ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολογική Ομάδα Σητείας Σάββατο 25 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σχόλια επί της Σύμβασης Παραχώρησης του Κάβο Σίδερο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Κάβο Σίδερο
Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης , Τετάρτη, 01 Φεβρουάριος 2006

Ηράκλειο 1 Φεβρουαρίου 2006

ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΛΟΥ

Με την δημοσιοποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ιδρύματος «Παναγία η Ακρωτηριανή» και της εταιρείας Loyalward Limited από τον κ. Σαχίνη στην εκπομπή του ΚΡΗΤΗ TV επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν μέχρι τώρα γι΄ αυτήν (διάρκεια σύμβασης 40 + 40 χρόνια, ετήσιο αντάλλαγμα προς το Ίδρυμα ίσο με το 10% του ακαθαρίστου εισοδήματος από την αξιοποίηση της έκτασης κ.ά) αλλά ταυτόχρονα είδαν το φως της δημοσιότητας και όλες οι άλλες διατάξεις της Σύμβασης. Διατάξεις που χρήζουν πρώτων σχολίων (σίγουρα απαιτείται σχολαστική μελέτη αλλά και γνώση των Παραρτημάτων της που δεν διαθέτουμε) αλλά και διατάξεις για τις οποίες περιττεύει κάθε σχόλιο. Μια τέτοια πρώτη προσέγγιση επιχειρούμε σήμερα.

¶ρθρο 2: Η εταιρεία έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της Σύμβασης για 40 ακόμα χρόνια, πέραν των αρχικών 40, με τους ίδιους όρους. Μοναδική προϋπόθεση να έχει καταβάλλει τα ανταλλάγματα στο Ίδρυμα. Αυτό σημαίνει πως η Σύμβαση δεσμεύει και την επόμενη γενιά, αφαιρώντας της το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης εφόσον διαπιστωθεί αστοχία στην υλοποίηση, στην χρήση του έργου ή στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. Σπουδαιότερο όμως είναι το ότι ομολογείται ευθύς εξαρχής πως το Ίδρυμα θα εξασφαλίζει ότι οι κάτοχοι ή μισθωτές των βιλών ή διαμερισμάτων θα απολαμβάνουν ακώλυτα τα δικαιώματά τους. Ομολογείται δηλαδή πως πρόκειται για επένδυση Real Estate, από την οποία μάλιστα το Ίδρυμα θα εισπράττει το 10% των καθαρών κερδών από αυτές τις πράξεις και μεταβιβάσεις.

¶ρθρο 3: Η Σύμβαση για να μπει σε ισχύ πρέπει πρώτα να έχει παύσει οριστικά κάθε δικαστική διεκδίκηση επί του συνόλου της έκτασης και ταυτόχρονα να έχουν χορηγηθεί όλες οι εγκρίσεις από τις αρχές. Παρ΄ όλα αυτά, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρχίσει τις κατασκευαστικές εργασίες στο 75% της έκτασης (απόφαση 23/1997 Εφετείου Κρήτης) με τις σχετικές αδειοδοτήσεις αλλά χωρίς να ενεργοποιείται όμως η Σύμβαση, δηλαδή χωρίς να αρχίσουν «να τρέχουν» οι υποχρεώσεις της.

¶ρθρο 4: Για τα ανταλλάγματα (αρχικό, ετήσια και έκτακτα) τι να πει κανείς, πακτωλός χρημάτων στο Ίδρυμα. Επιβεβαιώνεται έτσι η ανάγκη και απαίτηση των τοπικών φορέων (Αυτοδιοίκησης κ.ά) να συμμετέχουν και αιρετοί στο Δ.Σ του Ιδρύματος. Αναφέρονται όμως στα έκτακτα ανταλλάγματα και ποσοστό 1% επί της αξίας που θα προκύπτει όταν η εταιρεία ή θυγατρική αυτής ή θυγατρική της θυγατρικής αυτής εισαχθεί σε Χρηματιστήριο Αξιών, αλλοδαπό ή εγχώριο, ενισχύοντας έτσι τους φόβους πολλών πως πρόκειται κυρίως για χρηματιστηριακό επενδυτικό παιχνίδι κι όχι για όνειρο περιβαλλοντικής και αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Λέγεται ακόμα πως για κάθε επιδότηση ή επιχορήγηση της επένδυσης από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους η εταιρεία θα καταβάλλει στο Ίδρυμα ποσό ίσο με το 30% αυτών των επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων, λες και μπορεί να λειτουργεί ως πλασιέ πόρων.

¶ρθρο 6: Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης διευκρινίζεται πως μη έγκριση της χωροταξικής μελέτης θεωρείται όχι μόνο η λόγω δασικών αμφισβητήσεων μη έγκρισή της αλλά και η μερική έγκριση του έργου που περιορίζει ή αλλοιώνει ουσιωδώς την κατασκευή του όπως το σχεδίασε η εταιρεία. Το άρθρο αυτό ακυρώνει παντελώς την σοβαρή προσπάθεια των τοπικών φορέων να παρέμβουν, μέσω των όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στον σχεδιασμό του έργου για να μειώσουν αρνητικές συνέπειες που έχουν ήδη επισημάνει.

¶ρθρο 7: Οι συμβαλλόμενοι γνωρίζουν και αποδέχονται πως η εταιρεία ενδέχεται να συμβληθεί απ΄ ευθείας με τους φορείς της τελικής εκμετάλλευσης, αυτούς δηλαδή που θα αναλάβουν την λειτουργία τμημάτων του έργου τα οποία και θα κατασκευάσουν. ¶λλη μια επιβεβαίωση των προθέσεων και των σκοπών της εταιρείας…..

¶ρθρο 9: Στην περιγραφή του όλου έργου αναφέρεται και η κατασκευή μαρίνας (Ξενοδοχείο Μαρίνας με μαρίνα ολιγοήμερης παραμονής, εμπορική κέντρο, διαμερίσματα και βίλες, με προοπτική κέντρου αναψυχής θαλασσίων σπορ), η οποία όμως δεν αναφέρεται στις υπό εκπόνηση μελέτες που περιγράφονται στο άρθρο και δεν την είδαμε στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ακόμα, ενώ περιγράφονται συγκεκριμένα και χρονολογικά οι φάσεις ανάπτυξης του έργου (χρονοδιάγραμμα) οι συμπληρωματικές εγκαταστάσεις και οι λειτουργίες που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία και οικονομία (Κέντρο καλών τεχνών, Αμφιθέατρο μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων, Αθλητικό Κέντρο τοπικών και φιλοξενούμενων μονάδων, Κοινοτικές Υπηρεσίες όπως Κέντρο Υγείας για τους κατοίκους και επισκέπτες κ.ά) δεν προσδιορίζονται καθόλου χρονικά και ούτε συναρτώνται με τις λοιπές φάσεις κατασκευής του έργου. Αυτό κάτι σημαίνει. Στο τέλος του άρθρου αναφέρεται το γενικόλογο κι αόριστο πως τα δύο μέρη αποδέχονται πως αναγκαστική ή εύλογη απόκλιση από τα προταθέντα στην πρόταση ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, πράγμα που δεν χρειάζεται σχόλιο.

¶ρθρο 10: Στην επταμελή (7μελή) εποπτεύουσα συμβουλευτική επιτροπή της πορείας του έργου το Ίδρυμα συμμετέχει με τρία (3) μέλη, που θα ορίζει αυτό, χωρίς ξανά να περιγράφονται οι ιδιότητές τους ούτε να εξασφαλίζεται συμμετοχή αιρετών από τους τοπικούς φορείς.

¶ρθρα 13 και 16: Αφήνεται ανοικτό και παντελώς ελεύθερο το πεδίο δράσης της εταιρείας για συνεταίρους της, θυγατρικές και θυγατρικές των θυγατρικών, για διάφορες άλλες συμβάσεις και γενικώς πεδίον χρηματιστηριακής δόξης λαμπρόν. Περιγράφεται μάλιστα συγκεκριμένα πως η εταιρεία μπορεί να πουλήσει πακέτο μετοχών της ακόμα και μεγαλύτερο του 50% σε νέο στρατηγικό επενδυτή ζητώντας μεν την συναίνεση του Ιδρύματος, το οποίο όμως δεν έχει δικαίωμα να διαφωνήσει παρά μόνο αν ο νέος επενδυτής στοχεύει σε θρησκευτικό προσηλυτισμό (αλλόθρησκος) ή προωθεί πρακτικές που η Ορθόδοξη εκκλησία καταδικάζει.

¶ρθρο 17: Η τουλάχιστον περίεργη διατύπωση πως η παρούσα δεν επιτρέπεται να εκχωρηθεί από κανέναν συμβαλλόμενο προς οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος το πιθανότερο είναι πως αναφέρεται στην αποφυγή δημοσιότητας της Σύμβασης.

¶ρθρο 22: Αναφέρεται πως αν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος αυτής κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη δεν θα επηρεάζει καμιά άλλη διάταξη και τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να την αντικαθιστούν με άλλη έγκυρη, τόσο απλά κι ωραία.

Τα παραπάνω, ως πρώτη παρουσίαση και σχολιασμός των πιο επίμαχων άρθρων της Σύμβασης, δημοσιοποιούμε θέλοντας να συμβάλλουμε στον γενικότερο προβληματισμό και στον εντοπισμό κι άλλων σημείων που στην πρώτη μελέτη ξέφυγαν της προσοχής μας. Η Σύμβαση βέβαια είναι Σύμβαση και πώς να τροποποιηθεί τώρα, όμως τα ερωτήματα που έχουν προβληθεί από την τοπική -και όχι μόνο- κοινωνία εντείνονται και οι προβληματισμοί διευρύνονται.

Τέτοιου περιεχομένου και ύψους Σύμβαση, με ξένο μάλιστα χρηματιστηριακό οίκο, πως είναι δυνατόν να υπογράφεται από Ιερωμένους, με ποια νομική, οικονομική και τεχνική στήριξη, με ποια «εξουσιοδότηση» ή συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν, πως θα ελεγχθεί ακόμα κι η εφαρμογή της ;

Τον λόγο έχουν και πάλι οι τοπικοί φορείς, οι επαγγελματικές ενώσεις, οι οικολογικές οργανώσεις αλλά και τα τρία Επιστημονικά Επιμελητήρια του νησιού (Γεωτεχνικό, Οικονομικό και Τεχνικό) που γνωρίζοντας τώρα και την σύμβαση έχουν αρκετά πλέον δεδομένα να τοποθετηθούν συνολικά κι υπεύθυνα.

Για τους «Αυτόνομους Μηχανικούς Ανατολικής Κρήτης»
Τρουλλινός Θεόφιλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Επισκευθείτε τη σελίδα της ΑΜΑΚ:
www.amak.tee.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 01 Φεβρουάριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 91 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57582418
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.