ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ ΜΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Κυριακή, 22 Μάιος 2005

ΚΑΝΤΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ

Α) Εισαγωγή

Αυτές τις ημέρες, το Υπουργείο Ανάπτυξης, επαναλαμβάνει καθημερινά εφιαλτικά σενάρια για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι, γιατί η επάρκεια ισχύος είναι σε οριακή κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. Στο στόχαστρο, μπήκαν τα κλιματιστικά, που τώρα ανακάλυψαν ότι είναι ενεργοβόρα, όταν μάλιστα δεν έχουν πιστοποίηση καλής λειτουργίας θα απαγορευθεί η πώληση τους. Εάν παρόλα αυτά το ηλεκτρικό σύστημα δυσκολευθεί να ανταποκριθεί στις μεγάλη ζήτηση του Καλοκαιριού, τότε τα μέτρα θα φθάσουν στα άκρα με διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στους μεγάλους καταναλωτές. Εάν όμως αυτά θα συμβούν στην υπόλοιπη Ελλάδα, τι θερμό καλοκαίρι θα περιμένει την Κρήτη, που ισορροπεί ενεργειακά σε χαλαρά καλώδια!

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο και αποδεδειγμένο, ότι η ενέργεια στην Κρήτη είναι αγαθό εν ανεπαρκεία και ειδικά στο Ηράκλειο, ιδρώσαμε για να καλύψουμε την επί πλέον ισχύ των Ολυμπιακών Αγώνων (όχι βέβαια χωρίς ατύχημα).

Φοβούμαι όμως ότι το καλοκαίρι αυτό, η κατάσταση θα είναι χειρότερη αφού ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα από πλευράς ενεργειακής κάλυψης εκτός από 50 MW του Αθερινόλακκου, τα οποία όμως χρησιμοποιήσαμε αναγκαστικά επικαλούμενοι το εθνικό συμφέρον (Ολυμπιακοί Αγώνες). Σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική διαχείρισή της, είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα, από τις δυσκολίες της ΔΕΗ να μας καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού.

Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας τα έχουμε μάθει, από Συνέδρια και ημερίδες της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά καλό είναι τέτοιες μέρες να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί κάποτε πρέπει να μας γίνει εθισμός, τρόπος καταναλωτικής συμπεριφοράς, και νοοτροπίας, γιατί διαφορετικά τα μέτρα θα επιβληθούν άνωθεν και τότε θα μας κακοφανεί, γιατί θα χάσουμε την βολή μας.

Τα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβάνουν μέτρα, όπως οι προδιαγραφές στις οικιακές συσκευές, τον ηλεκτροφωτισμό, τον ενεργειακό έλεγχο στα σπίτια μας και τις επιχειρήσεις, συμμετοχή τουριστικών φορέων στην προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας, θεσμοθέτηση του ενεργειακού διαχειριστεί, εκπαίδευση αρχιτεκτόνων στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων κ.λ.π. ενώ ιδιαίτερα τονίζεται η σημασία της ενεργειακής διαχείρισης.

Β) Ενεργειακή διαχείριση

Η ενεργειακή διαχείριση είναι μεγίστης σημασίας για ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης.

Οι κύριες αρχές της ενεργειακής διαχείρισης προλαμβάνουν. α) Αγορά πρώτων υλών ενέργειας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. β) Διαχείριση ενέργειας με μέγιστη απόδοση. γ) Αξιοποίηση των πλέων κατάλληλων τεχνολογιών.

α) Αγορά πρώτων υλών ενέργειας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή:

Η Κρήτη, λόγω του ότι βρίσκεται μακριά από διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας, έχει τη μεγαλύτερη εξάρτηση από το πετρέλαιο σε όλη τη χώρα. Ειδικά σήμερα με την αύξηση του πετρελαίου διεθνώς είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε πανάκριβα την ενέργεια, ενώ διαθέτουμε ένα πλούσιο δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) , και ειδικά αιολικό και ηλιακό, που όμως παραμένει κατά μεγάλο μέρος αναξιοποίητο, ενώ μεγάλες είναι οι ποσότητες βιομάζας από τα υποπροϊόντα ελιάς (πυρήνας, κατσίγαρος, κληματίδες, τσάμπουρα κ.λ.π).

β) Διαχείριση ενέργειας με τη μέγιστη απόδοση:

Μετά την αγορά ενέργειας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, είναι, σημαντικό η ενέργεια να χρησιμοποιηθεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται και χωρίς σπατάλες. Μερικά από τα βασικά στάδια για την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας είναι τα ακόλουθα:

1) Ανάπτυξη μια ενεργειακής πολιτικής και στρατηγικής. 2) Επίτευξη δεσμεύσεων από την διοίκηση 3) Πρόσληψη ενεργειακού διαχειριστή 4) Ευαισθητοποποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης 5) Διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου 6) Ύπαρξη σαφών κριτηρίων για ενεργειακές επενδύσεις 7) Ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης στο σχεδιασμό και προγραμματισμό όλων των διεργασιών, κτιρίων και εξοπλισμού 8) Ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης στις προγραμματισμένες διαδικασίες συντήρησης 9) Διεξαγωγή εκστρατειών δημοσιότητας και διαφήμισης.

γ) Αξιοποίηση της πλέον κατάλληλης τεχνολογίας.

Εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται σε τρία επίπεδα πρακτικών μέτρων: χωρίς κόστος, με χαμηλό κόστος και υψηλό κόστος. Ο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των μέτρων με μηδενικό κόστος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Με τα μέτρα χαμηλού και υψηλού κόστους η έμφαση δίνεται περισσότερο στην τεχνολογική επένδυση, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι επίσης πολύ σημαντικός.

Γ) Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό:

H σημερινή τεχνολογία προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες για την ρύθμιση της στάθμης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού σε σχέση με τον διαθέσιμο φυσικό φωτισμό. Το πρώτο βήμα είναι η κατάλληλη είναι η επιλογή του κατάλληλου συστήματος ηλεκτροφωτισμού. Αυτή η επιλογή του κατάλληλου συστήματος ηλεκτροφωτισμού πραγματοποιείται με την βοήθεια των βημάτων.

1. Χρήση χώρου. 2. Επιλογή επιπέδων φωτισμού που χρειάζεται στον χώρο. 3. Επιλογή κατάλληλων φωτιστικών. 4.Σχεδιασμός συστήματος ηλεκτροφωτισμού και σχετικού συστήματος ελέγχου. 5. Εκτίμηση της επίδρασης στο σύστημα ψύξης θέρμανσης 6. Οικονομική ανάλυση.

Γενικά, οι κύριες στρατηγικές ρύθμισης της φωτεινής ροής του συστήματος ηλεκτροφωτισμού είναι:

Σύστημα on/of. Με τη στρατηγική αυτή το σύστημα ηλεκτροφωτισμού σβήνει όταν τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού υπερβούν κάποια προαποφασισμένη τιμή. Φυσικά το σύστημα επαναλειτουργεί όταν τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού μειωθούν περισσότερο από μια άλλη επίσης προαποφασισμένη τιμή.

Σύστημα συνεχούς ρύθμισης. Η υιοθέτηση του συστήματος αυτού προϋποθέτει και τη χρήση στραγγαλιστικών πηνίων (σύστημα με λαμπτήρες φθορισμού).

Από τα παραπάνω είναι σαφές, ότι ο ενεργειακός επανασχεδιασμός των κτιρίων με σκοπό την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού σε συνδυασμό με τον ηλεκτροφωτισμό μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού φορτίου.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 123 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607419
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.