ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 30 Ιαν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ: η περίπτωση της γειτνίασης με πυ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Κεραίες Τηλεφωνίας Τηλεοπτικές - Κινητά
ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ , Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2006

"Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ":
H καταστρατήγηση σειράς δικαιωμάτων, των βρεφών και μικρών παιδιών (ανήλικων πολιτών- υπό την Συνταγματικά κατοχυρομένη προστασία της ελληνικής Πολιτείας) αλλά και των εργαζομένων στο  Ίδρυμα "Κεντρο Βρεφων ΜΗΤΕΡΑ"  που αφορούν στην υγεία και την ζωή τους.
 
δες σχετικά:
http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%F0%F5%EB%FE%ED%E5%F2&a=&id=61855352
&
έρευνα του Τμήματος Παιδικού Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουνίου στο περιοδικό British Medical Journal
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7503/1290?ehom

Χαλάνδρι 13-10-2006

Σχετικά με την καταστρατήγηση σειράς δικαιωμάτων, των βρεφών και μικρών παιδιών (ανήλικων πολιτών- υπό την Συνταγματικά κατοχυρομένη προστασία της ελληνικής Πολιτείας) αλλά και των εργαζομένων στο Ίδρυμα "Κεντρο Βρεφων ΜΗΤΕΡΑ" που αφορούν στην υγεία και την ζωή τους.
 
Οι κίνδυνοι φαίνεται να υφίστανται διότι σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από αυτά και παράλληλα με τους χώρους διαμονής υπάρχουν πυλώνες με αγωγούς Υπερυψηλής τάσης 150.000 Volts και μιά υπαίθρια εγκατάσταση μετασχηματιστών της ΔΕΗ που καλύπτουν ανοιχτή επιφάνια περίπου 1 1/2 στρέμματος.

Ύστερα από αναφορές στον τότε εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ Δ. Λινό και τον Προϊστάμενο εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Δημ. Παπαγγελόπουλο σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία η 7550 ΠΑ και ήδη έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή της σχετικής έρευνας, με κλήσεις και εν γένει διερεύνηση στοιχείων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Α) Οι επιπτώσεις από την γειτνίαση των ανθρώπινων οργανισμών με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες καθώς επίσης και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας [Extra Low Frequency-ELF], όπως αυτή που παράγεται και εκπέμπεται από την λειτουργία μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια >150kV της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΚΥΤ σε γειτνίαση περίπου 15 μέτρων από το Κ.Βρ. ΜΗΤΕΡΑ, είναι μη αντιστρεπτές για τον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα δε, των νεαρών βρεφών και μικρών παιδιών όπως αυτά που διαβιούν για 4-5 χρόνια συνεχώς στο «ΜΗΤΕΡΑ», σύμφωνα με την διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και επιστημονική έρευνα (λευχαιμίες κ.ά.).

Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες αυτές χαρακτηρίζονται ως μη ιονίζουσες, σε αντίθεση με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες Χ που είναι ιονίζουσες και είναι αυτές που αποδεδειγμένα δημιουργούν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος γενικά, είναι δε κοινής φύσεως με αυτά που δημιουργούνται τόσο από την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών βάσης κινητής τηλεφωνίας όσο & την λειτουργία πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια Υπέρ-Υψηλής Τάσης χαμηλής συχνότητας Hz.

Στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, δεν υπάρχουν κανονιστικές ρυθμίσεις που να προσδιορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης του ανθρώπινου σώματος σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία σχετικά με την προφύλαξη από όλες τις πιθανές επιπτώσεις της υγείας του ανθρώπου.

Β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την Αρχή της Προφύλαξης.

Η χώρα μας να οφείλει να εφαρμόσει και να ενσωματώσει στο εθνικό Δίκαιο την Αρχή της Προφύλαξης, σύμφωνα και με τις σχετικές Οδηγίες της Ευρ. Ένωσης.

Σύμφωνα με την "Αρχή της Προφύλαξης", το ενδεχόμενο έλειψης επαρκών επιστημονικών δεδομένων ΔΕΝ πρέπει να αποτελεί λόγο γιά την αναβολή λήψης μέτρων υγειονομικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Ωστόσο, δεν υιοθετήθηκε η Αρχή της Προφύλαξης η οποία ενσωματώθηκε στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), άρθρα 130Ρ-Τ και στο αρ.174 παρ.2 της Ε.Συνθ.Ε.Κ. και θεωρείται δεσμευτικός κανόνας δικαίου άμεσης εφαρμογής και συνεπώς σύμφωνα και με το αρ. 28παρ.1 του Συντάγματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, αλλά και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. (ενδεικτ.: COM (2000) 1 τελικό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , Βρυξέλλες 2-2-2000, Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, COM (2005) 218 τελικό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες 25-5-2005, Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, Σύσταση 1999/519 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L199 (1999/519/EC), 30-7-1999).

Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται (αλλά αγνοήθηκαν και δεν εφαρμόσθηκαν) -μεταξύ άλλων - και η 1264/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βασίζεται στην Αρχή της Προφύλαξης και της προληπτικής δράσης και αποφαίνεται επί ζητήματος πανομοιότυπου του παρόντος, την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις καταστροφικές της συνέπειες επί του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά βεβαίως και η Ειδική Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητα Ζωής) τον Νοέμβριο 2003 με θέμα «ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ –ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ».

Σε διεθνές επίπεδο το στοιχειώδες μέτρο προφύλαξης είναι η καθιέρωση απόστασης από κατοικημένες περιοχές. Αυτό ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Ιταλία κλπ.), δεδομένου του ότι δεν υφίστανται όρια ασφαλείας, αλλά όρια επικινδυνότητας.

Γ) Επίσης δεν εφαρμόζεται ούτε η αρχή της συνετής αποφυγής. Η αρχή της προφύλαξης, ως δεσμευτικός κανόνας του διεθνούς δικαίου, αποτέλεσε αντικείμενο έντονου επιστημονικού διαλόγου από το 1982 μέχρι την ενσωμάτωσή της στη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (1992). Η αρχή 15 της Διακήρυξης του Ρίο αναφέρει τα εξής : «Προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, η προσέγγιση βάσει της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται ευρέως από τα κράτη, ανάλογα με τις ικανότητές τους. 'Όπου υφίσταται απειλή για σοβαρή ή αμετάκλητη ζημία, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως λόγος για την αναβολή λήψης μέτρων αποτελεσματικών ως προς το κόστος, προκειμένου να προληφθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος» [ΣτΠ].

Δ) Πολλές ρυθμίσεις των ισχυουσών κειμένων διατάξεων (π.χ. ΚΥΑ ) εκτιμούμε ότι -κατά τα φαινόμενα- είναι αμφίβολης συνταγματικότητας και έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την νομολογία του ΣτΕ, δεν συμβάλλουν δε επαρκώς τη δημόσια υγεία και είναι μη εναρμονισμένες πλήρως με το Κοινοτικό Δίκαιο το οποίο οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει η χώρα μας.

Η Κ.Υ.Α 53571/3839 της 1-9-2000, προβλέπει μεν όρια «για την ασφαλή έκθεση» του πληθυσμού, πλην όμως αναφέρονται μόνο στις θερμικές και όχι στις μη θερμικές επιπτώσεις (κίνδυνοι δημιουργίας όγκων του εγκεφάλου, λευχαιμία, επιθηλιακό νεύρωμα κ.λ.π). Αυτό προκύπτει, από το ίδιο το κείμενο της Κ.Υ.Α στην οποία επισημαίνεται ότι «ως βάση για τους συνιστώμενους περιορισμούς της έκθεσης έχουν χρησιμοποιηθεί μόνον αποδεδειγμένες επιπτώσεις». Δηλαδή στην προκειμένη Σύσταση και στην ΚΥΑ δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης απόδειξη για την βλαπτικότητά τους, συνεπώς δεν γίνεται εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης.

Γιά όλα αυτά, όπως ήδη γνωρίζετε, έχουμε ενημερώσει με την από 4-2-2005 (RE 563549044 GR/18-2-2005) ανοιχτή επιστολή μας στον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή (αρ πρωτ: K 16.001/22-2-2005) με αφορμή την στις 24-12-2004 επίσκεψή του στο Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ, η οποία κοινοποιήθηκε υπηρεσιακά αλλά και από τους υπογράφοντες την παρούσα μέσω του e-mail nida3@in.gr στις 6-3-2005 και 10-3-2005 αρμοδίως, σε κάθε θεσμικά και ηθικά υπεύθυνο φορέα, την πρόεδρο του ΚΒ ΜΗΤΕΡΑ κα ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ, στα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς επίσης και στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Δ. Λινό, τον Προϊστάμενο της εισαγγελίας Αθηνών Δ. Παπαγγελόπουλο, τον Συνηγορο του Πολίτη, τα ελληνικά ΜΜΕ και αλλού.

Έκτοτε ωστόσο, προέκυψαν καινούργια στοιχεία, ως εξής.

α) Σύμφωνα με την 14.983/17.3.2006 επιστολή της Νομαρχίας Αθηνών «για το ΚΥΤ της ΔΕΗ που βρίσκεται στο Ίλιον (δίπλα στο «Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ» -στο εξής ΚΒΜ), καθώς και για τις γραμμές μεταφοράς ΥπερΥψηλής τάσης από και προς αυτό», δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ούτε για περιβαλλοντική αδειοδότηση από την υπηρεσία μας». Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. είχε υποχρέωση να φροντίσει και προχωρήσει σε Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ως έργο και δραστηριότητα που αδειοδοτήθηκαν πριν την ισχύ της ΚΥΑ 69269/90 ΦΕΚ 678Β/26.10.90, το αργότερο μέχρι το 1994, κάτι το οποίο ουδείς αρμοδίως έπραξε.

β) Σύμφωνα με την ίδια 14983/17.3.2006 επιστολή της Νομαρχίας Αθηνών, από το 2002 δυνάμει της ΚΥΑ 15393/02-ΦΕΚ 1022 Β -5.5.2002 αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα και το συγκεκριμένο έργο της ΔΕΗ Α.Ε. δίπλα στο «ΚΒΜ» είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

γ) Η Εγκύκλιος Υ2/174/7.8.2000 (σχετ. Υ2/1621/99) της Δ/νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, προς ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Δ/νση Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ, θέτει ρητά και απερίφραστα το θέμα των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας από τις γραμμές μεταφοράς ενέργειας Υψηλής Τάσης. Συστήνεται – ένεκα αναγκαιότητας ως εκ τούτου - να μεταφερθούν εφ΄ εξής οι γραμμές αυτές σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή, λόγω επιστημονικών αποδείξεων να δράσουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αυτά ως παράγοντες «ευοδώσεως» καρκινογενέσεων με αυξημένη μάλιστα συχνότητα εμφάνισης.

δ)Το έργο της ΔΕΗ κατασκευάσθηκε σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από τα κτήρια όπου διαβιούν τα βρέφη, ενώ λειτουργούσε ήδη και επί 20 συνεχή έτη το ΚΒΜ στα ίδια κτήρια. Σημαντικό: Δίπλα στο ΚΒΜ εκτείνονται ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΧΕΡΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ όπου εξ αρχής θα μπορούσε να είχαν εγκατασταθεί (μακράν του ΚΒΜ) τα έργα της ΔΕΗ. (βλ. χάρτη)

ε) Ο Δήμος Ιλίου Αττικής τον Ιούνιο 2001 με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Βασίλη Κουκουβίνου, αποξήλωσε τους πυλώνες στήριξης και υπογειοποίησε τους αγωγούς Υπερ-Υψηλής Τάσης που διέσχιζαν τμήμα του κέντρου του Δήμου, αφήνοντας, όμως, ανέπαφη την συνέχεια αυτών στο ύψος και δίπλα στα οικήματα διαβίωσης βρεφών και μικρών παιδιών στο «Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ», καθώς επίσης και το υπαίθριο ΚΥΤ. Από το σημείο αυτό και πέραν προς κέντρο Αθηνών οι γραμμές ξαναγίνονται υπόγειες!! (http://www.ilion.gr/Magazine/2001/June/Voltage.htm <http://www.ilion.gr/Magazine/2001/June/Voltage.htm> ).

στ) Ο βουλευτής Β΄ Αθήνας κ. Φ. Κουβέλης καταθέτει την Ερώτηση 10.302/3-5-2006 στην Βουλή των Ελλήνων για το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ως συνέχεια της 1ης Ερώτησης του ιδίου, την με αρ. 8171/25-2-2005. Αποτέλεσμα γενικόλογες και αόριστες απαντήσεις (ορισμένων μόνον ) αρμοδίων υπουργών και του Υφυπουργού Πρόνοιας κ. Γ. Κωνσταντόπουλου.

ζ) Με το Δελτίο Τύπου της 25/4/2006 του Γρφ Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακοινώνεται δια του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα η απόφαση της κυβέρνησης, ότι:

1) «Αποξηλώνονται (σ.σ.: από το 2006) οι εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης. Πρόκειται για μια παρέμβαση-σταθμό για ένα ψηλότερο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των Δυτικών Προαστίων, και ιδιαίτερα για καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας.»,

2) τα «κλειστού τύπου ΚΥΤ συμβάλλουν ουσιαστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Επιπλέον, καθίσταται δυνατή η αποξήλωση 4 εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης που σήμερα διέρχονται πάνω από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας μεταξύ του Ρουφ και του ΚΥΤ Κουμουνδούρου που θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων» – στη συνέχεια:

3) Αναστάσιος Νεράντζης, υφυπουργός Ανάπτυξης. «Τα μέτρα αυτά δεν έχουν μόνο κολοσσιαία τεχνική σημασία, καθώς ενισχύουν το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά ενέχουν και μια δραστική ποιοτική μεταβολή της ζωής των κατοίκων. Γενεές γενεών μεγάλωσαν έχοντας μέσα στην αυλή τους αυτούς τους πυλώνες υψηλής τάσεως, οι οποίοι πράγματι θεωρούνται επιστημονικά ότι χωρίς να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, δεν είναι οι ιδανικότεροι μέσα στον αστικό ιστό. Με αυτά τα μέτρα δημιουργείται η δυνατότητα αποξηλώσεως των πυλώνων αυτών της υψηλής τάσεως και έτσι η Νέα Διακυβέρνηση αποδεικνύει ότι και τα Δυτικά Προάστια, το Αιγάλεω, η Αγία Βαρβάρα έχουν, και αυτά, το ίδιο δικαίωμα ζωής. Μιας ζωής καλύτερης, ποιοτικότερης και ουσιαστικότερης.»

4) στη συνέχεια, ο Νίκος Στεφάνου, γενικός γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «...έκαναν (σσ: οι δύο υπουργοί) ειδική μνεία στο ζήτημα της αποξύλωσης των πυλώνων από τις περιοχές του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας, που ήταν και πάγιο αίτημα των κατοίκων, αλλά και των δημοτικών αρχόντων τους.»

¶μεση δηλαδή πολιτική παραδοχή της ελληνικής Κυβέρνησης της όχλησης που προκαλούν οι πυλώνες και οι εναέριοι αγωγοί Υ/Υ Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και των επιστημονικά αποδεδειγμένων μη αντιστρεπτών βλαβών που αυτοί προκαλούν στην υγεία των ανθρώπων και μάλιστα των μικρών παιδιών.

Ωστόσο ουδεμία πρόνοια λαμβάνεται για το συγκεκριμένο ζήτημα της γειτνίασης των εναέριων γραμμών Υ/Υ Τάσης και του ΚΥΤ της ΔΕΗ με τους χώρους διαβίωσης βρεφών και νηπίων στο «ΚΒΜ» [σύμφωνα με τη νέα Μελέτη Ανάπτυξης & Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ), περιόδου 2006-2010, η οποία εκπονήθηκε από τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ)], αν και ήταν ενήμεροι του προβλήματος τουλάχιστον πριν από ένα και μισό έτος- από τις αρχές του Ιανουαρίου 2005, τόσο μέσω του Πρωθυπουργικού Γραφείου, όσο και των δικών μας επιστολών, αλλά και της σχετικής ερώτησης 10.302/3-5-2006 στην Βουλή των Ελλήνων του βουλευτή Β΄ Αθήνας κ. Φώτη Κουβέλη.

η) H ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 "Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις", Αρ. 3 § 5) με θέμα «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» τον Νοέμβριο 2003 βασίζεται στην Αρχή της Προφύλαξης και της Προληπτικής Δράσης.

Διακριβώνεται στην Ειδική Έκθεση η μη εφαρμογή της Αρχής στο ελληνικό Δίκαιο και τις εν γένει κείμενες διατάξεις, αποφαίνεται δε επί ζητήματος πανομοιότυπου του παρόντος, την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις καταστροφικές της συνέπειες επί του ανθρώπινου οργανισμού.

θ) Η απόφαση 4503/ 1997 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας δημιουργεί δεδικασμένο στο Ελληνικό Δίκαιο.

«Η επί του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και δη τη υγείας των κατοίκων οικισμού, επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων δεν είναι μόνο θέμα που άπτεται του φυσικού περιβάλλοντος, δια το οποίο αρμόδιος είναι ο Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ, ούτε και αμιγώς τεχνικό ζήτημα, που στηρίζει τη συναρμοδιότητα το Υπουργείου Βιομηχανίας, ως αρμοδίου επί των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά είναι προεχόντως θέμα που αφορά στη ανθρώπινη υγεία για το οποίο αρμόδιος είναι ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων».

Το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση των κατοίκων Κοινότητας Κρυονερίου Αττικής κατά ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΒΕΤ, ΔΕΗ, Σ.Π. κ.λ.π, και δεν επέτρεψε την διέλευση επάνω από τον οικισμό, γραμμών υψηλής τάσης 150 KV και 400 ΚV, διότι πέραν της υπέρβασης των ορίων δεν υπήρχε επιστημονικά τεκμηριωμένη Μ.Περ. Επιπτώσεων, υπογεγραμμένη από τον συναρμόδιο Υπουργό Υγείας - Πρόνοιας.

ι) Με την 936/ 2003 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστέλλει την εκτέλεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου αναβάθμισης υφιστάμενης και κατασκευής νέας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος Κορίνθου – Πατρών, για το λόγο ότι η κατασκευή του επίδικου έργου θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της περιοχής, εξ αιτίας της αυξήσεως της εντάσεως των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τα οποία δημιουργούνται γύρω από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

ια) Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι και μέχρις στιγμής δεν υπάρχει από πλευράς συνταγματικού δικαίου καμία αντίρρηση σχετικά για την οριακή τιμή των 100 Mikrotesla για μαγνητική πυκνότητα ροής των πεδίων χαμηλής συχνότητας, όπως είναι τα 50 Hz.

Τα παραπάνω, αποδέχτηκε και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο στο 1ο τμήμα στην απόφασή του της 17ης –2-1997. Συγκεκριμένα, το Γερμανικό Δικαστήριο δέχεται ότι η υπέρβαση της οριακής τιμής των 100 Mikrotesla, αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα υγείας, όπως ερεθισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλες επενέργειες όπως δυσφορία, ζαλάδα, πονοκέφαλος κ.λ.π.

ιβ) Η 1264/2005 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βασίζεται στην Αρχή της Προφύλαξης και της προληπτικής δράσης και αποφαίνεται επί ζητήματος πανομοιότυπου του παρόντος -την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις καταστροφικές της συνέπειες επί του ανθρώπινου οργανισμού.

Κατά την "Αρχή της Προφύλαξης", το ενδεχόμενο έλλειψης επαρκών επιστημονικών δεδομένων ΔΕΝ πρέπει να αποτελεί λόγο για την αναβολή λήψης μέτρων υγειονομικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.. Σύμφωνα, δε, με την νομολογία αυτή, οι σχετικές ΚΥΑ [ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 ΦΕΚ 512/Β/25-4-2002, ΚΥΑ 535/2000/Β-1105 ΦΕΚ 1105 Β΄/6-9-2000 για την προφύλαξη του κοινού από τις εν λόγω ακτινοβολίες] θεωρούνται ήδη αναχρονιστικές, τόσο από επιστημονικής όσο και νομικής απόψεως, πάντως δε εκτός του πνεύματος της Αρχής της Προφύλαξης.

[Στο σημείο αυτό, να επισημάνουμε τα εξής: Είναι γνωστόν πλέον σε όλους το καταστρεπτικό έργο των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και πεδίων «εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας» {Extra Low Frequency-ELF, ενδ: κεραιών κινητής τηλεφωνίας } στους -νεαρούς, κυρίως- ανθρώπινους οργανισμούς, σύμφωνα με πολλές επιστημονικές μελέτες (λευχαιμίες κ.ά.), τα πεδία και η ακτινοβολία των οποίων είναι ιδίου τύπου με αυτά που δημιουργούνται από τις εναέριες γραμμές διέλευσης Υ/Υ Τάσης και τους υπαίθριους μετασχηματιστές, όπως αυτά δίπλα στα οικήματα του «Κ.Β.ΜΗΤΕΡΑ» ].

Και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η επιστημονική αβεβαιότητα για την επικινδυνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και είναι αναγκαία η λήψη μέτρων προφύλαξης από ενδεχόμενη βλάβη.

Με το σκεπτικό αυτό, στείλαμε την ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή, που κοινοποιήθηκε υπηρεσιακά αρμοδίως, με αφορμή την στις 24-12-2004 επίσκεψή του στο ΚΒΜ, η οποία, αλλά και σε κάθε θεσμικά και ηθικά υπεύθυνο φορέα, στην πρόεδρο του ΚΒ ΜΗΤΕΡΑ κα ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ, στα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς επίσης και στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Δ. Λινό, στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών Δ. Παπαγγελόπουλο, στον Συνηγορο του Πολίτη, στα ελληνικά ΜΜΕ και αλλού.

Αποτέλεσμα: 2 ερωτήσεις στην Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ (Φ. Κουβέλης) και γενικόλογες και αόριστες απαντήσεις (ορισμένων μόνον) αρμοδίων υπουργών και του Υφυπουργού Πρόνοιας κ. Γ. Κωνσταντόπουλου.

ιγ) Σύμφωνα με τις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, η έκδοση νομοθετικά προβλεπόμενης κανονιστικής αποφάσεως για τον καθορισμό των κατά την εκτίμηση της Διοικήσεως προσηκόντων μέτρων προφύλαξης του κοινού από την έκθεση σε ακτινοβολία αποτελεί προαπαιτούμενο της χορήγησης αδειών για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Το ΣτΕ επιβεβαιώνει, με την απόφαση 1264/2005 της Ολομελείας, ότι απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πριν από την αδειοδότηση για την εγκατάσταση.

Ήδη όμως με την 3375/2000 απόφασή του, το Ε? Τμήμα του ΣτΕ είχε κρίνει ότι η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να προηγείται της έκδοσης της άδειας εγκατάστασης. Έκρινε λοιπόν το ΣτΕ ότι είναι παράνομες οι εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έγιναν πανελλαδικά πριν από τον Σεπτέμβριο του 2000, καθώς δεν είχε εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τις προϋποθέσεις εγκατάστασης κεραιών και την προστασία του κοινού.

Παράλληλα, για την λειτουργία εγκαταστάσεων πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ακτινοβολία των κεραιών, όπως είναι η τήρηση των επιστημονικών ανεκτών ορίων ακτινοβολίας, κ.λπ.

ιδ) Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 1264/05) δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της προστασίας της υγείας. Η αρχή της προφύλαξης ενσωματώθηκε στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), άρθρα 130Ρ-Τ και στο αρ.174 παρ.2 της Ε.Συνθήκης των Ευρ.Κοινοτητων και θεωρείται (και από το Δ.Ε.Κ. βλ. ενδεικτικά Υπόθεση C 180/96 "Μ. Βρετανία εναντίον Επιτροπής", Συλλογή 1998,σ.Ι-2265, Υπόθεση Τ-13/99 Pfizer κατά Επιτροπής, αποφ.11/9/2002, Συλ.2002,σ.3305, Τ-199/96, bergaderm και Goupil κατά Επιτροπής, Συλ 1996,σ. 2805 ) δεσμευτικός κανόνας δικαίου άμεσης εφαρμογής και συνεπώς σύμφωνα και με το αρ. 28παρ.1 του Σ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. "Το γεγονός ότι δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας προκαλεί σοβαρές βλάβες στην υγεία, επιβάλλεται για την προστασία της υγείας των πολιτών να μην βρίσκονται οι κεραίες αυτές σε μεγάλη γειτνίαση από κατοικίες και πρέπει να κατασκευάζονται πύργοι τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από κατοικίες και να μη χρησιμοποιούνται κεραίες ευαίσθητες μεγάλης απολαβής" (έτσι η ΜονΠρΘες13776/2002, ΠερΔικ 2/2002,σ.364).

"Η αρχή της προφύλαξης εφαρμόζεται όταν υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα ως προς τον κίνδυνο επέλευσης μη αναστρέψιμων ή σοβαρών επιπτώσεων στο περιβάλλον από οποιαδήποτε δραστηριότητα ή έργο. Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλεται να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποτρέπονται ή να ελέγχονται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη δραστηριότητα ή το έργο στο περιβάλλον. Η αρχή της προφύλαξης επιβάλλει τη λήψη μέτρων όταν ο κίνδυνος είναι απλώς πιθανός". (σελ. 71, Συνηγόρου του Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 "Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις", Αρ. 3 § 5) με θέμα «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» Νοέμβριο 2003 ) Σε διεθνές επίπεδο το στοιχειώδες μέτρο προφύλαξης είναι η καθιέρωση απόστασης από κατοικημένες περιοχές. Αυτό ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Ιταλία κλπ.) δεδομένου ότι δεν υφίστανται όρια ασφαλείας, αλλά όρια επικινδυνότητας.

Επίσης δεν εφαρμόζεται ούτε η αρχή της συνετής αποφυγής, η οποία είναι ταυτόσημη με την πολιτική Α.L.Α.R.Α. (As Low As Reasonably Achievable) που υποδεικνύει η έκθεση της επιτροπής N.C.R.P. (National Council of Radiation Protection) είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για τη μείωση της αβεβαιότητας και την αποτροπή ακόμη και των ενδεχόμενων μόνο βλαπτικών επιδράσεων (Βλ. σ. 20,33,67 της ως ανωτέρω έκθεσης του Σ.τ.Π.).

ιε) Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας με το από 26-5-2006 με Α.Π. Δ5 /Γ/Φ6/115/11131 έγγραφο του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ απαντώντας στην 10302/3-5-2006 ερώτηση του βουλευτή κ. Φ. Κουβέλη στην Βουλή των Ελλήνων, αναφέρει ότι: «για τις ενέργειες και τα μέτρα που πρόκειται ΝΑ ληφθούν (σσ: στο αόριστο μέλλον) κατά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και των όρων προστασίας της υγείας των πολιτών επισπεύδοντα Υπουργεία είναι το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα». Εξ όσων γνωρίζουμε, τα εν λόγω Υπουργεία δεν απήντησαν στην Βουλή για το συγκεκριμένο πρόβλημα –ακόμη.

ιστ) Σε όλη την επικράτεια της χώρας πολύ συχνά πλέον παρόμοιες υποθέσεις απομάκρυνσης πυλώνων και αγωγών μεταφοράς Υ/Υ Τάσης ηλεκτρισμού από κατοικημένες περιοχές κερδίζονται ύστερα από αγώνες των πολιτών ή θεσμοθετημένων και συντεταγμένων οργάνων της Πολιτείας αλλά και οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε της παρούσης σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και νομολογίες του ΣτΕ. Όλες αφορούν στην απομάκρυνσή τους για λόγους προστασίας του Περιβάλλοντος, εντός του πλαισίου του οποίου περιλαμβάνεται, ως γνωστόν, και η ανθρώπινη Ζωή και Υγεία.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις και νομολογίες αφορούν την περίπτωση της Κοινότητας Κρυονερίου Αττικής, των κατοίκων Αργυρούπολης και Ηλιούπολης Αττικής, των πολιτών της Τήνου Κυκλάδων, πολιτών της Κέρκυρας και πολλών άλλων, με πιο πρόσφατη περίπτωση αυτή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης.(20/9/2006).

ιζ) Τα πειραματικά δεδομένα έχουν δώσει τα παρακάτω αποτελέσματα:

O Ρίτσαρτ Φίλιπς των εργαστηρίων Μπατέλ Πασίφικ που πήρε ινδικά χοιρίδια και τα εξέθεσε σε πεδία 60 Hz και τάσης 30.000 Volt (πολύ χαμηλότερη των 150.000 V της Δ.Ε.Η). Μετά από 18 μήνες οι απόγονοι των χοιριδίων είχαν διπλάσιο αριθμό ανωμαλιών από τα άλλα χοιρίδια. Ένας άλλος επιστήμονας, ο Hans –Arne Hansson του Ινστιτούτου Νευρολογίας στο Γκότεμπερκ της Σουηδίας χρησιμοποίησε πεδία ακόμη χαμηλότερης τάσης των 14.000 V και στη γνωστή μας συχνότητα των 50 Hz. Τα πειραματόζωα ήταν έμβρυα κουνελιών που ακτινοβολήθηκαν. Ένα μήνα μετά τη γέννηση όταν εξέτασε τους εγκεφάλους τους, ανακάλυψε ότι τα κύτταρα είχαν ανώμαλη δομή και οργάνωση σε σχέση με τα μη ακτινοβολημένα κουνέλια.

ιη) Το Υπουργείο υγείας και Πρόνοιας στο έγγραφό του με αρ. Υ2/3328/13-10-1997, τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση των βάσεων – κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση μικρότερη των 58 – 100 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
 
ιθ) Το Υπουργείο υγείας και Πρόνοιας στο έγγραφό του με αρ. ΔΥΓ/48244/3-6-2004 αναφέρει ότι η έκθεση των κατοίκων σεν ηλεκτρομαγνητικά πεδία πρέπει να είανι μηδενική.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
(συνημμένα στο άρθρο που δεν δημοσιεύονται εδώ αλλά οι ενδιαφερόμενοι μορούν να ζητήσουν)

1. Η 14.983/17.3.2006 επιστολή της Νομαρχίας Αθηνών σύμφωνα με την οποία «για το ΚΥΤ της ΔΕΗ που βρίσκεται στο Ίλιον (δίπλα στο «ΚΒΜ»), καθώς και για τις γραμμές μεταφοράς ΥπερΥψηλής τάσης από και προς αυτό, δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα ΜΠΕ για γνωμοδότηση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ούτε για περιβαλλοντική αδειοδότηση από την υπηρεσία μας». Από το 2002 δυνάμει της ΚΥΑ 15393/02-ΦΕΚ 1022 Β -5.5.2002 η συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα και το συγκεκριμένο έργο της ΔΕΗ Α.Ε. δίπλα στο ΚΒΜ, >150kV της ΔΕΗ Α.Ε. κατατάσσονται στην Πρώτη Κατηγορία, 1η Υποκατηγορία, και αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

2. Η 1264/2005 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βασίζεται στην Αρχή της Προφύλαξης και της προληπτικής δράσης και αποφαίνεται επί ζητήματος πανομοιότυπου του παρόντος -την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις καταστροφικές της συνέπειες επί του ανθρώπινου οργανισμού.]

3. Η από 12-5-20067 επιστολή μας (αρ. Πρωτ:23.979/17-5-2006 ) ΠΡΟΣ: 1) ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΛΙΟΥ κ. Βασίλη Κουκουβίνο & 2) Δ/ντη Τεχν. Υπηρεσιών κ. Κυριάκο Καραγιώργη.

4. Η Εγκύκλιος Υ2/174/7.8.2000 (σχετ. Υ2/1621/99) της Δ/νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, προς ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Δ/νση Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ, με την οποία τίθεται το θέμα των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας από τις γραμμές μεταφοράς ενέργειας Υψηλής Τάσης και συστήνεται -ένεκα αναγκαιότητας- να μεταφερθούν εφ΄ εξής οι γραμμές αυτές σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή, λόγω επιστημονικών αποδείξεων να δράσουν τα πεδία αυτά ως παράγοντες «ευοδώσεως» καρκινιγενέσεων.

5. Η δημοσίευση που βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου http://www.ilion.gr για το ότι τον Ιούνιο 2001 με πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου, αποξηλώθηκαν οι πυλώνες στήριξης και ότι υπογειοποιήθηκαν οι αγωγοί Υπέρ-Υψηλής Τάσης. (http://www.ilion.gr/Magazine/2001/June/Voltage.htm <http://www.ilion.gr/Magazine/2001/June/Voltage.htm> ).
6. Η Ερώτηση 10.302/3-5-2006 του βουλευτή Φ. Κουβέλη στην Βουλή των Ελλήνων στην οποία γίνεται μάλιστα αναφορά και στην 1η Ερώτηση του ιδίου, την 8171/25-2-2005.

7. Η 5420/7-4-2006 (συμπληρωματική της αρχικής 20.365/22-12-2005) αναφορά μας στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη. -Κύκλος Ποιότητας Ζωής & Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού».

8. Η 20.365/22-12-2005.2-24-5-2006 ενημερωτική επιστολή της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» απαντητική προς εμάς σχετικά με τα αναφερόμενα ως ανωτέρω στο Νο 5.

9. Το δημοσίευμα της ημερήσιας εφημερίδας της Αθήνας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» για το συγκεκριμένο ζήτημα στις 11-06-2005.

10. Το εκτενέστατο 4σέλιδο (κύριο άρθρο & πρωτοσέλιδο) δημοσίευμα της εφημερίδας της Αθήνας «Έθνος της Κυριακής» στις 18-09-2005 για τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ζωή από την γειτνίαση των εναέριων γραμμών Υπέρ-Υψηλής Τάσης ηλεκτρικού ρεύματος με τους χώρους διαβίωσης. Επιστημονική τεκμηρίωση.

11. Το δημοσίευμα της εφημερίδας της Αθήνας «Έθνος της Κυριακής» στις 25-09-2005για το συγκεκριμένο ζήτημα της γειτνίασης των εναέριων γραμμών Υπέρ-Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ με το «ΚΒΜ».

12. Το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» φ. 4/2006 σελ. 13, με το οποίο γνωστοποιείται η απόφαση – δέσμευση της Κυβερνητικής Επιτροπής και του Πρωθυπουργού για την αναγκαιότητα της απομάκρυνσης και οριστικής αποξήλωσης των πυλώνων και υπογειοποίησης 4 (τεσσάρων) γραμμών Υπέρ-Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ που διέρχονται σήμερα από κατοικημένες περιοχές των Αθηνών, στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω, για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας Μελέτης Ανάπτυξης & Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010, η οποία εκπονήθηκε από τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ). Το αυθεντικό κείμενο της ΜΑΣΜ βρίσκεται εδώ : http://www.ypan.gr/c_announce/45_2893_cms.htm http://www.desmie.gr/up/files/KEIMENO%20ΜΑΣΜ_2006.pdf.

13. Το δημοσίευμα της ημερήσιας εφημερίδας της Αθήνας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 26-04-2006 για το συγκεκριμένο ζήτημα όπως αναφέρονται στο αν.Νο 12.

14. Το Δελτίο Τύπου της 25/4/2006 του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης με το οποίο ανακοινώνεται δια του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα η απόφαση της κυβέρνησης περί αποξήλωσης, μέσα στο τρέχον έτος, των εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης στις περιοχές Αγ. Βαρβάρα & Αιγάλεω και την αντικατάσταση των ανοικτών ΚΥΤ με ΚΥΤ κλειστού τύπου στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης των όρων διαβίωσης των Δυτικών Προαστίων.

15. Γεωργίου Μ. Σαρηγιάννη, Καθηγητή Ε.Μ.Π., δημοσιευμένο άρθρο με τίτλο: «Δημόσια Υγεία και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία».

16. Χάρτης της περιοχής

17. Εφημ. «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ», Φ 151/5-10-2005

18. Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Περιλ. Αποφ. 184/29-12-2003

19. Τρία (3) δημοσιεύματα εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 20-9-06, 1-3-01, 4-6-05
 
Χρησιμες διευθύνσεις & Σχετικά site:

http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%F0%F5%EB%FE%ED%E5%F2&a=&id=61855352
&
έρευνα του Τμήματος Παιδικού Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουνίου στο περιοδικό British Medical Journal
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7503/1290?ehom 

ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου:
http://www.ilion.gr/Magazine/2001/June/Voltage.htm <http://www.ilion.gr/Magazine/2001/June/Voltage.htm>

¶λλες χρήσιμες ιστοσελίδες:
http://portal.tee.gr/pls/portal/docs/PAGE/TEETKM/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004- <http://portal.tee.gr/pls/portal/docs/PAGE/TEETKM/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-%20 2006/GRAMMES%20METAFORAS%20YPSILIS%20TASIS/TAB5628000/5_KIARTZIS.PDF>
2006/GRAMMES%20METAFORAS%20YPSILIS%20TASIS/TAB5628000/5_KIARTZIS.PDF <
http://portal.tee.gr/pls/portal/docs/PAGE/TEETKM/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-%20 2006/GRAMMES%20METAFORAS%20YPSILIS%20TASIS/TAB5628000/5_KIARTZIS.PDF>
http://www.sbf.admin.ch/htm/services/publikationen/international/frp/eu-abstracts/html/fp/fp5/5li00.0103.html <http://www.sbf.admin.ch/htm/services/publikationen/international/frp/eu-abstracts/html/fp/fp5/5li00.0103.html>
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730el00590070.pdf
http://hps.org/hpspublications/articles/elfinfosheet.html
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/143
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/el/com/2005/com2005_0218el01.doc
http://www.ypan.gr/c_announce/45_2893_cms.htm , http://www.desmie.gr/up/files/KEIMENO%20ΜΑΣΜ_2006.pdf
http://kyttariki.biol.uoa.gr/EMR_GROUP_GR.htm , http://www.physics.ntua.gr/~eesfye/POP/articles/radiation.html
www.arehna.di.uoa.gr <http://www.arehna.di.uoa.gr/>
http://portal.tee.gr/pls/portal/docs/PAGE/TEETKM/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/GRAMMES%20METAFORAS%20YPSILIS%20TASIS/TAB5628000/1_VRITSIOS.PDF 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ τα οποία εύλογα δημιουργούνται, αν λάβει κανείς υπ΄ όψιν τα παραπάνω, και ήδη έχουμε θέσει με αναφορές μας στους κάτωθι αρμοδίως.

1. Συνήγορο του Πολίτη (20365/22.12.2005),

2. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (254/16.1.2006),

3. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (382/23.1.2006),

4. Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με τις συμπληρωματικές αναφορές από 31-3-2006 με αρ πρωτ.17.262/5-4-2006 & την από 10-5-2006 αρ. πρωτ 22.593/12-5-06

5. Πρόεδρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά,

6. Νομάρχη Αθήνας κ. Γιάννη Σγουρό (από 17-2-2006 με αρ. πρ. εισ 14983/06).

7. Τον Δήμαρχο ΙΛΙΟΥ κ. Βασίλη Κουκουβίνο ( από 12-5-20067 επιστολή μας αρ. Πρωτ:23.979/17-5-2006).

1. Ποια ελληνική Υπηρεσία και πότε χορήγησε αρμοδίως σχετική άδεια στην ΔΕΚΟ ΔΕΗ Α.Ε. για το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας των γραμμών Υψηλής Τάσης και του ΚΥΤ και σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από τους χώρους διαβίωσης (περίπτερα) των βρεφών του «Κέντρου Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ» και των εργαζομένων σε αυτό;

2. Η ΔΕΗ Α.Ε. κατέθεσε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, ως όφειλε; Εάν ναι, ποια ελληνική Υπηρεσία και με ποια αιτιολογία γνωμοδότησε θετικά και τελικώς δόθηκε άδεια στην ΔΕΚΟ ΔΕΗ Α.Ε. για εγκατάσταση και λειτουργία των γραμμών Υψηλής Τάσης και του ΚΥΤ σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από τους χώρους διαβίωσης των βρεφών (περίπτερα) του «Κέντρου Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ» και των εργαζομένων, [καθ υπέρβαση και παράβαση μάλιστα και της σχετικής Εγκυκλίου Υ2/174/7.8.2000 (σχετ. Υ2/1621/99) της Δ/νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, με την οποία τίθεται το θέμα των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας από τις γραμμές μεταφοράς ενέργειας Υψηλής Τάσης και της αναγκαιότητας του να μεταφερθούν εφ΄ εξής οι γραμμές αυτές σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή], εφ΄ όσον μάλιστα από του σημείου της γειτνίασης και πέραν, βόρεια και βορειοδυτικά, υπάρχουν και ανέκαθεν υπήρχαν, χέρσες μη εκμεταλλευόμενες και μη δομημένες εκτάσεις γης, δεκάδων ή και εκατοντάδων στρεμμάτων, όπου και το επονομαζόμενο «Κτήμα Βασιλίσσης» μετονομασθέν σε «Περιβαλλοντικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση», όπου και εκεί θα έπρεπε να τοποθετηθούν υπόγεια (και όχι εναέρια) τα καλώδια και οι εν λόγω εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. Δηλαδή, πολύ μακράν των χώρων διαβίωσης και διαμονής των βρεφών (περίπτερα) και εργασίας των υπηρετούντων στο «Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ»;

3. Κατατέθηκε ή όχι μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και εν τέλει γνωμοδοτήθηκε θετικά;

4. Κατατέθηκε σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συγκεκριμένων αυτών έργων;

5. Υπήρξε Τεχνική Μελέτη του έργου;

6. Υπάρχει άδεια της Πολεοδομίας;

7. Ποιες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους, με βάση ποιες κείμενες διατάξεις και με ποια αιτιολόγηση γνωμοδότησαν θετικά, ενέκριναν και τελικώς έδωσαν την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των εναέριων γραμμών και του υπαίθριου ανοικτού ΚΥΤ της ΔΕΗ Α.Ε. σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από τους χώρους διαβίωσης και διαμονής των βρεφών του «Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ» και των εργαζομένων εκεί;

8. Ποιοί λόγοι οδήγησαν τον Δήμο Ιλίου να αναλάβει πρωτοβουλία και με ενέργειές του αποφάσισε και πέτυχε την υπογειοποίηση των εναέρειων γραμμών Υ/Υ τάσης της ΔΕΗ οι οποίες διέσχιζαν σε πυλώνες το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής; Ήταν και λόγοι προφύλαξης της Υγείας των κατοίκων του Δήμου Ιλίου; Οι ίδιοι λόγοι υγείας (ή και άλλοι) δεν ίσχυσαν γιά τους ανήλικους διαμένοντες (βρέφη και μωρά)στο Κ. Βρ. ΜΗΤΕΡΑ, κατοίκους του Δήμου Ιλίου αλλά και γιά τους εργαζόμενους εκεί;

9. Κατόπιν τούτων (Νο 8), γιά ποιούς λόγους δεν φρόντισε ο Δήμος Ιλίου να υπογειοποιηθούν οι εν λόγω γραμμές και στην συνέχεια και στην απόληξή τους, αλλά αντίθετα παρέμειναν εναέριες κατά μήκος και δίπλα στο Κ. Βρ. ΜΗΤΕΡΑ όπου και καταλήγουν σε υπαίθριο ΚΥΤ μετασχηματιστών;

10. Κατά την χορήγηση σχετικής αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας στην ΔΕΗ Α.Ε. ελήφθησαν υπ΄ όψιν το άρθρο 24 του ελληνικού Συντάγματος και τηρήθηκε και εφαρμόσθηκε η «αρχή της προφύλαξης» σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. (ενδεικτ.: COM (2000) 1 τελικό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , Βρυξέλλες 2-2-2000, Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, COM (2005) 218 τελικό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες 25-5-2005, Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, Σύσταση 1999/519 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L199 (1999/519/EC), 30-7-1999);

11. Αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.);

12. Το συγκεκριμένο έργο και η συγκεκριμένη δραστηριότητα της ΔΕΗ Α.Ε. λειτουργεί τελικά από την δεκαετία του 1970 μέχρι και σήμερα (28 Μαρτίου 2006) εκτός νομικού πλαισίου;

13. Εάν ναι στο Νο 10 ερώτημα, με την ανοχή ποιών αρμοδίων και για ποιόν λόγο;

14. Θα αναζητηθούν ευθύνες και πότε σε πολιτικό, διοικητικό και ποινικό επίπεδο, για το ενδεχόμενο ήδη να έχουν επέλθει μη αντιστρεπτές βλάβες στην υγεία ή ακόμα και θάνατος σε πολίτες (οι οποίοι έζησαν είτε ως βρέφη και παιδιά, είτε υπήρξαν εργαζόμενοι στο «Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ»), συνεπεία αυτής ακριβώς της γειτνίασης τους με τις εναέριες γραμμές μεταφοράς Υ/Υ τάσης και του ΚΥΤ δίπλα στο «Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ»;

15. Θα αναζητηθούν ευθύνες, σε ποιους και πότε ακόμα και μόνο για το ότι από αμέλεια ή παραλήψεις ή σκοπιμότητα, έθεσαν σε κίνδυνο την Ζωή και την Υγεία πολιτών και μάλιστα αυτών που συνταγματικά έχει υποχρέωση να φροντίσει το ελληνικό κράτος, (προάσπιση των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας ), δεδομένου ότι το «Κέντρο Βρεφών Μητέρα» είναι δημόσιο ίδρυμα του ελληνικού κράτους (Νομικό Πρόσωπο εποπτευόμενο από το Γ΄ ΠΕΣΥΠ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης); Το κράτος εκ του Συντάγματος, οφείλει να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και οι υπηρεσίες του να παίρνουν ειδικά μέτρα για την προστασία της ζωής, της υγείας, της νεότητας, των ορφανών και για την περίθαλψη των απόρων.

16. Για ποιους ακριβώς λόγους και ποιες συγκεκριμένες σκοπιμότητες αποφασίζεται πολιτικά και υπηρεσιακά να μην ληφθεί πρόνοια, ώστε να συμπεριληφθεί ως προγραμματισμένο έργο υλοποίησης το συγκεκριμένο ζήτημα της άμεσης αποξήλωσης των πυλώνων και μεταφορά και υπγειοποίηση αυτών και του ΚΥΤ μακράν των χώρων διαβίωσης των βρεφών και νηπίων στο «Κ. Βρ. ΜΗΤΕΡΑ» (ώστε να πάψει το απαράδεκτο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 καθεστώς της αναγκαστικής υφιστάμενης γειτνίασης των εναέριων γραμμών Υ/Υ Τάσης και του ΚΥΤ της ΔΕΗ δίπλα στους χώρους διαβίωσης και τα βρέφη, νήπια και εργαζόμενους στο «Κ. Βρ. ΜΗΤΕΡΑ» στην «Νέα Μελέτη Ανάπτυξης & Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010», http://www.desmie.gr/up/files/KEIMENO%20ΜΑΣΜ_2006.pdf, η οποία εκπονήθηκε από τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ), αν και ήταν ενήμεροι του προβλήματος τουλάχιστον πριν από ένα και μισό (1 ½) έτος από τις αρχές του Ιανουαρίου 2005, τόσο μέσω του Πρωθυπουργικού Γραφείου, και των δικών μας επιστολών, αλλά και της σχετικών ερωτήσεων 8171/25-2-2005, & 10.302/3-5-2006 στην Βουλή των Ελλήνων του βουλευτή β΄ Αθήνας κ. Φώτη Κουβέλη;

17. -Επισημαίνεται και εδώ (πηγή: Δελτίο Τύπου της 25/4/2006 του Γρφ Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης, http://www.ypan.gr/c_announce/45_2893_cms.htm , http://www.desmie.gr/up/files/KEIMENO%20ΜΑΣΜ_2006.pdf ) ότι για τη ελληνική Κυβέρνηση (ανακοινώνεται μάλιστα διά του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα) η απόφαση για την αποξήλωση των εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης, αποτελεί μια παρέμβαση-σταθμό για ένα ψηλότερο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των Δυτικών Προαστίων, και ιδιαίτερα για καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας και ότι τα «κλειστού τύπου ΚΥΤ συμβάλουν ουσιαστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και, επιπλέον, καθίσταται δυνατή η αποξήλωση 4 εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης που σήμερα διέρχονται πάνω από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας μεταξύ του Ρουφ και του ΚΥΤ Κουμουνδούρου που θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Ενισχυτικά της μέριμνας της Κυβέρνησης επ΄ αυτού του ζητήματος ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, αναφέρει μεταξύ άλλων: «…έκαναν (σσ: οι δύο υπουργοί ) ειδική μνεία στο ζήτημα της αποξύλωσης των πυλώνων από τις περιοχές του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας, που ήταν και πάγιο αίτημα των κατοίκων, αλλά και των δημοτικών αρχόντων τους.» (πηγή: Δελτίο Τύπου της 25/4/2006 του Γρφ Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης). ¶μεση δηλαδή πολιτική παραδοχή της ελληνικής Κυβέρνησης της όχλησης που προκαλούν οι πυλώνες και οι εναέριοι αγωγοί Υ/Υ Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και των επιστημονικά αποδεδειγμένων μη αντιστρεπτών βλαβών που αυτοί προκαλούν στην υγεία των ανθρώπων και μάλιστα των μικρών παιδιών.

Συνοψίζοντας,

καταλήγουμε να θεωρούμε ως αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, και πρωτίστως της υγείας των βρεφών, νηπίων και μικρών παιδιών (ηλικίες που τελούν συνταγματικά υπό την προστασία της Πολιτείας), που επί σειράν πολλών ετών (4 ή και 5–μεταξύ αυτών και η μέχρι τα δύο της χρόνια κόρη μας Ρεγγίνα) είναι αναγκασμένα να διαβιούν συνεχώς στο δημόσιο ίδρυμα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ», σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από τους παραπλέυρως διερχόμενους εναέριους αγωγούς των 150.000 Volts και της υπαίθριας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΥΤ), την άμεση τροποποίηση των σχετικών κείμενων διατάξεων σύμφωνα με τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και τη νομολογία του ΣτΕ.

Διαπιστώνεται ότι τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημοσίου παραβλέπουν και δεν εφαρμόζουν τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη που κάνει λόγο ως μόνο μέτρο προφύλαξης την καθιέρωση απόστασης από κατοικημένες περιοχές, συνεχίζουν να επιτρέπουν την εγκατάσταση πυλώνων και εναέριων γραμμών Υπέρ-Υψηλής Τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και δίπλα σε σχολεία και ιδρύματα όπως αυτό το «Κ. Β. ΜΗΤΕΡΑ».

Δεν υπάρχει η δυνατότητα μετρήσεων της ακτινοβολίας ή κάποιου άλλου ελεγκτικού μηχανισμού, προκειμένου όντως να διαπιστώνεται κατά πόσον οι εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού και διανομής θα τηρούν τα όρια.

Επισημαίνουμε γι' άλλη μια φορά την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη ότι τα όρια των Κ.Υ.Α. δεν μπορούν να αποτελέσουν ασφαλές κριτήριο προστασίας, και «σχετική μόνο αξία έχουν», αφού βασίζονται μόνο στις θερμικές επιπτώσεις και στις αποδεδειγμένες επιδράσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη και τις μη θερμικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και γενικότερα τους πιθανολογούμενους κινδύνους από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα σχηματιζόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ( ενδ: καθηγητές βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κκ Λουκάς Μαργαρίτης και δρ Δημήτρης Παναγόπουλος και οι σχετικές ελληνικές και διεθνής επιστημονικές μελέτες και έρευνες).


Η μαρτυρία των παρακάτω θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω με επιστημονικό ή βιωματικό/εμπειρικό τρόπο στην τεκμηρίωση περί της περιβαλλοντικής και επί της ανθρώπινης υγείας βλαπτικότητας των Η/Μ πεδίων των ηλεκτροφόρων αγωγών Υ/Τ, φωτίζοντας και τεκμηριώνοντας επιστημονικά και νομικά ορισμένες σημαντικές πτυχές του ζητήματος.

1. Αριστοτέλης Βρίτσιος Οµοτ. Καθ. Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος ΑΠΘ Αριστοτελείου Θεσ/νίκης κος 2310-400167,2310-323044 – 6944-207759, «βιολογική επίδραση των ηλεκτρικών αγωγών υψηλής τάσεως επί του ανθρώπου».
2. Λουκάς Μαργαρίτης: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήματος Βιολογίας, Βιολογία Κυττάρου τηλ: 210-9657.392, 210-8959.914 & 6945-318.125 ,
lmargar@biol.uoa.gr <mailto:lmargar@biol.uoa.gr> ,
3. Δημ. Παναγόπουλος, δρ Βιοφυσικής στο Ε.Κ. Παν Αθηνών τηλ: 210-727. 4542, 210-727. 4570,
http://kyttariki.biol.uoa.gr/EMR_GROUP_GR.htm , http://www.physics.ntua.gr/~eesfye/POP/articles/radiation.html
4. Σπύρος Ι. Κιαρτζής, Δρ ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΚ Μακεδονίας τηλ: 2310-750599, 2310-831717, « ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ»
5. Γιώργος Μπάλιας, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, τηλ: 210-4111 858 συγγραφέας του «Νόμος+Φύση» - Γ. Μπάλια: « Η Αρχή της Προφύλαξης στο Διεθνές, Κοινοτικό και Συγκριτικό Δίκαιο». Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.
6. Στέφανος Τσιτομενέας, φυσικός, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
7. Μιχάλης Τρεμόπουλος, νομαρχιακός σύμβουλος και υποψήφιος νομάρχης Θεσσαλονίκης τηλ. 2310.328791, fax 2310.421196
8. Γιώργος Σιταράς, Τήνος τηλ: 22830-25668
9. Πάνος Τότσικας, Αγυρούπολη-Ηλιούπολη, τηλ 210-9954 362
10. Κώστας Διάκος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας τηλ. 210-3211.490
11. Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα παθολογικής ανατομίας τηλ: 210-7462 163, pstamati med.uoa.gr- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ASPIS, AREHNA (
www.arehna.di.uoa.gr <http://www.arehna.di.uoa.gr/> )
12. Β. Καραούλη, Προϊσταμένη Δ/νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπουργείου Υγείας, τηλ 210-5243.609
13. Δημήτρης Φαναριώτης, πρόεδρος «Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Κέρκυρας», τηλ: 26610-37761
14. Σεβαστιανός Μεταλληνός, δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φαιάκων,
smetalin@otenet.gr <mailto:smetalin@otenet.gr>
15. Ηλίας Τσώνης, εκδότης εφημερίδας «Ευρυτανικά Νέα», 22370-23 444, 6974-998918
16. Βασίλης Μακρόπουλος Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ
17. Αντώνης Πολυχρόνης τηλ. 2102925559-Συντονιστής της Παναττικής επιτροπής κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας
18. Ιωάννης Ν. Σάχαλος ΚαθηγητήςΑΠΘ, Τμ. Φυσικής, Δ/ντής του Εργ. Ραδιοεπικοινωνιών, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, τηλ : 2310-998161,
sahalos@auth.gr
19. Δήμαρχος Δήμου Φαναρίου Ν. Πρέβεζας, τηλ: 26840-24174-5 & 26840-24100
20. Γιώργος Μ. Σαρηγιάννης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
21.Προεδρίο Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου.
22. Κ. Μενουδάκος, αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας.
23. Γεωργία Γιαννακούρου, νομικός, πανεπιστημιακός-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Για το θέμα έχουμε ενημερώσει τους παρακάτω από τον Φεβρουάριο του 2005 μέχρι σήμερα:
1. Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κο Κώστα Καραμανλή
2. Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ, κο Γεώργιο Παπανδρέου
3. Γενική Γραμματέα ΚΚΕ, κα Αλέκα Παπαρήγα
4. Πρόεδρο Συνασπισμού, κο Αλέκο Αλαβάνο
5. Υπουργό Υγείας και Κοιν Αλληλεγγύης κο Νικήτα Κακλαμάνη
6. Υπουργό Ανάπτυξης κο Δ. Σιούφα
7. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κο Γιώργο Σουφλιά
8. Γενική Γραμματέα Πρόνοιας κα Γιάννα Δεσποτοπούλου
9. Υφυπουργό Περιβάλλοντος κο Σταύρο Καλογεράκη
10. Γενικό Γραμματέα Έρευνας Τεχνολογίας κο Ιωάννη Τσουκαλά
11. Γενικό Γραμματέα Ενέργειας κο Νίκο Στεφάνου
12. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κο Γιάννη Παλαιοκρασσά
13. Γεν Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ κο Κ. Βασιλειάδη
14. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Πρόεδρο καθ. κο Εμ. Φλωράτο
15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 . Διεύθυνση Ρυθμ. Πολιτικής Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας/
 . Γραφείο μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών κκ Θοδ. Ματίκα και Ευθ. Καραμπέτσο 16. Ινστιτούτο Πυρινικής Τεχν. και Ακτινοπροστασίας κο Μ. Αντωνόπουλο
17. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κο Εμ. Καλοκαιρινό
18. Γ΄ ΠΕΣΥΠ Αττικής Πρόεδρο κο Γιώργο Καραντανά
19. Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων κο Κ. Τρίγκα.
21.Συνήγορο του Πολίτη
22. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
23. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
24. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας
25. Δήμαρχο Ιλίου.
26. Πρόεδρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά
27. Νομάρχη Αθήνας
28. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Στη διάθεσή σας γιά κάθε πληροφορία ή άλλα στοιχεία:
ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

e-mail:
nicdaskal@yahoo.gr 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ

1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Βρυξέλλες, 25.5.2005 COM (2005) 218 τελικό, Σχέδιο δήλωσης για τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
2) REFLEX στοιχεία σχετικά με την ΄Ερευνα REFLEX (1-2-200 έως 31-5- 2004) που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.: Επικεφαλής καθηγητής Dr Franz Adlkofer. REFLEX : Risk evaluation of potential environmental hazards from low energy electromagnetic field exposure using sensitive in vitro methods
3) REFLEX (στοιχεία)
4) RTD info
5) BBC News Δημοσίευμα. Σχετικά με τις επιπτώσεις και αλλοιώσεις στο ανθρώπινο DNA από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από την λειτουργία των κινητών τηλεφώνων.
6) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ του Νίκου Ράπτη στην εφημερίδα της Αθήνας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» με τίτλο «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» (ΑΝΑΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ από τiς ιστοσελίδες ecocrete, και left.gr)
7) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ της Βασιλικής Διονυσοπούλου στην εφημερίδα της Αθήνας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 11-6-2005 με τίτλο «κουνια που τους κουναγε» σχετικά με την περίπτωση της των εναέριων γραμμών και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Υπερ-Υψηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. με το «Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ».
8) Αριστοτέλης Βρίτσιος Καθ Οµ Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος ΑΠΘ Αριστοτελείου Θεσ/νίκης «Η βιολογική επίδραση των ηλεκτρικών αγωγών υψηλής τάσεως επί του ανθρώπου». (άρθρο-εισήγηση)
9) Σπύρος Ι. Κιαρτζής, Δρ ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΚ «Επιπτώσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Χαμηλών Συχνοτητων στην Ανθρώπινη Υγεία». (άρθρο-εισήγηση).
10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)/ Γραφείο μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Έκθεση ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε., ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Κέντρου Βρεφών η ΜΗΤΕΡΑ» πραγματοποιήθηκε ύστερα από αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της ΕΕΑΕ κατόπιν δικού μας σχετικού αιτήματος και μας κοινοποιήθηκε με την Μ.ι./411/1441, 30-8-2005 διαβιβαστική επιστολή της ΕΕΑΕ.
11) ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512Β' /25.4.2002). Το βασικό νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την προστασία από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
12) Η από 19-5-2005 (RE 415923696GR/21-5-2005) Συστημένη επιστολή μας προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)/ Γραφείο μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, με την οποία για δεύτερη φορά ενημερώνουμε την ΕΕΑΕ για το ζήτημα του «Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ» και πυλώνων κλπ της ΔΕΗ Α.Ε.
13) Αντίγραφο της κοινοποίησης στο Γρφ. Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα (αρ πρωτ 1635/4-3-2005) και Υπουργείο Ανάπτυξης/Γεν. Δ/νση Ενέργειας (αρ. πρωτ 689/21-3-2005) της ανοιχτής επιστολής μας προς τον πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμανλή και άλλου σχετικού υλικού.
14) Αντίγραφο της κοινοποίησης από Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Γρφ. Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα (αρ πρωτ 1635/15-3-2005), Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης (αρ. πρωτ 1396/7-3-2005) και Υπουργείο Ανάπτυξης/Γεν. Δ/νση Ενέργειας (αρ. πρωτ 699/21-3-2005) της Κ 16.001/22-2-2005 ανοιχτής επιστολής μας προς τον πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμανλή.
15) Απαντητική επιστολή (199/16-3-2005) της προέδρου της επιτροπής διοίκησης του Κ.Βρ. ΜΗΤΕΡΑ κυρίας Μάρως Κοντού σχετικά με το ζήτημα.
16) Απαντητική-διαβιβαστική των απαντήσεων επιστολή του βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη (Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», σχετικά με την πορεία και τελική έκβαση της ερώτησης που κατέθεσε ο ίδιος στην Βουλή των Ελλήνων (αρ. 8171/25-2-2005)για το ζήτημα, ύστερα από κοινοποίηση του προβλήματος από τους Ν. Δασκαλάκη και Ελ. Ανυφαντάκη προς όλα τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
17) ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ στην εφημεριδα «ΕΘΝΟΣ» στις 18-9-2005.
18) ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ στην εφημεριδα «ΕΘΝΟΣ» στις 25-9-2005.
19) CD-ROM με φωτογραφίες του χώρου.
20) Χάρτης της περιοχής
21) «Η Αρχή της Προφύλαξης», του Γιώργου Μπάλλια (περιοδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ, τεύχος 1/2004)
22)Τσανάκας Δ, Τσαλέμης Δ. Υπολογισμοί και μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων εναέριων γραμμών - Αναζήτηση περιβαλλοντικά ορθών λύσεων. ΕΕ CIGRE, Σύνοδος Αθήνα 1997.
23) Δρ Δημ. Παναγόπουλος 2001, Απρίλιος: Σε review άρθρο του Αμερικάνικου περιοδικού, EMF Health Report, των W.A.Creasey και R.B.Goldberg, όπου γίνεται εκτενής παρουσίαση και κριτική στα σημαντικότερα θεωρητικά μοντέλα που έχουν προταθεί, για τον μηχανισμό δράσης ασθενών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα κύτταρα, το οικείο θεωρητικό μοντέλο, [Panagopoulos et al, 2000], κρίνεται ως το μοναδικό που δεν έχει μειονεκτήματα και συνεπώς το επικρατέστερο. Αναφέρεται σαν «νέα θεωρία» και γίνεται εκτενής παρουσίαση, [Creasey AC and Goldberg RB, (2001), "A new twist on an old mechanism for EMF bioeffects?", EMF Health Report, 9, 2, 2-10].
24) Δρ Δημ. Παναγόπουλος, 2004 Ιούνιος: Δημοσίευση στο περιοδικό Electromagnetic Biology and Medicine, 23(1), 29-43: Panagopoulos D.J., Karabarbounis, A. and Margaritis L.H., "Effect of GSM 900MHz Mobile Phone Radiation on the Reproductive Capacity of Drosophila melanogaster". Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίδρασης ακτινοβολίας κινητών τηλεφώνων στην αναπαραγωγική ικανότητα του εντόμου Drosophila melanogaster και προτείνεται μια πιθανή βιοχημική εξήγηση της δράσης της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα κύτταρα
25) Δρ Δημ. Παναγόπουλος, 1999-2005: Μετρήσεις έντασης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και κυμάτων από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης ΔΕΗ, καθώς και από κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοφωνικών σταθμών. Σύνταξη επιστημονικών γνωματεύσεων για βιολογικές επιπτώσεις από ανθρώπινη έκθεση στα πεδία αυτά, για λογαριασμό του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
26) 2000, Δεκέμβριος: Δημοσίευση στο περιοδικό Scientific American, Ελληνική Έκδοση, της εργασίας: Λ.Χ.Μαργαρίτης, Δ.Ι.Παναγόπουλος, "Βιολογικές επιδράσεις από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων".
28) 2002, Οκτώβριος 18: Δημοσίευση στο περιοδικό Biochemical and Biophysical Research Communications, 298(1) , 95-102: Panagopoulos D.J., Karabarbounis, A. and Margaritis L.H., "Μechanism for action of electromagnetic fields on cells". Η δημοσίευση αυτή είναι η συνέχεια της θεωρίας που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2000 στο ίδιο περιοδικό. Επεκτάθηκε στην εξήγηση της δράσης και των μαγνητικών πεδίων στα κύτταρα καθώς και στην εξήγηση πειραματικών φαινομένων που ως τώρα ήταν ανεξήγητα. Η θεωρία αυτή θεωρείται σήμερα η πιο έγκυρη από όσες έχουν προταθεί παγκοσμίως για την εξήγηση της δράσης ασθενών ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στα κύτταρα.
29) Δρ Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, 2004-2006. Πρόγραμμα «Πυθαγόρας Ι» με αντικείμενο έρευνας «περιβαλλοντικοί παράγοντες, ακτινοβολία κ.λπ. που επηρεάζουν την κυτταρική γήρανση».
 2005-2007. Πρόγραμμα «Πυθαγόρας ΙΙ» με αντικείμενο έρευνας «Κυτταροβιολογική μελέτη της απόπτωσης κατά τη διάρκεια της ωογένεσης στα Δίπτερα»

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ και Χρήσιμες συνδέσεις:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (μεταξύ άλλων).
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 11.6.2005
«ΕΘΝΟΣ» 25-9-2005
αλλά και..
«ΕΘΝΟΣ» 18-9-2005
ΕΤ3, εκπομπή "MIXER", 12/5/2005
«Νόμος+Φύση» - Γ. Μπάλια. « Η Αρχή της Προφύλαξης στο Διεθνές, Κοινοτικό και Συγκριτικό Δίκαιο». Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Εδώ κάθε ενδιαφερόμενος βρίσκει δεδικασμένα από σχετικές υποθέσεις διεθνώς.
- π.χ. « Η Η/Μ ακτινοβολία στην περιοχή εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων ( ELF) , η αρχή της προφύλαξης στον τομέα των Η/Μ πεδίων και άλλα πολλά .
- ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 "Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις", Αρ. 3 § 5) με θέμα «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» τον Νοέμβριο 2003.
- απόφαση 1264/2005 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, βασίζεται στην Αρχή της Προφύλαξης και της Προληπτικής Δράσης και αποφαίνεται επί ζητήματος πανομοιότυπου του παρόντος, την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις καταστροφικές της συνέπειες επί του ανθρώπινου οργανισμού,
«Πανελλαδική Διαδημοτική Επιτροπή κατά των πυλώνων». Πρωτόκολλο για την αναθεώρηση στην Ελλάδα του νομικού και θεσμικού πλαίσιου εγκατάστασης πυλώνων και μεταφοράς γραμμών Υπερ - Υψηλής Τάσης μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Υπ. συντονιστής: δήμαρχος Μεσσάτιδος Αχαίας, Αθανάσιος Κολλιτσίδας (τηλ: 2610-525774-2610-528430) και Νάκος Κότσανης (6977-802.119).
Αριστοτέλης Βρίτσιος Καθηγητής Οµ Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος ΑΠΘ Αριστοτελείου Θεσ/νίκης κος 2310-400167,2310-323044 – 6944-207759
«βιολογική επίδραση των ηλεκτρικών αγωγών υψηλής τάσεως επί του ανθρώπου».
http://portal.tee.gr/pls/portal/docs/PAGE/TEETKM/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/GRAMMES%20METAFORAS%20YPSILIS%20TASIS/TAB5628000/1_VRITSIOS.PDF
Σπύρος Ι. Κιαρτζής, Δρ ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΚ Μακεδονίας τηλ: 2310-750599, 2310-831717,
«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ»
http://portal.tee.gr/pls/portal/docs/PAGE/TEETKM/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/GRAMMES%20METAFORAS%20YPSILIS%20TASIS/TAB5628000/5_KIARTZIS.PDF 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 "Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις", Αρ. 3 § 5) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
http://www.synigoros.gr/reports/mobile_text.doc
http://www.physics.ntua.gr/~eesfye/POP/articles/radiation.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4113989.stm , http://kyttariki.biol.uoa.gr/WWWROOT2/Margaritis.htm ,

REFLEX, Ερευνα πολυχρονη χρηματοδοτούμενη από Ε.Ε.: REFLEX : Risk evaluation of potential environmental hazards from low energy electromagnetic field exposure using sensitive in vitro methods: http://www.sbf.admin.ch/htm/services/publikationen/international/frp/eu-abstracts/html/fp/fp5/5li00.0103.html <http://www.sbf.admin.ch/htm/services/publikationen/international/frp/eu-abstracts/html/fp/fp5/5li00.0103.html>

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ (1999/519/ΕΚ) της 12ης Ιουλίου 1999 περί του «περιορισµού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz — 300 GHz)» : http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730el00590070.pdf
http://hps.org/hpspublications/articles/elfinfosheet.html
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/143 

«Περί επιπτώσεων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών»
Λουκάς Μαργαρίτης: 210-9657.392, 210-8959.914 & 6945-318.125 ,
lmargar@biol.uoa.gr
Δημ. Παναγόπουλος: 210-727. 4542, -4570
http://kyttariki.biol.uoa.gr/EMR_GROUP_GR.htm
http://www.physics.ntua.gr/~eesfye/POP/articles/radiation.html 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Βρυξέλλες, 25.5.2005 COM (2005) 218 τελικό, Σχέδιο δήλωσης για τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Να υιοθετείται η προσέγγιση που διέπεται από την αρχή της προφύλαξης σε περίπτωση αντικειμενικής επιστημονικής αβεβαιότητας, ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενη ζημιά για την υγεία του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος, και να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/el/com/2005/com2005_0218el01.doc 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
http://www.geitonas-school.gr/projects/aktinovolia/ <http://www.geitonas-school.gr/projects/aktinovolia/>

ALARA (As Low As Reasonably Achievable), η Βελτιστοποίηση ή Αριστοποίηση, κατά την οποία πρέπει με την εγκατάσταση και τη χρήση να επιτυγχάνεται μεν ο σκοπός της εφαρμογής, αλλά να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος ή της υγείας.

Τμήμα Παιδικού Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ της ερευνας-μελετης του Τμήματος Παιδικού Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουνίου 2005 στο περιοδικό British Medical Journal. Σαφής και ρητή αναφορά στα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης της παιδικής λευχαιμίας στους πληθυσμούς που ζουν γύρω από ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης. (Dr Gerald Draper, ομ. Καθ. Έρευνας παιδικού καρκίνου Πανεπιστημίου Οξφόρδης, και Dr John Swanson, national Grid Transco).
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7503/1290?ehom <http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7503/1290?ehom>

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).
ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ&ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «Επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων στην ανθρώπινη υγεία» ΤΕΕ/ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 2-4-2005
http://portal.tee.gr/portal/page?_pageid=159,5589822,159_5628001&_dad=portal&_schema=PORTAL92 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ περί της βιολογικής επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η/Μ πεδίων ELF
http://www.google.com.gr/search?hl=el&q=%CE%97%2F%CE%9C+%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD+ELF&btnG=Google+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7&meta=lr%3Dlang_el 

Για τις επιπτώσεις από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ηλεκτρικού ρεύματος «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»-ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
http://www.left.gr/forum/viewtopic.php?p=400&sid=7173482482499e92a4941d9fb05132bd 

ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Γ. Δ. ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ, Δ. Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Κ. Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: «ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΖΕΥΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ Υ.Τ.»
http://portal.tee.gr/pls/portal/docs/PAGE/TEETKM/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/GRAMMES%20METAFORAS%20YPSILIS%20TASIS/TAB5628000/2_SERGIADIS_ALEXIADIS.PDF 

Γεώργιος Σαρηγιάννης, καθηγητής ΕΜΠ, «Γραμμές Μεταφοράς Υψηλής Τάσης, ΚΥΤ, Περιβαλλοντική Προστασία και Δημόσια Υγεία» http://www.tee.gr/online/epikaira/2003/2233/pg023.shtml 

«ΝΟΜΟΣ+ΦΥΣΗ» - ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ http://www.nomosphysis.org.gr/ 

Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (2003) http://www.synigoros.gr/reports/mobile_text.doc 

ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ http://www.envlaw.gr/


ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ -ΕΛΕΝΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
nicdaskal@yahoo.gr 

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2006 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 152 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57016420
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.