ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Δευτέρα 30 Ιαν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΒΟΥΛΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Δημοτική Κίνηση "Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη"
Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη , Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2006

Με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και δημοτών η εκδήλωση-διάλογος που διοργάνωσε η δημοτικής μας κίνηση για τα προβλήματα ύδρευσης της πόλης, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2006, κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις για τη λύση του προβλήματος. Διαπιστώσαμε και συμπεράναμε πως:

1. Το νερό είναι πρώτιστο κοινωνικό αγαθό και η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι βασική υποχρέωση του Δήμου και της Πολιτείας γενικότερα.

2. Το Ηράκλειο είναι η μοναδική πόλη της Κρήτης με μη συνεχή ροή στα δίκτυα ύδρευσης, με πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα, το κυριότερο των οποίων είναι πως το νερό δεν πίνεται, παρά το ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του είναι γενικά καλά.

3. Το μεγάλο πρόβλημα της ύδρευσης στο Δήμο (πόλη και δημοτικά διαμερίσματα) δεν είναι η επάρκεια υδατικών πόρων (αντλούνται περίπου 48.000 Μ3 νερού ημερησίως) αλλά η λαθεμένη διαχείρισή του και ιδιαίτερα το τεράστιο ποσοστό απωλειών (έφτασε στο 51% το 2005) των εσωτερικών δικτύων και του εξωτερικού υδραγωγείου, πράγμα που μόνο τώρα μελετιέται κατ΄ επιταγή της Ε.Ε αφού ο Δήμος δεν είχε δώσει την απόλυτη προτεραιότητα που χρειαζόταν σ΄ αυτό.

4. Κακώς μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΗ αδράνησαν στην διερεύνηση κι αξιοποίηση άλλων εναλλακτικών υδατικών πόρων (το τελευταίο υδραγωγείο που προστέθηκε ήταν αυτό των γεωτρήσεων Κρουσώνα – Λουτρακίου το 2003) εναποθέτοντας αποκλειστικά τις ελπίδες τους στην υδροδότηση της πόλης από το φράγμα Αποσελέμη. Γιατί, ακόμα κι αν υλοποιηθεί κάποτε το έργο και δεν αστοχήσει στις προβλεπόμενες απολήψιμες ποσότητες μόνο ανακουφιστικά μπορεί να λειτουργήσει στις τότε αυξημένες ανάγκες ύδρευσης.

5. Πολύ κακώς επίσης δεν κατασκευάζονται ταυτόχρονα και δίκτυα ύδρευσης στις περιοχές των επεκτάσεων του σχεδίου πόλης που τώρα εκτελούνται έργα αποχέτευσης. Χρηματοδότηση έπρεπε και μπορούσε να βρεθεί είτε από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ, είτε από το Δήμο που έχει εισπράξει την εισφορά σε χρήμα (ανταποδοτικού χαρακτήρα) από τις ιδιοκτησίες που εντάχθηκαν στο σχέδιο, είτε από άλλους πόρους του Δήμου. Θα μπορούσε επίσης να είχε διεκδικηθεί (λέξη άγνωστη στη Δημοτική Αρχή) η χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων ή της Περιφέρειας, αφού η Πολιτεία οφείλει στο Ηράκλειο που είναι η μοναδική πόλη της Κρήτης που χρηματοδότησε κατά 65% από ίδιους πόρους (δάνεια) όλες τις βασικές υποδομές της ύδρευσης κι αποχέτευσης κι έχουν υπερχρεώσει τη ΔΕΥΑΗ..

6. Κακώς δεν έχει υλοποιηθεί η τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων του Βιολογικού και η επανάχρησή τους, με αποτέλεσμα να χύνονται στη θάλασσα ημερησίως πάνω από 25.000 Μ3.
 
7. Ακόμα, δεν υλοποιήθηκε κανένα πρόγραμμα εξοικονόμησης κι ορθολογικής χρήσης του πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται και για την άρδευση. Παρότι λιγοστό το πράσινο στην πόλη απαιτεί ποσότητες, αυξημένες μετά τα Ολυμπιακά έργα, που θα μπορούσαν κάλλιστα να εξευρεθούν από πηγάδια της πόλης με μη πόσιμο νερό ή και από τα επεξεργασμένα λύματα του Βιολογικού.

8. Για τα παραπάνω οι ευθύνες είναι μεγάλες και ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στη Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον κ. Δήμαρχο που υπήρξε και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ τα προηγούμενα τρία (3) χρόνια.

Διαπιστώσαμε όμως πως λύσεις υπάρχουν, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, και μάλιστα εφικτές. Πάντα, βέβαια, μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης αντιμετώπισης των υδατικών προβλημάτων, χωρίς την εξάντληση των υδατικών πόρων, με ορθολογική διαχείρισή τους. Απόλυτη προτεραιότητα είναι ο δραστικός περιορισμός των απωλειών και ζητούμενο η συνεχής ροή στα δίκτυα που εξασφαλίζει την διάθεση πόσιμου νερού. Μοναδική προϋπόθεση εφαρμογής τους είναι η αποδοχή τους και η ύπαρξη της δέουσας βούλησης από τη νέα Δημοτική Αρχή. Σαν τέτοιες λύσεις κατά προτεραιότητα και κατά άξονα δράσης, προτείνονται :

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

> Εντοπισμός κι επισκευή των διαρροών του υφιστάμενου δικτύου (εξωτερικού υδραγωγείου και δικτύων διανομής) με χρήση καταγραφικών συσκευών της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου τα οποία θα πυκνώνουν σταδιακά. Αυτό μπορεί να γίνει ΑΜΕΣΑ λειτουργώντας το δίκτυο γεμάτο και υπό πίεση.
> Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης
> Εντοπισμός παράνομων συνδέσεων
> Εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου Σκαλανίου
> Αντικατάσταση παλιών υδρομετρητών
> Διαχείριση της κατανομής πιέσεων του δικτύου
> Ενημέρωση των καταναλωτών

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

> Αξιοποίηση των πηγών του Αλμυρού με πιλοτική εφαρμογή των λύσεων που κατά καιρούς έχουν προταθεί (ανύψωση φράγματος, αφαλάτωση με αντίστροφη όσμωση, υδρομαστευτική στοά, κλπ.),

> Αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού στις υπώρειες του Γιούχτα που θα ενισχύσει και τις ψηλές περιοχές της πόλης,

> Εμπλουτισμός του υδροφορέα Καστελίου Θραψανού με έργα ορεινής υδρονομίας και προστασία όλων των υδροφορέων

> Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και ορθολογική διαχείριση του

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΡΔΕΥΣΗ

> Επέκταση και τριτοβάθμια επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισμό

> Εμπλουτισμός κι αναβάθμιση του υδροφορέα της Φοινικιάς

> Αξιοποίηση κι επανάχρηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση

> Αξιοποίηση πηγαδιών στην πόλη για άρδευση του πρασίνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΥΑΗ

> Ενίσχυση της στελέχωσης της ΔΕΥΑΗ με εξειδικευμένο προσωπικό

> Αξιοποίηση του επιστημονικού κι εργατικού δυναμικού της για καλύτερη λειτουργία της

> Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις (ιδιαίτερα τώρα που αναλαμβάνει και την ευθύνη της άρδευσης) κι επιλογή Γενικού Διευθυντή

> Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών της

> Παροχή πιστοποιημένων και βέλτιστων υπηρεσιών στους δημότες

> Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με μέλη – γνώστες των προβλημάτων που να μπορούν ν΄ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών

> Επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΗ με κριτήρια ορθολογικά και κοινωνικά που ν΄ αντιστοιχούν στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών

Ως δημοτική κίνηση εκτιμούμε και τονίζουμε πως το θέμα συνεχούς ροής στα δίκτυα και εξασφάλισης πόσιμου νερού στους δημότες είναι θέμα 1ης προτεραιότητας.

Αν αυτό αναγνωριστεί από όλους, αν διεκδικηθεί από τους δημότες, τότε το πρόβλημα λύνεται γιατί λύσεις υπάρχουν. Η εθνική και διεθνής εμπειρία αυτό μαρτυρά κι αποδεικνύει.

Αν -παρόλα αυτά- κάποιοι το αμφισβητούν, δεν έχουν παρά να κάνουν δημοψήφισμα (το προβλέπει ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Το προτείνουμε. Ας τολμήσουμε, τη μέρα των δημοτικών εκλογών, να δώσουμε στους δημότες τη δυνατότητα απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο να ιεραρχήσουν τα προβλήματα κι ας δεσμευτούν από τώρα οι δημοτικές παρατάξεις να ευθυγραμμιστούν με τις προτεραιότητες των δημοτών.

Αυτό αποτελεί πρόταση προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις για να συντάξουμε από κοινού το ερωτηματολόγιο – θεματολόγιο.

Δημοτική Κίνηση: Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη
www.filopolis.gr – e-mail : info@filopolis.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 145 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57018695
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.