ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Δευτέρα 30 Ιαν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Δημοτική Κίνηση "Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη"
Δημοτική Κίνηση «Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη» , Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2006

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ»

Πραγματοποιήθηκε χθες, 29.3.2006, στην Αίθουσα της Περιφέρειας Κρήτης η Ημερίδα της Δημοτικής Κίνησης «Ηράκλειο – Ανθρώπινη Πόλη» με Θέμα «Σκουπίδια: δεν είναι για πέταμα». Συμμετείχαν και παρενέβησαν στη συζήτηση που ακολούθησε ο Αντιπρόεδρος των ΤΕΙ Κρήτης καθηγητής Βασίλης Μανιός, εκπρόσωποι της Α΄ βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκπρόσωπος του Συλλόγου εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, εκπρόσωποι άλλων φορέων και πλήθος πολιτών.

Με τις εισηγήσεις του Α. Φιλιππή, Η. Μηχανικού με θέμα «Υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση απορριμμάτων στο Νομό Ηρακλείου - Περιφερειακός Σχεδιασμός», του Υπεύθυνου Προγραμματισμού της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης κ. Ν. Χρυσόγελου με θέμα «Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων, ο ρόλος των πολιτών και της αυτοδιοίκησης» και του μέλος της Γραμματείας του Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη» κ. Α. Παπαδάκη με θέμα «Ο πολιτισμός των σκουπιδιών και η ηθική της αγοράς», με τις παρεμβάσεις και τον διάλογο που αναπτύχθηκε η Ημερίδα κατέληξε στα παρακάτω βασικά συμπεράσματα:

1. Το υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά πλήρες και θέτει συγκεκριμένους και χρονικά προσδιορισμένους στόχους. Το ίδιο ισχύει και για το Εθνικό Δίκαιο που έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, έχει κατανείμει ρόλους κι ευθύνες και έχει αποσαφηνίσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

2. Υπάρχει πλούσια διεθνής εμπειρία, τεχνογνωσία και τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η εφαρμογή και στην χώρα μας μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων που μπορούν να εξασφαλίσουν σοβαρή μείωση του όγκου τους και πολύ μεγάλα ποσοστά ανακύκλωσης, επανάχρησης, ανάκτησης ενέργειας και κομποστοποίησης. Η εφαρμογή τους θα μας επιτρέψει να περιοριστούν στο απολύτως ελάχιστο οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής που θα πρέπει να δέχονται ΜΟΝΟ υπολείμματα της επεξεργασίας και να αποκλειστούν οι πανάκριβες και επικίνδυνες λύσεις της καύσης. Οι βέλτιστες λύσεις στην διαχείριση των απορριμμάτων έχουν προ πολλού επιλεγεί και υιοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι΄ αυτό δεν δικαιολογείται στη χώρα μας καμιά καθυστέρηση αλλά και δεν κατανοούμε τις παλινωδίες στον σχεδιασμό και τις επιλογές του προτεινόμενου τρόπου διαχείρισης.

3. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Κρήτη, ο Νομός και η πόλη του Ηρακλείου, στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων και της καθαριότητας γενικότερα δεν μας τιμά, ενώ αποτελεί την πρώτη και άσχημη εικόνα που αποκομίζουν όλοι οι επισκέπτες της. ¶μεσα, πρέπει ν΄ αλλάξουν πολλά και να γίνουν περισσότερα.

4. Δεν συμφωνούμε με τον επιχειρούμενο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης γιατί κινείται στην λογική του άκρατου και συνεχώς διογκούμενου καταναλωτισμού και του «σκουπίδια: είναι για πέταμα». Δεν βασίζεται, όπως θα έπρεπε, στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Ενέχει σε υψηλό βαθμό τον κίνδυνο να μην μας επιτρέψει να συμμορφωθούμε πλήρως και εγκαίρως με τις Οδηγίες της Ε.Ε. με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να επιβάλλονται στη χώρα μας οικονομικές ποινές πολλών εκατομμυρίων ευρώ που θα πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης. Δεν προάγει τις σύγχρονες αντιλήψεις περί σκουπιδιών και δεν υιοθετεί κι ενσωματώνει τις βέλτιστες λύσεις σχεδιασμού και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στις χώρες της Ε.Ε. και που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι λύσεις αυτές αφορούν κυρίως στα: α. Μείωση των ποσοτήτων σκουπιδιών που παράγονται, με υποχρεώσεις και κίνητρα προς τις βιομηχανίες και τους πολίτες, β. Την διαλογή των απορριμμάτων στα νοικοκυριά, γ. Την ανακύκλωση κι επανάχρηση υλικών δ. Την κομποστοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων κεντρικά αλλά και σε κάθε νοικοκυριό. Οι λύσεις αυτές, τις οποίες υιοθετούμε, έρχονται σε σαφή αντίθεση με την προωθούμενη δημιουργία 6 ΧΥΤΑ (!) στον Ν. Ηρακλείου και το εργοστάσιο καύσης των απορριμμάτων, λύση που είναι υπερβολικά δαπανηρή αλλά κυρίως περιβαλλοντικά επιβαρυντική λόγω της απελευθέρωσης τοξικών αερίων που μεταφέρονται στην τροφική αλυσίδα και την ατμόσφαιρα.

6. Ως Δημοτική Κίνηση θα προχωρήσουμε στην παραπέρα επεξεργασία και προβολή τού εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων που προτείνουμε, θα επιδιώξουμε να ενταθεί ο διάλογος για το θέμα με την κοινωνία και τους φορείς της και θα απαιτήσουμε οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να σχεδιάσουν, να συζητήσουν εξαντλητικά με τους δημότες και να θεσπίσουν στην συνέχεια έναν ολοκληρωμένο και μακροχρόνια τρόπο διαχείρισης, υποχρέωση που απορρέει από το Θεσμικό Πλαίσιο της χώρας κι επιβάλλεται από τα πράγματα και την οξύτητα του προβλήματος.

7. Με βάση αυτό τον σχεδιασμό θα πρωτοστατήσουμε στην ενημέρωση κι ενεργοποίηση των δημοτών ώστε να καταστούν συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι. Σοβαρό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή του θα παίξει η νέα γενιά και γι΄ αυτό η σχετική εκπαίδευση στα σχολεία έχει βαρύνουσα σημασία.

Η Δημοτική Κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ θα συνεχίσει κι θα εντείνει τις προσπάθειές της αναδεικνύοντας κι άλλα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την πόλη μας, μετά τις δύο πρώτες εκδηλώσεις μας, για την διαχείριση του δημόσιου χώρου και τα απορρίμματα.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δώσουμε σε δημόσιο διάλογο το ΟΡΑΜΑ που έχουμε και προτείνουμε για την πόλη του Ηρακλείου και τον ρόλο του Δήμου σ΄ αυτό. Στην συνέχεια θα το διαμορφώσουμε σε πλαίσιο προγράμματος και δράσης, επιδιώκοντας κι ελπίζοντας στην πορεία προς τις δημοτικές εκλογές ο διάλογος με τους δημότες και τις δημοτικές παρατάξεις να γίνει σε πλαίσια οραματικά και προγραμματικά.

Το προεδρείο της Ημερίδας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ»

Για περισσότερες πληροφορίες: Ανδρέας Αναστασάκης (6977290643), Σωτήρης Ματσάνης (6946063096), Αριστείδης Παπαδάκης (6977471845), Θεόφιλος Τρουλινός (6976168862).

Nice article but how many Cretans have r
Επισκέπτης , 2006-04-04 13:53:34
All nice proposals and in line with what is already happening in the rest of E.U. The issue in Crete and we could say for the rest of Greece is that the laws exist but nobody is around to enforce them. Therefore by creating new laws and regulations on how to dispose garbage will do nothing. Crete has one of the biggest garbage proplems in the whole Europe. The garbage keeps accumulating on the side of the streets and even next to touristic and ancient sites giving Crete an image of a 3d world country. There are some genuine efforts and proposals by few people and organisations (including ecocrete) to put some order but unfortunatelly without proper education (starting first at home and later at school) nothing will be achieved. Campaigns to raise the pride and the 'filotimo ' of the Cretan grownups to keep the environment clean and dispose their garbage properly might be fruitfull.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 151 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57017730
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.