ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 26 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εθνικό Πάρκο αντί για 2ο γήπεδο γκολφ στη Μάλτα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Γήπεδα Γκολφ - Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις
e , Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2006
Times of Malta
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2006


Editorial

Η χίμαιρα του γηπέδου γκολφ

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η κυβέρνηση  να απορρίψει την επίμαχη πρόταση της για την κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ σε μια μεγάλη έκταση στα βορειοδυτικά της νήσου, γνωστή σαν Xaghra l-Hamra.

Η κυβέρνηση είχε προεπιλέξει αυτή την περιοχή – παρόλη την ισχυρή αντίθεση από όλες τις μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις – για την ανάπτυξη ενός γηπέδου γκολφ 18 οπών πριν από ένα χρόνο.

Η επιλογή της Xaghra l-Hamra ήταν ένα επίμαχο ζήτημα από την αρχή επειδή δεν περιλαμβανόταν στον τελικό κατάλογο των πιθανών θέσεων για γήπεδα γκολφ τη σύνταξη του οποίου είχε αναθέσει η κυβέρνηση στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού της Μάλτας (ΥΠΣΜ).

Ένας ορμητικός πρωθυπουργός, όμως, είχε αποφασίσει να προχωρήσει με την Xaghra l-Hamra, παρά με οποιαδήποτε άλλη θέση που είχε προτείνει η ΥΠΣΜ – αν και αργότερα μετρίασε τον αρχικό ενθουσιασμό του ανακοινώνοντας στον λόγο του για τον προϋπολογισμό τον προηγούμενο χρόνο ότι η κυβέρνηση δεν "θα λάμβανε αποφάσεις άσχετα με την τιμή που έπρεπε να πληρωθεί".

Το θέμα του εάν η Μάλτα θα είχε ένα δεύτερο γήπεδο γκολφ  έπεσε, συνεπώς, ξανά εμφανώς θύμα στις πραγματικότητες του κόστους, της αξίας της επένδυσης (value for money) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός τέτοιου έργου σε ένα νησί τόσο μικρό και πυκνοκατοικημένο όπως η Μάλτα. Επέστρεψε στο σχεδιαστήριο.

Υπάρχουν τουριστικοί κύκλοι που θα είχαν το επιχείρημα ότι – και οι Times μέχρι τώρα υποστήριζαν αυτή την άποψη – ότι ένα δεύτερο, πρώτης τάξης γήπεδο γκολφ ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για ένα πετυχημένο τουριστικό προϊόν. Η ανάπτυξη του θα προσέλκυε τουρίστες, ιδιαίτερα αυτούς που ζητούν να παίξουν τον χειμώνα και τους μήνες χαμηλής κίνησης, κι έτσι θα επιμηκυνόταν η τουριστική περίοδος και θα αυξανόταν τα έσοδα από αυτή την πηγή.

Ένα καλοσχεδιασμένο γήπεδο γκολφ δεν θα ομόρφαινε μόνο την περιοχή, αλλά θα μπορούσε επίσης να προσελκύσει τουρίστες υψηλότερων εισοδημάτων και να βελτιώσει την εικόνα της Μάλτας ως τουριστικού προορισμού.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επίσης ισχυρά αντίθετα επιχειρήματα κατά της κατασκευής ενός δευτέρου γηπέδου γκολφ. Πρώτο μεταξύ αυτών είναι ότι ένα γήπεδο γκολφ απαιτεί σημαντική έκταση γης, δημιουργώντας τεράστιες πιέσεις σε μια χώρα που η γη είναι ήδη περιζήτητη. Τα γήπεδα γκολφ χρησιμοποιούν σημαντικές ποσότητες νερού, ιδιαίτερα για τα greens και τα tees. Ο τελευταίος πρέπει να ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που η κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ στην Xaghra l-Hamra απέβη μη πρακτική. Πράγματι, ένας ειδικός υδρολόγος εκτίμησε ότι περισσότερο από το μισό οικολογικό αποτύπωμα του προτεινόμενου γηπέδου γκολφ βασιζόταν στον υδροφόρο Mizieb που είναι στο επίπεδο της θάλασσας και παρέχει 600,000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού το χρόνο. Αυτή η πηγή πόσιμου νερού, επιχειρηματολόγησε, θα ρυπαινόταν από τις μεγάλες ποσότητες εντομοκτόνων και λιπασμάτων που απαιτούνται για να διατηρηθεί ένα γήπεδο γκολφ σε καλή κατάσταση.

Υπάρχει, πάντως, μια εναλλακτική επένδυση σ' αυτό το εξ' αρχής καταδικασμένο έργο, η οποία θα ωφελήσει τους κατοίκους της Μάλτας συνολικά, και όχι μόνο τους λίγους που θα μπορούσαν να παίξουν γκολφ στη Xaghra l-Hamra. Κι αυτή είναι η μεγάλη πιθανότητα που τίθεται τώρα επί τάπητος για τη δημιουργία ενός εθνικού πάρκου στην περιοχή, το οποίο θα διαχειρίζεται ο κορυφαίος οργανισμός για την κληρονομιά της Μάλτας, ο Din l-Art Helwa.

Αυτό συνεπάγεται ότι η περιοχή θα τύχει συγκεκριμένου σχεδιασμού ως δημόσια γη που την επέλεξε η κυβέρνηση για την αισθητική, οικολογική, αρχαιολογική, επιστημονική, ιστορική και την αξία αναψυχής που έχει. Θα απολαύσει ειδικού καθεστώτος προστασίας και, πιο σημαντικό, δικαιώματα δημόσιας πρόσβασης.

Αν το αποτέλεσμα αυτής της αποτυχημένης προσπάθειας για το γήπεδο γκολφ είναι η δημιουργία του πρώτου γνήσιου εθνικού πάρκου στη Μάλτα, τότε δεν πήγε χαμένη η προσέλκυση του δημόσιου ενδιαφέροντος για το μέλλον της βορειοδυτικής Μάλτας, την οποία γέννησε η σχετική συζήτηση.

Αυτά είναι καλά νέα για το περιβάλλον.

Μετάφραση από την εφημερίδα "Times of Malta"
www.timesofmalta.com


Ακολουθεί το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο / Original text follows:

Editorial

Golf course mirage

There are strong indications that the government is likely to drop its controversial proposal to build a golf course on the large stretch of open landscape in the northwest of the island, known as Xaghra l-Hamra.

The area was earmarked by the government - in the face of strong opposition from all the major environmental organisations - for the development of an 18-hole golf course just over a year ago.

The choice of Xaghra l-Hamra was a vexed one from the start since it had not appeared on the shortlist of potential golf course sites that the government had commissioned Mepa to identify.

A gung-ho Prime Minister had, however, decided to proceed with Xaghra l-Hamra, rather than any of the sites listed by Mepa, when it became available - although he later tampered his initial enthusiasm by saying in last year's budget speech that the government would not "make decisions irrespective of the price to be paid".

The issue of whether or not Malta is to have a second golf course has, therefore, again apparently fallen prey to the realities of cost, value for money and the environmental impact of such a project in an island as small and densely developed as Malta. It's back to the drawing board.

There are those in the tourism industry who would argue - and The Times has hitherto been sympathetic to this view - that a second, first- class golf course was a necessary prerequisite to a successful tourism product. Its development would attract tourists, especially those seeking to play during the winter and "shoulder" months, thus lengthening the tourist season and increasing revenue from this source.

A well-designed golf course would not only embellish an area but also could attract higher spending tourists and enhance the image of Malta as a tourism destination.

On the other hand, there are also strong countervailing arguments against building a second golf course. Prime among these is that a golf course requires a substantial amount of land, creating huge pressures in a country where open land is already at a premium. Golf courses use a substantial amount of water for irrigation purposes, especially for the greens and the tees. This may have been one among many reasons why the building of a golf course at Xaghra l-Hamra proved impractical. In fact, an expert in hydrology had assessed that more than half the proposed golf course footprint rested on the Mizieb mean sea level aquifer that produces 600,000 cubic metres of potable water annually. This drinking water source, he argued, would have been contaminated by the large amount of pesticides and fertilisers needed to keep the golf course in good shape.

There is, however, a silver lining to this stillborn project, which should benefit the people of Malta as a whole, not just the few who would have afforded to play golf at Xaghra l-Hamra. This is the strong likelihood that is now being mooted of creating a national park in the area, which would be managed by Malta's leading heritage organisation, Din l-Art Helwa.

This would involve scheduling the area as public land chosen by the government for its scenic, ecological, recreational, archaeological, scientific or historical importance. It would be given special conservation protection and, most crucially, rights of public access.

If the outcome of this failed golf course project is the creation of Malta's first genuine national park, then the focus which this debate has engendered on the future of the northwest of Malta will have been worthwhile.

This is good news for the environment.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Times of Malta"
www.timesofmalta.com


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 128 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55087992
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.