ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΑΣΩΝ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Δάση
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2005

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

Στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και της εν γένει περιβαλλοντικής πολιτικής της διεθνούς κοινότητας, εκτιμάται ότι η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων του ευρωπαϊκού χώρου έχει βαρύνουσα σημασία και μάλιστα με τα τελευταία περιστατικά καταστροφής τους από πυρκαγιές μεγάλης έκτασης (Ισπανία, Πορτογαλία, κ.λ.π), αλλά και των επιπτώσεων της όξινης βροχής (ειδικά στη κεντρική Ευρώπη), προσλαμβάνουν ολοένα και περισσότερα επείγοντα χαρακτηριστικά. Σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της προστασίας τους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε επίπεδο διεθνών συμβάσεων και κοινοτικής νομοθεσίας. Ωστόσο οι λύσεις που δόθηκαν, συχνά οδήγησαν σε αποσπασματική και, ως εκ τούτου, αναποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος, με άμεση συνέπεια την ανάγκη χάραξης ολοκληρωμένες και περισσότερο ξεκάθαρης, ως προς τους στόχους της, σύγχρονης δασικής πολιτικής.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα δάση σε επίπεδο πλανήτη καταλαμβάνουν έκταση 3.454 περίπου εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή καλύπτουν του 26,6 % της χερσαίας επιφάνειας του, ενώ οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό δασοκάλυψης είναι η Ρωσία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, οι Η.Π.Α., η Κίνα, η Ινδονησία και το Ζαΐρ.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ήπειρο, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν έκταση 215 εκατ. εκταρίων, δηλαδή αντιπροσωπεύουν το 30% της χερσαίας επιφάνειας της. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται από 118 εκατ. εκτάρια δασικής έκτασης (36% της επιφάνειάς της) , εκ των οποίων τα 97,7 εκατ. εκτάρια είναι δάση. Το 65% των δασών της Ε. Ε. ανήκει σε 12 εκατομμύρια ιδιώτες με ιδιοκτησιακό καθεστώς που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Π.χ. στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία περίπου τα 2/3 των δασών ανήκουν στο κράτος, ενώ αντίθετα στην Αυστρία και Γαλλία ανήκουν σε ιδιώτες. Το 68,7% των δασών συντίθεται από είδη κωνοφόρων δένδρων, η αξία της δασικής παραγωγής ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 1% του Α. Ε. Π, οι εμπορικές συναλλαγές σε 1 δις εκατομμύριο δολάρια, ενώ 2,8 εκατομμύρια άτομα εργάζονται στον τομέα δασοπονίας.

Τα περισσότερα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει εθνικές δασικές πολιτικές με στόχους πολιτικής που διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, με κυρίαρχο όμως στόχο τη δασοπονία πολλαπλού σκοπού (προστασία παραγωγής, αναψυχής, κοινωνικός ρόλος κ.λ.π), όπως στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία το Βέλγιο, την Ισπανία κ.λ.π. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης δεν υπάρχει δασική πολιτική, σε αντίθεση με την επί σειρά ετών εφαρμοζόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.). Η ευρωπαϊκή ένωση εφαρμόζει ορισμένους Κανονισμούς ή Οδηγίες που έχουν άμεση ή κει έμμεση επίδραση στα δάση των κρατών- μελών, μέσα στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον, της πολιτικής οικονομικής εξισορρόπησης, της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολικής Εμπορίου.

Γενικά, η πολιτική της Ε.Ε. όσον αφορά στη δασοπονία κατευθύνεται από προτεραιότητες του αγροτικού και κοινωνικού τομέα, αλλά και του περιβάλλοντος, με εμφανείς φυσικά διαφορές στις διάφορες εθνικές «δασικές πολιτικές», οι οποίες πηγάζουν από τις αδιαμφισβήτητες διαφορές του αγροτικού περιβάλλοντος μεταξύ των χωρών.

Σύμφωνα με την διεθνή διάσκεψη του Ρίο (1992) για το περιβάλλον και την ανάπτυξη καθώς και με τις υπουργικές συνόδους για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών (Στρασβούργο 1990, Ελσίνκι 1993 και Λισσαβόνα), η ευρωπαϊκή δασική πολιτική είναι ουσιαστικά η «πρόκληση» δεσμεύσεων και συμπλήρωση εθνικών πολιτικών όσον αφορά στην προστασία και την αειφορική διαχείριση των δασών, δεδομένης της τεράστιας σημασίας και συμβολής τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, έδαφος, νερά, απερήμωση, κλιματικές αλλαγές κ.λ.π.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

H πρώτη διυπουργική Σύνοδος για την προστασία των Ευρωπαϊκών δασών (ΜCPFE) πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, το 1990, με συμμετοχή 31 ευρωπαϊκών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί δε μία αξιόλογη και ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα της προστασίας των δασών στην Ευρώπη.

Τα γνωρίσματα της Συνόδου αυτής αφορούν τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Δικτύου μόνιμων δειγματοληπτικών δασοτεμαχίων για ην παρακολούθηση των δασικών γενετικών πόρων τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Τράπεζας δεδομένων για τις δασικές πυρκαγιές, την προσαρμογή της διαχείρισης των ορεινών δασών στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου για την έρευνα της φυσιολογίας των δένδρων και την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου για την έρευνα των δασικών οικοσυστημάτων.

Η δεύτερη Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι τον Ιούνιο του 1993, όπου 37 χώρες της Ευρώπης δεσμεύθηκαν να εφαρμόσουν στις 12 γενικές αρχές που καθορίστηκαν από τη Σύνοδο για την αειφορική διαχείριση των δασών και τις αρχές για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας τους. Αυτές οι γενικές αρχές προσδιορίζουν στον ευρωπαϊκό χώρο τις δασοπονικές αρχές της Συνόδου. Ακόμα αποφασίστηκε η συνεργασία στον τομέα της δασοκομίας με χώρες των οποίων οι οικονομίες βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης και καθορίστηκαν στρατηγικές για τη διαδικασία μακροπρόθεσμης προσαρμογής των δασών της Ευρώπης στις κλιματικές αλλαγές.

Οι γενικές αρχές για την αειφορική διαχείριση των ευρωπαϊκών δασών γενικά εστιάζονται:

- στην αποφυγή των ανθρώπινων δράσεων που οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε μη αντιστρεπτή υποβάθμιση των εδαφών και της χλωρίδας και πανίδας,

- στο χρέος των δασικών πολιτικών να ενισχύσουν, στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική δασοπονία, τις πρακτικές που ευνοούν την αειφορική διακίνηση και την πολλαπλότητα των λειτουργιών,

- στην επιλογή ότι η δασική διαχείριση θα στηρίζεται σε χωροταξικές πολιτικές και κανονισμούς, οι οποίοι θα στοχεύουν και στην διατήρηση της καλής κατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της ιδιοκτησίας στην Ευρώπη,

- στην εξασφάλιση από τη δασική διαχείριση του καλύτερου συνδυασμού αγαθών και υπηρεσιών προς όφελος των κρατών και των τοπικών πληθυσμών,

- στην προστασία των οικολογικών εύθραυστων ζωνών και των νερών, στην ανάπτυξη των άλλων λειοτουργειών των δασών (αντιπλημμυρική προστασία από διάβρωση και κατολισθήσεις) και στην προστασία των υδάτινων και αγροτικών οικοσυστημάτων,

- στη διατήρηση (και βελτίωση όπου είναι δυνατόν) της σταθεροποίησης, της ζωτικότητας, της δυνατότητας αναγέννησης, της αντίστασης και της προσαρμοστικής ικανότητας των δασικών οικοσυστημάτων απέναντι στις διαταραχές, περιλαμβανομένης της προστασίας από πυρκαγιές, έντομα, ασθένειες, μεγάλα ζώα, υπερβόσκηση κ.λ.π.,

- στην επιλογή των ειδών που θα πρέπει να γίνεται από είδη καλά προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και ικανά να αντεπεξέλθουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αύξησής τους στις δυσκολίες που προκύπτουν από ασθένειες, έντομα κ.λ.π. Επομένως θα πρέπει να προτιμώνται τα αυτόχθονα είδη και οι τοπικές προελεύσεις,

- στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και της ενεργειακής χρήσης των δασικών προϊόντων και

- στη διάδοση των πληροφοριών για αειφορική διαχείριση και στην επιμόρφωση των επιστημόνων δασολόγων - δασοπονίας καθώς και των ιδιοκτητών δασών στην έννοια της αειφορικής διαχείρισης.

Η 3η πανευρωπαϊκή Σύνοδος για την προστασία των δασών πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα, τον Ιούνιο του 1998. Σε αυτήν 36 ευρωπαϊκές χώρες και η Ε.Ε. υιοθέτησαν τη γενική διακήρυξη και υπέγραψαν δύο ψηφίσματα. Το πρώτο ψήφισμα σχετίζεται με τις κοοινωικοοικονομικές διαστάσεις της αειφορικής διαχείρισης των δασών, ενώ στο δεύτερο ψήφισμα οι αρμόδιοι υπουργοί υιοθέτησαν τα έξι κριτήρια από τα «πανευρωπαϊκά κριτήρια και δείκτες για την αειφορική διαχείριση των δασών».

Αυτά τα κριτήρια και οι δείκτες αποτελούν ένα πλαίσιο συστάσεων για αειφορική διαχείριση πρακτικής χρήσης και σε εθελοντική βάση σαν εφαρμογή πρακτικής χρήσης και σε εθελοντική βάση σαν εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων για το σχεδιασμό και πρακτικές δασικής διαχείρισης. Τέλος, σε αυτή τη σύνοδο, οι χώρες μέλη δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση της κήρυξης των 15 «δασοπονικών αρχών» μέσω σχεδίων και διεθνών σχέσεων.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 126 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56161940
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.