ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Σάββατο 01 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΑΝΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Κυριακή, 04 Σεπτέμβριος 2005

Η ΑΝΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Τα οικονομικά μοντέλα με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους, που για πολλές δεκαετίες ακολούθησαν οι υπερδυνάμεις, στηρίχθηκαν σε μια άνευ όρων ανάπτυξη που οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στην κατασπατάληση παραγωγικής γης, στην διατάραξη ή και στην καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, στην άναρχη, αλόγιστη αστική επέκταση σε βάρος του περαστικού χώρου, δασικών εκτάσεων, καθώς επίσης στην απρογραμμάτιστη ανάπτυξη παραγωγικών ή άλλων δραστηριοτήτων, αλλά κι στις έντονες κλιματικές μεταβολές.

Το περιβαλλοντικό κόστος αυτού του τρόπου ανάπτυξης, που ποτέ δεν συνυπολογίστηκε σοβαρά υπήρξε ιδιαίτερα οδυνηρό στις ημέρες μας, με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο Τυφώνας «ΚΑΤΡΙΝΑ», που σε συνδυασμό με την «πετρελαϊκή κρίση» απειλούν πλέον όχι μόνο την Αμερική, αλλά τον πλανήτη ολόκληρο.

Αποκαλύπτεται δε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι η αποκατάσταση των « περιβαλλοντικών ζημιών» είναι πλέον ιδιαίτερα απαγορευτική σε μια υπερδύναμη, που έχε λυγίσει και ζητά βοήθεια. Η Αμερική σήμερα πρέπει να αισθάνεται ντροπή, εφόσον ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια για « απελευθερωτικούς αγώνες» δήθεν, ενώ δεν μπόρεσε να προστατεύσει ή να προλάβει την κατάρρευση μιας πολιτείας της, και δεν κατάφερε να παράσχει ασφάλεια στους ίδιους τους πολίτες της, από μια θεομηνία που βρισκόταν υπο έλεγχο.

Έχει γίνει πια φανερή σε όλους η απειλή που υπάρχει από την ανεξέλεγκτη χρήση του περιβάλλοντος και της φύσης για την ίδια την ασφάλεια και την δημόσια υγεία με τα συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, την διεθνή κρίση στον εφοδιασμό, την αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση, την υποβάθμιση της ζωής του ανθρώπου και ειδικά των παιδιών.

Από την άλλη πλευρά η έντονη αστικοποίηση των πόλεων και η ένταση των δραστηριοτήτων κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, επέφερε όπως ήταν φυσικό αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων και αντίστοιχη αύξηση της έντασης των ενεργειακών καταναλώσεων σε όλους του τομείς, όπως στη Βιομηχανία, στις Μεταφορές και στον Οικιστικό/ Εμπορικό τομέα και τριτογενή τομέα. Αποτέλεσμα υπήρξε η αύξηση της παραγωγής εκπομπών αερίων, που κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Στους υγιώς σκεπτόμενους επιστήμονες το αμείλικτο ερώτημα που χρήζει απάντηση είναι κατά πόσον το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» τροφοδοτεί του κυκλώνες. Νομίζω ότι μια πρώτη ανάγνωση στα νούμερα μπορούν να υποστηρίξουν την άποψη αυτή.

Μόνο μέσα στην τετραετία 1995 –1999 οι αμερικάνικες ακτές στον Ατλαντικό χτυπήθηκαν από 33 τυφώνες – αριθμός που αποτελεί ρεκόρ – χωρίς σε αυτούς να συγκαταλέγετε ο τρομερός τυφώνας « ‘Αντριου» που σάρωσε τη Φλόριντα το 1992, προκαλώντας ζημιές ύψους 27 δις. δολαρίων. Επίσης σύμφωνα με τη μελέτη του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, η ταχύτητα των τυφώνων στις Η.Π.Α έχει αυξηθεί κατά 50 % μέσα στα τελευταία 50 χρόνια.

Η συνειδητοποιήσει των περιβαλλοντικών αυτών προβλημάτων έκανε πιο επίκαιρη την αναγκαιότητα λήψης μέτρων, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό επίπεδο και εθνικό επίπεδο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Παγκόσμια Διάσκεψη για το περιβάλλον, που πραγματοποιήθηκε το 1992 στο RIO DE JANEIRO, η οποία κατέληξε – μεταξύ άλλων – στο Σχέδιο Δράσης AGENDA 21 και στις Συμβάσεις Πλαίσια για την Βιοποικιλότητα, τις Κλιματικές Αλλαγές και την Προστασία των Δασών, έγινε επίκαιρη παρά ποτέ η οικολογική προβληματική, αντελήφθησαν δε κοινές δράσεις με στόχο την επίτευξη της « Αειφόρου Ανάπτυξης»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα, με το 5ο Πρόγραμμα για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, εξειδίκευσε τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο εγγύς μέλλον σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Προώθησε επίσης την έκδοση σχετικών Οδηγιών και κατευθύνσεων για την εξειδικεύσει των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η χώρα μας παρά το γεγονός ότι συμβάλλει ελάχιστα σε παγκόσμια κλίμακα στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια για το ΚΛΙΜΑ, έχει ήδη εκπονήσει και εγκρίνει το Εθνικό της Πρόγραμμα για την Κλιματική μεταβολή, που αφορά στην σταθεροποίηση των εκπομπών των ως άνω αερίων, που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, με κύριο στόχο την μέιωση των εκπομπών σε 8,5 % το 2010, σε σχέση με το 1990.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες Στρατηγικές, τα Μέτρα, τα Κίνητρα ως και οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται για όλους του τομείς, που κατεξοχήν συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή, τις Μεταφορές, την Βιομηχανία και τον Οικιακό /Εμπορικό και Τριτογενή τομέα. Το πρόγραμμα αυτό έχει υιοθετηθεί από τους συναρμόδιους φορείς και αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο Πολιτικής.

Παράλληλα σε επίπεδο Εθνικής Πολιτικής Ενέργειας, το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από στρεβλώσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες και ενόψει της πετρελαϊκής κρίσης
έκανε στροφή επικαλούμενο την χρήση Α.Π.Ε και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενώ το ΥΠΕΧΩΔΕ στο συνολικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του, το οποίο εντάσσει και το ζήτημα της ενέργειας στον Οικιστικό τομέα, αφορά στην προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης, στην βάση της φιλοσοφίας του Οικολογικού προβληματισμού, όπου τα θέματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αντιμετωπίζονται σαν μια νέα διαδικασία που θα εξελίσσεται έως ότου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αναγκαία πολιτική, οικονομική, και κοινωνική μετάλλαξη προς ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, όπου η οικονομία των ανθρώπων θα συμβαδίζει με την οικονομία της φύσης.

Στόχος πλέον αποτελεί η προώθηση μιας Ανάπτυξης που να σέβεται και θα προστατεύει το Περιβάλλον, του φυσικού και ανθρώπινους πόρους, που θα διασφαλίζει πόρους για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενιές. Βασικό κριτήριο για την επικράτηση αυτού του τύπου Ανάπτυξης, που επιδιώκουμε και που είναι δυνατή μόνο μέσα από την σταδιακή αλλαγή των υφιστάμενων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, αποτελεί η ισχυρή πολιτική βούληση, η κοινωνική συναίνεση, η κοιν η αποδοχή των στόχων και η ανάληψη μιας συλλογικής προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να ενσωματωθούν στρατηγικές και δράσεις σε αυτά. Έτσι, είναι δυνατό να γίνει κοινή συνείδηση η αντίληψη ότι τα ποιοτικά κριτήρια και όχι μόνο τα ποσοτικά, πρέπει να προσδιορίζουν τις επιλογές μας.

Σταδιακά, με επιμονή και επιστημονική τεκμηρίωση είναι δυνατό να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα μαζικής εφαρμογής τεχνικών Α.Π.Ε και εξοικονόμησης ενέργειας. Πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση συμβατικών καυσίμων και τις υψηλές καταναλώσεις ενέργειας συμβάλλοντας και στην σταθεροποίηση και μακροπρόθεσμα στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr

σχολιο
Επισκέπτης , 2005-10-28 12:47:35
καλο αρθρο αλλα πολυ θεωρητικο

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 80 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55170323
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.