ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2005

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το πετρέλαιο στις μέρες μας, έχει δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, το περιβάλλον, την αγοραστική δύναμη των πολιτών, στην πετρελαιοκίνηση, τη θέρμανση κ.λ.π, ενώ έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στις κυβερνήσεις για τον τρόπο εξόδου από το αδιέξοδο, που όπως φαίνεται δεν είναι παροδικό, αλλά μάλλον μόνιμο λαμβανομένης υπόψη της τιμής του βαρελιού (περίπου 70 δολ) και της εξάντλησης των κοιτασμάτων του φυσικού αυτού πόρου.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η προώθηση των Α.Π.Ε μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα βιοκαύσιμα. Με τον όρο βιοκαύσιμα, εννοούμε τα υγρά καύσιμα τα οποία προέρχονται κυρίως από καλλιεργούμενη πρώτη ύλη. Μεταξύ αυτών ευρεία εφαρμογή παγκόσμια έχουν το Biodiesel και η Βίο-Αιθανόλη (Β-Α). που έχουν σημαντική χρήση παγκοσμίως στις μεταφορές μέσω κινητήρων Diesel και Βενζίνης, αντίστοιχα.. Μια άλλη δευτερεύουσα χρήση των βιοκαυσίμων είναι για τη θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το βιοντίζελ είναι ανανεώσιμο υγρό καύσιμο προερχόμενο από φυτικά έλαια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό υποκατάστατο του τυπικού Ντίζελ. Το βιοντίζελ με χημικές αντιδράσεις οργανικών ενώσεων φυτικών ελαίων με μεθανόλη, δεν είναι τοξικό, δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις (επικίνδυνες για την υγεία) και είναι εύκολα βιδιασπόμενο.

Η Βίο-Αιθανόλη (Β-Α), είναι η αλκοόλη που παράγεται με βιομηχανική ζύμωση ζαχάρων με την βοήθεια μικροοργανισμών, όπως μυκήτων, ζυμών, βακτηριδίων κ.α.

Η Β-Α χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα διεθνώς, ως πρόσθετο της βενζίνης η ως βελτιωτικό του αριθμού των οκτανίων της βενζίνης, αντί του τετρααιυθυλιούχου μολύβδου, που τόσο πολύ επιβαρύνει το περιβάλλον στην βενζίνη SUPER.

Οι πρώτες ύλες για Βιοντίζελ και Βίο-Αιθανόλη αντίστοιχα είναι:

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ: Βαμβακέλαιο, Καπνέλαιο, Ηλιέλαιο, Ντοματέλαιο, Τηγανισμένα λάδια, Ζωικά λίπη

ΒΙΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗ: Αραβόσιτος, Ζαχαροκάλαμο, Ζαχαρότευτλα, Σιτάρι, Πατάτες, Ρύζι, Μελάσα ζαχαρότευτλων, Μελάσα Ζαχαροκάλαμου

TO BIODIESEL ANA TO TON ΚΟΣΜΟ

Το Biodizel, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μελετηθεί σε τουλάχιστο 28 χώρες (μεταξύ των οποίων και στη χώρα μας) και παρήγετο σε τουλάχιστον 21 χώρες, τα τελευταία 6 χρόνια. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία οι ΗΠΑ, το Βέλγιο και Δημοκρατία της Τσεχίας, είναι οι χώρες όπου λαμβάνει χώρα η παραγωγή και η χρήση Biodiezel, λόγω κυρίως της αποτελεσματικής πολιτικής που εφαρμόζεται, για προώθηση της βιομηχανικής παραγωγής του Biodiezel

Η παγκόσμια παραγωγή Biodiezel μέχρι το 1998 ήταν: 1991 -> 10.000 τόνοι, 1997 -> 661000 τόνοι και 1998 -> 741.000 τόνοι.

Η ΒΙΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

H συνολική παγκόσμια παραγωγή Αιθανόλης εκτιμάται ότι το 1996 ανήλθε σε 31.300.000 m3, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.400. 000 m3, σε σχέση με το 1995.

Παγκόσμια ως το 1997, η χρήση της Αιθανόλης ανά κατηγορία ήταν: Ως καύσιμο 67%, σε Βιομηχανική χρήση 20% και για την ποτοποιία 13%. Η Βραζιλία είναι χώρα που παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες Β-Α, ακολουθούμενη από τις Η.Π.Α, και τη Γαλλία και στη συνέχεια έρχεται ο Καναδάς, η Σουηδία, η Ζιμπάμπουε κ.α. Η παραγωγή άνυδρης Β-Α από αραβόσιτο το 1996 έφθασε τα 1.677.000.000 γαλόνια /χρόνο, στη κατανάλωση στη περίπτωση αυτή χρησιμοποιείτο με ανάμειξη βενζίνης 10%. Στο Καναδά από 50.000 m3 Β-Α το 1995, έφθασε το 1998 στα 1.000.000 m3 /χρόνο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

H βασική περιβαλλοντική επιδίωξη, με τα βιοκαύσιμα είναι η παγκόσμια μείωση των διεθνών επιπέδων του CO2, πτητικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του N, σωματιδίων, αρωματικών ενώσεων, καθώς και δραστική μείωση του SO2. To ποσοστό μείωσης των εκπομπών αυτών σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, εξαρτάται από τη μέθοδο και το βαθμό επεξεργασίας των βιοκαυσίμων, αλλά και από την χρήση υπολειμμάτων καλλιέργειας κατά την επεξεργασία.

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή των βιοκαυσίμων, ως εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, είναι κατά γενική ομολογία τα ακόλουθα:

α) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

β) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μάλιστα συγκράτησης τοπικού πληθυσμού σε προβληματικές περιοχές, δια της προσφοράς μόνιμης εργασίας. Μελέτη του 1996 στη Γερμανία, απέδειξε ότι η δημιουργία 5000 νέων θέσεων που είχαν από την εισαγωγή του BIODIEZEL, καλύπτει ήδη το 70% της εφαρμοσθείσας απαλλαγής της φορολογίας (1996).

γ) Ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας

δ) Αξιοποίηση εδαφών και υδάτινων πόρων, σε περιοχές που χρήζουν υποστήριξης.

ε) Μείωση εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα.

στ) Απεξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και ξένες ενεργειακές πηγές και αύξηση της ικανότητας μιας χώρας να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις ενεργειακές κρίσεις.

ζ) Εξοικονόμηση συναλλάγματος,

η) Βάσιμες ελπίδες ότι το οικονομικό μειονέκτημα των βιοκαυσίμων, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, το οποίο με την πρόσφατη πετρελαϊκή κρίση έχει μειωθεί στο ελάχιστο θα αποβεί στο άμεσο μέλλον εις όφελος των βιοκαυσίμων.

ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙOΚΑΥΣΙΜΑ

Η χώρα μας στην παραγωγή πρώτης ύλης υπερτερεί έναντι των άλλων Ευρωπαίων καθαρά, όσον αφορά την Β-Α, χάρη στις υψηλές αποδόσεις αραβοσίτου, τεύτλων και κυρίως σακχαρούχου σόργου, που μόνο Ευρωπαίοι του Νότου μπορούν να παράγουν, ενώ υστερεί στην παραγωγικότητα ελαιούχων σπόρων για το BIODIEZEL με ηλίανθο.

Δεν υπάρχει καμιά εμπειρία στη χώρα μας, για την επεξεργασία της πρώτης ύλης προς βιοκαύσιμα. Με την ύπαρξη όμως της ξένης εμπειρίας, δεν θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στην μεταφορά της τεχνογνωσίας

Οι ξένες εμπειρίες, στην κίνηση των οχημάτων, μεταφέρονται αυτούσιες και στην Ελλάδα, χωρίς κανένα πρόβλημα και δεν απαιτούνται ιδιαίτερα έρευνες. Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τα βασικότερα βιοκαύσιμα για την χώρα μας είναι τα εξής.:

1oν: Στην διέξοδο που μπορούν να βρουν τα γεωργικά μας εδάφη, σε εναλλακτικές καλλιέργειες, αφού καθαρά πλέον οδηγούμαστε σε αδιέξοδο με τις καλλιέργειες του βάμβακα, του καπνού, του σίτου και στο μέλλον των τεύτλων.

2ον: Στην διέξοδο, που μπορεί να δοθεί στα εδάφη και στον πληθυσμό σε μερικές ευαίσθητες περιοχές λ.χ. στο τρίγωνο του Έβρου και στην υπόλοιπη Θράκη.

Η χώρα μας έχει περισσότερους και σημαντικότερους λόγους από τη Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, και Καναδά να προχωρήσει σε άμεση υιοθέτηση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές τόσο για να είναι έτοιμη, για τις μελλοντικές εξελίξεις (ενδεχομένως μάλιστα και απότομες), όσο και για να ανακουφίσει το σημερινό αδιέξοδο ορισμένων καλλιεργειών (λ.χ. βαμβάκι) και περιοχών (Θράκη)

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 124 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607693
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.