ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 28 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΡΟΣ 11ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Διατροφή
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2005

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΡΟΣ 11ο

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

Θεωρώ πρωτοποριακή και επίκαιρη (στις περασμένες εκλογές) τη πρωτοβουλία του περιοδικού «ΒΙΟΡΑΜΑΤΟΣ» να ζητήσει επίσημα την θέση των κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη βουλή, για τα την διολογική καλλιέργεια & και τα μεταλλαγμένα, ώστε ο αναγνώστης να ελέγξει την πολιτική τους και τις προεκλογικές εξαγγελίες τους. Η διαδικασία προάγει την άμεση δημοκρατία, καθώς καλείται να κρίνει μέσω δύο ερωτήσεων τις πολιτικές τους. (όπως σ’ ένα δημοψήφισμα). Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις που τίθενται είναι δύο:

1) Ποια είναι η πολιτική του κόμματος για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, λαμβανόμενου υπόψη την πρόσφατη έκθεση του επιτρόπου κ. Φίσλερ, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία;

2) Ποια είναι η θέση του κόμματος σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ποια πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσει η Ε.Ε. για την εισαγωγή τους ή όχι, στις αγορές των κρατών μελών;

Επίσης κρίνω ότι το «ecocrete», πρέπει να αδράξει τη ευκαιρία και να θέσει τις θέσεις των κομμάτων, σε ψηφοφορία ώστε να έχουμε και τα ποσοστά των αναγνωστών σε σχέση με τα επίμαχα αυτά θέματα που ταλανίζουν αρκετό καιρό τους πολίτες, οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των όποιων συνεπειών από την μια ή την άλλη πολιτική.

Ας ενημερώσουμε λοιπόν τους αναγνώστες για τις απαντήσεις των κομμάτων, σε ερωτήσεις που τέθηκαν πριν τις εκλογές για ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΊΑ & ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ, αρχίζοντας ανάλογα με την δύναμη των κομμάτων στην Βουλή.

Α) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (την άποψη εκφράζει ο κ. Μηλιάκος, Γραμματέας Αγροτικού της Ν.Δ).

Για την 1η ερώτηση:
« H Νέα Δημοκρατία θεωρεί αναγκαία την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας στη χώρα μας. Έχει αποδειχθεί πώς πολλές σημαντικές καλλιέργειες (με προεξέχουσες της ελιάς, των εσπεριδοειδών, του βαμβακιού και της μηδικής) μπορεί να ενταχθούν σε σύγχρονα προγράμματα βιολογικής γεωργίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους Έλληνες αγρότες. Παράλληλα πιστεύουμε ότι πολλές πτυχές της ζωικής παραγωγής κυρίως στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, μπορεί να αποτελέσουν σημαντική δραστηριότητα στη βιολογική κτηνοτροφία.

Στην προσπάθεια όχι μόνο επιβίωσης αλλά και επέκτασης της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας η ΝΔ κρίνει απαραίτητη τη λήψη μέτρων σχετικών με: Την Οργάνωση των παραγωγών βιολογικών προϊόντων σε βιώσιμες μονάδες. Την ενημέρωση των παραγωγών για την παραγωγική διαδικασία. Τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής από τους εντεταλμένους οργανισμούς ώστε να εξασφαλίζεται ο καταναλωτής. Τη σωστή διαφήμιση και ενημέρωση των καταναλωτών. Την οργάνωση της αγοράς, με τη στήριξη του κράτους. Και την ενίσχυση της έρευνας, ώστε να δοθούν λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα.

Η χώρα μας συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που ευνοούν την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Ο μικρός κλήρος (και συνεπώς η μη εντατική καλλιέργεια), η μεγάλη ηλιοφάνεια, το μεσογειακό κλίμα, το μεγάλο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού, σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Πολλές μάλιστα μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες στο καθεστώς της συμβατικής γεωργίας είναι μη βιώσιμες, μπορούν να έχουν μια καλύτερη προοπτική με τη βιολογική γεωργία.

Για την 2η ερώτηση:
«Η ΕΕ θεσπίζει μέτρα που αφορούν τον περιορισμό και τον έλεγχο στη χρήση των μεθόδων παραγωγής γενετικώς τροποιημένων τροφίμων. Κι΄ αυτό γιατί ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τη χώρα που επιδίδεται στην παραγωγή αυτών των προϊόντων, αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσης των όποιων οικολογικών προβλημάτων προκύψουν σε γειτονικά κράτη.

Παρακολουθούμε το θέμα από κοντά βασιζόμενοι στα συμπεράσματα της επιστήμης και της έρευνας και πάντοτε με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και του οικοσυστήματος.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούμε μεθόδους παραγωγής γενετικώς τροποιημένων προϊόντων, που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

Παρόμοια θα είναι και η θέση μας στα όργανα της Ε.Ε. όσον αφορά τα εν λόγω τρόφιμα. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική μας θα βασισθεί σε έγκυρες επιστημονικές αναλύσεις και μόνον.»

Β) ΠΑΣΟΚ (Την θέση του ΠΑΣΟΚ, μετέφερε οκ. Κώστας Κωνσταντινίδης, Αγρότης, Υποψήφιος Βουλευτής Επικρατείας)

Για την 1η ερώτηση (βιολογική γεωργία):
«Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα κυβερνητική μας πρακτική, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, αλλά και τις συνεχείς αναφορές και δεσμεύσεις του Προέδρου μας. το Κίνημα μας ταυτίζεται με την συστηματική και συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της αγροτικής μας παραγωγής.

Ένα μέρος αυτής της προσπάθειας, αφορά την ουσιαστική επέκταση, τον πολλαπλασιασμό της παραγωγής, προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Αυτή μας η στόχευση και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε, εδράζονται σε σαφή αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα και επιλογές. Ένα αυξανόμενο τμήμα των καταναλωτών της παγκόσμιας αγοράς στην οποία απευθύνεται η αγροτική μας παραγωγή, αλλά και ο Έλληνας καταναλωτής και πολίτης, απαιτούν προϊόντα ασφαλή, προιόντα που παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, αλλά και προϊόντα ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών, όπως των βιολογικών.

Τα γνωρίσματα της Ελληνικής Γεωργίας, παρέχουν ιδανικές συνθήκες σημαντικής επέκτασης αυτών των προϊόντων. Παρά τα θετικά βήματα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα την πρόσφατη ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιολογικής Γεωργίας όπου συζητούνται και λαμβάνονται ιδιαίτερα κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κλάδου, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

Γι’ αυτό εξάλλου το Κίνημα μας και ο Πρόεδρος μας ανέλαβε σαφείς δεσμεύσεις υψίστης προτεραιότητες με μέτρα όπως:

- Διεύρυνση του χρόνου επιδότησης των βιοκαλλιεργητών από τα πέντε στα δέκα έτη.

- Μέτρα για την διείσδυση των προϊόντων στα εξειδικευμένα διεθνή δίκτυα διακίνησης.

- Δημιουργία δικτύων πληροφόρησης του αγρότη και Κέντρων επίδειξης εφαρμοσμένης έρευνας που θα καλύπτουν όλη τη χώρα και τις ειδικές ανάγκες του βικαλλιεργητή.

Με αυτά τα μέτρα, μ ένα συνεχή, ουσιώδη και δεσμευτικό διάλογο με όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα, στοχεύουμε στον πολλαπλασιασμό του όγκου της βιολογικής παραγωγής κατά την επόμενη τετραετία. Θεωρώ ότι όλα τα παραπάνω κινούνται σε μια λογική συναντίληψης με την πρόταση του επιτρόπου Φίσλερ.

Ζητήματα όπως η επανεξέταση των προτύπων που εφαρμόζονται στα διάφορα Κράτη – Μέλη, οι ενιαίοι κανόνες αναγνώρισης για την πιστοποίηση, η θέσπιση Ευρωπαϊκού Σήματος, τα κίνητρα για την επέκταση της βιολογικής παραγωγής, η ενημέρωση του καταναλωτή και τα δίκτυα διανομής θα αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής διαπραγμάτευσης της Ελληνικής κυβέρνησης και της Ε.Ε.

Οι πολίτες θα κρίνουν και φυσικά και οι βιοκαλλιεργητές στις 7 του Μάρτη, ποια κυβέρνηση θα κάνει αυτές τις κρίσιμε διαπραγματεύσεις.

Για την 2η ερώτηση: (Μεταλλαγμένα):
«Σε ότι αφορά τα Γενετικώς Τροποποιημένα Τρόφιμα, η θέση μας είναι ιδιαίτερα σαφής. Η χώρας μας, ως γνωστόν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πάγωμα της επέκτασης της καλλιέργειας των μεταλλαγμένων προϊόντων. Η εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε. σχετικώς με την σήμανση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ, μας βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνους.

Σε ότι αφορά την καλλιέργεια αυτών των προϊόντων στη χώρα μας, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η καλλιέργεια τους. Ως γνωστόν δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. που να ρυθμίζει τα της προστασίας των συμβατικών καλλιεργειών από προσμίξεις με μεταλλαγμένα.

Συνεχίζεται...

[Στα επόμενα δημοσιεύματα θα παραθέσουμε τις θέσεις του ΚΚΕ και του Συνασπισμού, ώστε να έχουμε μια σφαιρική αντίληψη, πως αντιμετωπίζονται τα μείζονα αυτά διατροφικά προβλήματα στη Βουλή και να αξιολογήσουμε τις θέσεις τους].

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 136 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55117729
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.