ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 30 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΛΙΜΑ: ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ! Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Κλίμα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ , Σάββατο, 03 Δεκέμβριος 2005

ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012 

Με την ευκαιρία της πρώτης Συνάντησης των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, η ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, η ομοσπονδία των Νέων Πρασίνων και 23 εθνικά Πράσινα Κόμματα της Ευρώπης, εξέδωσαν κοινή διακήρυξη όπου τονίζουν τη σπουδαιότητα να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την ανάληψη δεσμεύσεων για το κλίμα μετά την πρώτη περίοδο δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο που λήγει το 2012.

Οι ηγέτες της παγκόσμιας κοινότητας οφείλουν να αναγνωρίσουν τον επείγοντα χαρακτήρα της επίτευξης συμφωνίας για τον τρόπο  αντιμετώπισης  της επικίνδυνης κλιμάκωσης της κλιματικής αλλαγής. Τα επιστημονικά στοιχεία, αλλά και η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων επιβεβαιώνουν ότι τα περιθώρια πρόληψης των καταστροφικών συνεπειών από επικίνδυνη κλιματική αλλαγή, μειώνονται ταχύτερα από το αναμενόμενο. Κάθε καθυστέρηση στην ανάληψη δράσης θα έχει ως συνέπεια τραγικές ανθρώπινες απώλειες και γιγαντιαίες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Εμείς οι Πράσινοι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι ν΄ αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, προκειμένου να επιτύχουμε την αναγκαία μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 Το Πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει ότι διαπραγματεύσεις για τις πέραν του 2012 μειώσεις εκπομπών οφείλουν να αρχίσουν το 2005. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι καλούν την  Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει ώστε η Συνάντηση των Μερών στο Μόντρεαλ να καταλήξει σε επίσημη εντολή και σαφές διαπραγματευτικό χρονοδιάγραμμα για τις μελλοντικές κλιματικές δεσμεύσεις, με βάση τις ακόλουθες αρχές:

- Αποφυγή επικίνδυνης κλιμάκωσης της κλιματικής αλλαγής, μεταφραζόμενη σε επίτευξη, με εύλογη βεβαιότητα, του γενικού στόχου περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη το πολύ κατά +2ο C συγκριτικά με την προ-βιομηχανική εποχή.

- Ευθύνες κοινές για όλους αλλά διαφοροποιημένες, στην προοπτική των ίσων κατά κεφαλή εκπομπών.

- Αξιοποίηση βασικών στοιχείων από το Πρωτόκολλο του Κιότο, όπως  οι δεσμευτικοί ποσοτικοποιημένοι στόχοι μειώσεων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, το παγκόσμιο εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών  και οι ευέλικτοι μηχανισμοί.

- Η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε άλλες απειλές για το περιβάλλον και την ασφάλεια.

- Εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές πτήσεις και τη ναυτιλία οφείλουν να ενσωματωθούν στους στόχους μείωσης.

- Ειδικό καθεστώς για τις «δεξαμενές άνθρακα» (χρήσεις γης, αλλαγή χρήσεων γης, δασοπονία).

- Διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής χωρών.

- Απώτατο όριο για επίτευξη συμφωνίας, μέχρι το τέλος του 2008.

Οι Πράσινοι υπενθυμίζουν ότι οι βιομηχανικές χώρες φέρουν μεγάλη ευθύνη για τη συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τόσο σε παλαιότερες εποχές όσο και στις μέρες μας. Οφείλουν να αναλάβουν πλήρως αυτές τις ευθύνες,  βοηθώντας τις χώρες με χαμηλό εισόδημα να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να αναπτύξουν βιώσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδείξει ηγετικό ρόλο, μειώνοντας  δραστικά τις εκπομπές στο εσωτερικό της με αφετηρία μείωση 30% έως το 2020 (συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990) και 80% έως το 2050.

Οι Πράσινοι επιμένουν ότι η στήριξη στην πυρηνική ενέργεια υπονομεύει τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ήδη από το 1996 το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)  είχε καταλήξει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, καθώς θα απαιτούνταν η κατασκευή περίπου 70 αντιδραστήρων ετησίως χρόνο έως το 2100 προκειμένου να καλύψουν μόλις 47% των παγκόσμιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Εξάρτηση από την τεχνολογία των πυρηνικών θα σήμαινε κατασκευή αναπαραγωγικών αντιδραστήρων με υποπροϊόντα κατάλληλα για κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά και πολλαπλασιασμό της επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων. Ο περιορισμός των εκπομπών δεν πρέπει να οδηγήσει σε άλλες απειλές, όπως κίνδυνοι  υγείας, ραδιενεργά κατάλοιπα ή εξάπλωση της τρομοκρατίας. Επομένως ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM/JI) ή ανάλογες εμπορεύσιμες πιστώσεις, αλλά και η διεθνής επενδυτική υποστήριξη, οφείλουν να επιμείνουν στον αποκλεισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων.

Οι Πράσινοι υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της δημιουργίας θεσμικού  πλαισίου και κατάλληλων συνθηκών αγοράς για την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δε θα δώσει λύσεις, όταν οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες μείωσης εκπομπών υποχρησιμοποιούνται και υπονομεύονται από στρεβλά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα. Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να αλλάξουν επειγόντως τις χρηματοδοτικές τους πολιτικές, ώστε να διασφαλίσουν συμβατότητα με την προστασία του κλίματος για τα επενδυτικά σχέδια που στηρίζουν. Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM/JI) πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αποκλείσει  δραστηριότητες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να συνεργαστεί ενεργά με χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία η Ινδία και η Νότια Αφρική προκειμένου να βρεθεί ένα σχέδιο βασικών κατευθύνσεων, αποδεκτό και από τις αναπτυσσόμενες χώρες, για το μελλοντικό πολυμερές καθεστώς περιορισμού  των εκπομπών.  

Οι Πράσινοι καταδικάζουν τη μη εφαρμογή, από τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ, των δεσμεύσεων της Σύμβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) για επιστροφή στα επίπεδα εκπομπών του 1990 και αποτροπή μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αποχώρησή της από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει ν' αφήσει την πολυμερή διαδικασία να οδηγηθεί σε παράλυση. Ενδεχόμενα αθέμιτα πλεονεκτήματα στον ανταγωνισμό για βιομηχανικές χώρες που αρνούνται τη συμμετοχή τους στο κόστος των μέτρων, αν υπάρξουν, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με εμπορικά μέτρα δασμολογικής προσαρμογής.  

Η βιώσιμη ανάπτυξη και ο αγώνας κατά της φτώχιας θα πρέπει να παραμείνουν το γενικό πλαίσιο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι τελευταίες θα χρειαστεί να υιοθετήσουν κλιματικές πολιτικές και μέτρα, είτε για προσαρμογή στις αλλαγές είτε για μείωση εκπομπών. Οι Στόχοι της Χιλιετίας για την Ανάπτυξη δεν θα επιτευχθούν αν δεν αποτραπεί η επικίνδυνη κλιμάκωση της κλιματικής αλλαγής. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 252 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57642029
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.