ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Πέμπτη 02 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ερώτηση Γερμανού ευρωβουλευτή για το διαμετακομιστικ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου - Μεσσαρά
e , Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2007
26 Οκτωβρίου 2006
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4553/06
Υποβολή: Michael Cramer (Πράσινοι, Γερμανία) προς την Επιτροπή
Θέμα: Λιμένας εμπορευματοκιβωτίων κοντά στο Τυμπάκι της νότιας Κρήτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Τυμπάκι, το οποίο βρίσκεται στα νότια της Κρήτης, πρόκειται να κατασκευαστεί νέος λιμένας για πλοία με χωρητικότητα έως 10000 TEU και με ετήσια μεταφόρτωση ύψους ενός εκατομμυρίου εμπορευματοκιβωτίων. Θα κατασκευαστεί καταμεσής ενός εκ των παλαιοτέρων γεωργικών τοπίων της Ευρώπης, το οποίο προστατεύεται υπό την οδηγία για την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτόπων. Προηγούμενες ερωτήσεις της οργάνωσης «Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Φυσικής Κληρονομιάς» προς τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννη δεν έλαβαν απάντηση. Η κατασκευή του λιμένα δημιουργεί φόβους ότι θα σταματήσει ο υπάρχων τουρισμός, διότι κανείς δεν επιθυμεί να περνάει τις διακοπές του σε βρόμικες ακτές με μολυσμένο αέρα. Επιπλέον, η εν λόγω περιοχή της Κρήτης και οι ακτές της ανήκουν σε ένα από τα πλέον ιστορικά και όμορφα σημεία του νησιού και προσφέρουν κατάλυμα σε προστατευόμενα είδη ζώων.

Επίσης, δημιουργούνται ανησυχίες ότι η κατασκευή του λιμένα, καθώς και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που θα προκύψει από αυτήν, θα έχουν αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή και, ως εκ τούτου, στα εισοδήματα των παραγωγών ελαιόλαδου στην περιοχή.

1. Υπάρχει γνωμοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης ή του υπουργού κ. Κεφαλογιάννη, και εάν ναι, είναι διαθέσιμη στα μέλη του Κοινοβουλίου ή πότε προβλέπεται να είναι;

2. Πως εκτιμά η Επιτροπή τις επιδοτήσεις της ΕΕ «Αγροτικός τουρισμός και γεωργία» σε σχέση με τη βιωσιμότητα της εν λόγω περιοχής, εάν αυτή εκβιομηχανισθεί σημαντικά; Σε τι ύψος ανήλθε η συνολική εισφορά κεφαλαίων της ΕΕ που δόθηκαν στην περιοχή αυτή; Ποια μέτρα της ΕΕ και σε τι ύψος σκοπεύουν να διασφαλίσουν οι επενδύσεις αυτές;

3. Ποιες συνέπειες πρέπει να αναμένονται από τη μεταφόρτωση των δεξαμενόπλοιων στην Κρήτη στα κυκλοφοριακά ρεύματα στην Ευρώπη;

4. Ποιες συνέπειες θα έχει η κατασκευή του νέου λιμένα στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς καθώς και στους ήδη υφιστάμενους ελληνικούς λιμένες, και ισχύει ότι θα αναπτυχθούν και οι ήδη υφιστάμενοι λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης;

5. Ποιος είναι ο αντίκτυπος του έργου αυτού συνολικά στο περιβάλλον της περιοχής, υπάρχουν σχετικές έρευνες; Εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματά τους, εάν όχι, για ποιον λόγο;


Η απάντηση που δόθηκε από την Επίτροπο κα Huebner εκ μέρους της Επιτροπής (11.12.2006) E-4553/06EN

Η απάντηση έχει πολλά κοινά σημεία με την απάντηση της Επιτρόπου στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Αρναουτάκη και έχει αποδοθεί στα Ελληνικά από συνεργάτες του ecocrete και δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση.

1. Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση για σχέδια ανάπτυξης σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι στο Τυμπακίου Κρήτης.

2,3,4. Η Επιτροπή δεν έχει πληροφόρηση ούτε για το έργο του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων ούτε προβλέπεται συν-χρηματοδότηση τέτοιου έργου από το τρέχον Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία στοιχείων για το έργο, η Επιτροπή δεν έιναι σε θέση να γνωρίζει τις επιπτώσεις του είτε στην τοπική οικονομία, περιλαμβανομένου του αγροτικού τομέα και του αγροτουρισμού, είτε στη ροή των μεταφορών μεταξύ των ελληνικών ή γενικά των ευρωπαϊκών λιμανιών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Management Information System (MIS), κατά την τρέχουσα περίοδο οι δημόσιες δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) στο Δήμο Τυμπακίου ανέρχεται στο ποσό των 38.064.066 ευρώ από τα οποία τα 295.998 ευρώ αφορούν στο Leader+, 5.025.928 ευρώ στο Εθνικό Επιχειρησιακό πρόγραμμα και 32.742.140 ευρώ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κρήτης.

5. Αν και δεν είναι γνωστή στην Επιτροπή η ακριβής θέση αυτού του έργου, πρέπει να τονιστεί ότι το Τυμπάκι γειτνιάζει με τη θέση "Εκβολή Γεροποτάμου Μεσσαράς" (GR4310012) που έχει χαρακτηριστεί από την Ελλάδα ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (SPA) σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/EC/1979 για την Ορνιθοπανίδα. Δύο ακόμη αλληλεπικαλυπτόμενες τμήματα του Δικτύου Natura 2000 βρίσκονται στην γειτονική περιοχή, ονομαζόμενες "Δυτικά Αστερούσια" (GR4310007) χαρακτηρισμένη ως SPA και έκτασης 3.403 εκταρίων και "Δυτικά Αστερούσια" (GR 4310004 από Αγιοφάραγγο ως Κόκκινο Πύργο) έκτασης 2.922,24 εκταρίων χαρακτηρισμένη ως Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/EEC/1992 για τα Ενδιαιτήματα. Συνεπώς κάθε αναπτυξιακό σχέδιο εντός ή εγγύς των περιοχών αυτών που μπορεί να τις επηρεάσει σημαντικά πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά από τις Ελληνικές αρχές και να γίνει μια αποτίμηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το ¶ρθρο 6 της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα και τα ¶ρθρα 3 και 4 της Οδηγίας για την Ορνιθοπανίδα.

Εάν στο μέλλον οι Ελληνικές Αρχές προτίθενται να ζητήσουν την συγχρηματοδότηση του λιμανιού στο Τυμπάκι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουν μια Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) για να είναι σε θέση, πριν την υιοθεσία από το κατάλληλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, να αποδείξουν ότι τηρούν της προϋποθέσεις της Οδηγίας 2001/42/CE/2001(SEA). Επιπλέον, επειδή ένα τέτοιο σχέδιο πιθανότατα θα χαρακτηριστεί ως μεγάλο σχέδιο σύμφωνα με τα άρθρα 39-41 του Κανονισμού 1083/2006, θέτοντας απαιτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και την ανάκληση του Κανονισμού 1260/1999, η Επιτροπή θα χρειαστεί να λάβει έναν πλήρη φάκελο αίτησης που να περιέχει πληροφορίες για την εφαρμογή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Κανονισμός 85/337/EEC όπως τροποποιήθηκε από τον 97/11/EC) και της Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπου χρειάζεται κατά το ¶ρθρο 6(3) της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα, και για την δημοσιονομική και κοινωνικο-οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Κανονισμού 1260/1999.

[e]

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 150 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57053969
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.