ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 03 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο για τη Κρήτη Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 11 Απρίλιος 2006

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ (CNG: Compressed Natural Gas)

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και το Φυσικό Αέριο με τη μορφή CNG (Compressed Natural Gas: Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο), αποτελούν μονόδρομο για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της περιβαλλοντικής μόλυνσης της Κρήτης από του πετρελαϊκούς σταθμούς της Δ.Ε.Η.

Σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενα δημοσιεύματα όπως και για το φυσικό αέριο γενικά. Λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει το φυσικό αέριο υπό την μορφή CNG, ως χημική ένωση, αλλά και ως καύσιμο είναι απαραίτητο να αναφερθούμε διεξοδικά σε αυτό ώστε να γίνει ευρέως γνωστό στο κοινό και να διαχωριστεί από το υγραέριο το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από του καταναλωτές υπό μορφή μικρών ή μεγάλων φιαλών κυρίως στη μαγειρική και τη θέρμανση και το LNG. Ας το γνωρίσουμε λοιπόν με ερωταπαντήσεις για να γίνει περισσότερο κατανοητό:

1) Τι είναι το Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG);

Το CNG είναι φυσικό αέριο σε αέρια μορφή συμπιεσμένο στα 250 bar και αποθηκευμένο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες μεταλλικές φιάλες. Η σχέση του ελεύθερου φυσικού αερίου με το συμπιεσμένο (CNG) είναι 1 κυβικό μέτρο CNG = ~ 250 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου υπό κανονικές συνθήκες

2) Που εφαρμόζεται σήμερα η τεχνολογία CNG;

Η τεχνολογία CNG εφαρμόζεται σήμερα ευρέως στην αεριοκίνηση οχημάτων. Στην Αθήνα λειτουργούν σήμερα 400 και πλέον λεωφορεία CNG του ΟΑΣΑ.

3) Σε τι διαφέρει το Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG) από το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (liquefied Natural Gas–LNG);

Το CNG βρίσκεται υπό πίεση σε αέρια μορφή ενώ το LNG έχει υποστεί κρυοεγενετική διεργασία υγροποίησης και διατηρείται σε υγρή μορφή στους -160 βαθμούς Κελσίου. Για το λόγο αυτό, η μεταφορά φυσικού αερίου σε μορφή LNG απαιτεί 2 στάδια βιομηχανικής επεξεργασίας επιπλέον σε σχέση με τη μεταφορά CNG (την υγροποίηση και την επαναεριοποίηση).

4) Πως γίνεται η θαλάσσια μεταφορά συμπιεσμένου φυσικού αερίου;

Η θαλάσσια μεταφορά Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα πλοία στα οποία προσαρμόζονται ειδικές συστοιχίες μεγάλων φιαλών αποθήκευσης παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούν στην αυτοκίνηση. Η τεχνολογία πλοίων CNG έχει αναπτυχθεί από εταιρείες με σημαντική παράδοση στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χώρο και έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Αναπτύχθηκε για την εξυπηρέτηση νέων αγορών όπου η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω συμβατικών μεθόδων ( αγωγοί LNG) είτε δεν είναι εφικτή είτε αντικονομική. Είναι ιδανική για απομονωμένα συστήματα φυσικού αερίου (π.χ. μεγάλα νησιά). Είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών και σταθμών αεριοποίησης LNG.

5) Από πού συμφέρει η προμήθεια CNG για στην Κρήτη;

Η Κρήτη παρουσιάζει μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που ευνοούν την προμήθεια της με CNG από την Αίγυπτο:

-Ανάγκη για εισαγωγή φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος περιβαλλοντικής μόλυνσης λόγω των υφισταμένων ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών

- Μικρή απόσταση (~330 ναυτικά μίλια )

- Ιδανικό μέγεθος κατανάλωσης φυσικού αερίου για την δημιουργία αλυσίδας τροφοδοσίας CNG με βάση το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ

- Απαίτηση της Ε.Ε για λιγότερες εκπομπές αερίων ρύπων στην Κρήτη

6) Ποια τα οφέλη από την χρήση CNG στην Κρήτη;

α) Περιβαλλοντικά Οφέλη: Μείωση των εκπομπών SO2 κατά 80%, NOx κατά 40%, CO2 κατά 30%

β) Οικονομικά Οφέλη:Η χρήση CNG για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης είναι η πιο οικονομική λύση σε σχέση με την χρήση LNG ή πετρελαίου.

7) Ποια τα πλεονεκτήματα του CNG σε σχέση με το LNG;

α) Μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω υπεράκτιας εκφόρτωσης: Από- φυγή προβλημάτων χωροθέτησης. Αντιμετώπιση κοινωνικών ανησυχιών για προβλήματα ασφάλειας και περιβάλλοντος λόγω των αυξημένων κινδύνων που δημιουργούνται από σταθμούς LNG.

β) Ταχύτητα εισαγωγής:Έναρξη προμηθειών σε 2.5 χρόνια σε σχέση με 4 χρόνια για σταθμό LNG

γ) Σταδιακή ανάπτυξη: Ανάπτυξη μεταφορικής ικανότητας ( πλοίων) ταυτόχρονα με την ανάπτυξη ζήτησης.Αποφυγή δέσμευσης κεφαλαίου σε υποαπασχολούμενη

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η γενιά μας έχει επωμισθεί τη μεγάλη ευθύνη να προωθήσει την ανάπτυξη της χώρας θέτοντας, όμως ταυτόχρονα σαν βασική προτεραιότητα του περιβάλλοντος. Όπως γνωρίζετε, ένας από τους σημαντικότερους ρυπογόνους παράγοντες είναι η ηλεκτροπαραγωγή, ειδικά όταν αυτή βασίζεται στο πετρέλαιο και τα παράγωγά του.

Το Φυσικό αέριο (Φ.Α.) έχει αναδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως η πλέον αποδεκτή περιβαλλοντικά, εναλλακτική λύση συμβατικού καυσίμου, η οποία μπορεί σχετικά εύκολα να προσαρμοστεί σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Πιστεύουμε ότι για την Κρήτη, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο, με ταυτόχρονα μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, είναι επιτακτική η ανάγκη να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατό το Φ.Α. ως κύριο καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Η σημερινή τεχνολογία δίνει πλέον λύσεις, που επιτρέπουν τη χρήση του Φ.Α. σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις σε σύντομο χρόνο χωρίς σημαντικές χερσαίες εγκαταστάσεις και κατά συνέπεια με ελάχιστη πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Μία από τις τεχνολογίες Φ.Α, που ενδείκνυται ιδιαιτέρως για περιπτώσεις όπως η Κρήτη,είναι αυτή του Συμπιεσμένου Φυσικού αερίου (CNG). Συγκρινόμενη με την τεχνολογία του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) η τεχνολογία αυτή έχει χαρακτηριστικό ότι δεν απαιτεί εγκαταστάσεις στην ξηρά παρουσιάζοντας έτσι τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

α) Μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση,

β) Ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την αποθήκευση και απαναεριοποίση του Φ.Α.

γ) Σύντομη υλοποίηση των απαιτουμένων εγκαταστάσεων

Η τεχνολογία CNG είναι ήδη δοκιμασμένη στη χώρα μας στα λεωφορεία Φυσικού αερίου της ΕΘΕΛ (περίπου 500). Όσον αφορά τη ηλεκτροπαραγωγή θεωρούμε ότι ο Αθερινόλακκος αποτελεί ιδανική περίπτωση εφαρμογής του CNG για την Κρήτη.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
voutirakis@nah-nele.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 121 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57065559
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.