ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Δευτέρα 06 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ Τ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Χημική μόλυνση
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2005

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Η διασπορά τοξικών και φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον έχει φτάσει πλέον –όσον αφορά τα μέσα μεγέθη – σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα για την βιόσφαιρα στο σύνολό της, ενώ στις πιο εκτεθειμένες περιπτώσεις ομάδων πληθυσμού και τμημάτων του περιβάλλοντος σ΄ αυτά παρατηρούνται ανεπανόρθωτες καταστροφές, όπως δηλητηριάσεις, αυξημένη καρκινογένεση, μείωση ποικιλίας οικοσυστημάτων, εθισμός παρασίτων, απώλεια παραγωγικότητας εκμεταλλεύσεων κ.α.


Του Bennet (The Christian Science Monitor)

Τα μέτρα προστασίας εκτός από τις ατομικές προφυλακτικές μεθόδους, απέναντι στην κλιμακούμενη απειλή από τα τοξικά πρέπει να κατευθύνεται συλλογικά προς τους παρακάτω στόχους: α) Επείγουσα μείωση της ποσότητας και της βλάβης που προκαλείται από τους εκπεμπόμενους στο περιβάλλον τοξικούς ρύπους, β) Αποτοξικοποίηση των πιο προσβεβλημένων από τα τοξικά, τμημάτων της βιόσφαιρας.

Σχετικά με το θέμα της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων, υπάρχει μια σημαντική διαφορά, ως προς τα οικονομικά κίνητρα, μεταξύ της εκπομπής φυτοφαρμάκων και της εκπομπής τοξικών αποβλήτων. Στην περίπτωση των φυτοφαρμάκων η βλάβη στο περιβάλλον, προκαλείται από τη χρήση τους και όχι από την παραγωγή τους, η οποία αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου. Αντίθετα, στην περίπτωση των τοξικών αποβλήτων, η βλάβη προκύπτει από την παραγωγή (ως παραπροϊόν της) και δεν σχετίζεται με τη χρήση των τελικών προϊόντων.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση των φυτοφαρμάκων υπάρχει ισχυρότατο οικονομικό κίνητρο που προωθεί τη χρήση τους ενώ στην περίπτωση των « τοξικών αποβλήτων» το οικονομικό κίνητρο της παραγωγής είναι αρνητικό, αφού αυτά είναι ανεπιθύμητα έτσι και αλλιώς από τον ίδιο τον παραγωγό τους αλλά γίνονται ανεκτά ως «αναγκαίο κακό» της παραγωγής. Αλλά και το οικονομικό κίνητρο της απόρριψης τους είναι αρνητικό, επειδή η παραγωγή αποβλήτων δεν είναι μόνο καταστροφική για το περιβάλλον αλλά και οικονομική ζημιά για τον παραγωγό, είτε με τη μορφή της σπατάλης υλικών είτε με τη μορφή του κόστους διάθεσή τους. Έτσι προσπαθεί να τα ξεφορτωθεί με τον οικονομικότερο τρόπο, που είναι συνήθως και βλαπτικότερος.

Με βάση τα παραπάνω, η μείωση της βλάβης από τα φυτοφάρμακα μπορεί να προκύψει από: α) τη μείωση των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων τους και β) την υποκατάσταση τους από άλλα λιγότερα επικίνδυνα.

Προς την κατεύθυνση της μείωσης των χρησιμοποιημένων ποσοτήτων, η βασική πρόταση είναι: η εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Διαχείρισης των Ασθενειών» με τα οποία μεγιστοποιούν την απόδοση των «φυσικών» παραγόντων καταπολέμησης των ασθενειών και επεμβαίνουν εκλεκτικά με φυτοφάρμακα μόνο σε κρίσιμα σημεία. Τέτοιοι «φυσικοί» παράγοντες είναι η εκμετάλλευση των περιόδων που τα παράσιτα είναι πιο ευάλωτα. Η ενδυνάμωση των φυσικών τους αντιπάλων, η κατάλληλη επιλογή των ποικιλιών των φυτών, η ανεύρεση κατάλληλων τρόπων σποράς ανάπτυξης και διάταξης των καλλιεργειών κ.α.

Ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Ασθενειών παύει να βλέπει απομονωμένη τη σχέση φυτού - ασθένειας αλλά την αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα μέσα στο φυσικό οικοσύστημα, εντός το οποίου βρίσκεται ο αγρός και τα φυτά. Τα προγράμματα αυτά έχουν εφαρμοστεί πειραματικά και με μεγάλη επιτυχία από επιστήμονες σ’ ολόκληρο τον κόσμο με εκπληκτικές αποδόσεις έναντι των «συμβατικών» προγραμμάτων. Αρκεί να σημειωθεί ότι η παραγωγή που επιτεύχθηκε έφτασε σε ορισμένες περιπτώσεις το 80- 90 % της «συμβατικής».

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Το συντριπτικό μέρος των τοξικών αποβλήτων προέρχεται από τεχνολογικά προχωρημένες επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης και προπάντων της Βόρειας Αμερικής Είναι φανερό ότι ο κοινωνικός χώρος που τα παράγει έχει τη δυνατότητα να τα εξουδετερώσει. Ήδη αναφαίνεται ένας καθαρά οικονομικός λόγος γι’ αυτό. Η δυναμικότητα των 10.000 «χωματερών» των ΗΠΑ καθώς και των αντιστοίχων στη Δυτική Ευρώπη έχει εξαντληθεί και δεν φαίνεται προοπτική επέκτασής τους λόγω έλλειψης πλέον διαθέσιμου χώρου. Κατά συνέπεια, οι δυνατότητες για φτηνό τρόπο διάθεσής τους από λίγες δεκάδες δολάρια ο τόνος να έχει εκτοξευθεί πρόσφατα στα 200-300 δολάρια. Στηριζόμενη μάλιστα σ΄ αυτήν τη «συμφέρουσα τιμή», έχει τελευταία αναπτυχθεί μια πληθώρα τεχνολογιών χημικής και βιολογικής εξουδετέρωσης των τοξικών καθώς και θερμικής κατεργασίας τους (καύση των οργανικών, απόσταξη των πτητικών, υαλοποίηση στερεών υπολειμμάτων, κ.ά.) με σημαντικά αποτελέσματα αλλά επίσης και σημαντικό οικονομικό κόστος (1000-1500 δολάρια τον τόνο).

Μια απρόοπτη συνέπεια των τεχνολογιών αυτών είναι οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις που κυρίως συνίσταται στην παραγωγή ιδιαιτέρως τοξικών αερίων ρύπων από καύσεις (διοξίνες κ.α) καθώς και στη διάθεση των προϊόντων χημικής και βιολογικής εξουδετέρωσης (λάσπες, μολυσμένη βιομάζα, κ.α) Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ότι οι νέες επιπτώσεις είναι γενικά πολύ μικρότερες από εκείνες των πρωτογενών ρύπων, καθώς επίσης και ότι η διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία στον τομέα, τις παραμερίζει βήμα προς βήμα. Ήδη από την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν εγκαταστάσεις εξουδετέρωσης δυναμικότητας αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων τόνων το χρόνο, που όμως προς το παρόν καλύπτουν ένα πολύ μικρό μόνο ποσοστό (1%) της συνολικής παραγωγής τοξικών αποβλήτων. Η προοπτική ανάπτυξης τους ώστε να καλύψουν την παραγωγή των 275 εκατομμυρίων τόνων το χρόνο είναι απολύτως αδύνατη τεχνολογικά και οικονομικά. Κατά συνέπεια ως μόνη εφικτή λύση προβάλλει η « πριν την έξοδο του αγωγού διάθεσης τους» επεξεργασία που συνίσταται στην ανακύκλωση των
αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών τους και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών παραγωγής με λιγότερα απόβλητα.

Βεβαίως, πάντα παραμένει ανοιχτό το θέμα της χρησιμοποίησης των ίδιων των βιομηχανικών προϊόντων που προκαλούν τους τοξικούς ρύπους και της δυνατότητας μείωσης της χρήσης τους ή υποκατάστασής τους από άλλα που δεν προκαλούν τοξικούς ρύπους. Ιδιαίτερα διαφωτιστικό και χειροπιαστό παράδειγμα στον τομέα αποτελεί η περίπτωση της Ιαπωνίας, η οποία τα τελευταία χρόνια πέτυχε μια δραστική μείωση του συνολικού όγκου των βιομηχανικών τοξικών της αποβλήτων, που τελικά διατίθενται στο περιβάλλον περίπου στο 1/5 (18%) των αρχικά παραγομένων. Αυτό έγινε μέσα από προγράμματα: α) Εσωτερικής ανακύκλωσης, β) Επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων από άλλες επιχειρήσεις, γ) Επεξεργασίας τους και καύσης τους, ώστε τελικά από τα 220 εκατομμύρια τόνους το χρόνο να απορρίπτονται στο περιβάλλον μόνο τα 39 εκατομμύρια. Βεβαίως, τονίζεται ότι πρόκειται για το σύνολο των βιομηχανικών αποβλήτων και όχι για τα τοξικά, για τα οποία δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία ως προς τη μείωσή τους.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 188 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57087251
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.