ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 07 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αξιολόγηση του Προγράμματος Αγωγής Υγείας για τα σεξο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Υγεία
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 09 Ιούλιος 2005

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
4-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πρώτος ο Νομός Ηρακλείου

(ΕΙΣΗΓΗΣΗ)

Κυρίες και Κύριοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ όλα τα συναρμόδια υπουργεία για το σχεδιασμό ενός προγράμματος αγωγής υγείας και συγκεκριμένα τα Σ.Μ.Ν.-Α (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα - AIDS), με ομάδες στόχους κυρίως τους Μαθητές Λυκείων και την Στρατεύσιμη Νεολαία.

Το πρόγραμμα αυτό κάλυψε ένα μεγάλο κενό στα πλαίσια της αλληλεγγύης των γενεών και της αρχής της πρόληψης. Η πρώτη εμπειρία που μεταφέρω, είναι η άγνοια, και η προκατάληψη γύρω από το θέμα των Σ.Μ.Ν.-Α. Με ανησυχεί επίσης η αδιαφορία των μεγάλων ηλικιών, αλλά με ενθαρρύνει το ενδιαφέρον της νέας γενιάς. Στο Ν. Ηρακλείου καλύψαμε με το πρόγραμμα 100% τη στρατεύσιμη νεολαία και κατά 50% τα Λύκεια της πόλης. Υπήρξε άριστη συνεργασία με τους Διοικητές των μονάδων της ΣΕΑΠ (κ. Παναρετάκη), της 126 Σ.Μ. Ηρακλείου (κ. Ευθυμίου), 133 Σ.Μ. Καστελλίου (κ. Τρίκα), 138 Σ.Μ. Τυμπακίου (κ. Αντζέμη), όσο και με τους Δ/ντές των σχολείων, που ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα και συνεργάστηκαν.

1) Στατιστικά στοιχεία: Eνημερώθηκαν 1030 μαθητές περίπου σε 20 τμήματα των 60-80 μαθητών (πλήρης ενημέρωση). Η αξιολόγηση των μαθητών εκφράστηκε με ένα 75% Λίαν Ικανοποιητική και 25% Ικανοποιητική. Επίσης, 965 στρατεύσιμοι σε 11 τμήματα των 100-300 υπηρετούντων και στις δύο φάσεις.

2) Εκπαιδευτές: Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των επιμορφωτών κ Μπαρμπουνάκη Μ. (Ιατρού), Τζωρτζουλάκη Μ. (Κοινωνικής Λειτουργού), και Ψυχαράκη Φ. (Επισκέπτριας υγείας), οποίοι ανταποκρίθηκαν άψογα και ως προς την ανάδειξη και πρόληψη του προβλήματος, αλλά και ως προς μετάδοση των γνώσεων γύρω από τα Σ.Μ.Ν.-Α.

3) Από τους στόχους δεν καλύφθηκε ο στόχος των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, παρά τις κατ' ιδίαν συναντήσεις και την σχετική αλληλογραφία. Βασικός λόγος ήταν και είναι η κατάσταση διάλυσης στην οποία βρισκόταν στο Ν. Ηρακλείου, με την έννοια ότι ποτέ δεν μπόρεσαν να συγκροτήσουν τμήμα ικανού αριθμού για επιμόρφωση. Ουσιαστικά όμως τα αίτια κατά την άποψή μου είναι βαθύτερα. Ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που πιστεύουν ότι δεν τους αφορά το πρόβλημα ή δεν θέλουν ν' ακούσουν για τις καταστάσεις που έχουν ήδη ζήσει και για τις ευθύνες που έχουν έναντι των παιδιών τους.

4) Αντί για ποσοτική αξιολόγηση του προγράμματος και επειδή πιστεύω ότι μια φωτογραφία αξίζει χίλιες λέξεις, έφτιαξα ένα επιμορφωτικό φυλλάδιο με καταγραφή όλων των φάσεων σε εικόνες του προγράμματος από την συνάντησή μας στο ξεν. Αμαλία, μέχρι την τελευταία εκδήλωση στις 27 Ιουνίου στην 126 Σ.Μ. Αντικειμενικά όμως υπάρχει η αξιολόγηση των επιμορφωνομένων οι οποίοι σε ποσοστό κατά μέσο όρο 75 % αξιολόγησαν τις εκδηλώσεις ως ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ και σε ποσοστό 25% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ, το οποίο και παραδίδω στην κρίση σας.

5) Συμπέρασμα: Από την παιδαγωγική διαδικασία και την εμπειρία που αποκτήσαμε προκύπτει ότι «Τα Σ.Μ.Ν. και ειδικά το AIDS είναι αποτελέσματα της μόλυνσης και ρύπανσης του ευρύτερου περιβάλλοντος και μόνο με την έρευνα, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την οικονομική υποστήριξη, και την πρόληψη μπορούμε να ελπίζουμε για την αντιμετώπισή τους και την προφύλαξη των παιδιών μας».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο κατέλαβε ο Ν. Ηρακλείου και η Ν.Ε.Λ.Ε (Νομαρχικαή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης) μεταξύ όσων συμμετείχαν στο παραπάνω πρόγραμμα.

Ως ποσοτικό κριτήριο ελήφθη ο αριθμός των εκπαιδευομένων στο Στρατό και τα Λύκεια, ενώ ποιοτικά κριτήρια τα δελτία αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευόμενους σε κάθε ενημερωτική εκδήλωση.

Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτήθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία: ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Κοινωνικής Πρόνοιας, με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) αντίστοιχα. Συγκεκριμένα:

Ποσοτική Αξιολόγηση – Σύνολο εκπαιδευθέντων από 20-1-2005 έως 30-6-2005:

1. Νομός Ηρακλείου: (Στρατός 965 άτομα, Μαθητές 1030). 2. Νομός Φθιώτιδας: (Στρατός 704 άτομα, Μαθητές Λυκείου 1019). 3. Αν. Αττική: (Στρατός 146 άτομα, μαθητές Λυκείου 1135 άτομα). 4. Νομός Θεσσαλονίκης: (Στρατός 764 άτομα, Μαθητές Λυκείου 466) 5. Νομός Λέσβου: (Στρατός 886 άτομα, Μαθητές Λυκείου 256 άτομα). 6. Νομός Αρκαδίας (Στρατός 480 άτομα, μαθητές Λυκείου 250). 7. Νομός Ροδόπης (Στρατός 480 άτομα, Μαθητές Λυκείου 250). 8. Νομός Ιωαννίνων (Στρατός 328 άτομα, Μαθητές Λυκείου).

Ποιοτική Αξιολόγηση:

Για την ποιοτική αξιολόγηση τα κριτήρια ήταν: α) Η γενική εικόνα ενημέρωσης, β) Ανταπόκριση της ενημέρωσης στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων, γ) Θεματολογία, δ) Ποιότητα ή ενδιαφέρον παρουσίασης, ε) Διαφάνειες και υλικά στ) Συνολική διάρκεια ομιλίας:

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια οι εκδηλώσεις στο Ν. Ηρακλείου αξιολογήθηκαν σε ποσοστό 80% ως Λίαν Ικανοποιητικές και σε ποσοστό 20% Ικανοποιητικές, ενώ οι εκφράσεις Όχι ικανοποιητικές ή καθόλου Ικανοποιητικές δεν αναφέρθηκαν σε κανένα δελτίο αξιολόγησης.

Το αποτέλεσμα αυτό, είναι έργο συλλογικής εργασίας, καλής επικοινωνίας και δημοκρατικού διαλόγου, όλων των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα.

Νοιώθω επομένως την ανάγκη να ευχαριστήσω τους άμεσους συνεργάτες μου από το ΠΑ.ΓΝ.Η (Μανόλη Μπαρμπουνάκη Ιατρό, Μένη Τζωρτζουλάκη Κοινωνική Λειτουργό, Φωτεινή Ψυχαράκη Επισκέπτρια Υγείας). Τις συντονίστριες του προγράμματος κ Νίκη Γεωργίου από την Γ.Γ.Ε.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ και την Μαρία Βαρελή από το ΚΕΕΛ ΤΟΥ Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Επίσης του Διοικητές των Μονάδων: Σ.Ε.Α.Π: (κ. Παναρετάκη), 126 Σ.Μ (κ. Ευθυμίου), 133 Σ.Μ. (κ. Τρίκα) και 138 Σ.Μ (κ. Αντζέμη), όπως και όλους τους Δ/ντές των Λυκείων με τους οποίους είχα άριστη συνεργασία, και τους συναδέλφους μου στη Ν. Ε Λ.Ε, για την υποστήριξη και κυρίως τον κ. Αθανάσιο καλύβα (πρόεδρο) και Μανόλη Γρηγοράκη (Γραμματέα), για την διακριτική προώθηση του προγράμματος μέσα από τις αρμοδιότητες τους.

Η προσπάθεια ενημέρωσης για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, όπως το AIDS, θα συνεχισθεί για όλα τα Λύκεια του Νομού και τα Στρατόπεδα (σύμφωνα με το νέο προγραμματισμό) με τον ίδιο ζήλο, πάντα στα πλαίσια της αρχής της πρόληψης και της υπεύθυνης επιστημονικής ενημέρωσης.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 75 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58239798
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.