ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 29 Ιαν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Κεραίες Τηλεφωνίας Τηλεοπτικές - Κινητά
Νίκος Δασκαλάκης , Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2006

Η Επιστημονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικο-τοξικότητα και το Περιβάλλον (CSTEE) πρόκειται να προχωρήσει στη σύνταξη νέας έκθεσης και καλεί σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ.

Η Κομισιόν έχει αναθέσει στην Επιστημονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικο-τοξικότητα και το Περιβάλλον (CSTEE) να προβεί στη σύνταξη νέας έκθεσης (η προηγούμενη χρονολογείται από το 2001) σχετικά με την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, των πεδίων ραδιοσυχνοτήτων και της ακτινοβολίας μικροκυμάτων πάνω στην ανθρώπινη υγεία, προκειμένου να αναπροσαρμόσει τις οδηγίες της στο θέμα αυτό ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν θέτοντας το θέμα σε δημόσια διαβούλευση απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο (interested stakeholder) να καταθέσει ό,τι σχετικό μέχρι την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2006 στην ακόλουθη ηλεκτρ. διεύθυνση: Sanco-Sc1-Secretariat@ec.europa.eu συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Η ΑΙΤΗΣΗ εδώ: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_emf_form.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ Α' ΧΕΡΙ εδώ:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ: Public consultation on the SCENIHR Opinion on
Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_cons_03_en.htm
http://ec.europa.eu/health/index_el.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_el.htm

SCENIHR- 19 July 2006-PRELIMINARY OPINION on EMF: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ: Public consultation on the SCENIHR Opinion on
Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_cons_03_en.htm

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: http://ec.europa.eu/chat/index_el.htm

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: http://ec.europa.eu/chat/wallstrom2/index_el.htm , http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_el.htm

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm , http://ec.europa.eu/commission_barroso/kyprianou/index_el.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm 

Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health:
http://www.google.gr/search?hl=el&q=Possible+effects+of+Electromagnetic+Fields+%28EMF%29+on+Human+Health+&btnG=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7&meta=

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, bbc:
http://news.bbc.co.uk/nolavconsole/ukfs_news/hi/nb_wm_fs.stm?news=1&bbram=1&bbwm=1&nbram=1&nbwm=1&nol_storyid=4607223&checkedBandwidth=nb&checkedMedia=asx&subtitles=hide&alreadySeen=1

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ, bbc:
http://www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/A9379650

ΠΥΛΩΝΕΣ...:
http://www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/C2061
http://www.electrosmog.org.uk/
http://www.elettrosmog.com/

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΝ με ΗΛΕ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005:
http://www.syn-europe.gr/fullarticle.php?id=900

Από την Επίσημη Εφημερίδα ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ..
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:91999E2194:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2648/99
υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή
(12 Ιανουαρίου 2000)
Θέμα: Ρύπανση από ηλεκτρομαγνητικά κύματα:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:91999E2648:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92000E2344:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2736/00
υποβολή: Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή
(1 Σεπτεμβρίου 2000)
Θέμα: Συνέπεια στην εφαρμογή της αρχής της πρόληψης :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92000E2736:EL:HTML
 
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3001/00
υποβολή: Luciano Caveri (ELDR) προς την Επιτροπή
(20 Σεπτεμβρίου 2000)
Θέμα: Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύμάτος:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92000E3001:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-4041/00
υποβολή: Michael Cashman (PSE) προς την Επιτροπή
(20 Δεκεμβρίου 2000)
Θέμα: Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων/Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Λαμβανομένωνπόψη της αρχής της προφύλαξης και του άρθρου 24 του σχεδίου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων:
1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92000E4041:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1049/01
υποβολή: Pietro-Paolo Mennea (ELDR) προς την Επιτροπή
(26 Μαρτίου 2001)
Θέμα: Ρύπανση από ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην Barletta:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92001E1049:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1589/01
υποβολή: Cristiana Muscardini (UEN) προς την Επιτροπή
(1 Ιουνίου 2001)
Θέμα: Αιτίες της αύξησης των νεοπλασιών - πιθανόν να συνδέονται με διάφορες μορφές ρύπανσης μεταξύ των οποίων, κατά πάσαν πιθανότητα, είναι και η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92001E1589:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1743/01
υποβολή: Paul Lannoye (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
(12 Ιουνίου 2001)
Θέμα: Σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/ΕΟΚ (ηλεκτρομαγνητικά πεδία):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92001E1743:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2495/01
υποβολή: Paul Lannoye (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
(13 Σεπτεμβρίου 2001)
Θέμα: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92001E2495:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2496/01
υποβολή: Paul Lannoye (Verts/ALE) προς το Συμβούλιο
(14 Σεπτεμβρίου 2001)
Θέμα: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92001E2496:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2740/01
υποβολή: Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) προς την Επιτροπή
(5 Οκτωβρίου 2001)
Θέμα: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92001E2740:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0367/03
υποβολή: Luciano Caveri (ELDR) προς την Επιτροπή
(12 Φεβρουαρίου 2003)
Θέμα: Ηλεκτρομαγνητική ρύπανση:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92003E0367:EL:HTML

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0903/03
υποβολή: Mara Sornosa Martnez (PSE) προς την Επιτροπή
(24 Μαρτίου 2003)
Θέμα: Εφαρμογή της αρχής της πρόληψης για την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92003E0903:EL:HTML

http://eur-lex.europa.eu/RECH_mot.do

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΨΑΧΤΗΡΙ): http://eur-lex.europa.eu/RECH_questions_parlementaires.do

Νίκος Δασκαλάκης

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 150 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57012729
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.