ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 25 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΡΟΣ 7ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Διατροφή
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2005

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΡΟΣ 7ο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ.

Από την συνεχή και έντονη ενασχόλησή μου με την προστασία του περιβάλλοντος, τους ρυπαντές, και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, μπορώ να ισχυρισθώ με μεγάλο βαθμό επιστημονικής βεβαιότητας ότι, μετά τις κληρονομικές ασθένειες, οι περιβαλλοντικές ασθένειες κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην πίτα χρόνιων νοσημάτων, τα οποία αν δεν προληφθούν έγκαιρα οδηγούν στον θάνατο. Ένας βασικός λόγος που επιβεβαιώνει τον κανόνα αυτό, είναι το γεγονός, ότι σε περιοχές του κόσμου με υποβάθμιση του περιβάλλοντος, έχουμε και τον μεγαλύτερο αριθμό θνησιμότητας, όπως συμβαίνει στις τριτοκοσμικές χώρες, όπου η μόλυνση και η ρύπανση του περιβάλλοντος, θερίζουν κυριολεκτικά τον πληθυσμό από πολύ μικρή ηλικία

Οι τρόποι που επιβαρύνεται η υγεία του ανθρώπου, με την μόλυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος, είναι πάρα πολλοί και δύσκολα αντιμετωπίσιμοι, αφενός γιατί είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το περιβαλλοντικό κόστος από έργα και δραστηριότητες του ανθρώπου και αφετέρου, διότι η προσήλωση στην στρεβλή ανάπτυξη και το οικονομικό όφελος από την λεηλασία και υποβάθμιση των διατροφικών και ανανεώσιμων πόρων, οδηγεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, είτε αυτά είναι διατροφικά σκάνδαλα, είτε είναι ακραία καιρικά φαινόμενα.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος των επιπτώσεων στην «ποιότητα ζωής» του ανθρώπου, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι περιβάλλον, τι είναι επιπτώσεις, και να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου.

Οι πρώτες αναφορές σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζονται από έργα και δραστηριότητες του ανθρώπου, αναφερόταν στο «φυσικό περιβάλλον» όπως: αέρας, νερά, έδαφος, βλάστηση, γεωλογία κ.λ.π. Αργότερα ο ορισμός διευρύνθηκε λίγο ώστε να συμπεριλάβει παράγοντες όπως τον θόρυβο, ενέργεια, χρήσεις γης, ανοικτούς χώρους, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και έτσι συμπεριελήφθη στην έννοια περιβάλλον και το «πολιτιστικό». ¶λλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες προστέθηκαν ακόμη αργότερα, όπως η αισθητική, η υγεία. η στέγαση, συγκοινωνία, μεταφορές, πολιτιστικοί κληρονομιά, τρόπος ζωής ψυχαγωγία κ.λ.π, οπότε η έννοια πήρε μια περισσότερο ανθρωποκεντρική μορφή. Την περίοδο 1976-77 ο ορισμός του περιβάλλοντος πήρε την πλέον ευρεία μέχρι σήμερα μορφή του, με την πρόσθεση και άλλων παραγόντων όπως, οικονομική ανάπτυξη, παιδεία, δημόσια ασφάλεια και ευημερία, στους παράγοντες που αναφέρθηκαν πρωτύτερα. Τέλος το 1992 μπήκε και ο παράγοντας της αειφόρου ανάπτυξης, για να δοθεί έμφαση στην αλληλεγγύη των γενεών.

Είναι φανερό ότι στην αρχή, οι ορισμοί του περιβάλλοντος περιείχαν παράγοντες μόνο του φυσικού περιβάλλοντος, οι χωροταξικοί παράγοντες που προστέθηκαν αργότερα διεύρυναν τον ορισμό έτσι ώστε η λέξη περιβάλλον να συμπεριλάβει και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Σ΄ αυτήν την τελευταία μορφή του ο ορισμός του περιβάλλοντος αντικατροπτίζει την αντίληψη της «ποιότητας ζωής».

Ο όρος «επίπτωση» στο περιβάλλον, αναφέρεται σε οποιαδήποτε μεταβολή στην υπάρχουσα κατάσταση ενός συγκεκριμένου περιβαλλοντικού παράγοντα που προέρχεται από την κατασκευή και λειτουργία κάποιας ανθρώπινης επέμβασης σε κάποια περιοχή.

Μια επίπτωση όμως μπορεί να είναι ωφέλιμη - θετική ή δυσμενή - αρνητική, επίσης μπορεί να είναι ανατρέψιμη ή όχι ή ακόμη μπορεί να είναι θετική για κάποιο παράγοντα και αρνητική για κάποιον άλλο της ίδιας δραστηριότητας. Μεταξύ των επιπτώσεων π.χ. μιας βιομηχανικής μονάδος ιχθυο-κονσερβοποιίας, έχουμε ωφέλιμη επίπτωση στον παράγοντα «απασχόληση», ενώ έχουμε δυσμενή επίπτωση στον παράγοντα «νερό» από τα τοξικά απόβλητα της εγκατάστασης. Επίσης υπάρχει ταξινόμηση των επιπτώσεων σε «άμεσες» και «έμμεσες», σε «βραχυπρόθεσμες» και «μακροπρόθεσμες» ή «μόνιμες».

Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα «περιβαλλοντικής επιβάρυνσης» σε σχέση με τα «νοσήματα» και την θνησιμότητα παγκόσμια.

Σύμφωνα λοιπόν στοιχεία, που έχω στη διάθεσή μου από διάφορους οργανισμούς, κάθε λεπτό της ώρας ένα παιδάκι πεθαίνει στη βορειανατολική Βραζιλία. Στην ίδια χώρα 22 στρέμματα ζούγκλας του Αμαζονίου χάνονταν κάθε λεπτό στη δεκαετία του 1965-1975 και η καταστροφή σήμερα συνεχίζεται στον πνεύμονα αυτό του πλανήτη με μεγαλύτερο ρυθμό για τα συμφέροντα πολυεθνικών. Το 1982 οι ΗΠΑ δαπανούσαν 35 δισεκατομμύρια δραχμές περίπου την ημέρα για πολεμικούς σκοπούς, σήμερα δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμη αυτά τα ποσά, λόγω των πρόσφατων πολέμων των Η.Π.Α, για λόγους «απελευθερωτικούς» και «καταπολέμησης της τρομοκρατίας». Τα θύματα των πολέμων αυτών επίσης δεν μπορούν να εκτιμηθούν κυρίως λόγω «προπαγάνδας». Το 1975 ο πληθυσμός της γης ήταν 4090 εκατομμύρια και συνέχισε ν΄αυξάνει με ρυθμό 90 εκατομμύρια το χρόνο, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει σήμερα τα 10 δισεκατομμύρια, ενώ η διατροφική ικανότητα της γης δεν μπορεί ν’ αυξηθεί, παρά μόνο να τροποιηθεί με τα επικίνδυνα «μεταλλαγμένα τρόφιμα», αλλά αυτή την ανάλυση την έχουμε ήδη διαπραγματευθεί σε προηγούμενα δημοσιεύματα.

Κάθε χρόνο 80.000 κάτοικοι της πόλης του Μεξικού πεθαίνουν από αναπνευστικά και γαστροεντερικά προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με την ρύπανση και την μόλυνση στην πόλη αυτή.

Συνήθως αναφερόμαστε στην μόλυνση και την ρύπανση αδιάκριτα. Όμως όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου υπάρχει μεγάλη διαφορά.

Συγκεκριμένα στην ρύπανση «έχουμε δυσμενή, αλλαγή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών
 του περιβάλλοντος, που οφείλεται εξ ολοκλήρου σε δραστηριότητες του ανθρώπου και επιδρά βλαβερά στον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, τα υλικά αγαθά και τις πολιτιστικές αξίες του ανθρώπου». Η μόλυνση «συνοδεύεται οπωσδήποτε και από την συγκέντρωση παθογόνων μικροοργανισμών, μικροβίων, και ιών» που συνήθως δημιουργούν χρόνια νοσήματα στον άνθρωπο και τα ζώα».

Ο άνθρωπος καθώς κατέχει την κορυφή της τροφικής αλυσίδας, υφίσταται αλυσιδωτά τις συνέπειες που δέχονται από την μόλυνση οι κατώτεροι οργανισμοί. Αυτό εκφράζεται με τον νόμο της συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τον οποίο αν υπάρχει ορισμένη συγκέντρωση τοξικής ουσίας στο περιβάλλον, στον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας η συγκέντρωση θα είναι μεγαλύτερη, στον δεύτερο κρίκο ακόμη μεγαλύτερη, και στον άνθρωπο ακόμη πιο μεγάλη Σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε στον ποταμό Κολούμπια των ΗΠΑ, έδειξε ότι το πλαγκτόν περιείχε 2000 φορές περισσότερη ραδιενέργεια από το νερό (πρώτος κρίκος ),τα ψάρια που τρέφονται από με πλαγκτόν 40.000 φορές περισσότερη (δεύτερος κρίκος), ενώ ο άνθρωπος που τρέφεται από τα ψάρια πολλαπλάσιες φορές περισσότερη από 40.000.

Ο νόμος της συγκέντρωσης οφείλεται στην ενεργειακή απώλεια που έχουμε κάθε φορά που ανεβαίνουμε σ΄ ανώτερο τροφικό επίπεδο που είναι της τάξης του 90%. Αν π.χ. ένας λαγός περιέχει μια ορισμένη ποσότητα του τοξικού μολύβδου (από τα σκάγια) ανά κιλό βάρους του, τότε ο άνθρωπος (για να αποκτήσει ένα κιλό βάρος) πρέπει να καταναλώσει δέκα κιλά μολυσμένου λαγού, οπότε θα προσλάβει την ποσότητα του τοξικού μολύβδου σε δεκαπλάσια ποσότητα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι περισσότερες τοξικές ουσίες μεταβολίζονται δύσκολα, καταλαβαίνουμε γιατί βρίσκουμε υψηλότερες συγκεντρώσεις όσο ανεβαίνουμε την τροφική αλυσίδα. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι, ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας να δέχεται την μεγαλύτερη ποσότητα μόλυνσης.

Συνεχίζεται...

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 263 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55074005
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.