ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 27 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σύνοψη του προγράμματος "Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020" Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Θάλασσα - Ακτές
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS , Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2005

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Περιβάλλον:

«Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις - Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020»

(LIFE05 ENV/GR/000242)

Σχεδιάζοντας από κοινού για τη ποιότητα ζωής και το μέλλον της Ελευσίνας

ΣΥΝΟΨΗ

Ο Κόλπος της Ελευσίνας είναι μια από τις περισσότερο βιομηχανοποιημένες και περιβαλλοντικά βεβαρημένες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση υποβαθμισμένης παράκτιας-αστικής ζώνης που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αντίστοιχες περιοχές στην Ευρώπη. Η ποιότητα του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών απειλούνται από τη ρύπανση, από κινδύνους που προέρχονται από τις δραστηριότητες των Βιομηχανιών και του Λιμένα, καθώς επίσης και από την άναρχη αστικοποίηση που συρρικνώνει τους ελεύθερους δημόσιους χώρους και περιορίζει την αβίαστη πρόσβαση των πολιτών στο θαλάσσιο μέτωπο. Ενώ στο παρελθόν έχουν εκπονηθεί διάφορες μελέτες και πιλοτικές δράσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ελευσίνα, δεν ήταν ενταγμένες σε ένα γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού και συνεργασίας με αποτέλεσμα να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα.  

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (συντονιστής) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τους Δήμους Ελευσίνας και Ασπροπύργου, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – τμήμα Αρχιτεκτόνων, καθώς και δύο φορείς από τη Βαλένθια, τη Λιμενική Αρχή και το Ίδρυμα Μελετών και Συνεργασίας υλοποιούν το 3ετές (Οκτώβριος 2005 – Σεπτέμβριος 2008) ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020». Σημαντική συνεισφορά για την υλοποίηση του προγράμματος θα αποτελέσει η συγχρηματοδότηση δράσεων και από τρεις μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής, τα Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, τη Χαλυβουργική και τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος «το έργο (Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020) αφορά στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των χρήσεων γης μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης της αστικής περιοχής του Κόλπου της Ελευσίνας μέχρι το έτος 2020».

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα επιχειρήσει να αποδείξει στη πράξη ότι η περιβαλλοντική ανάπλαση παράκτιων αστικών περιοχών σε πόλεις- λιμάνια είναι εφικτή αν επιτευχθεί μια μεθοδευμένη επένδυση στο «κοινωνικό κεφάλαιο» και μια συνεργατική δράση που θα εμπλέκει ενεργά όλους τους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής.

Μέσα από μια καινοτόμο συνεργατική προσέγγιση των εταίρων του προγράμματος και άλλων κοινωνικών εταίρων θα σχεδιαστεί από κοινού η περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής, συνθέτοντας τα οράματα όλων για το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον Κόλπο της Ελευσίνας. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος θα επιδιωχθεί μια εκτενής διαδικασία εκπαίδευσης και διαβούλευσης με τη τοπική κοινωνία αλλά και η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σχετικά με τη περιβαλλοντική διαχείριση του Λιμένα, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, επιλεγμένες παρεμβάσεις ανάπλασης στον αστικό ιστό για τη διευκόλυνση της αβίαστης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο και γενικότερα περιβαλλοντικής αναβάθμισης του κόλπου της Ελευσίνας και της περιοχής. Θα υπάρξει, επίσης, στενή συνεργασία με τις λιμενικές αρχές της Βαλένθια για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμανιών.

Στόχοι

Οι δύο κεντρικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

1. Η ανάπτυξη ενός συνεργατικού σχεδίου ολιστικής παρέμβασης για την κοινωνική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση της αστικής περιοχής του κόλπου της Ελευσίνας μέχρι το 2020.

Αυτό περιλαμβάνει:

- Ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου της περιοχής, των πολιτών, της αυτοδιοίκησης, και ιδιαίτερα των νέων, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και τα οφέλη από τη συνεργατική περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής, καθώς  και με τη δημιουργία ενός τοπικού κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

- Ανάπτυξη ενός στενού πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων μέσα από μια καινοτόμο διαδικασία διαβούλευσης.

- Ενδυνάμωση των δομών και του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης και επιμόρφωσης.

-  Εγκαθίδρυση  ενός συστήματος VoIP (“Voice over Internet Protocol”)  που επιτρέπει την τηλε- και βίντεο-επικοινωνία και τηλεσυνδιάσκεψη μέσω του διαδικτύου.       

- Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του Λιμένα με την προσαρμογή και εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης LIFE ECOPORT/ EMAS (με τη συνδρομή των Ισπανών εταίρων) στις ιδιαίτερες συνθήκες του Λιμένα Ελευσίνας, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις λειτουργίες του (π.χ. βελτίωση της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, έλεγχος των επιπέδων ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κλπ). Δημιουργία Κατευθυντήριων Γραμμών για την εφαρμογή του συστήματος και σε άλλα λιμάνια, εκτός της Ελευσίνας 

- Ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και των περιστατικών ρύπανσης από τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων στη θάλασσα και τη στεριά μέσα από την εφαρμογή ενός πρωτότυπου συστήματος ταυτοποίησης και παρακολούθησης με τηλεματικά μέσα (GIS και AIS). Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αυτό θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των ναυτικών συμβάντων και της συγκέντρωσης υδρογονανθράκων (πετρελαιοειδών) στο θαλάσσιο περιβάλλον.

- Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών του αστικού ιστού και διάνοιξη διόδων προς το θαλάσσιο μέτωπο μέσα από συνεργατικές παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης που θα συνδέουν αστικό ιστό, αρχαιολογικό χώρο και θαλάσσιο-παράκτιο μέτωπο (πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, δενδροφυτεύσεις, αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας κλπ).

2. Ανάπτυξη και διάχυση μιας πρωτότυπης συμμετοχικής διαδικασίας και εργαλείων για τη συνεργατική περιβαλλοντική αναγέννηση παράκτιων πόλεων που φιλοξενούν λιμάνια

Αυτό περιλαμβάνει:

- Ανάπτυξη μιας καινοτόμου συμμετοχικής διαδικασίας (deliberative community visioning) που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων μια σειρά εργαστηρίων διαβούλευσης μέσα από τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων σε δύο ειδικές επιτροπές διαβούλευσης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων.

Α) Η πρώτη Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων για την περιβαλλοντική αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου της Ελευσίνας (Επιτροπή Κατεύθυνσης - Elefsina Bay 2020 Committee) θα τελεί υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής και θα έχει ως κύρια δραστηριότητα, μέσα από τακτικές συναντήσεις, την παρακολούθηση της πορείας του έργου και τη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για την περιβαλλοντική αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής μέχρι το 2020. Σε αυτή θα συμμετέχουν 80-120 άτομα (οι εταίροι του έργου, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων από τους Δήμους Ελευσίνας και Ασπρόπυργου, και εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων (π.χ. μαθητές, γυναίκες, κλπ) τα οποία θα συνεργαστούν μέσα από μια σειρά συναντήσεων εργασίας και εργαστηρίων, βάση μιας μεθοδικής διαδικασίας διαλόγου και διαβούλευσης. Ο απώτερος  στόχος είναι να συνθέσουν τα οράματά τους για το μέλλον της Ελευσίνας και να συντάξουν ένα κοινά αποδεκτό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών του Κόλπου της Ελευσίνας μέχρι το 2020.  

Β) Η δεύτερη επιτροπή (Επιτροπή Γειτονιάς) θα αποτελείται από εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων της Ελευσίνας, που υπό την υποστήριξη του ΕΜΠ (εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, τμήμα Αρχιτεκτόνων) και του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, θα αναλάβει τη παρακολούθηση των πιλοτικών δράσεων αστικής ανάπλασης στο Δήμο Ελευσίνας και το σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων.      

- Επιμόρφωση εργαζομένων και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, λιμενικών αρχών και ομάδων πολιτών γύρω από θέματα που αφορούν αστικές αναπλάσεις, περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών και κοινοτικές διαβουλευτικές/ συμμετοχικές διαδικασίες.      

Οι Δράσεις

- Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου συμμετοχικής μεθοδολογίας (deliberative community visioning – συνεργατικός κοινοτικός προγραμματισμός) που θα περιλαμβάνει μια σειρά από εργαστήρια κοινοτικού οραματισμού και προγραμματισμού, συναντήσεις εργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εκδηλώσεις, συνέδρια, επιμορφωτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες, με την υποστήριξη ειδικών συνεργατών και σύγχρονων μεθόδων δομημένου διαλόγου. Η μεθοδολογία θα κωδικοποιηθεί με τη μορφή ενός Οδηγού Χρήσης (Manual) προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες του παράκτιου/ αστικού σχεδιασμού και θα διανεμηθεί σε παράκτιους Δήμους και λιμενικές αρχές σε όλη την Ευρώπη.  

- Σύσταση και λειτουργία ειδικής επιτροπής διαβούλευσης. Η Επιτροπή Κατεύθυνσης, υπό την αιγίδα της ΝΑΔΑ, θα επιφορτισθεί με τον στρατηγικό σχεδιασμό και την κατάρτιση των στόχων και μελλοντικών δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Κόλπου της Ελευσίνας, σύμφωνα και με τις προτάσεις της μελέτης που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (2003) για λογαριασμό της ΝΑΔΑ.

- Προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικού Ελέγχου στο Λιμένα Ελευσίνας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της LIFE ECOPORT/ EMAS μεθοδολογίας που έχουν αναπτύξει οι Ισπανοί εταίροι. Διάχυση του Συστήματος στα 12 ελληνικά λιμάνια εθνικής σημασίας και σε επιλεγμένα λιμάνια στην ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη, παράλληλα με εκπαίδευση στελεχών των Λιμένων.

- Πιλοτική εφαρμογή συστήματος αναγνώρισης και παρακολούθησης επικίνδυνων φορτίων σε 3 πλοία και 3 φορτηγά που θα κινούνται εντός των ορίων του Λιμένα Ελευσίνας, αξιοποιώντας τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και Συστημάτων Αυτόματης Προειδοποίησης (AIS)

- Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης (πεζοδρόμηση 250μ της οδού Νικολαΐδου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον παραλιακό δρόμο από τη Νικολαΐδου μέχρι την Αμερικάνικη προβλήτα, ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου ως κοινόχρηστου χώρου αναψυχής, ανάπλαση της πλατείας του Δημοτικού αναψυκτηρίου ως κοινόχρηστου χώρου αναψυχής αλλά και του ίδιου του αναψυκτηρίου που θα φιλοξενήσει ένα κέντρο περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ενημέρωσης, ανάπλαση της πρώην Αμερικάνικης προβλήτας ως χώρο περιπάτου) για τη διασύνδεση του αρχαιολογικού χώρου, του εμπορικού κέντρου και της παραλιακής ζώνης, τη διαμόρφωση ενός συνεχούς διαδρόμου περιπάτου και αναψυχής και τη διάνοιξη διόδων πρόσβασης προς το θαλάσσιο μέτωπο.

- Πραγματοποίηση εκτενούς προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων και τους δασκάλους τους, γύρω από θέματα που αφορούν τα προβλήματα της σύγχρονης Ελευσίνας αλλά και τις βιώσιμες λύσεις που προτείνονται μέσα από την υλοποίηση των δράσεων του έργου. Δημιουργία ιστοσελίδας για το πρόγραμμα και έκδοση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού.  

- Πραγματοποίηση τριών τεχνικών επιμορφωτικών εργαστηρίων διεθνούς χαρακτήρα, γύρω από θέματα αστικής ανάπλασης, περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων και συνεργατικού κοινοτικού προγραμματισμού, που θα απευθύνονται σε στελέχη παράκτιων/ λιμενικών/ δημοτικών Αρχών από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας:
Γιάννης Γαρύφαλλος, manager του σχεδίου,
ygary@sparknet.gr, τηλ/FAX:2105543755 
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Νίκος Χρυσόγελος, και Μιχάλης Θεοδωρόπουλος
life-elefsina@medsos.gr, michalis@medsos.gr, Υπεύθυνοι επικοινωνιών και σχεδιασμού (τηλ/fax: 210 8253435)
Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιμάνια:
Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020
(LIFE05 ENV/GR/000242)Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS/ Δήμος Ελευσίνας/ Δήμος Ασπροπύργου/ Ν.Α.Δ.Α./ Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού (ΕΜΠ)/ Autoridad Portuaria de Valencia/ Fundacion FEPORTS

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 34 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57603136
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.