ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Παγκρήτιο Δίκτυο Οικ. Οργ. Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Γήπεδα γκολφ στη Κρήτη;
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 04 Ιούνιος 2005

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Μέρος 2ο

(ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 1650/86)

Γ) ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (συνέχεια από το 1ο άρθρο)

Τα γήπεδα γκολφ, εκτός από τις δυσμενείς επιπτώσεις στο έδαφος, στον αέρα, στο νερό, στην χλωρίδα, την πανίδα, τις χρήσεις γης και στους φυσικούς πόρους, όπως γράψαμε στο προηγούμενο δημοσίευμα, θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις και στους παρακάτω αποδέκτες:

8) Πληθυσμό: Θα αλλάξουν την εγκατάσταση, την διασπορά, την πυκνότητα και τον ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού στην περιοχή χωροθέτησης των γηπέδων.

9) Κατοικία: Θα επηρεάσουν επίσης την υπάρχουσα γενική κατοικία στην ευρύτερη περιοχή των Γκόλφ, με την δημιουργία ξενοδοχείων, και καταστημάτων αναψυχής, των οποίων η ύπαρξη θα είναι άμεσα συνδεδεμένη από την λειτουργία και τον χρόνο ζωής των Γκόλφ.

10) Μεταφορές κυκλοφορία: α)Δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων. β)Ανάγκη για νέα θέσεις στάθμευσης, αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων και μεταβολές στους υπάρχοντες τρόπους κυκλοφορίας ή της κίνησης ανθρώπων και αγαθών.

11) Ενέργεια: α) Χρήση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας, ειδικά όταν το νερό δεν επαρκεί και θα χρειασθεί αφαλάτωση θαλασσινού νερού.

12) Κοινή ωφέλεια: Θα συντελέσουν στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας:

α) Ηλεκτρισμό, β) Σύστημα επικοινωνιών, γ) ύδρευση, δ) Αποχετευτικούς αγωγούς για την μεταφορά των ρυπασμένων με αγροχημικά νερών. ε) Διευθέτηση ομβρίων υδάτων, στ) Διάθεση στερεών αποβλήτων από την λειτουργία των γκόλφ.

13) Ανθρώπινη υγεία: H χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γενικά αγροχημικών για την διατήρηση του γκαζόν, δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ίδίων των γκολφέρ, αλλά και των περιοίκων λόγω διασποράς σταγονιδίων από σπρέι ψεκάσματος, που ξεκινούν από ελαφρές αλλεργίες μέχρι μόνιμες βλάβες, του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης το μεταλλαγμένο γκαζόν που χρησιμοποιείται, μολύνει τις γειτονικές καλλιέργειες που με τη σειρά τους μέσω της τροφικής αλυσίδας, έχει επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.

14) Αισθητική: Τα γκόλφ θα προκαλέσουν μη ανατρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο, δεδομένου ότι το σπάνιο οικοσύστημα της Κρήτης, με τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους με τις περιοχές ΝATURA, θα μετατραπούν σε μια πράσινη έρημο, χωρίς την αίσθηση της ομορφιάς που χαρίζει η εναλλαγή του τοπίου, που συναντάς σε μια μικρή διαδρομή εντός του νησιού. Θα καταλήξουμε σ΄ ένα μη αποδεκτό αισθητικό πεδίο, που δεν συνάδει με την ταυτότητα του Κρητικού τοπίου.

15) Αναψυχή: Οι υπάρχουσες δυνατότητες αναψυχής, με τον ήλιο, την θάλασσα, το κλίμα κ.λ.π. είναι οι πηγές αναψυχής στο 90% του Τουρισμού στην Κρήτη. Τα Γκόλφ θα καλύψουν μια μικρή υψηλού οικονομικού επιπέδου μερίδα επισκεπτών, για τους οποίους η αναψυχή θα είναι αυτοσκοπός, χωρίς όμως την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η οποία θα παρακολουθεί, τον αποχαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων και των καλλιεργειών τους προς χάρη και τέρψη των ολίγων εκλεκτών επισκεπτών.

6) Πολιτιστική κληρονομιά: Η παράδοση και ο πολιτισμός της Κρήτης είναι ανεπανάληπτος, θα δεχθεί όμως με τις χρήσεις γης για την κατασκευή γκολφ, φοβερό κτύπημα καθόσον θα καταστραφούν λόγω της μεγάλης έκτασης των εγκαταστάσεων, πολλές περιοχές που είναι ανεκτίμητος θησαυρός πολιτιστικής κληρονομιάς. Σ΄ αυτό ίσως βοηθήσει και η πολιτεία με το να διευκολύνει, με την απαλλαγή γνωμοδότησης από την αρχαιολογική υπηρεσία, όπως πιθανό να κάνει και με τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων, παρακάμπτοντας την δασική υπηρεσία και τη ΝΕΧΩΠ.

17) Προστατευόμενες περιοχές: Κατά ένα περίεργο τρόπο σχεδιάζουν γκόλφ σε περιοχές, που έχουν οριοθετηθεί ως οικότοποι NATURA, όπως στην περιοχή Μονής Τοπλού Σητείας, Απηγανιά.κ.λ.π, ή σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι επιπτώσεις στο φυσικό, δομημένο, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, περιβάλλον, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα ανάλυση είναι σε ποσοστό 90 % αρνητικές, με την διαβάθμιση, μη ανατρέψιμες σε ποσοστό 50%, ισχυρές ανατρέψιμες 20%, ασθενείς ανατρέψιμες 10%, και θετικές 10%.

Σ΄ αυτό συντελεί το γεγονός ότι η Ανατολική Κρήτη, είναι μια ξηρθερμική περιοχή, που σύμφωνα με τον κ. Δαναλάτο, καθηγητή Πανεπιστήμιου Αιγαίου και μάλιστα έχει χαρακτηρισθεί από την αρμόδια Ευρωπική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης, ως υπαριθμό ένα υποψήφια για απερήμωση. Η βλάστηση στην περιοχή αυτή, συγκρατείται από ένα στρώμα εδάφους που δεν ξεπερνά τα 40 cm, όπου φύονται συνήθως φρύγανα, τα οποία με την αλλαγή χρήσης στην πράσινη έρημο των γκόλφ και με την βοήθεια της διάβρωσης, θα οδηγήσει στο μητρικό πέτρωμα.

Οι φυσικοί πόροι, έδαφος και νερό θα υποστούν τις πλέον δυσμενείς, επιπτώσεις, ενώ η γεωργία και τα Δάση ακολουθούν. Με απλά λόγια ο Κρητικός Λάος θα στερηθεί πηγές που του παρέχουν τροφή, αναψυχή και ποιότητα ζωής, για την ανάπτυξη των γκόλφ τα οποία ελάχιστα θα συνεισφέρουν στον τουρισμό. Υπάρχουν άλλες μορφές τουρισμού, που συνάδουν με την ταυτότητα της Κρήτης (Βλέπε στο διαδίκτυο με δικτυακό τόπο ecocrete.gr, στα αρχεία αφιέρωμα στον Τουρισμό και Περιβάλλον).

Τέλος οι απόψεις μου όσον αφορά τα συμπεράσματα, συμπίπτουν με αυτά της Γραμματείας του Οικολογικού Δικτύου, τα οποία δημοσιεύθηκαν πρόσφατα μετά την Παγκρήτια Συνάντηση στον Χαρουπόμηλο στο Πάνορμο, και υπογράφονται από τα στελέχη του δικτύου Κ. Σπυριδάκη Γεώργιο, Προμπονά Μιχάλη, και Αριστείδη Παπαδάκη, τους οποίους και συγχαίρω, τόσο για το επίπεδο της οργάνωσης, όσο και για την ποιότητα των εισηγήσεων και την επιστημονική κατάρτιση των εισηγητών.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.ΠΕ.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 29 Ιούλιος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 89 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57104616
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.