ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 25 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Να σταματήσει το Σχέδιο βαριού πλήγματος κατά του ΟΗΕ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Πλανήτης Γη
Ανάδραση , Τρίτη, 17 Μάιος 2005

ΨΗΦΙΣΜΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Να σταματήσει το Σχέδιο βαριού πλήγματος κατά του ΟΗΕ, των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της κοινωνίας των πολιτών

Το σπουδαιότερο συμβάν κατά τη διάρκεια της 61ης Ετήσιας Συνόδου της Επιτροπής των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΑ) στη Γενεύη ήταν η διπλή πρόταση, του Γ. Γραμματέα των ΗΕ και της Υπάτης Αρμοστού των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔΑ), για την ...κατάργηση της Επιτροπής αυτής!

Όπως είναι γνωστό, η ΕΔΑ εδρεύει στη Γενεύη και στις συνόδους της μετέχουν όλα τα Κράτη του ΟΗΕ και πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ανάμεσα σ’αυτές και το Ίδρυμά μας) καθώς και Εθνικές Επιτροπές ΔΑ. Σχεδιάζεται, λοιπόν, να αντικατασταθεί με ένα Συμβούλιο ΔΑ στο οποίο θα μετέχει περιορισμένος αριθμός Κρατών-Μελών και, όπως φαίνεται, θα εδρεύει στη Ν. Υόρκη.

Η ιστορική αυτή Επιτροπή είναι η δημιουργός της Οικουμενικής Διακήρυξης ΔΑ, του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, του Διεθνούς Συμφώνου Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων και άλλων σημαντικότατων διεθνών συμφωνιών, διακηρύξεων και αποφάσεων.

Η τακτική ετήσια σύνοδός της διαρκεί έξι εβδομάδες και αποτελεί το γεγονός της χρονιάς για τα ΔΑ.  Σ’ αυτήν παρουσιάζεται μία σφαιρική εικόνα της κατάστασης των ΔΑ σε παγκόσμια κλίμακα.  Σ’ αυτήν όλοι – ιδίως οι αδύνατοι λαοί – υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας, καταγγέλλουν και προβάλλουν παράπονα και προτάσεις, αρκετές από τις οποίες καταλήγουν, αφού υιοθετηθούν από αυτήν, σε αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης των ΗΕ.  Και η κοινωνία των πολιτών μετέχει περισσότερο ενεργά παρά σε οποιοδήποτε άλλο διεθνές όργανο.

Επί πλέον καθένας από τους εμπειρογνώμονές της είναι το διαφανές και αντικειμενικό μάτι για τα διατρέχοντα στον κόσμο, σχετικά με το πρόβλημα για το οποίο είναι αρμόδιος. 

Το έργο της είναι πάντα πλούσιο.  Αυτό δεν το αρνούνται ούτε οι προτείνοντες την κατάργησή της, δηλαδή η Υπάτη Αρμοστής, στο λόγο της κατά το κλείσιμο της 61ης Συνόδου στις 22 Απριλίου 2005, και ο Γ. Γραμματέας των ΗΕ.  Ο τελευταίος, μάλιστα, χαρακτηρίζει ο ίδιος το έργο της σημαντικότατο και την πρότασή του για τη διάλυσή της "την πλέον δραματική" (βλ. Report S.G. "In larger Freedom", παραγρ. 181).

Τι της καταμαρτυρούν λοιπόν;

Eίναι φανερό ότι πρόκειται για προφάσεις.  Συγκεκριμένα, το κυριότερο επιχείρημα είναι ότι πολιτικοποιεί τα προβλήματα.  Και αυτό βλάπτει την αξιοπιστία της και συνεπώς και του ΟΗΕ.  Αλλά ποιο διακυβερνητικό όργανο του ΟΗΕ δεν πολιτικοποιεί τα θέματα;  ¶λλωστε η ίδια η Υπάτη Αρμοστής, που αναφέρει αυτό το επιχείρημα, συνεχίζει με την ουσιαστική αντίκρουσή του: "αυτό συμβαίνει", όπως παρατηρεί, "με όλα τα διακυβερνητικά όργανα" (και τέτοια είναι τα όργανα του ΟΗΕ).  "Το να ισχυρισθεί κανείς ότι θα έπρεπε να είναι απολιτική θα ήταν σαν να έκανε κριτική γιατί η άνοιξη ακολουθεί το χειμώνα" (Λόγος 22 Απριλίου 2005).

Η πραγματική αιτία της κατάργησης της ΕΔΑ είναι, λοιπόν, άλλη και αυτή διαφαίνεται καθαρά από τα κείμενα των δύο ανώτατων αξιωματούχων που την προτείνουν και συνίσταται στο ότι, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, στις συζητήσεις που μετέχουν όλες οι χώρες καταλογίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε 4 μόνο χώρες, όλες οι μεγάλες παραβιάσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Είναι άραγε ψέμα;  Οι ισχυροί της Γής είναι αυτοί που αισθάνονται ότι μπορούν να διαπράττουν φανερά και κυνικά (αλλά και παρασκηνιακά και ύπουλα με τις πολυπλόκαμες μυστικές υπηρεσίες τους) τις σοβαρότερες παραβιάσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αυτοί λοιπόν – και ιδίως εκείνοι που κατηγορούνται ως οι κυρίως υπαίτιοι – δυσανασχετούν για τις σε βάρος τους καταγγελίες.  Και αυτό αποτελεί την κύρια αιτία που επιδιώκουν τη διάλυση της ΕΔΑ: να κλείσουν τα στόματα των άλλων χωρών – ιδίως των πιο αδύνατων – αλλά και της κοινωνίας των πολιτών που με παρρησία προβάλλει την αλήθεια. 

Στη θέση της ΕΔΑ προτείνεται να ιδρυθεί ένα Συμβούλιο από εκπροσώπους μερικών χωρών, ανάλογο, κατά τον Γ. Γραμματέα, με το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Ανάπτυξης των ΗΕ (Λόγος του της 7ης Απριλίου 2005 στην 61η Σύνοδο της ΕΔΑ).  Γνωστότατη όμως είναι η άκρα πολιτικοποίηση και των δύο, για την οποία υποκριτικά κατηγορούν την ΕΔΑ.  Αλλά η πολιτικοποίηση των δύο αυτών Συμβουλίων – που πράγματι έχουν μειώσει το κύρος του ΟΗΕ – λειτουργεί υπηρετικά για τις βουλές των ισχυρών και, φυσικά, δεν τους ενοχλεί.  Τέτοιο όργανο επιδιώκουν και για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Χαρακτηριστικά διατύπωσε αντιπρόσωπος χώρας του τρίτου κόσμου τα σχεδιαζόμενα: "Μας καλείτε, δηλαδή, να παραστούμε στην κηδεία μας".

Αν μιλούσαν περί μελέτης για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού ώστε να γίνει αποτελεσματικότερος, θα μπορούσαμε να το κατανοήσουμε.  Αυτό θα ήταν χρήσιμο για όλα σχεδόν τα όργανα του ΟΗΕ, χωρίς να σημαίνει αποκεφαλισμό τους και μάλιστα για αντικατάστασή τους με άλλα αποτυχημένα μοντέλα.

Τον προσεχή Ιούνιο θα γίνει, μετά αίτηση της ομάδας των Αφρικανών χωρών που και οι άλλες ομάδες χωρών υιοθέτησαν, ειδική σύνοδος της ΕΔΑ στη Γενεύη για να συζητηθεί ακριβώς η πρόταση κατάργησής της,

Παρ’ όλο που η πρόταση της κατάργησης της Επιτροπής συνοδευόταν από την υπόσχεση ότι στο Συμβούλιο ΔΑ, του οποίου προτείνεται η σύσταση, οι ΜΚΟ και οι Εθνικές Επιτροπές ΔΑ θα είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ήδη ετοιμάζεται ο αποκλεισμός τους από την ειδική έκτακτη Σύνοδο της ΕΔΑ του Ιουνίου που θα αποφασίσει για τη διάλυσή της και την ίδρυση του νέου Συμβουλίου.

Είναι φανερό ότι η εύτολμη κριτική των σωματείων και οργανώσεων είναι ένας από τους λόγους των προτεινόμενων θεσμικών αλλαγών.

Βαδίζουμε, δηλαδή, προς τα πίσω και σ’ αυτό: αντί της προώθησης, στην αποδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Στον διεθνή ορίζοντα, οι ομάδες των Ασιατικών, των Αφρικανικών και των Νοτιοαμερικανικών χωρών αντιτίθενται στις αλλαγές, τις οποίες αντιθέτως, προωθούν οι ΗΠΑ.  Η Ευρώπη είναι, όπως φαίνεται, αμφιρρέπουσα. 

Λαβαίνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω,

Ζητάμε:

• η Ευρώπη να καταφέρει επί τέλους να δικαιώσει το λόγο ύπαρξής της, αποδεικνύοντας ότι είναι πράγματι μία αυτοτελής και ανεξάρτητη ‘Ενωση χωρών που σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και προωθεί όντως τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την κοινωνία των πολιτών, θεμελιώδη χαρακτηριστικά του πολιτισμού τον οποίον οι πολίτες της με αγώνες, αίμα και προσπάθειες αιώνων κατέκτησαν.

Ζητάμε:

• η Ελλάδα να υποστηρίξει έντονα τη συμμετοχή στη Σύνοδο του Ιουνίου των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ με συμβουλευτική ιδιότητα στον ΟΗΕ και Εθνικών  Επιτροπών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)  και

• να πάρει στάση καθαρή και υποστηρικτική των παραπάνω θέσεων με βάση τη μη κατάργηση της ΕΔΑ. Ας δείξει επιτέλους την αγωνιστικότητα που σε παλαιότερα χρόνια την διέκρινε και που τόσο ο λαός μας νοσταλγεί.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2005

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 361 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55075847
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.