ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 03 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Εκπαίδευση
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. , Δευτέρα, 06 Νοέμβριος 2006
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)

Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452
Τηλέφωνο: 210 9959250-51 fax: 210 9959251
E-mail: acee@otenet.gr, nickstefanop@yahoo.gr, ppiliour@primedu.uoa.gr

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2006
Αριθ. Πρωτ. 50

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Θέματα:

α) Ανακοίνωση για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα "Εκπαίδευση για την Αειφορία  και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Κοινωνία - Οικονομία - Περιβάλλον - Πολιτισμός"

β) Ζ΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ στη συνεδρίασή του της 23ης Σεπτεμβρίου 2006 στην Αθήνα απεφάσισε μεταξύ άλλων ομόφωνα τα παρακάτω:

α) Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΄Ένωσής μας με θέμα: "Εκπαίδευση για την Αειφορία  και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία - Οικονομία - Περιβάλλον - Πολιτισμός" θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 30 Μαρτίου μέχρι 2 Απριλίου 2006  στην Αθήνα  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  Ιδρυμάτων, Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  φοιτητές και εκπρόσωποι  κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση της σχέσης της Εκπαίδευσης για την Αειφορία με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ιστορικά, στη σημερινή πραγματικότητα και στο μέλλον και η ανάδειξη της διαρκούς και λειτουργικής αλληλεξάρτησης των κύριων πυλώνων της αειφορικής ανάπτυξης, που είναι η κοινωνία, η οικονομία, το περιβάλλον και ο πολιτισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ή ανηρτημένη ανακοίνωση (πόστερ) ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να πάρουν μέρος στις συζητήσεις.

Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το γενικό θέμα και να αφορά σε επιστημονική έρευνα, σε σχολικά προγράμματα ΠΕ, σε προγράμματα ΚΠΕ, σε θεματικά δίκτυα ΠΕ, σε τοπικές συνεργασίες, σε διεθνείς συνεργασίες, σε εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.

Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο ορίζεται:

- για τα μέλη της Ένωσης  χωρίς εισήγηση σε 40 ευρώ,

- για τα μέλη της Ένωσης με εισήγηση σε 50 ευρώ,

- για τα μη μέλη σε 80 ευρώ και

- για τους φοιτητές - σπουδαστές και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε 20 ευρώ.
(περιλαμβάνονται τσάντα Συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειμμάτων).

Το δικαίωμα συμμετοχής θα κατατεθεί στην ALPHA BANK στο λογαριασμό με αριθμό 136-002101-196795 με δικαιούχους τους Φαραγγιτάκη Γεώργιο και Πήλιουρα Παναγιώτη και η απόδειξη κατάθεσης με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα  θα σταλεί με FAX υπόψη των κυρίων Φαραγγιτάκη Γιώργου και Στεφανόπουλου Νίκου σε έναν από τους αριθμούς 210 9959251, 210 9951683, 210 9925518.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για το ενοίκιο σχετικών περιπτέρων οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με έναν από τους παραπάνω.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν  σύντομη παρουσίαση της εργασίας τους τριών (3) έως τεσσάρων (4) σελίδων  μέχρι την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2007 σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

ΠΕΕΚΠΕ
POST RESTANTE
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Στέφανου Σαράφη 33
ΤΚ 16401

Η σύντομη παρουσίαση πρέπει να περιλαμβάνει:

1.Τον τίτλο της εργασίας, Bold μέγεθος γραμμάτων 14.

2.Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο του συγγραφέα, το φορέα εργασίας ή τα αντίστοιχα στοιχεία των συγγραφέων. Στην περίπτωση που οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός θα σημειώνεται με αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου που θα παρουσιάσει την εργασία.

3. Λέξεις κλειδιά.

4. Θεματική ενότητα  (π.χ.  επιστημονική έρευνα, σχολικό πρόγραμμα, θεματικό δίκτυο, πρόγραμμα ΚΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό, διεθνής συνεργασία, κ.ά.).

5. Περίληψη 12 γραμμών (μέχρι 150 λέξεις).

6. Το σκοπό της εργασίας.

7. Στοιχεία όπως μέθοδοι και μέσα εργασίας (ή θεωρητικό υπόβαθρο).

8. Τα αποτελέσματα.

9. Συζήτηση.

10. Βιβλιογραφία.

Το κείμενο της σύντομης παρουσίασης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 1200 λέξεις. Η γραμματοσειρά θα είναι Times New Roman με μέγεθος γραμμάτων 12 εκτός του τίτλου που θα είναι σε μέγεθος 14. Μονό διάστημα, ομοιόμορφα περιθώρια, πάνω κάτω 2 εκατοστά, δεξιά αριστερά 2 εκατοστά.

Στα 2 από τα 3 αντίτυπα των εργασιών δεν θα αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων (ανώνυμα αντίτυπα που θα δοθούν στην επιστημονική επιτροπή για κρίση).

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή της εργασίας τους μέχρι την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2007.Ο ίδιος συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει παραπάνω από 1 προφορική ανακοίνωση και 1 πόστερ, ενώ δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ως συγγραφέας σε παραπάνω από 2 προφορικές ανακοινώσεις και 2 πόστερς συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθεισών δικών του παρουσιάσεων.

Όσοι υποβάλουν εργασίες για ανακοίνωση ή πόστερ θα πρέπει να καταβάλουν τη συμμετοχή τους μέχρι Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2007.Αιτήσεις συμμετοχής στο Συνέδριο χωρίς υποβολή εργασιών για ανακοίνωση ή πόστερ θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2007.

Η επιστημονική επιτροπή  με Πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ και καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κύριο Ανδρέα Καραμάνο αποτελείται από Καθηγητές Πανεπιστημίων και συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς με διδακτορικό δίπλωμα:

Πανεπιστήμιο Αθηνών:  οι κ.κ. Σκούλλος Μιχαήλ, Φλογαϊτη Ευγενία, Κόκκοτας Παναγιώτης, Αριανούτσου Μαργαρίτα, Σκορδούλης Κων/νος.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : οι κ.κ. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Παντής Ιωάννης, Λαζαρίδου Μαρία.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: οι κ.κ. Παπαδημητρίου Βασιλική, Παρασκευόπουλος Στέφανος.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: οι κ.κ. Τρούμπης Ανδρέας (Πρύτανης), Μάργαρης Νικόλαος, Σκαναβή Κων/να.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: οι κ.κ. Κατσίκης Απόστολος, Δημόπουλος Παναγιώτης και Πλακίτση Αικατερίνη.

Πανεπιστήμιο Θράκης: η κα Δημητρίου Αναστασία.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: ο κος Μυλωνάς Μωυσής.

Πανεπιστήμιο Πειραιά: ο κος Τσελέντης Βασίλειος.

Εθν. Μετσόβειο Πολυτεχνείο: ο κος   Χατζημπίρος Κίμωνας.

Ελληνικό Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών: ο κος Παναγιωτίδης Παναγιώτης.

και οι συνάδελφοι Αγγελίδης Ζήσης, Αθανασάκης Αρτέμης, Αλεξοπούλου Ιωάννα, Βασσάλα Παρασκευή, Μπαζίγου Αικατερίνη, Νικολάου Κων/νος, Ορεινός Θεόδωρος, Παναγιωτίδου Βαρβάρα, Στράγγα Σοφία, Σχίζα Κων/να, Σωτηράκου Μαρία, Τρικαλίτη Αγγελική, Φουσέκη Έφη, Χριστοπούλου Έφη.

Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ της Ένωσης:

Φαραγγιτάκης Γιώργος,  Στεφανόπουλος Νίκος, Σκρίνης Ευάγγελος , Μαρδίρης Θεόδωρος, Λεμπέσης Κυριάκος, Πήλιουρας Παναγιώτης, Τριανταφύλλου Ελένη,  Καλαϊτζής Γιώργος,  Φαρμάκης Ιωάννης Ντάνης Αντώνης, Τριαντάφυλλος Διονύσης, Σαλαπατάρας Στέλιος.

Από τα μέλη του Παραρτήματος   Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ : Τραγαζίκης Παναγιώτης, Βατρικάς Τάσος και Μανδρίκας Αχιλλέας.

Από έναν εκπρόσωπο από κάθε Παράρτημα της Ένωσης.

Από Υπευθύνους  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής της Αττικής όπως οι κ.κ. Δημοπούλου Μαρία, Μπαμπίλα Ελένη, Χατζημιχαήλ Μαριάννα, Καινούργιου Σοφία, Ξυλόκοτα Αναστασία, Καρίμαλη Αγλαΐα, Φλώρου Δήμητρα, Σπανού Μάγδα, Βούλγαρης Γιώργος, Παπαθανασίου Δημήτρης, Περδικάρη Σοφία, Καλεράντε Ευαγγελία, Κούσουλας Γιώργος, Παπαζήση Χριστίνα, Τσεμπερλίδου Μαριάννα, Δημητρίου Σοφία, Παυλικάκης Γιώργος, Μάναλης Παντελής, Σούρμπη Αλεξάνδρα, Κρητικού Ελένη, Μαργαρίτη Λούλα.

Από τους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ της Αττικής: Σωτηροπούλου Δήμητρα, Νομικού Χριστίνα, Ιωάννου Θάνος, Σμπαρούνης Θεμιστοκλής, Χριστοδούλου Νίκος, Παπαδοπούλου ¶ννα.

Και από εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ.

Στη επόμενη ανακοίνωσή μας θα ενημερωθείτε για την τελική συμπλήρωση της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής.

Το Συνέδριο θα αρχίσει το απόγευμα της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2007 με πανηγυρική έναρξη σε ολομέλεια, θα συνεχισθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου  και την Κυριακή 1 Απριλίου   σε τρεις αίθουσες παραλλήλων συνεδριάσεων το πρωί και το απόγευμα  και θα ολοκληρωθεί με ολομέλεια τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2007 το μεσημέρι με παρουσίαση των συμπερασμάτων αφού θα έχει προηγηθεί το πρωί η παρουσίαση των πόστερς. Θα προβλεφθεί επαρκής χρόνος για συζήτηση.

Εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να παρουσιασθούν συνολικά περί τις 85 εργασίες σε προφορικές ανακοινώσεις και 85 ανηρτημένες ανακοινώσεις (πόστερς).

Τελικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα δοθούν στο τέλος Φεβρουαρίου 2007.

β) Η Ζ΄Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας  και στο χώρο πραγματοποίησης του Συνεδρίου προκειμένου να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή μελών. (Το ΔΣ κατέληξε σε αυτή την απόφαση συνυπολογίζοντας την αδυναμία πραγματοποίησης της συνέλευσης πριν από τα Χριστούγεννα λόγω του 1ου και 2ου γύρου των Δημοτικών εκλογών, των απεργιών, του Πανελληνίου Συνεδρίου των ΚΠΕ στη Μυτιλήνη, του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου των ΣΠΠΕ και το πλήθος των προγραμματισμένων επιμορφωτικών δράσεων αλλά και παίρνοντας υπόψη ότι και στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις την ¶νοιξη στη Λιβαδειά το 1996 και στα Λουτρά Υπάτης το 1998).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Στεφανόπουλος

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Φαραγγιτάκης

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 78 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55200190
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.