ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 28 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Καταναλωτές
Ένωση Καταναλωτών Ρεθύμνου , Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2006


15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Πριν δυο δεκαετίες περίπου, τα εθνικά κράτη μπορούσαν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, διατηρώντας έναν υψηλό βαθμό απασχόλησης και μια σχετικά καλή κοινωνική πολιτική, η οποία υποστήριζε την οικονομική δυναμική και διασφάλιζε την κοινωνική συνοχή. Τα κράτη, με άμεσες παρεμβάσεις, ρύθμιζαν τη λειτουργία της αγοράς, ορίζοντας ανώτερα - κατώτερα όρια τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, τονώνοντας τη ζήτηση και αποτρέποντας, ως ένα βαθμό, τις κοινωνικές αναταραχές και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού.

Τα τελευταία, όμως, χρόνια βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο φαινόμενο, την παγκοσμιοποίηση, μια ιστορική διαδικασία, κατά την οποία οι μεταβολές επεκτείνονται σε όλες τις κοινωνικές σφαίρες: Οικονομία, Πολιτική, Νομοθεσία, Πολιτισμό, Τεχνολογία κ.λπ. Μέχρι στιγμής, οι τομείς της οικονομίας έχουν το προβάδισμα, στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.

Η αγορά, το εμπόριο, δηλαδή, αγαθών και υπηρεσιών, λειτουργεί, σήμερα, σχεδόν χωρίς καμιά κρατική παρέμβαση, με βάση το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Ωστόσο, για να μην καταλήξει αυτή η αγορά σε ζούγκλα, έχει ανάγκη από ένα θεσμικό πλαίσιο, που να ρυθμίζει τη λειτουργία της.

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, έναν - έναν τους συντελεστές της αγοράς:

Η προσφορά καθορίζεται από τους Παραγωγούς και τους Προμηθευτές, οι οποίοι εμπλέκονται στην πρωτογενή, στη δευτερογενή και στην τριτογενή παραγωγή.

Η ζήτηση καθορίζεται από τους Καταναλωτές.

"Καταναλωτές είμαστε όλοι. Πρόκειται για την μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η οποία επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση, τη μόνη σημαίνουσα οικονομική ομάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται..." Τ.Φ ΚΕΝΕΝΤΙ 15/3/1963

Είναι ένα κομμάτι από την ομιλία του Τζών Κέννεντυ, Προέδρου των Η.Π.Α., στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, ξεκίνησε η διαδικασία αναγνώρισης των 8 βασικών δικαιωμάτων των Καταναλωτών, από τον Ο.Η.Ε. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα δικαιώματα των Καταναλωτών έχουν αναγνωριστεί από τον Ο.Η.Ε. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται σε δικαιώματα εξίσου σημαντικά με τα ανθρώπινα.

Τα δικαιώματα των Καταναλωτών είναι:

- Δικαίωμα στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών:
Αποτελεί την προϋπόθεση για την ύπαρξη των υπόλοιπων 7 δικαιωμάτων και αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης του ατόμου-πολίτη-Καταναλωτή στα είδη διατροφής, ένδυσης, κατοικίας, στις υπηρεσίες υγείας, παιδείας κ.λπ.

- Δικαίωμα στην ασφάλεια:
Αφορά την ασφάλεια τόσο των προϊόντων που καταναλώνουμε, όσο και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε. Και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να μην επιφέρουν βλάβες στη σωματική και ψυχική υγεία των Καταναλωτών.

- Δικαίωμα στην πληροφόρηση:
Ο Καταναλωτής πρέπει να παίρνει πλήρη και λεπτομερή πληροφόρηση για τα πλεονεκτήματα αλλά και για τα μειονεκτήματα του είδους, που προτίθεται να καταναλώσει. Όλοι γνωρίζουμε ότι, από την αρχή του ανθρώπινου είδους, η πληροφόρηση έπαιζε πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη του Ανθρώπου. Στο παρελθόν η πληροφόρηση αποτελούσε κτήμα μόνον συγκεκριμένων μικρών ομάδων, οι οποίες στόχευαν στη χειραγώγηση των μαζών, εκμεταλλευόμενες την άγνοιά τους. Σήμερα, έχουμε περάσει στον αντίποδα. Κατακλυζόμαστε από τέτοιο όγκο πληροφοριών, που, πολλές φορές, δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε. Και βέβαια, μέσα στην πληθώρα αυτή, διατρέχουμε και τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης, είτε αθέλητης, είτε, πολύ συχνά, εσκεμμένης.

- Δικαίωμα στην επιλογή:
Συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Αν είμαι σωστά πληροφορημένος, μπορώ να κάνω και σωστές επιλογές. Προϋπόθεση αυτού του δικαιώματος αποτελούν η ύπαρξη επάρκειας αγαθών στην αγορά και η προσφορά ομοειδών ειδών, που διασφαλίζουν την επιλογή.

- Δικαίωμα στην εκπροσώπηση:
Ο Καταναλωτής πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα όργανα που αποφασίζουν πολιτικές, σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Επειδή η συμμετοχή κάθε Καταναλωτή μεμονωμένα είναι αδύνατη, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, οι Καταναλωτές εκπροσωπούνται από τον αντιπρόσωπο της Καταναλωτικής Οργάνωσης, στην οποία είναι μέλη.

- Δικαίωμα στην αποζημίωση:
Σε περίπτωση που υποστούμε κάποια βλάβη, εξ αιτίας ελαττωματικού προϊόντος η ελλιπούς υπηρεσίας, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να λάβουμε αποζημίωση. Το δικαίωμα αυτό θέτει τους παραγωγούς - προμηθευτές προ των ευθυνών τους.

- Δικαίωμα στην εκπαίδευση:
Αφορά την εκπαίδευση των πολιτών, όσον αφορά την κατανάλωση, με σκοπό οι Καταναλωτές να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους και να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους, στη λειτουργία της αγοράς.

- Δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον:
Έχει αποδειχτεί ότι η υγεία μας επηρεάζεται κατά:
o 30% από το περιβάλλον
o 30% από τη διατροφή
o 30% από την κληρονομικότητα και
o 10% από την επιστήμη της ιατρικής.

Αν συνυπολογίσουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τους τρόπους παραγωγής και τη συμμετοχή του μολυσμένου περιβάλλοντος στην παραγωγή των ειδών της διατροφής, αντιλαμβανόμαστε, αμέσως, ότι το περιβάλλον αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παράγοντα, για την καλή μας υγεία.

Οι σχέσεις Παραγωγών - Προμηθευτών και Καταναλωτών πρέπει να ρυθμίζονται από ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να διέπει τη λειτουργία της αγοράς.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι, ουσιαστικά, η Νομοθεσία. Αποφασίζεται από τους φορείς, οι οποίοι νομοθετούν ή προτείνουν το θεσμικό πλαίσιο, για την ορθότερη λειτουργία της αγοράς σε:

- Εθνικό Επίπεδο (Εθνικά Κοινοβούλια, Κυβερνήσεις, Αρχές, Επιτροπές),

- Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, Ανεξάρτητες Αρχές). Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει τη μορφή είτε των οδηγιών είτε των κανονισμών και ενσωματώνεται υποχρεωτικά στη νομοθεσία των κρατών-μελών και

- Διεθνές Επίπεδο (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ο.Η.Ε. κ.λ.π.)

Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ο αγώνας Προμηθευτών - Καταναλωτών είναι άνισος. Οι Προμηθευτές διαθέτουν χρήμα, διασυνδέσεις, δύναμη. Λειτουργούν με κίνητρο την επίτευξη κέρδους. Το κέρδος αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, ωστόσο δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός, ούτε να λειτουργεί χωρίς κανόνες ή περιορισμούς. Ο κάθε Καταναλωτής, μεμονωμένα, είναι εντελώς ανίσχυρος να προστατέψει τον εαυτό του, απέναντι στους Προμηθευτές, που έχουν αναγάγει το κέρδος σε αυτοσκοπό. Η ανάγκη, λοιπόν, του Καταναλωτή να προστατευτεί τον οδήγησε στη δημιουργία των Καταναλωτικών Οργανώσεων.

Στην Ελλάδα, οι ενεργές Καταναλωτικές Οργανώσεις έχουν τη δομή συλλόγων. Έχουν μέλη, αιρετά διοικητικά συμβούλια, διαδικασίες απολογισμού και προγραμματισμού. Η λειτουργία το Καταναλωτικού Κινήματος διέπεται από το Ν. 2251/94. Ο νόμος αυτός παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες και ελλείψεις, εξ αιτίας των οποίων υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Καταναλωτικό Κίνημα προς ίδιον όφελος.

Το Καταναλωτικό Κίνημα ξεκίνησε στη χώρα μας, κάπως αργά, τη δεκαετία του 1970. Στην Ευρώπη οι Καταναλωτικές Οργανώσεις έχουν περισσότερα από 40 με 50 χρόνια ζωής. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα ο Έλληνας Καταναλωτής δεν έχει συνειδητοποιήσει το ρόλο του και τη δύναμή του, στη λειτουργία της αγοράς. Σκοποί, λοιπόν, των Καταναλωτικών Οργανώσεων είναι να αναδεικνύουν τα προβλήματα, να ενημερώνουν τους Καταναλωτές, να τους εκπροσωπούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να παρεμβαίνουν στους Παραγωγούς και τους Προμηθευτές, για επίλυση διαφορών, μεταξύ Προμηθευτών και Καταναλωτών και να παρεμβαίνουν στους φορείς, που νομοθετούν, ώστε να λειτουργεί η αγορά προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Εμείς πιστεύουμε ότι, μέσα από τις δραστηριότητες της Ένωσης Καταναλωτών Ρεθύμνου, θα κάνουμε  εμφανή και στον τόπο μας , τη δυνατότητα παρέμβασης και τον τρόπο λειτουργίας του Καταναλωτικού Κινήματος.

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
www.inaep.org/enka

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 250 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55130911
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.