ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Τετάρτη 07 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το πάρκο Γεωργιάδη είναι πολύτιμο για το Ηράκλειο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου - Πόλη του Ηρακλείου
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου , Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2005

Ανακοίνωση της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου σχετικά με τα σχέδια εκποίησης και καταστροφής τμήματος του Πάρκου Γεωργιάδη καθώς και αλλαγής της εν γένει φυσιογνωμίας του μέσα από μια προσπάθεια «ανάπλασης» που προωθείται από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου. Τα όσα γνωρίζουμε για το έργο περιγράφονται στην Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Προμελέτης με τίτλο «Πάρκο Γεωργιάδη», το οποίο προωθείται σαν παράλληλο έργο υπό κοινό κωδικό με το έργο «Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας». Για το τελευταίο, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να κατασκευαστεί με ιδιωτική χρηματοδότηση με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης.

Πάρκο Γεωργιάδη, μια στενή λωρίδα γης, ένα ανέλπιστο δώρο στο σημερινό Ηράκλειο. Καταλαμβάνει αρκετό από το χώρο της επιχωματωμένης τάφρου των Ενετικών Τειχών από τον προμαχώνα Vitturi και βορειοανατολικά. Ευρισκόμενο στην ίδια υψομετρική στάθμη με το δίκτυο όδευσης των τροχοφόρων, απειλείται από λογικές και νοοτροπίες που εκποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους στο βωμό μεγαλύτερων δρόμων και θέσεων στάθμευσης. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα άχρηστο Πάρκο. Κάθε άλλο! Φιλοξενεί σημαντικές χρήσεις: για τον Πολίτη του Ηρακλείου, για την Τρίτη Ηλικία, για τα Παιδιά, για τις πολιτικοποιημένες ομάδες αυτής της πόλης, μουσικές και φιλοπεριβαλλοντικές εκδηλώσεις, αλλά και ανθρώπους με αποκλίνουσα συμπεριφορά που κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν σαν απόβλητους ή επικίνδυνους, αλλά είναι και αυτοί άνθρωποι ούτε καλύτεροι ούτε χειρότεροι από εμάς...

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου θεωρεί απαραίτητη την απόλυτη αυτονόμηση της όποιας «ανάπλασης» του Πάρκου Γεωργιάδη από το κατασκευαστικό έργο του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Με αυτό τον τρόπο θα προστατευθεί καλύτερα ο δημόσιος και ελεύθερος χώρος πρασίνου από ενδεχόμενες εμπορευματικές / ανταποδοτικές χρήσεις που θα αποτελέσουν το οικονομικό μοντέλο λειτουργίας του σχεδιαζόμενου γειτονικού Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων. Επίσης,  με αυτόν τον τρόπο θα περιφρουρηθεί πιο αποτελεσματικά ο ζωτικός χώρος του Πάρκου από την παραχώρηση / εκποίηση του προς όφελος έργων όπως ο Υπόγειος Σταθμός που εξυπηρετούν ανταγωνιστικά προς τον πεζό και τον ποδηλάτη μέσα.

Προκαταρκτικά και για να διαλύσουμε τις όποιες παρανοήσεις επισημαίνουμε ότι, ανεξάρτητα από την επιλογή ή μη της κάθετης αντιστήριξης για την κατασκευή του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων, αν προχωρήσει τελικά το συγκεκριμένο έργο, μέσα στο Πάρκο θα φιλοξενηθεί μόνιμα το υπέργειο μονώροφο κτίριο απόληξης πυρήνα του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, κτίριο το οποίο, εκτός από τη μόνιμη απαλλοτρίωση του χώρου του Πάρκου, θα αλλοιώσει αισθητικά και τον γειτονικό χώρο του ηρώου.

Όσον αφορά σε γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της Επικαιροποιημένης Αρχιτεκτονικής Προμελέτης για την Ανάπλαση του Πάρκου Γεωργιάδη, με βάση την οποία θέλει να προχωρήσει ο Δήμος, στα θετικά της συνυπολογίζουμε:

- Την ειλικρινή προσπάθεια των μελετητών να γίνει το Πάρκο επισκέψιμο από διάφορες (ηλικιακές, θεματικές) ομάδες χρηστών, προσπάθεια όμως που πιθανότατα δεν θα αποδώσει επειδή δεν υπάρχει μελέτης εφαρμογής, αλλά και γιατί μπαίνουν χρήσεις που ακυρώνουν η μια την άλλη.

- Την πρόσβαση που δίνεται σε  ¶τομα Μειωμένης Κινητικότητας (Α.Μ.Κ. & Α.Μ.Ε.Α.) και σε άτομα με μειωμένη όραση.

- Το γεγονός ότι για πρώτη φορά θεσμοθετείται η χρήση του ποδηλάτου μέσα σε ένα δημόσιο χώρο στην πόλη μας, αν και οι περιορισμοί χώρου από την ίδια την έκταση του Πάρκου Γεωργιάδη καθώς και η πυκνότητα χρήσεων που σχεδιάζονται μέσα σ’ αυτό δεν μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για τη λειτουργικότητα αυτής της πρότασης.

- Την απομάκρυνση της περιμετρικής περίφραξης Ελπίζουμε μόνο να μην στηθεί ένα ηλεκτρονικό δίκτυο παρακολούθησης περιμετρικά του Πάρκου Γεωργιάδη...

- Την ανάδειξη των τειχών, η οποία θα προσφέρει έναν εναλλακτικό άξονα διαμήκους κίνησης μέσα στο Πάρκο, αρκεί να είναι φειδωλή στην απομάκρυνση της γειτονικής βλάστησης και να μην πάρει τη μορφή μιας συνηθισμένης και χαμηλής ποιότητας χωματουργικής εργασίας. Ωστόσο, στην προμελέτη δεν ορίζονται κρίσιμα χαρακτηριστικά όπως το πλάτος το διαδρόμου, ο αριθμός των εκριζωτέων δέντρων, το είδος του φωτισμού, κ.ά..

Στα μειονεκτήματα της επικαιροποιημένης προμελέτης, δυσανάλογα περισσότερα, κατατάσσουμε:

1. Την συγχώνευση υπερβολικά μεγάλου αριθμού χρήσεων μέσα στο Πάρκο Γεωργιάδη, η πυκνότητα των οποίων καταργεί ουσιαστικά την έννοια του ελεύθερου χώρου και καθιστά επικίνδυνες ορισμένες από αυτές, με πιθανότητα αυξημένης συχνότητας παιδικών ατυχημάτων. Ο πληθωρισμός στη χωροθέτηση νέων χρήσεων γίνεται εις βάρος της συνολικής κατανομή δεντροφυτευμένου και μη δεντροφυτευμένου χώρου, καθώς οι απαιτούμενες εκτάσεις δεν μπορούν να βρεθούν από αλλού.

2. Την αποψίλωση μεγάλου αριθμού δέντρων, επιλογή που σχετίζεται πρωταρχικά με τη δηλωμένη γενικότερη πρόθεση των μελετητών να διαμορφώσουν ένα νέο Πάρκο Γεωργιάδη στο εσωτερικό του οποίου – όπως γράφεται ρητά στο κείμενο της προμελέτης – θα κυριαρχούν «οι νησίδες χαμηλής βλάστησης και λουλουδιών». Ας μην μπερδευτούν οι Πολίτες του Ηρακλείου, δεν θα απομακρυνθούν δέντρα μόνο από το τεμάχιο που θα αναδιαμορφωθεί μετά την «προσωρινή» (sic, διάρκειας τριών χρόνων) χρησιμοποίηση του για την κατασκευή του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων. Αμφιλεγόμενη είναι, επίσης, και η πρόθεση να συσχετισθεί η χλωρίδα του Πάρκου με τη φύτευση που θα γίνει στις νέες νησίδες που θα διαμορφωθούν στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στην οροφή του υπέργειου κτιρίου απόληξης του υπόγειου σταθμού, καθώς η χλωρίδα αυτή θα είναι εξαιρετικά χαμηλή και πιθανότητα αρκετά υποβαθμισμένη. Γενικότερα η επικαιροποιημένη προμελέτη για το Πάρκο Γεωργιάδη αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη «δέντρα» και αντιμετωπίζει συλλήβδην όλο το φυτικό κεφάλαιο, χωρίς να διακρίνει τη διαφοροποιημένη λειτουργία και χρησιμότητα των δέντρων για το επιβαρημένο αστικό περιβάλλον. Αυτόκλητο ερώτημα: με τι κριτήρια έγινε η αξιολόγηση των «σημαντικών στοιχείων χλωρίδας» στην οποία τόσα πολλά φαίνεται να στηρίζει η μελέτη για το Πάρκο;

3. Την τοπιακή παραμόρφωση του Πάρκου Γεωργιάδη που κάθε άλλο παρά απλή και μικρή θα είναι. Οι σκληρές επιφάνειες που θα κυριαρχήσουν στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα θα επιφέρουν μια χαρακτηριστική αλλαγή στην εικόνα του Πάρκου. Το συνολικό χαμήλωμα της βλάστησης και η επικράτηση του τσιμέντου θα επιφέρουν μείζονα αισθητική υποβάθμιση σε έναν καλύτερο σήμερα φυσικό χώρο.

4. Την συρρίκνωση του σκιασμένου και δροσερού χώρου, καθώς και τη μερική καταστροφή του βιότοπου των πουλιών που φωλιάζουν / κουρνιάζουν στο Πάρκο Γεωργιάδη, λόγω της κοπής ή απομάκρυνσης αρκετών δέντρων. Η πρακτική, και μόνο, σημασία των δέντρων υπό θερινές μεσογειακές συνθήκες είναι απεριόριστη, αν θέλουμε να έχουμε ένα φιλικό μικροκλίμα σε ανοικτούς, έκθετους στον ήλιο, δημόσιους χώρους. Οι καρέκλες κάτω από τις ομπρέλες του νέου καφενείου θα αποτελέσουν καθώς φαίνεται το μοναδικό και αναγκαστικό καταφύγιο των περιπατητών, με προφανείς οικονομικές συνέπειες. Τα δε πουλιά – σύμφωνα με την προμελέτη – θα τα βλέπει κανείς πια μόνο στα κλουβάκια μιας αναχρονιστικής γραφικότητας, που μας παραπέμπει περισσότερο σε εκτροφείο θηραμάτων παρά σε ένα φυσικό πάρκο με προστατευμένες οικολογικές λειτουργίες.

5. Την ανεπαρκή αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης έκθεσης των επισκεπτών του Πάρκου Γεωργιάδη στους διάφορους τύπους όχλησης, που προκαλεί η υπάρχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση. Οι οχλήσεις αυτές (ηχητικές, αναπνευστικές, θερμικές, κ.ά.) προς το παρόν δεν είναι δυνατό να αποσβεστούν αποτελεσματικά λόγω του μικρού βάθους του Πάρκου και του μεγάλου παρόδιου μετώπου του. Με την επικαιροποιημένη προμελέτη δεν καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, αφού δεν αναγνωρίζεται ουσιαστικά η ευεργετική λειτουργία των δέντρων. Αντίθετα, προβλέπεται η αραίωση της εξωτερικής δεντροστοιχίας (βορειοανατολικά και ανατολικά), δηλώνεται η πρόθεση για αραίωση μεγάλου μέρους των εσωτερικών δεντροστοιχιών και για κυριαρχία της χαμηλής βλάστησης. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δέντρα αποτελούν φυσικά ηχοπετάσματα και απορροφούν τόνους σκόνης, καθώς και επικίνδυνους για την υγεία ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην κυκλοφοριακή όχληση θα είναι η βορειοανατολική πλευρά του Πάρκου, όπου θα επικρατήσει το τσιμέντο και οι «σκληρές επιφάνειες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επικαιροποιημένη προμελέτη (οι χρήσεις που έχουν χωροθετηθεί εκεί είναι καταδικασμένες εκ των προτέρων). Σε περίπτωση δε που κατασκευαστεί ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων οι τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων θα είναι περισσότερο πιεστικές και η όχληση θα αυξηθεί στο σύνολο του Πάρκου.

6. Την έλλειψη οποιασδήποτε έστω σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία αυτού του Πάρκου και στην ιστορική διάσταση του χώρου, την οποία σχέση θα υπαγόρευε μια άλλη – περισσότερο μεθοδική – προσέγγιση. Χαρακτηριστικά, από την προμελέτη δεν προβλέπονται θέσεις για ενημερωτικούς πίνακες που θα αφορούν στην ιστορία της περιοχής και τη διαμόρφωση της μέσα στο χρόνο. Όσον αφορά δε στην φωτιστική ανάδειξη των τειχών ελπίζουμε οι Δημοτικοί ¶ρχοντες να μην έχουν κατά νου το αντιαισθητικό και ενεργοβόρο πείραμα των τσιμεντένιων φρεατίων φωτισμού που συναντάει κανείς έξω από το Δημοτικό Κηποθέατρο!

7. Την απουσία συνειδητοποίησης του παιδαγωγικού χαρακτήρα των ελεύθερων χώρων και των πάρκων. Στον εξοπλισμό της παιδικής χαράς οι μελετητές χωρίς να το πολυσκεφτούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, scooter, jet ski και αυτοκίνητο. Είναι τρομερό! Ποιος ο λόγος να γίνεται περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, όταν οι χώροι των πεζών και τα πάρκα μας μετατρέπονται σε κακέκτυπα ενός πολιτισμού που τόσο έχει δεινοπαθήσει λόγω της εξάρτησης του από το αυτοκίνητο...; Ειλικρινά, αυτή την άγνοια, αυτή την προχειρότητα δεν την περιμέναμε... Η υπόμνηση της παρουσίας του αυτοκινήτου μέσα στο Πάρκο Γεωργιάδη αποτελεί προσβολή και για την εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου που έχει κάνει πολλά στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ρωτάμε: ποια η διαφορά αυτού του Πάρκου από τον οιονδήποτε χώρο εμπορευματοποιημένης ψυχαγωγίας τύπου Λούνα Πάρκ;

8. Την ανισοβαρή πρόσβαση στα ¶τομα Μειωμένης Κινητικότητας (Α.Μ.Κ., Α.Μ.Ε.Α. και Ατόμων με Μειωμένη Όραση), η οποία προσφέρεται μόνο από τη βορειοανατολική πλευρά του Πάρκου. Επίσης, δεν υπάρχουν δραστηριότητες μέσα στο Πάρκο που να απευθύνονται σε αυτές τις ομάδες. Και η Τρίτη Ηλικία ουσιαστικά θα εξοριστεί από το νέο, πολύβουο και πολυδάπανο Πάρκο.

9. Τη διακοσμητική προσέγγιση στο φυσικό απόθεμα (βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες), το οποίο προσεγγίζεται από την προμελέτη με τον ίδιο αποστειρωμένο τρόπο που μας έχουν δυστυχώς συνηθίσει τα περισσότερα ελληνικά πάρκα. Έτσι, τα κύρια δίκτυα όδευσης μέσα στο Πάρκο θα συνοδεύονται από τσιμεντένια τοιχώματα (άραγε πόσο υψηλά;) που θα έχουν το ρόλο διαχωριστικού ανάμεσα στους φυτεμένους και τους τσιμεντοστρωμένους χώρους. Το νερό θα είναι φυλακισμένο σε μια περίπλοκη, αλλά τελικά ανόητη και ανούσια κατασκευή. Στα δέντρα και τα φυτά δεν θα οδηγεί κανένα, έστω υποτυπώδες, μονοπάτι (κάτι που δυστυχώς δε συμβαίνει και σήμερα).

10. Την χρησιμοποίηση του σκυροδέματος, της ασφάλτου και άλλων βιομηχανικών υλικών ως βασικών υλικών για τη διαμόρφωση του Πάρκου Γεωργιάδη (υπαίθριο θέατρο, ποδηλατόδρομος, πίστα skate board, κ.ά.), αντί φθηνότερων και περισσότερων φιλικών φυσικών υλικών. Ας μην ξεχνάμε, το τσιμέντο λειτουργεί θερμοσυσσωρευτικά και δεν απορροφά επαρκώς τη θερμότητα, αντίθετα την αντανακλά στο περιβάλλον και σε όσους τυχαίνει να είναι τριγύρω... Ουσιαστικά, οι μελετητές προτείνουν τα ίδια υλικά με εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων. Η ευκολία, μάλιστα, με την οποία προτείνουν το τσιμέντο ως βασικό υλικό για το Πάρκο Γεωργιάδη, φτάνει σε σημείο εκνευριστικής αμέλειας. Για παράδειγμα, το τσιμέντο με χαλίκια είναι πολύ επικίνδυνο ως δάπεδο για τον ποδηλατόδρομο. Γιατί όχι σκέτο χώμα ή κάποιο άλλο σχετικά μαλακό εδαφικό υπόστρωμα;

11. Τον βαθμό πολυπλοκότητας, τον εκμηχανισμό και την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση του σχεδιαζόμενου Πάρκου. Αν τελικά αναπλαστεί σύμφωνα με την υπάρχουσα προμελέτη, θα είναι ενεργοβόρο και πολύπλοκο, με μεγάλες πιθανότητες να εγκαταλειφθεί ή να εγκαταλείπεται εποχιακά από τον φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη φροντίδα του (Δημοτική Αρχή). Μάλιστα μερικές από τις επιλογές που το καθιστούν ενεργοβόρο και πολύπλοκο (σιντριβάνια και γραμμικό στοιχείο νερού με πίδακες, εκκεντρικοί φωτισμοί, κ.ά.) δεν προσθέτουν τίποτα στη χρησιμότητα και στην αξία καθημερινής χρήσης του Πάρκου, κρίνονται ανώφελα και αντιοικονομικά.

12. Την δηλωμένη ρητά πρόθεση να συνδεθεί η κατασκευή του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων με την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας του Πάρκου Γεωργιάδη. Ελπίζουμε να μην οδηγηθούμε σε συνθήκες αυξημένης αστυνόμευσης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης του ελεύθερου, δημόσιου και κοινόχρηστου χώρου του Πάρκου Γεωργιάδη. Από ότι φαίνεται όμως, η σχεδιαζόμενη χωροθέτηση του υπέργειου κτιρίου του υπόγειου σταθμού μέσα στο Πάρκο Γεωργιάδη θα ευνοήσει πιθανότατα τον έλεγχο / ηλεκτρονική παρακολούθηση της γενικότερης δραστηριότητας μέσα στο Πάρκο Γεωργιάδη. Όπως γράφεται στην προμελέτη, στο κτίριο αυτό θα υπάρχει «γραφείο ελέγχου του Πάρκου». Ερωτάμε αναζητώντας μια ξεκάθαρη απάντηση: το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του Πάρκου θα ταυτίζεται με το Γραφείο Ελέγχου του υπόγειου σταθμού;

13. Την ταυτόχρονη μη πρόβλεψη συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, που είναι μια περισσότερο επιτακτική και πραγματική ανάγκη. Έτσι, δεν προβλέπεται από την προμελέτη σύστημα πυρόσβεσης για το νοτιοδυτικό τμήμα του Πάρκου Γεωργιάδη, όπου και τα, περισσότερο εύφλεκτα, πεύκα.

Τι θα μπορούσε να γίνει:

- Να ακυρωθεί η «ανάπλαση» του Πάρκου Γεωργιάδη με τον τρόπο που ορίζει η υπάρχουσα Επικαιροποιημένη Αρχιτεκτονική Προμελέτη σαν ένα έργο συμπληρωματικό σ’ αυτό του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων.

- Να ληφθούν υπ’ όψη οι ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από Πολίτες, φορείς και συλλογικότητες της πόλης μας.

- Το έργο να προκηρυχθεί ως δημόσιο έργο απόλυτα ανεξαρτητοποιημένο από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την πρακτική της ανταποδοτικής και εμπορευματικής χρήσης δημόσιων χώρων.

- Να παρθούν περιμετρικά του Πάρκου Γεωργιάδη αποτρεπτικά κυκλοφοριακά μέτρα. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων να εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης της λειτουργικής διατομής της Λεωφόρου Δημοκρατίας και η οργανική σύνδεση του Πάρκου Γεωργιάδη με τις πεζοδρομήσεις που σχεδιάζονται εκατέρωθεν της Πλατείας Ελευθερίας.

- Να διαφοροποιηθεί η μορφή του Πάρκου χωρίς να αλλάξουν – αλλά εντούτοις να τονιστούν και να ενισχυθούν – οι κοινωνικές και οι καθημερινές του λειτουργίες.

- Να συνδεθεί το Πάρκο με δίκτυα ήπιας μορφής κίνησης και μετακίνησης (πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους) που διατρέχουν ή θα διατρέχουν την Πόλη του Ηρακλείου, κ.ά.

- Να χρησιμοποιηθούν φυσικά υλικά.

- Να φτιαχτούν δίκτυα κίνησης μέσα από τις δεντροστοιχίες.

- Να καταργηθεί το υπάρχον κτίριο του καφενείου, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάδειξη των τειχών και να χωροθετηθεί σε άλλο σημείο ένα μικρότερο κτίριο με πρόβλεψη αποθηκευτικών χώρων για την εξυπηρέτηση εκθέσεων και εκδηλώσεων

- Να γίνει εφαρμογή μεθόδων παραδοσιακής τοιχοποιίας και σε επιλεγμένα σημεία του πάρκου να φτιαχτούν χτιστά πεζούλια γύρω από δέντρα.

- Να υπάρξει όσο το δυνατόν λιγότερη κάλυψη του χώματος από συμπαγή, βιομηχανικά υλικά.

- Να υπάρξει συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για να τονωθεί η παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση του Πάρκου.

- Στους χώρους με χαμηλή βλάστηση να χρησιμοποιηθούν ενδημικά ή προσαρμοσμένα στο κλίμα μας φυτά, και ιδιαίτερα βότανα ή φρύγανα, τα οποία έχουν λιγότερες ανάγκες σε λίπανση, ψεκασμούς και πότισμα, κ.ά., και να φυτευτούν δέντρα τα οποία παράγουν τροφή (σπόρους) για την πτηνοπανίδα.

- Να εφαρμοστεί ένα πολύχρονο διαρκές πρόγραμμα αντικατάστασης δέντρων με βάση τους κανόνες δασοπονίας ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία και η εικόνα του Πάρκου και να ενισχυθεί η ποικιλία των δέντρων του Πάρκου (μέχρι στιγμής υπερισχύει ο φίκος).

- Να υπάρξουν στοιχεία κυκλοφοριακής αγωγής μέσα στο Πάρκο.

Από μόνο του το γεγονός ότι ο Δήμος προχωράει στη δημοπράτηση της «ανάπλασης» του Πάρκου Γεωργιάδη μόνο με προμελέτη προκαλεί αβεβαιότητα στον Πολίτη του Ηρακλείου. Την μελέτη της τελικής εφαρμογής, που θα συγκεκριμενοποιήσει το μορφή του Πάρκου, θα την εκπονήσει ο ίδιος ο εργολάβος μετά την ανάθεση του έργου σ’ αυτόν. Όπως αποδεικνύεται όλο και πιο συχνά, αυτή η πρακτική της «μελετοκατασκευής» αποτελεί κόλαφο για το δημόσιο συμφέρον...αφού πρακτικά κανένας σοβαρός έλεγχος δεν μπορεί να ασκηθεί όταν το έργο έχει οριστικά ανατεθεί...

Επιτακτική είναι, λοιπόν, η ανάγκη αναπροσδιορισμού των κριτηρίων της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με την διαχείριση των ελεύθερων, δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων στο Ηράκλειο. Η Δημοτική Αρχή ενδιαφέρεται πραγματικά για τη επέκταση και βελτίωση τους ή για ένα γενικό πασάλειμμα που θα φέρει αμφισβητούμενα αποτελέσματα με στόχο ουσιαστικά να διευκολυνθούν έργα όπως ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων; Η συνέχιση του διαλόγου που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό γύρω από το Πάρκο Γεωργιάδη  οφείλει να τονωθεί με τη διοργάνωση μιας ανακεφαλαιωτικής συζήτησης όπου θα συμμετέχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πολίτες, οι φορείς και οι συλλογικότητες.

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 64 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58239965
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.