ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 06 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Νερό
Tomas Pascoe , Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2006

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο 2000 – 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγεί με 3.386 εκατομμύρια Ευρώ την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών. Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (1600/2002/ΕU από τις 22.07.02) της Ε.Ε. διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα. Ο στόχος που έχει τεθεί αναφέρεται σε μία, φιλική προς το περιβάλλον, αειφόρο ανάπτυξη.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί σε μία μακρόχρονη, φιλική προς το περιβάλλον, Διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα χρήματα έχουν προβλεφθεί 169 εκατομμύρια Ευρώ ειδικά για την Διαχείριση και τις Υποδομές των υδάτινων πόρων. Επιπλέον υφίστανται χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής για μεγάλα έργα υποδομών στην διαχείριση νερού (φράγματα κλπ).

Επιπλέον τρέχουν σήμερα σχεδιασμοί από άλλα παλαιότερα Κοινοτικά Προγράμματα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές ήταν γνωστές στις ελληνικές υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης χρόνια πριν τεθεί το εκάστοτε Πλαίσιο Στήριξης σε ισχύ.

Η διάθεση των χρηματοδοτήσεων που αναφέρονται στο νερό συντονίζεται από την Οδηγία ( 2000 / 60 / Ε U από τις 23.10.2000 ).

Οι αρχές του σχεδιασμού και κατά συνέπεια το περιεχόμενο των μελετών βασίζονται ως επί το πλείστον στους ακόλουθους πυλώνες:

A. Διασφάλιση πόσιμου νερού
- Κατασκευή μεγάλων φραγμάτων.
- Κατασκευή μικρών τεχνιτών λίμνοδεξαμενών

B. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
- Κατασκευή μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων στις πόλεις.
- Σύνδεση περισσότερων οικισμών μεταξύ των με αποχέτευση και κεντρική επεξεργασία λυμάτων κυρίως μέσω υδροχαρών συστημάτων.

Η σημερινή κατάσταση της ανάπτυξης στην διασφάλιση πόσιμου νερού έχει διαμορφωθεί ως εξής:
- Υπάρχουν και λειτουργούν φράγματα,
- κατασκευάστηκαν επιπλέον άλλα φράγματα,
- σχεδιάζονται νέα φράγματα

Όλα τα υφιστάμενα φράγματα έχουν τα παρακάτω κοινά σημεία:

a. Η περιοχή προέλευσης του νερού κάθε φράγματος δεν έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή προστασίας νερού.

b. Στις περιοχές προέλευσης του νερού των φραγμάτων δεν λειτουργεί επεξεργασία ούτε των αστικών ούτε των βιοτεχνικών υγρών αποβλήτων.

c. Δεν υπάρχει εδαφικός σχεδιασμός με στόχο μία μακροχρόνια διασφάλιση του νερού στις περιοχές προέλευσής του.

Σημείωση: Τα παραπάνω 3 σημεία που αναφέρονται στα φράγματα, ισχύουν επίσης και για τις περιοχές προέλευσης του νερού από τις οποίες αντλούν το νερό τους οι εταιρείες εμφιάλωσης νερού.

Το φράγμα του ποταμού Αμαρίου

Το φράγμα του ποταμού Αμαρίου δεν έχει ακόμα αποπερατωθεί. Βρίσκεται εντός μίας περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ Natura 2000. Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε από αρχικά 11 σε 37 εκατομμύρια Ευρώ. Ο σχεδιαζόμενος αγωγός από το φράγμα προς τις θέσεις κατανάλωσης θα κοστίσει επιπλέον κάποια εκατομμύρια Ευρώ. Η περιοχή προέλευσης του νερού για το φράγμα δεν είναι ικανή να προσφέρει αρκετό νερό ώστε να γεμίσει το φράγμα. Η φυσική διέξοδος του νερού, τόσο της νότιας πλευράς του Ψηλορείτη όσο και της βόρειας πλευράς του ορεινού όγκου του Κέδρου μέχρι το ύψος του Μέρωνα οδηγεί μέσω του Γεροπόταμου στο Λυβικό πέλαγος, στο ύψος της Αγίας Γαλήνης. Επίσης ισχύουν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα κοινά σημεία για τα υφιστάμενα φράγματα.

Το φράγμα στον Αποσελέμη

Η αύξηση του κόστους κατασκευής του φράγματος του Αποσελέμη και του αγωγού σύνδεσης με τους καταναλωτές νερού θα έχει την ίδια εξέλιξη όπως το φράγμα του Αμαρίου. Η φυσική περιοχή προέλευσης του νερού του φράγματος δεν είναι και σε αυτή την περίπτωση ικανή να γεμίσει το φράγμα. Η υπηρεσία μελέτης του φράγματος σχεδιάζει τώρα ως τεχνική λύση την σύνδεση του φράγματος με ολόκληρη την περιοχή του οροπεδίου του Λασιθίου. Αυτός ο σχεδιασμός δεν έχει ελεγχθεί από υδρο-γεολογική πλευρά. Εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα της ανατολικής Κρήτης. Ακόμα και αυτό το μεγάλο έργο δεν συμφωνεί με τις αρχές μίας φιλικής προς το περιβάλλον και αειφόρου ανάπτυξης. Ισχύουν και εδώ όλα τα παραπάνω αναφερόμενα κοινά σημεία για τα υφιστάμενα φράγματα.

Οι λιμνοδεξαμενές
 
- Η ηλιακή υπεριώδης ακτινοβολία θα μειώσει την διάρκεια ζωής των μεμβρανών στεγανοποίησης, που έχουν τοποθετηθεί και παραμένουν ακάλυπτες.

- Το νερό των λιμνοδεξαμενών απειλείται υγειονομικά από τα αστικά λύματα στις περιοχές προέλευσης του νερού. Η υψηλή θερμοκρασία και ο μακρύς χρόνος αποθήκευσης του νερού δίχως βιολογική αναβάθμιση αυξάνει τον κίνδυνο βακτηριδιακών πολλαπλασιασμών.

- Πολλές λιμνοδεξαμενές βρίσκονται σε χαμηλά σημεία περιβαλλόμενες από εκτεταμένες καλλιέργειες ελιάς. Τα ελαιοτριβεία βρίσκονται πάντα σε υψηλότερα σημεία από ότι οι λιμνοδεξαμενές με αποτέλεσμα ο κατσίγαρος να επιβαρύνει συχνά το αποθηκευμένο νερό.

Αντίθετα με την οδηγία για πόσιμο νερό (98/83/ΕΕ από τις 3. Νοεμβρίου 1998) εκκρεμεί γενικώς η προστασία των περιοχών προέλευσης του νερού. Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες περιοχές προστασίας για το νερό, ούτε οδηγίες προστασίας τους και συνεχώς διοχετεύονται δίχως έλεγχο επικίνδυνες ουσίες μέσω των υπαίθριων διαδρομών του νερού.

Στην περίπτωση των φραγμάτων και των λιμνοδεξαμενών δεν υπάρχει κανένα είδος προστασίας των περιοχών προέλευσης του νερού από την διάβρωση.

Η υπέρμετρη χρήση των περιοχών ως βοσκοτόπια, η ανεξέλεγκτη κατασκευή αγροτικών δρόμων και οι συχνές πυρκαγιές θα οδηγήσουν σε μία πολύ γρήγορη πλήρωση των φραγμάτων με υλικά από την διάβρωση.

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Με τα σημερινά δεδομένα η ανάπτυξη στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μπορεί να περιγραφεί όπως παρακάτω:

Οι περισσότερες πόλεις είναι ήδη εξοπλισμένες με μονάδες βιολογικού εξοπλισμού. Όμως ακόμα δεν υπάρχει μία ικανοποιητική επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού. Έχοντας υπόψη την έλλειψη νερού στην Κρήτη και την υπερκατανάλωση πόσιμου νερού στην γεωργία βεβαίως αυτό δεν συμφωνεί με τις αρχές μίας αειφόρου ανάπτυξης. Καμία από τις υπάρχουσες μονάδες βιολογικού καθαρισμού δεν παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας της λάσπης. Η εναπόθεση της λάσπης σε ανοιχτούς ΧΥΤΑ είναι, βάση της οδηγίας 86/278/ΕΕ, από την 01.01.06 παράνομη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα περιμένει πολύ ακόμα και οι αντίστοιχες διαδικασίες και κυρώσεις για την Ελλάδα έπονται. 

Η αποχετευτική διασύνδεση των οικισμών της υπαίθρου μεταξύ τους δεν έχει πραγματοποιηθεί. Μόνο πολύ λίγοι οικισμοί στην περιφέρεια διαθέτουν σήμερα δική τους μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων. Αυτό ισχύει και για κωμοπόλεις με πολλές χιλιάδες κατοίκους, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται ακριβώς πάνω από σημαντικούς υδροφόρους ορίζοντες από τους οποίους υδρεύονται μεγάλες πόλεις με πόσιμο νερό ( Π.Χ. Μοίρες και Καστέλι ).

Ως αίτια της κατάστασης αυτής μπορούν να ονομασθούν:
a. Τα δυσανάλογα κόστη κατασκευής
b. Οι πολύ αρνητικές προς το περιβάλλον επιδράσεις
c. Τα πολύ υψηλά λειτουργικά κόστη
d. Και τέλος η ξεπερασμένη τεχνολογία επεξεργασίας των λύσεων που προτείνονται από τις υπηρεσίες σχεδιασμού.

Παραδείγματα: Μόνο 5% του κόστους των προτεινόμενων λύσεων αναφέρονται στην τεχνολογία επεξεργασίας, ενώ το υπόλοιπο 95% αναφέρεται σε οικοδομικά έργα π.χ. για την σύνδεση ακόμα και πολύ μικρών οικισμών μεταξύ τους μέσω αποχετευτικού αγωγού πολλών χιλιομέτρων. Το κόστος της προτεινόμενης λύσης για την επεξεργασία των λυμάτων του οροπεδίου Λασιθίου μέσω ενός κεντρικού υδροχαρή βιολογικού καθαρισμού έφθανε τα 3,6 εκατομμύρια Ευρώ για συνολικά 3600 κατοίκους. Το κόστος της προτεινόμενης λύσης για την επεξεργασία των λυμάτων του Δήμου Λαπαίων προϋπολογίσθηκε με 8 εκατ. Ευρώ για συνολικά 5000 κατοίκους.

Αυτές οι μεγάλες σε μήκος αποχετεύσεις απαιτούν την κατασκευή διόδων σύνδεσης, προτιμώντας τον ποιο σύντομο δρόμο μεταξύ των αγροτικών οικισμών. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν νέοι δρόμοι με φυσική κλίση, οι οποίοι αλλάζουν την φυσική ροή του νερού, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί εδώ και εκατοντάδες έτη.

Η κατασκευή του σχεδιασμένου περιμετρικού αγωγού για την αποχέτευση των χωριών του Οροπεδίου θα άλλαζε συνολικά την μέχρι σήμερα φυσική ροή του νερού της βροχής. Η εξαιτίας αυτού προκαλούμενη διάβρωση θα είχε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Η σύνδεση των απομακρυσμένων οικισμών όπως οι Φρε, Βάμος, Κουρνάς και Γεωργιούπολη με αγωγό αποχέτευσης και πολλά αντλιοστάσια θα κατέστρεφαν μία μοναδική περιοχή που έχει μάλιστα ενταχθεί στο Natura 2000.

Οι οικισμοί Μάταλα και Πιτσίδια στον Δήμο Τυμπακίου θα ενωθούν με έναν τέτοιο αγωγό. Η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται στα Πιτσίδια, που βρίσκονται πολύ ποιο ψηλά. Το κόστος κατασκευής του αγωγού σύνδεσης αποτελεί ένα πολλαπλάσιο του κόστους κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων. Επειδή όλα τα λύματα από τα Μάταλα θα πρέπει να αντλούνται προς τα επάνω σε απόσταση χιλιομέτρων εκτιμάται ότι το λειτουργικό κόστος της επεξεργασίας θα είναι απαγορευτικά υψηλό.

Η προτεινόμενη τεχνολογία επεξεργασίας μέσω υδροχαρών φυτών βασίζεται στην εμπειρία ενός τέτοιου σταθμού που κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην Πόμπια στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος. Τα επιστημονικά στοιχεία για την λειτουργία αυτού του σταθμού με υδροχαρή δεν είναι επισήμως διαθέσιμα. Τα μακρόχρονα ερευνητικά αποτελέσματα, που είναι απαραίτητα για μία αξιολόγηση της αποδοτικότητας και του λειτουργικού κόστους αυτής της μονάδας, δεν είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Παρ’ όλα αυτά όμως η παραπάνω πιλοτική μονάδα τέθηκε ως υπόδειγμα για τον σχεδιασμό μελλοντικών μονάδων από την υπηρεσία σχεδιασμού και ανάπτυξης. Από τότε έχουν δημοπρατηθεί πολλά υδροχαρή συστήματα για την επεξεργασία λυμάτων σε διάφορους Δήμους, όμως προϋπόθεση για να καταθέσει κανείς προσφορά σε αυτές τις δημοπρασίες ήταν να έχει προηγουμένως κατασκευάσει κάποιον σταθμό με υδροχαρή φυτά. Με αυτό το τέχνασμα, σε δημόσιες δημοπρατήσεις, κατάφεραν να πάρουν τα έργα μόνο όσοι ήταν συμμέτοχοι στο ερευνητικό πρόγραμμα της Πόμπιας, ενώ οι όροι των διαγωνισμών συγχρόνως απέκλειαν τις προσφορές από εταιρείες του εξωτερικού.

Γενικά μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι οι επιδράσεις προς το περιβάλλον των μέχρι σήμερα σχεδιασμένων μεθόδων για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι ακριβώς αντίθετες σε μία φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη. Αυτοί οι σχεδιασμοί σύνδεσης μικρών οικισμών με υπέρμετρου μήκους αγωγούς λυμάτων δεν δύνανται να βρουν την υποστήριξη και να συχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εξαίρεση το έργο στα Μάταλα / Πιτσίδια τα υπόλοιπα έργα δεν υλοποιήθηκαν. Τα συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν για τον σχεδιασμό, τις γνωμοδοτήσεις και γενικά τις αδειοδοτήσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μία λάθος επένδυση, διότι δεν ανταποκρινόταν στις νομοθετικές οδηγίες και προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνολική ευθύνη αποδίδεται στην Υπηρεσία σχεδιασμού αυτών των έργων. Ο τρόπος σχεδιασμού δεν βασιζόταν στις αρχές μίας αποδοτικής επεξεργασίας των λυμάτων αλλά είχε σαν γνώμονα τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα όπως τους αγωγούς σύνδεσης / αποχέτευσης. Έτσι υπάρχει μέχρι σήμερα ένας μεγάλος αριθμός οικισμών, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται κοντά σε ευαίσθητες παραλίες, έχουν πάνω από 2000 κατοίκους και δεν διαθέτουν ακόμα μία στοιχειώδη επεξεργασία των λυμάτων τους.

Τρανό παράδειγμα αποτελεί οι Μοίρες με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους. Οι μέχρι σήμερα υπάρχουσες μελέτες για τα λύματα του οικισμού μπορούν να χαρακτηρισθούν τουλάχιστον άνευ αξίας. Η Ευρωπαϊκή οδηγία για τα υγρά απόβλητα 91/271/EWG υπαγορεύει την επεξεργασία των αστικών λυμάτων από την 01.01.06 ως υποχρεωτική για όλους τους οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 2.000 άτομα. Οι αντίστοιχες μηνύσεις της χώρας μας Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ακολουθήσουν πολύ γρήγορα, όπως μας έχει διδάξει το παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις για περιβαλλοντικά θέματα.

Συνοψίζοντας:
 
- Έχοντας υπόψη την παγκόσμια αλλαγή κλίματος και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς γίνεται προφανές ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη θα παίξει σημαντικό ρόλο για την ικανότητα ανταγωνισμού της νήσου.

- Το γεγονός εάν θα βρέξει περισσότερο ή λιγότερο κάθε χρόνο θα παραμείνει ένας επιστημονικός γρίφος. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σίγουρο ότι ένας γενικός σχεδιασμός της υπαίθρου που αυξάνει την ταχύτητα του βρόχινου νερού, όπως αυτό παίρνει τον δρόμο του για την θάλασσα, είναι λάθος. Στην περίπτωση πολλών και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεων οι παραθαλάσσιοι οικισμοί θα έχουν το πρόβλημα των πλημμυρών. Ήδη σήμερα το πρόβλημα των μεγάλων ζημιών στην εθνική οικονομία, που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια Ευρώ, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι υπαρκτό.

- Στην περίπτωση της ανομβρίας το λίγο βρόχινο νερό φεύγει πολύ γρήγορα και πέφτει στην θάλασσα με αποτέλεσμα οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες να μη προλαβαίνουν να γεμίσουν και η ανεπάρκεια σε νερό στο νησί να αυξάνεται ραγδαία.
 
- Η ανταγωνιστικότητα των Κρητικών προϊόντων, όπως τα γεωργικά προϊόντα και ο τουρισμός μειώνεται. Παρατηρούμε ότι εντός των τελευταίων 20 ετών η αξία του φυσικού πλούτου της Κρήτης έχει σημαντικά μειωθεί (π.χ. δάση, πηγές και βιότοποι).

- Στον τομέα του τουρισμού τα περισσότερα θέρετρα παραμένουν δίχως επεξεργασία των λυμάτων και σε πολλά από αυτά ήδη σήμερα δεν έχουν προστατευθεί οι περιοχές προέλευσης του πόσιμου νερού από τις μολύνσεις.

- Οι περισσότεροι επισκέπτες του νησιού είναι περιβαλλοντικά πιο ευαίσθητοι από τους ίδιους τους κατοίκους.

- Το κόστος παραγωγής και μεταφοράς πόσιμου νερού θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτείται.

- Η έμμεση χρηματοδότηση της γεωργίας από το κράτος (τιμή νερού, γεωτρήσεις κλπ) παραβαίνει τα όρια του θεμιτού ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

- Το πραγματικό κόστος της πρώτης ύλης που λέγεται νερό επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των Κρητικών προϊόντων.

- Η υπέρμετρη αύξηση της κτηνοτροφίας στα βουνά και οι απαραίτητοι κτηνοτροφικοί δρόμοι που διανοίγονται έχουν σαν αποτέλεσμα την απογύμνωση στις πλαγιές των βουνών και αυτό υπερδιπλασιάζει την ταχύτητα του βρόχινου νερού προς την θάλασσα.

- Η ασφάλεια επάρκειας νερού στην ύπαιθρο καθώς και η ποιότητα νερού των πόλεων μειώνεται.

- Η μέθοδος της προμήθειας πόσιμου νερού μέσω της εμφιάλωσης αυξάνει τον πληθωρισμό κατά 3 – 4%.

Με τα παραπάνω συμπεράσματα γίνεται κατανοητό ότι η ανταγωνιστικότητα της Κρήτης μειώνεται.

Ο σχεδιασμός θα πρέπει μελλοντικά να λαμβάνει υπόψη του τα έξοδα και τα οφέλη.

Ένα μικρό μόνο μέρος των εξόδων κατασκευής του φράγματος του Αποσελέμη συγκρίνεται με το κόστος εγκατάστασης 200 αποκεντρωμένων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων με μέγεθος για 1000 άτομα έκαστο.

Από την επεξεργασία αυτή θα μπορούσαν να διατεθούν ετησίως 14,6 εκατομμύρια m3 νερού, οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες και οι ακτές να έχουν προστατευθεί από την επιβάρυνση των λυμάτων και θα συνεισέφερε στην βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Κρήτης.

Ο μελλοντικός και φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασμός της διαχείρισης νερού πρέπει να βασίζεται πλέον στην αποκέντρωση.

Η διασφάλιση της επάρκειας σε νερό αυξάνει με την μείωση της ταχύτητας της φυσικής ροής του βρόχινου νερού.

Η ποιότητα του περιβάλλοντος αυξάνει με κάθε πρόσθετη δραστηριότητα ανακύκλωσης του νερού.

Tomas Pascoe
www.watertrust.com
Λεωφόρος Κνωσού 7 GR – 71306 Ηράκλειο
6944512017, 6979667367
e-mail:
info@watertrust.com

Επισκέπτης , 2006-10-21 17:23:03
Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Tomas Pascoe για τις επιστημονικά εμπεριστατωμένες, «οικολογικές» «ανιδιοτελής» και «αγνές» απόψεις του πάνω στο θέμα του νερού γενικότερα. 
Είμαι ελάχιστα καταρτισμένος σε τέτοια θέματα και θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον Tomas Pascoe και στην εταιρία του, ώστε να διαφωτιστώ εγώ και όσοι ενημερώνονται από το site των οικολογικών ομάδων της Κρήτης. 
Στην απάντηση του Tomas Pascoe( «Γκολφ ή όχι pascoe 2006-09-29) σε παλαιότερο άρθρο του ecocrete με τον τίτλο «Γκολφ επένδυση στα Μάταλα από την ίσως άφραγκη, σίγουρα όμως «ανώνυμη» και αμφίβολη Βελγική Greenwell» έγραφε χαρακτηριστικά:  
 
“Δεν είμαι παίκτης γκολφ. Είμαι οικολόγος. Αλλά δεν είμαι φανατικός οπαδός στην προστασία περιβάλλοντος” 
 
Επίσης έγραφε στις 29-092006: “ Η θεμελιώδης αντίθεση ενάντια στην ανάπτυξη γκολφ υπονοεί, ότι η ανάπτυξη του γκολφ δεν είναι βιώσιμη. Γιατί;  
Το κύριο επιχείρημα ενάντια στο γκολφ είναι η κατανάλωση ύδατός του. 
Στις περιοχές όπως τη δυτική Κρήτη με 1000 μμ ετήσιας πτώσης, αυτό το επιχείρημα είναι άκυρο. Η κατανάλωση ύδατος εκατοντάδων μερών γκολφ στην κεντρική Ευρώπη δεν ασκεί αρνητικές επιδράσεις στον κύκλο ύδατος. Η πτώση ανα χρόνο (700 –900 μμ) είναι λιγότερος στην Ευρώπη.”  
 
Στο παραπάνω άρθρο του γράφει : “Το γεγονός εάν θα βρέξει περισσότερο ή λιγότερο κάθε χρόνο θα παραμείνει ένας επιστημονικός γρίφος. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σίγουρο ότι ένας γενικός σχεδιασμός της υπαίθρου που αυξάνει την ταχύτητα του βρόχινου νερού, όπως αυτό παίρνει τον δρόμο του για την θάλασσα, είναι λάθος” 
 
Ποιο από τα δύο ισχύει Tomas Pascoe ; 
Έχουμε στην Κρήτη μεγαλύτερη ετήσια βροχόπτωση από την Κεντρική Ευρώπη ή το εάν θα βρέξει παραμένει ένας επιστημονικός γρίφος ;  
Σύμφωνα με την επιστημονική σου κατάρτιση, διαφώτισε μας, εάν το ύψος της βροχής αυξομειώνετε ανάλογα με την άποψη που θέλεις να περάσεις;  
 
Στην απάντηση του στις 29-092006 έγραφε ( κάπως δυσνόητα ομολογουμένως καθώς η αυτοματοποιημένη μετάφραση δεν είναι απόλυτα σωστή): “Οι κοινωνικές δαπάνες αυτής της διαχείρισης εδάφους είναι ένα φορτίο για τις μελλοντικές γενεές. Γιατί θα έπρεπε να αντιτάξουμε ένα θέρετρο γκολφ σε τέτοιες περιοχές; Επειδή προτιμάμε τα πρόβατα και τις αίγες που καταστρέφουν την απορρόφηση ύδατος των υδροφόρων στρωμάτων και της φυσικής τροφικής αλυσίδας μας; Τα κοπάδια των εκατοντάδων του ζωικού κεφαλαίου δεν είναι παραδοσιακά. Αυτό το μέγεθος υπάρχει πρην 10 έτη.” 
και επίσης “ Ένα καλά σχεδιασμένο θέρετρο γκολφ που εκπληρώνει τις παραμέτρους βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να προτιμηθεί σαφώς έναντι της υπάρχουσας κατάστασης.” 
 
Απάντησε μας Tomas Pascoe με την επιστημονικά σου εμπεριστατωμένη «ανιδιοτελής , οικολογική και αγνή» άποψη σου ποιοι είναι οι τρόποι άρδευσης ενός γηπέδου γκολφ πέρα από το βρόχινο νερό , τις γεωτρήσεις και το πόσιμο νέρό; 
 
Μήπως με την μεταφορά νερού από τα φράγματα ; 
Με εκτροπές ποταμαμιών ίσως; 
Όπως κάνουν στην Ισπανία; 
 
Με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μπορεί να γίνει άρδευση ενός γηπέδου γκολφ; 
 
Και εάν χρησιμοποιήσουμε το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο και κατασκευάσουμε φράγματα , και επεξεργαστούμε τα υγρά λύματα μήπως τότε θα μπορούν να κατασκευαστούν 5 ή και 10 γήπεδα γκολφ στην Κρήτη καθώς θα έχουμε νερό; 
 
Περιμένω την απάντηση σου Tomas Pascoe πόσα γήπεδα γκολφ μπορούμε να κατασκευάσουμε στην Κρήτη εάν υπάρξουν φράγματα και ανακύκλωση του νερού; 
 
Μήπως τότε τα επιχειρήματα των οικολογικών ομάδων για κατασπατάληση των υδάτινων πόρων από τα γήπεδα γκολφ δεν θα μπορούν να στηριχθούν; 
 
Μήπως οι απόψεις σου για τα φράγματα και την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων συγγενεύουν με την χρήση της πυρηνικής ενέργειας για «ειρηνικούς σκοπούς» ;  
 
Και αρκετές χώρες που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια για «ειρηνικούς σκοπούς έχουν και πυρηνικό οπλοστάσιο ή επιθυμούν να αποκτήσουν» ; 
 
Έτσι και στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κρήτης θα χρησιμοποιηθούν οι οικονομικοί πόροι από το κοινοτικό πλαίσιο για την ανακύκλωση του νερού, και την δημιουργία φραγμάτων για να έχει ο μόνιμος κάτοικος νερό , αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσουν να δημιουργηθούν και γκολφ θέρετρα που θα αρδεύονται από τα φράγματα και την ανακύκλωση του νερού. 
Μήπως σύμφωνα με τις απόψεις σου θα γίνει πράξη το ρητό« το ένα χέρι νίβει το άλλο»; 
 
Με τα φράγματα, την οικολογική ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων ίσως (πολλά ίσως όσο αφορά τα φράγματα) και περισσότερο νερό να εξασφαλίζουμε αλλά σίγουρα περισσότερα γκολφ θέρετρα (με τα γήπεδα τους , τα ξενοδοχεία τους , και τα εκατοντάδες ίσως και χιλάδες ακίνητα τους) θα μπορέσουν να κατασκευαστούν. 
 
Όταν ο Tomas Pascoe εκφράζει την προσωπική του άποψη ότι “Η υπέρμετρη χρήση των περιοχών ως βοσκοτόπια, η ανεξέλεγκτη κατασκευή αγροτικών δρόμων και οι συχνές πυρκαγιές κάνουν κακό στο νερό και στο περιβάλλον ” υπονοεί μάλλον ότι ο ντόπιος πληθυσμός απλά καταστρέφει την Κρήτη , με τις αγροτικές του ασχολίες. 
“Η έμμεση χρηματοδότηση της γεωργίας από το κράτος (τιμή νερού, γεωτρήσεις κλπ) παραβαίνει τα όρια του θεμιτού ανταγωνισμού στην Ευρώπη”  
 
Μήπως Tomas Pascoe ο θεμιτός ανταγωνισμός στην Ευρώπη θέλει γκολφ θέρετρα; 
 
Μήπως θα πρέπει ο Κρητικός λαός να απευθυνθεί στους ξένους επισκέπτες (που είναι πιο οικολόγοι από τους ντόπιους ) αλλά και στους γκολφ επενδυτές για να αυξήσει και την ανταγωνιστικότητα του Κρητικού προϊόντος αλλά και για να επιτευχθεί η αύξηση του φυσικού πλούτου της Κρήτης ; 
“Οι περισσότεροι επισκέπτες του νησιού είναι περιβαλλοντικά πιο ευαίσθητοι από τους ίδιους τους κατοίκους.” 
“Η ανταγωνιστικότητα των Κρητικών προϊόντων, όπως τα γεωργικά προϊόντα και ο τουρισμός μειώνεται. Παρατηρούμε ότι εντός των τελευταίων 20 ετών η αξία του φυσικού πλούτου της Κρήτης έχει σημαντικά μειωθεί (π.χ. δάση, πηγές και βιότοποι).” 
 
Tomas Pascoe σχεδόν σε όλα τα άρθρα σου υπογράφεις με την εταιρία σου. 
Αυτή η άμεση διαφήμιση εάν δεν ενοχλεί τους διαχειριστές του ecocrete ποσώς με αφορά και δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη. 
 
Θέλω όμως να σε ρωτήσω…. 
 
Στο target group της εταιρίας υπάρχουν οι «επενδυτές» και οι γκολφ επενδύσεις στην Κρήτη; 
Εάν ζητήσει, τις υπηρεσίες, την συνεργασία, και την τεχνογνωσία της εταιρίας σου, (όπως γράφεις στο site σου είναι η μοναδική αντίστοιχη εταιρία στην Ελλάδα ) μια ένας «επενδυτής» για μια επένδυση γκολφ θα την προσφέρεις; 
 
Περιμένω τις απαντήσεις σου Tomas Pascoe για να με «διαφωτίσεις»  
 
 
 
Θέλω όμως να σε ρωτήσω
pascoe , 2006-10-23 20:15:38
Δεν απαντάμε στα ανώνυμα σχόλια. Ίσως είστε ένας δυσνόητος αντιπρόσωπος Greenwell που ψάχνει την ευνοϊκή επιχειρηματολογία  
 

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 148 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56220209
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.