ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 24 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Στη πρώτη Γενική Συνέλευση του Αντιπυρηνικού Παρατηρη Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Πυρηνικά
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου , Δευτέρα, 01 Μάιος 2006

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου, τη δημιουργία του οποίου στηρίζουν η Νομαρχιακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Δωδεκανήσου, οι φορείς της Ρόδου, καθώς και αρκετοί επιστήμονες και ευαισθητοποιημένοι πολίτες σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποίησε πρόσφατα την ιδρυτική του συνέλευση, όπου παρουσιάστηκε το Καταστατικό του και εξηγήθηκαν αναλυτικότερα οι κύριοι στόχοι του.

Κύριοι στόχοι του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου είναι οι ακόλουθοι:

- Παρακολούθηση, δημοσιοποίηση και προβολή των εξελίξεων στα θέματα των πυρηνικών όπλων, των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος και γενικότερα των δραστηριοτήτων της πυρηνικής  βιομηχανικής, που συνιστούν απειλή για τη ζωή,  την ειρήνη και το περιβάλλον.

- Επικοινωνία και συντονισμό δράσης με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την αποτροπή εγκατάστασης νέων αντιδραστήρων και την απαλλαγή της Μεσογείου από τον πυρηνικό κίνδυνο.

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους κινδύνους που απορρέουν τόσο από τα πυρηνικά όπλα και την πυρηνική βιομηχανική δραστηριότητα, όσο και από την ύπαρξη ή την πιθανή μελλοντική κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου πυρηνικών αντιδραστήρων.

- Κινητοποίηση των πολιτών για την απαλλαγή της Μεσογείου και όλης της ανθρωπότητας από την πυρηνική απειλή.

- Προώθηση των ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών πηγών και θέσπιση μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαμόρφωση νέων καταναλωτικών προτύπων.

- Προστασία των ύψιστων αγαθών της ζωής, της ειρήνης, του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας στον πλανήτη, στα πλαίσια του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και της διασφάλισης ποιοτικών συνθηκών ζωής, τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και με αφορμή τις διαρκώς αυξανόμενες απειλές στην περιοχή μας αλλά και στη Μεσόγειο γενικότερα από την εγκατάσταση νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων, το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου πραγματοποίησε με επιτυχία στη Ρόδο τη «Διεθνή Συνάντηση για την Αποτροπή Εγκατάστασης Νέων Πυρηνικών Αντιδραστήρων» (20-21 Μαΐου 2005). Η διεθνής αυτή συνάντηση συνδιοργανώθηκε από το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου και το ΤΕΕ / Τμήμα Δωδεκανήσου.

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων και οργανώσεων από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, καθώς και τη συζήτηση που ακολούθησε ήταν:

- Ο πλανήτης Γη κινδυνεύει όσο ποτέ άλλοτε να βρεθεί σε μία μη αναστρέψιμη πορεία προς την καταστροφή του. Οι επίσημες διεθνείς εκθέσεις για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και οι πλέον έγκυρες επιστημονικές μελέτες και πολιτικές αναλύσεις, οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται άμεσα και επείγοντα μέτρα για τη σωτηρία του.

- Οι μεγάλες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο, που κυρίως ευθύνονται για την  ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας στον πλανήτη, τηρούν υποκριτική στάση στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα στα θέματα των πυρηνικών, η στρατηγική πολιτική των πυρηνικών δυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ, που ετοιμάζουν νέα όπλα και επαναφέρουν τα σχέδιά τους για  τον «Πόλεμο των ¶στρων», κρίνεται τυχοδιωκτική και επικίνδυνη.

- Με άλλοθι την έναρξη εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, οι πυρηνικές δυνάμεις επιδιώκουν να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων και να εμφανίσουν τη λύση αυτή ως μονόδρομο για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος.

- Στην περιοχή μας, η προώθηση σχεδίων για την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σηματοδοτεί νέες απειλές για την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ειρήνη και την ίδια τη ζωή. Ειδικότερα για τον πυρηνικό σταθμό στο Μπέλενε της Βουλγαρίας, του οποίου ήδη ξανάρχισαν μετά από μακρόχρονη διακοπή οι διαδικασίες για την κατασκευή του, καταγγέλθηκαν ως ανεπαρκείς και διάτρητες οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

- Οποιοδήποτε πυρηνικό εργοστάσιο σε οποιαδήποτε χώρα, αποτελεί σοβαρή απειλή που δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε κάνει διακρίσεις. Από αυτή την άποψη η απόφαση εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων δεν μπορεί να αποτελεί εσωτερικό ζήτημα της χώρας που αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και όλων των λαών των οποίων απειλείται άμεσα η υγεία, η ασφάλεια και η ίδια η επιβίωσή τους.

- Καθίσταται αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η ανάπτυξη ενός διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης και συνεργασίας. Οι πολίτες από διαφορετικές χώρες και εθνότητες, με διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές, θρησκευτικές πεποιθήσεις και καταβολές, αλλά με κοινή τη θέληση να ζήσουν σε ένα καθαρό περιβάλλον και ένα κόσμο ειρηνικό, μπορούν ενωμένοι να αποτρέψουν την εγκατάσταση νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, μπορούν να αποτρέψουν την απειλή μιας πυρηνικής καταστροφής. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο κανένας ευαίσθητος άνθρωπος δεν μπορεί να μένει αδιάφορος και παθητικός θεατής. Είναι χρέος προς τη σημερινή και  τις επόμενες γενιές.  

Στη διεθνή συνάντηση της Ρόδου επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά ότι:

- Είναι μύθος η ασφαλής λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων. Η εξέλιξη της πυρηνικής τεχνολογίας, για την οποία δεν υπάρχουν όρια ασφαλείας, δεν μπορεί να αποκλείσει την πυρηνική εκτροπή.

- Είναι μύθος ότι παράγεται φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ιδιαίτερα σε σεισμογενείς περιοχές. Το υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, σε συνδυασμό με το μικρό χρόνο λειτουργίας ενός αντιδραστήρα, καθώς και η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων και του ασφαλούς κλεισίματος ενός πυρηνικού σταθμού, κάνουν αντιοικονομική την επένδυση. Δεν είναι τυχαίο ότι αντιδραστήρες κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο μόνο με κρατικές επιδοτήσεις.

- Είναι μύθος η καθαρή και χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον ηλεκτρική ενέργεια από αντιδραστήρες. Τόσο η μόλυνση με ραδιενεργά στοιχεία κατά τη λειτουργία τους, όσο και η ρύπανση με μεγάλες ποσότητες αερίων που επιβαρύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τη διαδικασία διαχείρισης του πυρηνικού καυσίμου και των αποβλήτων, καταρρίπτουν τα σχετικά επιχειρήματα της πυρηνικής βιομηχανίας.

- Εξακολουθεί να παραμένει άλυτο το πρόβλημα της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων πυρηνικών αποβλήτων, που παραμένουν ενεργά για πολλούς αιώνες.

Σύμφωνα με όλους τους συμμετέχοντες στην προαναφερόμενη διεθνή συνάντηση, «…είναι αναγκαία η αποτροπή της ισορροπίας του τρόμου που έχει δημιουργήσει στις μέρες μας η πυρηνική τεχνολογία. Φτάνουν πια τα θύματά της, που ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί, παραμορφωθεί ή έχουν αρρωστήσει μέχρι σήμερα. Η ζωή και η οικολογική ισορροπία του πλανήτη αποτελούν ύψιστα αγαθά που πρέπει έναντι οποιουδήποτε κόστους να διασφαλισθούν…».

Τέλος, στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής συνάντησης εκδόθηκε η «Έκκληση της Ρόδου» και ξεκίνησε μια κοινή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Επιπλέον, αποφασίστηκε να διοργανωθεί το Μάιο του 2006 στη Ρόδο το «Διεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου», καθώς και διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε σε ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά», με την ευκαιρία συμπλήρωσης 20 χρόνων από την καταστροφή του Τσερνομπίλ.

Εκτός από τη διεθνή συνάντηση της Ρόδου, το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου έχει να επιδείξει μια σημαντική δράση στον τομέα της ενημέρωσης τόσο των πολιτών όσο και των κυβερνήσεων και πολιτικών. Με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της χώρας, με ημερομηνία 1 Μαρτίου 2005, το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου θέτει το ζήτημα της επικείμενης εγκατάστασης πυρηνικών μονάδων στην Τουρκία και τη Βουλγαρία στις σωστές του βάσεις. Πιο συγκεκριμένα, προτρέπει την ελληνική κυβέρνηση να λάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην αποτροπή εγκατάστασης νέων αντιδραστήρων στην περιοχή. Επίσης στην επιστολή αυτή τονίζεται, μεταξύ άλλων: «Πιστεύουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία, που έχει προ πολλού απορρίψει το ενδεχόμενο εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων στο έδαφός της, με τη στήριξη όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αξιοποιήσει το γεγονός οτι οι χώρες αυτές βρίσκονται σε προενταξιακές διαδικασίες με την Ε.Ε. και να τεθεί επικεφαλής διεθνούς εκστρατείας για την αποτροπή εγκατάστασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων και τη διακοπή λειτουργίας των υφισταμένων. Κάτι τέτοιο, πέραν του ότι θα συμβάλει στην προστασία και την ασφάλεια όλης της περιοχής, θα βοηθήσει και στην προβολή, το κύρος και τη διεθνή θέση της χώρας...».

Τέλος, με ανοικτή επιστολή του στις 12 Οκτωβρίου 2005 προς τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που συναντήθηκαν στη Ρόδο, θέτει εύλογα ερωτήματα για τις δράσεις των κυβερνήσεών τους στα θέματα των πυρηνικών όπλων, της Συνθήκης Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων (NPT), της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της κατασκευής νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων στις χώρες των Βαλκανίων (και της Μεσογείου) και τους κινδύνους που αυτοί συνεπάγονται για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών.

Για πληροφορίες:
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου (ΑΠΜ)
Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Δωδεκανήσου
Μητροπόλεως 4, 851 00 Ρόδος
Τηλ. 6936656947, Fax 22410 22462
E-mail: info@manw.org,

http://www.manw.org

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 11 Μάιος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 80 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57575268
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.