ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 26 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις δι Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Καταναλωτές
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ , Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2006

Συμπεράσματα από το πρώτο έτος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης

O Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Θανάσης Σκορδάς έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδος στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προστασία και ενημέρωση των Ευρωπαίων Καταναλωτών για θέματα διασυνοριακών συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, τα οποία σκιαγραφούν τα κύρια χαρακτηριστικά των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές.   

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος χειρίσθηκε κατά το έτος 2005 συνολικά 388 υποθέσεις. Από τις υποθέσεις αυτές, 205 ήταν αιτήματα για λήψη πληροφοριών σε θέματα νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή και 183 ήταν καταγγελίες για προβλήματα που προέκυψαν σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Τα αιτήματα για πληροφορίες αφορούσαν ποικίλους τομείς διασυνοριακών συναλλαγών. Πολλοί καταναλωτές ζήτησαν πληροφορίες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή έλαβε 35 αιτήματα πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσης, ώστε να τα διεκδικούν όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στα αεροπορικά τους ταξίδια. Πολλά ήταν επίσης τα αιτήματα πληροφοριών για την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία προστασίας καταναλωτή σε τομείς όπως οι αγορές μέσω του διαδικτύου, οι εγγυήσεις για αγορές αγαθών από άλλες χώρες και οι αγορές ή ενοικιάσεις ακινήτων ή οχημάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των αιτημάτων πληροφοριών στους τομείς αυτούς ήταν 56, ενώ 25 ακόμα αιτήματα αφορούσαν πληροφορίες για άλλους νομοθετικούς τομείς. Τέλος, αρκετοί καταναλωτές ζήτησαν πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή και την βοήθεια που παρέχει στους καταναλωτές για την εύρεση εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης διαφορών σε προβλήματα στις διασυνοριακές συναλλαγές στην Ενιαία Αγορά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου, οι περισσότερες από τις καταγγελίες υποβλήθηκαν από Έλληνες καταναλωτές, σε ποσοστό 76,50%, ενώ το 8,20% προήλθε από κατοίκους της Μεγάλης Βρετανίας. Οι καταγγελίες αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις και προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα (48 υποθέσεις), ενώ πολλές καταγγελίες στρεφόντουσαν κατά επιχειρήσεων στην Γαλλία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Μεγάλη Βρετανία (συνολικά  97 υποθέσεις).

Από την ανάλυση των καταγγελιών ανά είδος αγαθών ή υπηρεσιών προκύπτει ότι τα προβλήματα που προέκυψαν στις διασυνοριακές συναλλαγές κατά το έτος 2005 αφορούσαν σε υψηλό ποσοστό τις υπηρεσίες ταξιδιών, όπως κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις οχημάτων και αεροπορικές μεταφορές, όπου υπήρξαν συνολικά  46 καταγγελίες και τις αγορές ηλεκτρονικών ειδών, κυρίως μέσω του διαδικτύου, όπου υποβλήθηκαν 21 καταγγελίες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μεγάλος αριθμός καταγγελιών αφορούσε υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες σε καταναλωτές, όπως η εγγραφή σε διαφημιστικούς καταλόγους, όπου υποβλήθηκαν 62 καταγγελίες. Πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι, αν και τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή διαχειρίζονται κυρίως καταγγελίες μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών και όχι καταγγελίες που προέρχονται από μεμονωμένους επαγγελματίες, η πληθώρα των καταγγελιών για διαφημιστικούς καταλόγους και η αδυναμία εύρεσης συμβιβαστικής λύσης οδήγησε το Ελληνικό Κέντρο στην ανάγκη όχι μόνο να παρέχει βοήθεια στον τομέα, αλλά και να εκδώσει ειδικό δελτίο τύπου για το θέμα τον Ιούνιο του 2005.

Σχετικά με τη μέθοδο πώλησης, τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις 183 καταγγελίες που διαχειρίσθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, οι 45 αφορούσαν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζουν να κάνουν αγορές μέσω του διαδικτύου, αναζητώντας πληροφορίες τόσο για την αξιοπιστία της επιχείρησης, όσο και για τις πολιτικές που εφαρμόζει στην τιμολόγηση και την επιστροφή παραγγελιών και προκαταβολών. Η λεπτομερής μελέτη των προβλημάτων που αναφέρθηκαν στις καταγγελίες, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, κυρίως λόγω μη παράδοσης παραγγελθέντος προϊόντος, αν και οι καταναλωτές έχουν ήδη καταβάλει στους προμηθευτές το συνολικό ποσό. Παρατηρείται επίσης, στις αγορές μέσω διαδικτύου, το  προϊόν ή οι υπηρεσίες να μην ανταποκρίνονται ακριβώς στην αρχική περιγραφή ή να παραδίδονται ελαττωματικά προϊόντα στους καταναλωτές.

Ένας άλλος τομέας όπου παρουσιάζονται προβλήματα είναι οι καταχωρήσεις σε διαφημιστικούς καταλόγους, όπου οι αιτήσεις που υπογράφονται από τους καταναλωτές βασίζονται σε παραπλανητικές προσφορές και αποτελούν συμβάσεις που δεσμεύουν τους καταναλωτές να πληρώνουν ετήσια συνδρομή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να καταχωρηθούν στους καταλόγους. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν τέτοιου είδους προσφορές, εξετάζοντας προσεκτικά τους όρους που αναφέρονται στα «ψιλά γράμματα». Τέλος, αρκετές είναι οι καταγγελίες που αφορούν τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, όπου έχει παρατηρηθεί οι πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών να χρεώνονται με επιπλέον ποσά από αυτά που είχαν αρχικά συμφωνηθεί με τις εταιρίες.  

Τέλος, η έκβαση των υποθέσεων που διαχειρίστηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή το 2005 θεωρείται ικανοποιητική, δεδομένου ότι από το σύνολο των 183 καταγγελιών, οι 59 έκλεισαν με ικανοποίηση του αιτήματος του καταναλωτή, 39 προωθήθηκαν σε άλλο αρμόδιο φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, ενώ 53 υποθέσεις είναι σε εξέλιξη.

Για τη διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού, υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή λειτουργεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 8.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας για πληροφορίες και καταγγελίες: 210 38.47.253 – 210 38.93.104
Τηλεομοιοτυπία: 210 38.47.106
Email:
eurocons1_eccgr@efpolis.greurocons2_eccgr@efpolis.gr
www.eccefpolis.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 179 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55083811
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.