ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 08 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η διακύρηξη της Πανελλαδικής Κίνησης κατά των ΓΤΟ (μετ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μεταλλαγμένα
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Γ.Τ.Ο. , Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2005

Πανελλαδική Κίνηση κατά των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Μεταλλαγμένων)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ, ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Α. ΑΡΧΕΣ

Όλοι εμείς, φορείς και πολίτες της Πανελλαδικής Κίνησης κατά των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών πιστεύουμε ότι:

1. Η βιοτεχνολογία σαν επιστήμη δεν έχει μόνο τις θετικές της πλευρές αλλά και τις αρνητικές της. Όταν τα αποτελέσματα της έρευνας  βγαίνουν από το εργαστήριο και χρησιμοποιούνται ελεύθερα σε διάφορες εφαρμογές στη φύση και κύρια στην αγροτική παραγωγή τότε, η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη, επικίνδυνη και οι γ.τ.ο. είναι ωρολογιακές βόμβες που δεν γνωρίζουμε πότε θα εκραγούν, ενώ το μέγεθος της καταστροφής που θα προκαλέσουν εκτιμάται ότι θα είναι τεράστιο και ανυπολόγιστο.

2. Οι κοινωνίες χωρίς να είναι γενικά ενάντια στην έρευνα, θα πρέπει να έχουν λόγο για τα αποτελέσματά της, και να μπορούν να απορρίπτουν εφαρμογές της που μπορούν να αποβούν επιζήμιες ή μοιραίες, όπως π.χ. αποδείχθηκε με την εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας.

3. Η βιοτεχνολογία των γ.τ.ο. και οι οικονομικοί και πολιτικοί φορείς που υποστηρίζουν την προώθηση των γ.τ.ο. στην αγροτική παραγωγή , εκπροσωπούν μια πρωτοφανή και ταυτόχρονα τρομακτική απειλή για τη φύση και τη δημόσια υγεία. Επί πλέον τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της είναι μη αναστρέψιμα αφού  οι γ.τ.ο που θα απελευθερωθούν στη φύση, δεν μπορούν να αποσυρθούν.

4. Η διάδοση και η επικράτηση των γ.τ.ο. θα οδηγήσει στην ισοπέδωση των τοπικών διατροφικών πολιτισμών και στον έλεγχο της διατροφής του πλανήτη από μία χούφτα επικυρίαρχων πολυεθνικών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στη πατρίδα μας η απειλή βρίσκεται προ των πυλών ύστερα από την άρση του μορατόριουμ που είχε επιβάλει το 1999 η Ε.Ε. γιαυτό κάθε πολίτης, κάθε επιστημονικός και κοινωνικός φορέας, οφείλει με συναίσθηση ευθύνης να πάρει ανοιχτά θέση ενάντια στο «ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΦΑΣΙΣΜΟ» των γ.τ.ο. και των ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ.

Β. ΣΚΟΠΟΙ

Διακηρύσσουμε την θέληση και την απόφασή μας να αγωνιστούμε αταλάντευτα με κάθε μέσο που απορρέει από το θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο ώστε:

Να απομακρυνθούν από τη χώρα μας ή να καταστραφούν άμεσα όσα γ.τ. προϊόντα έχουν εισαχθεί ή έχουν παραχθεί νόμιμα ή παράνομα σε αυτή.

Να απαγορευτεί πλήρως κάθε εισαγωγή διακίνηση ή εμπορία γ.τ.ο στη χώρα μας.

Να απαγορευτεί πλήρως στη χώρα μας κάθε μορφής καλλιέργεια γ.τ.ο.

Να κατοχυρωθεί θεσμικό πλαίσιο άμεσου κοινωνικού ελέγχου για την πλήρη απαγόρευση καλλιέργειας, εμπορίας και διακίνησης των γ.τ.ο. στην επικράτειά μας.

Γ. ΜΕΣΑ

Στο απαράβατο πλαίσιο των διακηρυγμένων σκοπών συμφωνούμε ανεπιφύλακτα ότι τα μέσα όλης της κοινωνικής και θεσμικής δράσης και λειτουργίας της Κίνησης θα πηγάζουν από τους σκοπούς, θα αναφέρονται σε αυτούς και θα καθορίζονται από αυτούς σύμφωνα με τις παρακάτω αδιαπραγμάτευτες ιδεολογικές, επιστημονικές και νομικές αρχές και θέσεις, που τις εξειδικεύουμε ως εξής:

1. Υποστηρίζουμε και κινούμαστε στο πνεύμα των παρακάτω ιδεολογικών, επιστημονικών και νομικών αρχών τις οποίες θεωρούμε αδιαπραγμάτευτες:

α) Τη «Δημοκρατική Αρχή» της θέλησης της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που απορρίπτει την είσοδο, την παραγωγή, την καλλιέργεια, την διακίνηση και την κατανάλωση γ.τ.ο. κάθε μορφής στην ελληνική επικράτεια.

β) Την «Αρχή της Κυριαρχίας» της ελληνικής πολιτείας που έχει το κυρίαρχο δικαίωμα και υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των ελλήνων πολιτών το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνικοοικονομική δομή της ελληνικής κοινωνίας.

γ) Τη νομική «Αρχή της Προφύλαξης» όπως υπάρχει και εξειδικεύεται με επί μέρους αρχές στο διεθνές «Πρωτόκολλο Βιοασφάλειας της Καρθαγένης» και το οποίο είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί νομοτεχνικά και να επικυρωθεί από την ελληνική βουλή σύμφωνα πάντα με τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης.

2.  Απορρίπτουμε κάθε μία χωριστά και όλες μαζί τις παρακάτω αρχές οι οποίες αποτελούν την επιστημονική, την ιδεολογική και νομική έκφραση της επίθεσης των πολυεθνικών των γ.τ.ο. και επειδή αυτές εκφράζουν τα οικονομικά τους συμφέροντα και τίποτα παραπέρα :

α)  Την «Αρχή του Ανταγωνισμού» ως νομικό και πολιτικό άξονα επιθετικότητας των βιοτεχνολογικών εταιριών και του Π.Ο.Ε και στο βαθμό που γίνεται αποδεκτή από την Ε.Ε.

β)  Την «Αρχή της Ασφαλούς συνύπαρξης γ.τ.ο και μη γ.τ.ο» ως μη έχουσα καμία επιστημονική υπόσταση ώστε να παράγει νομικά αποτελέσματα και καμία ασφάλεια για την υγεία μας, το περιβάλλον και την παραγωγή.

γ)  Την «Αρχή της διασφάλισης» ως νομική κατασκευή, η οποία είναι χωρίς αντικείμενο και έχει ως μοναδικό σκοπό την επικοινωνιακή πολιτική χρήση της νομικής επιστήμης για την αποδοχή των μεταλλαγμένων από τα κράτη και τους πολίτες της Ε.Ε.

3.  Απορρίπτουμε όλο εκείνο το νομικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους γ.τ.ο., όπως εκφράζεται από τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς, το οποίο υλοποιεί, εφαρμόζει και ρυθμίζει την αποδοχή την παρουσία, την διακίνηση και την καλλιέργεια των γ.τ.ο. στις χώρες κράτη μέλη, στα πλαίσια των «Αρχών του Ανταγωνισμού», της «ασφαλούς συνύπαρξης» και της λεγόμενης «διασφάλισης», θεωρώντας όλο το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο το σχετικό με τους γ.τ.ο. ως δεύτερη ταχύτητα εισβολής μετά τον Π.Ο.Ε.

4.  Απορρίπτουμε τους νομικούς εκείνους μηχανισμούς (επιτροπές σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, επιμόλυνσης κλπ) που προβλέπουν οι παραπάνω οδηγίες και κανονισμοί της Ε.Ε. επειδή πιστεύουμε ότι οδηγούν αναπόφευκτα στην σταδιακή είσοδο των γ.τ.ο. στην πατρίδα μας νομιμοποιώντας τα έτσι σε αντίθεση με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Κυριαρχίας και της Προφύλαξης.

5. Από την πολιτεία μας απαιτούμε την άμεση κύρωση του «Πρωτοκόλλου Βιοασφάλειας της Καρθαγένης» με ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων εκείνων των νομικών επιστημονικών μηχανισμών που αυτός προβλέπει ώστε να υλοποιηθούν οι προαναφερόμενες αρχές και σκοποί της διακήρυξής μας.

6.  Σε στενή συνεργασία με όλους εκείνους τους πολίτες και επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, αγροτικούς, οικολογικούς και κοινωνικούς φορείς που δέχονται τις παραπάνω αρχές, σκοπούς και μέσα, προχωράμε μαζί  αναπτύσσουμε και εξαπλώνουμε τη δράση μας προς κάθε κατεύθυνση για να διαφυλάξουμε έτσι την ελληνική φύση, την αγροτική παραγωγή, τον διατροφικό πολιτισμό για τις επόμενες γενεές έξω από το ανυπολόγιστο ρίσκο των μεταλλαγμένων.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ  ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Γ.Τ.Ο.,  kinisi@nogmos.gr, www.nogmos.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 116 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56267897
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.