ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι παρατηρήσεις της ΒΙΟΖΩ στην ΚΥΑ για την βιολογική γ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Βιοκαλλιέργεια - Οικολογική Γεωργία
ΒΙΟΖΩ , Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2005

Αρ. Πρωτ: 2005-609
Αθήνα, 22-07-2005
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις στο σχέδιο ΚΥΑ: «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Διαβούλευση και ενημέρωση «κοινωνικών εταίρων και πελατών»

Απουσιάζει από όλη την ΚΥΑ, παρά την πρόθεση του Υφυπουργού, που διοργάνωσε αυτό τον διάλογο.

· Η συμμετοχή στον ελεγκτικό μηχανισμό των εκπροσώπων καταναλωτών, παραγωγών, εμπόρων – καταστηματαρχών.

· Η ενημέρωση από τον πιστοποιητικό και ελεγκτικό μηχανισμό των σωματείων καταναλωτών, παραγωγών, εμπόρων – καταστηματαρχών

· Η συμμετοχή στις επιτροπές των εκπροσώπων καταναλωτών, παραγωγών, εμπόρων – καταστηματαρχών

2. Διακριτότητα στον ρόλο του ΟΠΕΓΕΠ και της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου στον πιστοποιητικό και ελεγκτικό μηχανισμό

Σε πολλές περιπτώσεις ο ρόλος του ΟΠΕΓΕΠ και της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου, μπερδεύεται με αυτό των πιστοποιητικών και ελεγκτικών οργανισμών. Επίσης απουσιάζει από όλη την ΚΥΑ, παρά την πρόθεση του Υφυπουργού, η διάφανη λειτουργία με διακηρυγμένη πολιτική ευθυνών και διαπιστευμένες διεργασίες των δημοσίων ελεγκτικών και εποπτικών οργανισμών.

· Δεν επιτρέπεται ο ΟΠΕΓΕΠ είτε η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου να πιστοποιεί παραγωγούς με βάση

· Την αρχή ότι ο ελέγχων δεν επιτρέπεται να ελέγχει τον εαυτό του και

· Την προϋπόθεση ότι την πιστοποίηση απαιτείται να την κάνει ένας πιστοποιητικός οργανισμός που αυτοί δεν είναι.

¶λλωστε δεν έχουν διαπιστευμένα τμήματα και ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και παραγωγών. Η επιδιωκόμενος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της δημιουργίας περισσότερων πιστοποιητικών και ελεγκτικών οργανισμών..

· Οι πιστοποιητικοί και ελεγκτικοί οργανισμοί με βάση την δεοντολογία και τα πρότυπα ΕΝ 45012 & 45011 υποχρεούνται να παίρνουν μέτρα στις «μη συμμορφώσεις». Επιπλέον αυτών είτε αυτόνομα μπορεί να πάρει κυρωτικά μέτρα ο ΟΠΕΓΕΠ ή  Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου. Δεν χρειάζεται για την εφαρμογή των κυρώσεων να βγαίνει υπουργική απόφαση, με εξαίρεση την αφαίρεση της άδειας των πιστοποιητικών και ελεγκτικών οργανισμών.

· Πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 9001:2000 χρειάζονται και οι εισηγητικοί και εποπτικοί οργανισμοί, για να μπορούν να εποπτεύσουν το σύστημα της βιολογικής γεωργίας. Δεν απαλλάσσονται από τις διάφανες διαδικασίες οι δημόσιοι οργανισμοί δηλαδή ο ΟΠΕΓΕΠ και η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου.

· Με βάση τις Κοινοτικές οδηγίες, τις διατάξεις λειτουργίας του ΕΣΥΔ και του ελέγχου των διαπιστευμένων οργανισμών, τον σε βάθος έλεγχο του συστήματος των οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης τον εκπληρώνει το ΕΣΥΔ. Ο ΟΠΕΓΕΠ δεν μπορεί να «αμφισβητήσει» πιστοποιητικό ενός οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Αυτό μπορεί μόνον το ΕΣΥΔ να κάνει. Ο ΟΠΕΓΕΠ θα μπορούσε να αναδειχτεί σε «ΕΦΕΤ» των βιολογικών προϊόντων, να ελέγχει σε βάθος την αγορά και να έχει και τις άλλες αρμοδιότητες που του δίνει η ΚΥΑ.

3. Διαπίστευση Οργανισμών Βιολογικής Γεωργίας

Πρέπει να προωθείται αντί να αποτρέπεται η δημιουργία περισσότερων πιστοποιητικών και ελεγκτικών οργανισμών.

· Πολύ σωστή η απόφαση ΟΛΟΙ οι πιστοποιητικοί και ελεγκτικοί οργανισμοί να διαπιστεύονται με βάση τα πρότυπα ΕΝ 45011. Χρειάζεται όμως να προστεθεί και το πρότυπο ΕΝ 45012, διότι πιστοποιείται και το σύστημα του παραγωγού όχι μόνον το προϊόν. ¶λλωστε και με την πιστοποίηση του συστήματος του παραγωγού χορηγείται η επιδότηση.

· Ο σωστός και διακηρυγμένος από την ΚΥΑ στόχος για περισσότερους πιστοποιητικούς και ελεγκτικούς οργανισμούς δεν συνάδει

· Με την τετραετή άδεια. Η άδεια πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας με ετήσιο έλεγχο.

· Με την αφαίρεση της άδειας του τρίτου υπάρχοντος οργανισμού («ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ»), που προκύπτει από το δίμηνο της προσαρμογής. Το δίμηνο να γίνει 12μηνο.

· Με την μη ύπαρξη ειδικών κινήτρων δημιουργίας νέων πιστοποιητικών και ελεγκτικών οργανισμών.

4. Οι σημάνσεις και το Πανελλαδικό «βιολογικό σήμα».

Παρά του ότι, από παράλειψη μάλλον, δεν μας εστάλη το παράρτημα 3 της ΚΥΑ, παρατηρούμε ότι το προτεινόμενο σήμα είναι παρόμοιο ή παρεμφερές με την συμβατική παραλλαγή των σημάτων του ΟΠΕΓΕΠ, είναι ιδιοκτησία του και «μπερδεύει» παρά βοηθάει.

· Το πανελλαδικό σήμα πρέπει να σχεδιαστεί εξ αρχής ενταγμένο στην διαδικασία υποστήριξής του.

· Το πανελλαδικό σήμα δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία κάποιας εταιρείας. Το σήμα ανήκει στην ελληνική βιολογική γεωργία και αποτελεί στοιχείο υποστήριξής της. Ελεύθερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους, που παράγουν ελληνικά βιολογικά προϊόντα.

· Το πανελλαδικό σήμα πρέπει να είναι προαιρετικό στην εφαρμογή του και να υποστηριχθεί από το Υπουργείο με ενημερωτικές δράσεις σε καταναλωτές και παραγωγούς, ώστε εθελοντικά να γίνει αποδεκτό. Η ΒΙΟΖΩ θα υποστηρίξει δραστήρια αυτές τις δράσεις και δηλώνει εθελόντρια.

5. Η συντριπτική πλειοψηφία των  βιολογικών τρόφιμων προάγουν την υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, διότι δεν περιέχουν ουσίες που την βλάπτουν, όπως τα παραγόμενα με χημικά φυτοφάρμακα, λιπάσματα και ορμόνες προϊόντα. Αποτελούν υγιεινές τροφές. Δεν επιτρέπεται η ΚΥΑ, για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων, να αμφισβητεί αυτήν την πασίγνωστη αλήθεια. Ο κανονισμός στο άρθρο 10 μιλάει για την σημασία του σήματος και όχι για τα προϊόντα.

· Να απαλειφθεί η §9 του άρθρου 9 της προτεινόμενης ΚΥΑ.

6. Ιχνηλασιμότητα και ζωοτροφές

Με βάση τις κοινοτικές οδηγίες, από το 2004 επιβάλλεται η ιχνηλασιμότητα στους Γ.Τ.Ο. Στις ζωοτροφές έγιναν μεγάλες εισαγωγές ΓΤΟ στην χώρα μας και γι’ αυτό πρέπει να επισημανθεί από την ΚΥΑ:

· Επιτρέπονται κατά παρέκλιση η χρήση ενός ποσοστού συμβατικών ζωοτροφών αλλά όχι με Γ.Τ.Ο. Επίσης οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσέχουν τις σημάνσεις των ζωοτροφών και να κρατούν αναλυτικά στοιχεία.

· Η υποχρέωση των ελεγκτικών και πιστοποιητικών οργανισμών να ελέγχουν το σύστημα ιχνηλασιμότητας των παραγωγών και να κάνουν επιπλέον ελέγχους για επιμολύνσεις με ΓΤΟ.

7. Οικονομικά κίνητρα

Απουσιάζει από όλη την ΚΥΑ, παρά την πρόθεση του Υφυπουργού, η πρόταση συγκεκριμένων δράσεων προώθηση της βιολογικής γεωργίας, η ενημέρωση των «πελατών» (καταναλωτών, παραγωγών, διακινητών, επιστημόνων, οργανισμών κλπ) και των «κοινωνικών εταίρων». Υπάρχει μια υποβόσκουσα εντύπωση ότι γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης πόρων για τον ΟΠΕΓΕΠ ακόμη και για την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου !! Προτείνονται:

· Όλα τα πρόστιμα να πηγαίνουν στο ταμείο προώθησης της βιολογικής γεωργίας, που πρέπει να θεσμοθετηθεί και να ανήκει στο υπό δημιουργία διεπαγγελματικό της βιολογικής γεωργίας.

· Να αναγραφούν στην ΚΥΑ δράσεις ενημέρωσης «πελατών» και «κοινωνικών εταίρων».

· Όλες οι «επιτροπές» ελέγχου, που θα χρηματοδοτούνται από τους οργανισμούς, παραγωγούς και τελικά από τους καταναλωτές βιολογικών προϊόντων, να καταργηθούν. Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου να δημιουργήσει τμήμα ελέγχου και αδειοδότησης με διάφανες διαδικασίες πιστοποιημένες  με ISO και όχι μη έγκυρες και χωρίς συγκεκριμένη ευθύνη επιτροπές, που με αυτό το τρόπο σε τελική ανάλυση, ο καταναλωτής θα χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της.

· Ο ΕΦΕΤ δεν χρηματοδοτείται από τα συμβατικά τρόφιμα, αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί να επιβαρύνουν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές οι έλεγχοι του ΟΠΕΓΕΠ και της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου; Με αυτό τον τρόπο αυξάνουμε το κόστος των βιολογικών προϊόντων αντί να παίρνονται μέτρα μείωσής του.

· Να τριπλασιαστεί το 2006, σε σχέση με το 2005, η κρατική επιχορήγηση στον ΟΠΕΓΕΠ και στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου και να αυξάνεται κατά 50% κάθε επόμενο έτος.

· Να επιχορηγηθεί με ένα εκατομμύριο ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2006 το υπό δημιουργία διεπαγγελματικό της βιολογικής γεωργίας. Η επιχορήγηση αυτή να αυξάνεται κατά 50% κάθε επόμενο έτος. Στην επιχορήγηση να μην συνυπολογίζεται το ταμείο των προστίμων.

Δείτε στην συνέχεια συνημμένες επιπλέον τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις πάνω στο κείμενο της ΚΥΑ.

Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι και στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση, που θα χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΖΩ
Γιωργάκης Κωστής
Πρόεδρος

Τηλ: 21-02282632
Φαξ:  21-02282632
Κινητό: 697-9734591
Ηλ.Ταχ: biozo@email.com

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 105 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54566884
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.