ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 08 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Κριτική από την Οικ. Κίν. Κοζάνης στo πρόγραμμα του ΠΑΣΟ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικ. Κιν. Κοζάνης , Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2004

Κριτική από την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης στα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ για το περιβάλλον

(Αύριο η κριτική στο Περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Νέας Δηµοκρατίας)

Ενόψει της προσφυγής στις κάλπες είναι ενδιαφέρον να δούμε τι λένε στα προγράμματα τους για το περιβάλλον τα δύο κόμματα εξουσίας που δηλώνουν έτοιμα να κυβερνήσουν τον τόπο με συγκεκριμένα σχέδια κι όχι με γενικόλογα συνθήματα. Η κριτική που ακολουθεί είναι για λόγους ευνόητους πολύ περιληπτική, σχεδόν τηλεγραφική, και βασίζεται κυρίως σε κείμενα των μεγάλων περιβαλλοντικών Οργανώσεων WWF και Greenpeace.

Πεπραγμένα και πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το περιβάλλον

1 Σύµφωνα την κατανοµή των διαθέσιµων κοινοτικών και εθνικών αναπτυξιακών πόρων στους διάφορους τοµείς, για κάθε 1 €, που διατέθηκε από το Γ΄ΚΠΣ για την προστασία του περιβάλλοντος, 6 € διοχετεύθηκαν σε έργα που το υποβαθµίζουν σοβαρά.

2 Στον τοµέα της χωροταξίας, του βασικού εργαλείου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος βασιλεύει η αταξία. Σε αντίθεση µε όσα αναφέρονται στο πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θεσµοθετηθεί ακόµα δια νόµου (όπως προβλέπει ο ν. 2742/99) το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού (ΓΠΧΣ).

Παράλληλα ο πρόσφατος νόμος για τα αυθαίρετα (ν. 3212/2003), οι νομιμοποιήσεις καταπατητών δασικών εκτάσεων και οι πολεοδομικές και χωροταξικές παρανομίες ενόψει Ολυμπιακών αγ’ωνων ακυρ’ωνουν ποιαδίποτε μελλοντική προσπάθεια για μια πράσινη χωροταξική πολιτική.

3 Στον τοµέα της διαχείρισης απορριμμάτων η υφιστάµενη κατάσταση απέχει πολύ από τον χαρακτηρισµό «ολοκληρωµένη οικολογική διαχείριση». Η επίσημη υπόσχεση από κυβερνητικά χείλη είναι ότι όλες οι παράνομες χωματερές θα έχουν κλείσει ως το 2008. Πριν λίγα χρόνια το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε υποσχεθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία θα ήταν το 2003! Η χώρα µας ούτε στο ελάχιστο δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από την κοινοτική όσο και από την εθνική νοµοθεσία. (Η Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή «πρωτιά» στην καταδίκη και επιβολή προστίµου από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίφηµη υπόθεση Κουρουπητού).

4 Στον τοµέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η χώρα µας συγκαταλέγεται δυστυχώς στις ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε πανευρωπαϊκή έρευνα του WWF. Στην πρόκληση της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό (2000/60) η χώρα µας απάντησε µε έναν γενικόλογο νόµο που δεν εναρµονίζεται επαρκώς ούτε µε τον στόχο, ούτε µε τον νέο τρόπο διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στο ερώτηµα «πόσο νερό χρειάζεται και πού αυτό χρησιµοποιείται; », η Ελλάδα απαντά µε υπερεκµετάλλευση των υπόγειων νερών, συνεχή κατασκευή έργων αποθήκευσης, και υποσχέσεις εκτροπής. Π.χ. στο προγράµµα της επόµενης τετραετίας τονίζεται ότι η ολοκλήρωση της εκτροπής του Αχελώου θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει από το 1994 απορρίψει το ελληνικό αίτηµα για τη χρηµατοδότηση του έργου από το B’ ΚΠΣ, κρίνοντας το περιβαλλοντικά επιζήµιο και οικονοµικά παράλογο.

5 Στον τοµέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθοριστικό ρόλο στις δυστυχώς ελάχιστες θετικές εξελίξεις έπαιξε η πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία της φύσης. Η δηµιουργία 26 φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, κοµβική εξέλιξηστα πράγµατα, δυστυχώς δε συνοδεύθηκε από την απαραίτητη οριοθέτηση των εν λόγωπροστατευόµενων περιοχών, µε αποτέλεσµα οι νεοσύστατοι φορείς να έχουν µείνει ουσιαστικά χωρίς αντικείµενο προστασίας και χωρις τους απαιτούμενους πόρους. Τέλος, µε την ψήφιση του νέου νόµου για τα δάση το 2003, υποβαθµίστηκε αισθητά το πλαίσιο προστασίας των δασικών συστηµάτων της χώρας και αποχαρακτηρίστηκαν 40.000.000 στρέμματα δάσους προς μεγάλη τέρψη καταπατητών και οικοπεδοφάγων.

6 Στον τοµέα της ποιότητας της ατµόσφαιρας, έγιναν όντως κάποιες σηµαντικές προσπάθειες για την αναβάθµιση του στόλου των λεωφορείων, κύρια στην πρωτεύουσα, ενώ στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν δυσανάλογα του προβλήματος. Όσον αφορά στα καθ ημάς, τα νέα φίλτρα των μονάδων Καρδιάς ΙΙΙ και ΙV της ΔΕΗ, παρ΄ ότι εξαγγέλθηκαν από το 1997 ακόμη δεν λειτούργησαν (!), ενώ οι υποσχέσεις για αντικατάσταση των φίλτρων του ΑΗΣ Αγ, Δημητρίου επίσης καθυστέρησαν απελπιστικά.

7 Στον τοµέα της ενέργειας και των σχετικών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα µας έναντι της Ευρώπης η πορεία είναι απογοητευτική. Σύµφωνα µε το σενάριο βάσης των επίσηµων προβλέψεων οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου το 2010 θα ανέλθουν σε +48,5% (στοιχεία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας) σε σχέση µε το 1990, αντί του +25%, που είναι ο δεσµευτικός µας στόχος. Ο τοµέας της ενέργειας και η προσκόλληση του συστήµατος παραγωγής της στο λιγνίτη φέρουν µεγάλη ευθύνη για αυτήν την κατάσταση. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ, που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην επίτευξη του στόχου, είναι απελπιστικά αργή και υπολείπεται κατά πολύ από τις διακηρύξεις μας και φυσικά και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στη χώρα μας μόλις 365 μεγαβάτ (MW) αιολικών πάρκων, 45 MW μικρών υδροηλεκτρικών, 22 MW μονάδων με καύσιμο βιοαέριο, 2,5 MW φωτοβολταϊκών και μηδέν μεγαβάτ γεωθερμικών μονάδων για την παραγωγή καθαρού ηλεκτρισμού. Πίσω από τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ κρύβεται η πικρή αλήθεια:

* Στην προτελευταία προκηρύξη του ΕΠΑΝ εγκρίθηκαν μόλις 2 μικρά αιολικά πάρκα, ενώ στην τελευταία, οι επενδυτές δεν μπήκαν καν στον κόπο να υποβάλλουν προτάσεις, μιας και η γραφειοκρατία δεν τους επιτρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες άδειες.

* Η ΔΕΗ όχι μόνο δεν κατασκευάζει τα απαραίτητα δίκτυα για να μπορέσουν να ενταχθούν τα νέα έργα ΑΠΕ, αλλά εδώ και χρόνια ισχυρίζεται πως η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών θα απαιτούσε 6-7 χρόνια χωρίς να τα ξεκινά έστω και τώρα.

* Η “ενεργειακή ένταση”, ένας δείκτης που περιγράφει πόσο σπάταλη ενεργειακά είναι μια χώρα είναι από τους υψηλότερους. Κι εδώ οι αριθμοί πονάνε. Η ελληνική οικονομία είναι κατά 36% περισσότερο σπάταλη ενεργειακά από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

* Ο στόχος για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα κατά 20% ως το 2008 (Χάρτα Σημίτη) παραμένει επίσης γράμμα κενό, γιατί δεν παρέχεται ούτε ένα κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτε ένα. Το μοναδικό κίνητρο που υπήρχε ήταν η φοροαπαλλαγή για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κατοικίες κι αυτή καταργήθηκε πρόσφατα.

8 Όσον αφορά στο αστικό περιβάλλον, δυστυχώς τα πράγµατα είναι «σκούρα». Το παρόν και το μέλλον των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου είναι σκοτεινό. Στον Αθηναίο εξακολουθεί να αντιστοιχεί το χαµηλότερο ποσοστό πρασίνου στην Ευρώπη, μόλις 2 – 3%. Μέσα από τη χωροθέτηση ολυµπιακών εγκαταστάσεων όσο και µέσα από τη διεκδίκηση ελεύθερων χώρων για την κατασκευή ποδοσφαιρικών γηπέδων, µουσείων, και άλλων «εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας», οι λιγοστοί ελεύθεροι χώροι πρασίνου της πρωτεύουσας αντιµετωπίζονται σαν οικόπεδα για οικοδόµηση. Επιπλέον, η αυθαίρετη δόµηση σ όλη τη χώρα, τόσο στους ορεινούς όγκους όσο και στον αιγιαλό, καλά κρατεί.

10 Στον τοµέα της περιφερειακής ανάπτυξης, δυστυχώς η πραγµατικότητα απέχει πολύ από την επιδίωξη μιας πραγµατικά ισόρροπης και βιώσιµης ανάπτυξης.Το Γ’ ΚΠΣ, βασική πηγή πόρων για την ανάπτυξη της χώρας, χρηµατοδοτεί «κλασικά» εργαλεία ανάπτυξης, µε τεράστιο κόστος και αµφισβητούµένα αποτελέσµατα, ενώ δεν αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Οι απορροφήσεις σε πολλά µέτρα που ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλές. Τέλος, κι αυτά τα λίγα κονδύλια που προβλέπονται για αµιγώς περιβαλλοντικές δράσεις γίνονται αντικείµενο επιβουλής και υφίστανται πιέσεις για περαιτέρω περικοπές και διοχέτευσή τους σε άλλα, περιβαλλοντικά επιζήµια έργα.

11 Στον τοµέα του τουρισµού, δυστυχώς, στο κυβερνητικό πρόγραµµά δεν αναφέρεται τίποτα συγκεκριµένο για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού. Η τουριστική βιοµηχανία, στη χώρα µας έχει την ιδιοτυπία να καταστρέφει το ίδιο το «κεφάλαιό» της: το φυσικό περιβάλλον. Πρέπει συνεπώς να υπάρξει δέσμευση για την επείγουσα χωροθέτηση των τουριστικών και των άλλων γειτονικών µε αυτές χρήσεων, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση του περιβάλλοντος αλλά και του επιπέδου τουρισµού στην χώρα µας.

12 Στον τοµέα της γεωργίας, δυστυχώς δεν είδαµε συγκεκριµένη αναφορά για την ανάπτυξη της οικολογικής γεωργίας. Η χώρα µας είναι ουραγός στον χώρο της βιολογικής γεωργίας, µε το χαµηλότερο ποσοστό βιολογικά καλλιεργούµενης έκτασης στην Κοινότητα, ενώ συνολικά ο αγροτικός τοµέας εξακολουθεί να ευθύνεται για το 80% τουλάχιστον της κατανάλωσης νερού στη χώρα µας. Μέσα στις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος θα έπρεπε να ήταν ο εξορθολογισµός των τιµολογίων νερού, όπως προβλέπει η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60, η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και η - επείγουσα - προστασία των αυτόχθονων φυλών ζώων και σπόρων.

13 Στο πρόγραµµα δεν είδαµε επίσης αναφορές στον τοµέα της αλιείας, πόσο µάλλον σε θέµατα που αφορούν την προστασία των ιχθυαποθεµάτων, τα οποία ήδη υφίστανται έντονη πίεση από την υπεραλίευση. Ένα σηµαντικό εργαλείο προστασίας των αλιευτικών αποθεµάτων το οποίο καθιερώνεται διεθνώς (όχι όμως και εθνικώς), είναι τα καταφύγια ψαριών, περιοχές δηλαδή όπου απαγορεύεται η αλιεία, καθώς εκεί αναπαράγεται ο γόνος.

14. Στον τομέα των μεταλλαγμένων τροφίμων, φυτών και ζωοτροφών η θέση της κυβέρνησης δεν είναι ξεκάθαρη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα η Ελληνίδα Επίτροπος κ. Διαμαντοπούλου ψήφισε υπέρ της εισαγωγής μεταλλαγμένου καλαμποκιού, ενώ ο κ. Παπανδρέου σο Αγρίνιο δεν ξεκαθάρισε τη θέση του απέναντι «στα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας». Σε μια χώρα, όπου το 93 % των πολιτών είναι κατά των μεταλλαγμένων και οι Νομαρχίες η μια μετά την άλλη ανακηρύσσουν τους νομούς τους ελεύθερους από μεταλλαγμένα, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να κωφεύει.

15 Τέλος στο φλέγον ζήτηµα της έλλειψης µηχανισµών επιβολής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των αντίστοιχων κυρώσεων η κατάσταση είναι οικτρή. Ακόµα και το πρόσφατα συσταθέν και πολυσυζητηµένο Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος δυστυχώς δεν έχει ενεργοποιηθεί. Έτσι, η παραβίαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας έχει πλέον αναχθεί σε συνηθισµένη κατάσταση, ενώ οι αποφάσεις των δικαστηρίων για την προστασία του περιβάλλοντος σπανίως γίνονται σεβαστές από τη Διοίκηση.

Είναι κοινό μυστικό πως η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική. Δυστυχώς η όποια ισχνή πρόοδος έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις απειλές προσφυγών και κυρώσεων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κι όµως, η «περιβαλλοντική ενσωµάτωση» επιβάλλεται από τους κοινοτικούς θεσµούς και αποτελεί πλέον κοινωνικό αίτηµα, καθώς σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, το 86% των Ευρωπαίων πολιτών επιθυµούν το περιβάλλον να αποτελέσει τοµέα ίσης βαρύτητας με τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής.
 
Κοζάνη, 25-2-2004
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 51 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56267680
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.