρευνες δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις φυτοφάρμακα και λιπάσματα καταλήγουν εκτός από τα εδάφη και στα νερά και στα ιζήματα της θάλασσας. Στην Ελλάδα, η γεωργία απορροφά πάνω από το 80% της συνολικής κατανάλωσης υδάτων και ο υδροφόρος ορίζοντας αντιμετωπίζει προβλήματα νιτρορύπανσης στη Θεσσαλία, Κωπαϊδα, το Αργολικό Πεδίο, τη Λεκάνη Πηνειού Ηλείας και του Στρυμόνα, τον κάμπο Θεσσαλονίκης, την πεδιάδα ¶ρτας-Πρέβεζας και την Αιτωλοακαρνανία.

Ο Ν. Χρυσόγελος αναφέρθηκε στη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό (ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό 60/2000) που θέτει μεγαλεπίβουλους περιβαλλοντικούς στόχους και υιοθετεί νέες προσεγγίσεις για τη διαχείριση του νερού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα και επαρκής ποσότητα νερού, όχι μόνο για τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών αλλά και για τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων.  Η διαχείριση των νερών πρέπει πλέον να γίνεται ενιαία σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης και μετά από διαβούλευση και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των σχεδίων διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Τόνισε, επίσης, ότι η φετινή ανομβρία (20-60% μείωση των βροχοπτώσεων), τα συσσωρευμένα προβλήματα ρύπανσης των νερών και υπερκατανάλωσης είναι μια σημαντική αφορμή για αλλαγές σε πολιτικές, προτεραιότητες αλλά και σε καθημερινές συνήθειες με στόχο την εξοικονόμηση νερού που είναι σήμερα μια επείγουσα προτεραιότητα. Η νέα πολιτική για το νερό θέτει νέα κριτήρια και αντικείμενα και η προτεραιότητα αλλάζει: από την παραδοσιακή στρατηγική (να γίνονται έργα) για την προμήθεια νερού στην κατεύθυνση της διαχείρισης της ζήτησης και της εξοικονόμησης – συντήρησης των υδάτινων πόρων

Οι προτεραιότητες είναι:

- εξοικονόμηση νερού (στις πόλεις, τη γεωργία, τη βιομηχανία, την κατοικία κα), συλλογή και χρήση βρόχινου νερού, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού από άλλες χρήσεις, διπλά δίκτυα,

- βελτίωση της αποτελεσματικότητας (δικτύων ύδρευσης, συσκευών, συστημάτων παραγωγής - άρδευσης),

- εισαγωγή νέων τεχνολογιών, διατήρηση των υπόγειων αποθεμάτων μέσα από προσεγγίσεις ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης.

Με την ίδια προσέγγιση πρέπει να αντιμετωπιστεί η διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες και ξηρασίες.

Υποστήριξε τέλος ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο και από την τεχνική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι μια νέα κουλτούρα για το νερό, μια άλλη αντιμετώπιση που δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο μέσα από διαβουλεύσεις στις τοπικές κοινωνίες κι όταν όλοι συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος και αναζητήσουμε κοινά αποδεκτούς τρόπους επίλυσής του.

Τη σκυτάλη πήρε η Μελίτα Λαζαράτου, υπεύθυνη του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού, παρουσίασε τους στόχους και το περιεχόμενο της συνεργασίας του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με τα σχολεία. Θέτοντας την εξοικονόμηση νερού σε προτεραιότητα, ενημερώθηκαν από το Μάιο 2005 μέχρι σήμερα πάνω από 4000 μαθητές από 100 σχολεία και πάνω από 500 εκαπιδευτικοί, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγή ενός ελκυστικού, υψηλής αισθητικής και χρηστικού εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό συνδιαμορφώθηκε από ειδικούς επιστήμονες, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.watersave.gr/) και τραβάει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών, μαθητών αλλά και γονέων. Το 2006-2007 το πρόγραμμα –που στηρίζεται από την ΤΟΥΟΤΑ – επεκτάθηκε και στην Κύπρο σε συνεργασία με την περιβαλλοντική ΜΚΟ ΑΚΤΗ.

Στη συνέχεια έγινε η παρέμβαση του προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Χίου Στέλιου Καμπούρη ο οποίος με τη διπλή ιδιότητα του στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του εκπαιδευτικού επισήμανε αφενός τα προβλήματα του τόπου του εξαιτίας της υπεράντλησης, τα οποία έγιναν φανερά με την εμφάνιση υδραργύρου, αφετέρου τη σημασία που έχει η εμπλοκή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενημέρωση για το ζωτικό αυτό πρόβλημα, καθώς τα παιδιά μπορούν πολύ πιο εύκολα να πειστούν και να διαδώσουν στους οικείους τους αυτό το μήνυμα.

Ακολούθησε η εισήγηση της καθηγήτριας του ΕΜΠ Μαρίας Μιμίκου για την αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος και τις επιπτώσεις του στους υδάτινους πόρους που παρουσιάστηκε από τη βοηθό της Μάγκυ Κοσσίδα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην υπερθέρμανση του Βόρειου Ημισφαίριου και τη συνακόλουθη μείωση των βροχοπτώσεων, αλλά  και στην είσοδο, εξ αιτίας της τελευταίας, θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Η εκπρόσωπος της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων Αναστασία Λαζάρου ανέλυσε τον τρόπο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Νερό στην Ελλάδα και τους στόχους που έχει θέσει η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων.

Ο Δήμαρχος Πυλήνης και Διευθύνων Σύμβουλος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Γιάννης Μπουλές αναφέρθηκε στα κύρια προβλήματα της Λιμνοθάλασσας,  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη ρύπανση του νερού από τις καλλιέργειες, στην εντατική αλιεία, στις χωματερές που λειτουργούν στα όρια της Λιμνοθάλασσας, στην αποξήρανση και τις εκχερσώσεις προκειμένου να χτιστούν θέρετρα και στα φράγματα των ποταμών και την εντατική άρδευση. Τόνισε δε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων και περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IIIB –CADSES  WAREMA.

Ο Dr. Wolfgang Korthals  από την εταιρεία Hessewasser GmbH η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης των υδατικών πόρων του Ομόσπονδου Κράτους της Έσσης στη Γερμανία, περιέγραψε τις παραμέτρους της επιτυχίας του Προγράμματος εξοικονόμησης Νερού που ακολουθείται στην περιοχή. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε:

- Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, χωρίς λαϊκισμό και με γερά ορθολογικά στοιχεία.

- Καλή συντήρηση των οικιακών υδραυλικών συστημάτων και συσκευών.

- Επαναχρησιμοποίηση – έως και πέντε φορές – του νερού στη βιομηχανία και αύξηση των τιμολογίων για όσες εταιρείες δεν εξοικονομούν νερό.

- Συστηματική παρακολούθηση και συντήρηση των δικτύων.

- Παροχή κινήτρων για την εξοικονόμηση νερού από τα νοικοκυριά και πρόστιμα για όσους σπαταλούν νερό, μέσω της κλιμακωτής αύξησης των τιμολογίων.

- Διάθεση των πόρων από τα πρόστιμα για τη συντήρηση του δικτύου.

Υπογράμμισε δε ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών επί δεκαπέντε χρόνια έχει πετύχει μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 15%.

Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου του Darmstadt Peter Cornel αναφέρθηκε στη σημασία επαναχρησιμοποίησης του νερού. Υπογράμμισε ότι επαναχρησιμοποιώντας τα νερά της μπανιέρας και του νιπτήρα, μετά από καθαρισμό και απολύμανση, στην τουαλέτα και το πότισμα των κήπων μπορεί να επιτευχθεί οικονομία έως και 40%. Αναφέρθηκε δε στο παράδειγμα μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία, χρησιμοποιώντας μια εγκατάσταση που πιάνει χώρο μόλις δυο θέσεων στάθμευσης ΙΧ και κοστίζει 72.000¤ ξαναχρησιμοποιεί όλο το νερό από τις ντουζιέρες και τους νιπτήρες στην τουαλέτα και τα ποτίσματα των κήπων κατορθώνοντας έτσι να εξοικονομήσει έως και 40% του νερού.

Η Σοφία Κανελλοπούλου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Συντονισμού Σχεδιασμού και Λειτουργίας δικτύου Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ μίλησε για την πολιτική εξοικονόμησης νερού της ΕΥΔΑΠ. Επικεντρώθηκε στα ειδικά τοπικά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με τις διαρροές και τον τρόπο αντιμετώπισής τους με σύγχρονα μέσα. Και ειδικότερα στα έργα που έχουν αναληφθεί, από την ψηφιοποίηση του δικτύου ως τον εντοπισμό των αφανών διαρροών.

Η κυρία Καλλιόπη Καραντεμοίρη από τα ALDEMAR HOTELS μίλησε για την εξοικονόμηση νερού στον τουριστικό τομέα, επισημαίνοντας τα ειδικά προγράμματα, μέσω των οποίων οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν νερό και ενέργεια, από τη χρήση ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού ως την επαναχρησιμοποίησή του με τη χρήση βιολογικού καθαρισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Johnson Diversay ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Γιώργος Βασιλάκος επισήμανε ότι υπάρχει η επιστημονική και τεχνολογική γνώση, η οποία μας επιτρέπει και να μη ρυπαίνουμε το νερό με χημικές ουσίες και να περιορίσουμε δραστικά την κατανάλωσή του.

O Πέτρος Γερασιμίδης, από το εργοστάσιο χαρτοβιομηχανίας ΜΕΛ εξήγησε τους τρόπους ανακύκλωσης του νερού σε αυτό τον τόσο ευαίσθητο τομέα της βιομηχανίας που κανονικά καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού. Ήδη από το 1998 που ξεκίνησε το ειδικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης του νερού η ποσότητα που χρειάζεται για να παραχθεί ένας τόνος χαρτονιού έχει πέσει από τα 80 κυβικά μέτρα στα 22,5 το 2006 με στόχο μέσα από τη χρησιμοποίηση ειδικών φίλτρων στην μονάδα καθαρισμού να πέσει στα 11 κυβικά μέτρα ανά τόνο χαρτιού, στα επόμενα χρόνια. Το κέρδος, τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το οικονομικό, είναι προφανές.

Κλείνοντας την εκδήλωση η Γεωργία Ζαβιτσάνου από το περιοδικό ΟΙΚΟ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ παίζουν το ρόλο τους στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Αχελώο, του Ασωπού και της Λίμνης Κορώνειας. Υποστήριξε όμως ότι χωρίς την ενεργή σύμπραξη της πολιτικής και της νομοθετικής εξουσίας δεν έχουν πραγματική δύναμη να συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων πέρα από τη δημοσιοποίησή τους.

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαμάη 3, 10440, Αθήνα,
Τηλ./Fax: 210 822 8795,
Email: medsos@medsos.gr,
Ιστοσελίδα: www.medsos.gr


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τρίτη, 27 Μάρτιος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 103 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58153484
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.