ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Σάββατο 24 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΡΟΣ 6ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Διατροφή
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2005

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΡΟΣ 6ο

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Νοέμβριο του 1996 στη συνδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έγινε στη Ρώμη για την καταπολέμηση της φτώχειας, υπήρχε δέσμευση των πλούσιων χωρών να μειώσουν στο μισό τον αριθμό των υποσιτιζόμενων ανθρώπων μέχρι το 2015 (Περιβάλλον & Δίκαιο.Τόμος 5ος).

Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση, θα έπρεπε διεθνείς εμπορικές σχέσεις ν΄ αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργήσουν ως ενισχυτικοί παράγοντες αυτής της πολιτικής απόφασης και της εκφρασμένης βούλησης. Σ’ έναν πρώτο απολογισμό, ο παγκόσμιος Οργανισμός Διεθνούς Εμπορίου (FAO 1997) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά την βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης στον τομέα του εφοδιασμού της αγοράς σε βασικά είδη διατροφής, η κατάσταση σε σχέση με τα αναπτυσσόμενα κράτη δεν παρουσίασε καμία ουσιαστική διαφοροποίηση. Αντίθετα εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, όπου βελτιώθηκε η ασφάλεια στον τομέα διατροφής, ο αριθμός των κρατών που ευρίσκονται σε κατάσταση σοβαρού διατροφικού προβλήματος και ανάγκης, όχι μόνο αυξήθηκε, αλλά εντάθηκε ακόμη περισσότερο.

Έρευνες του Οργανισμού απέδειξαν, ότι ο αριθμός των πεινασμένων και των υποσιτιζόμενων αυξήθηκε δραματικά κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο δημοσίευμα (συμβολή του υπερπληθυσμού στην παγκόσμια διατροφική ασφάλεια) 15 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο στα λεγόμενα κράτη του Τρίτου Κόσμου, οδηγούνται στην πείνα και την εξαθλίωση πριν καν συμπληρώσουν το πέμπτο έτος της ηλικίας τους, ή τους οδηγεί στον θάνατο εξαιτίας μιας οξείας έλλειψης διατροφής ή και φαρμακευτικής περίθαλψης. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι (1/5 του πληθυσμού της γης) είναι χρόνια υποσιτιζόμενοι!. Και αυτό συμβαίνει την στιγμή που στα βιομηχανικά και ανεπτυγμένα κράτη παρατηρείται η εικόνα της υπεραφθονίας και πολλές φορές κατασπατάλησης βασικών ειδών διατροφής, αλλά και άλλων αναγκαίων πόρων.

Β. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για να αντιμετωπισθεί η δραματική αυτή κατάσταση στις υπανάπτυκτες χώρες, ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν το Διεθνές Εμπόριο σαν πηγή εσόδων, αλλά και ως πηγή κάλυψης των αναγκών τους σε διατροφικά είδη. Χωρίς εμπόριο θα έπρεπε τα κράτη να στηρίζονται μόνο στην ίδια τους παραγωγή, κάτι που λόγω της γεωγραφικής θέσης πολλών από αυτών αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, η προσφορά αγαθών θα ήταν πολύ περιορισμένη, το συνολικό εισόδημα πολύ κατώτερο, και το επίπεδο φτώχειας θα έπαιρνε ανησυχητικές διαστάσεις. Το Διεθνές εμπόριο με αγροτικά κυρίως προιόντα, είναι αναμφίβολα απαραίτητο για τον ασφαλή διεθνή εφοδιασμό σε τρόφιμα (Brown 1990).

Ο πρωταρχικός στόχος της πράσινης επανάστασης (εμπόριο με αγροτικά προιόντα) στην δεκαετία του 60 και 70 ήταν η δυνατότητα διάθεσης ικανοποιητικής τροφής για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Αυτό αν ιδωθεί μόνο αριθμητικά, μπορεί και να έχει επιτευχθεί. Το μερίδιο του εμπορίου με αγροτικά προιόντα κατελάμβανε το 1995 485 δις δολάρια, και το εμπόριο με είδη διατροφής 266 δις δολάρια, ενώ όπως προκύπτει από την παγκόσμια διάσκεψη κατά της φτώχειας το 1974, ο όγκος του αγροτικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 75%. Το Διεθνές εμπόριο με είδη διατροφής τριπλασιάστηκε, και αυξήθηκε πολύ περισσότερο από ότι η παγκόσμια παραγωγή. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η οποία με την απάλειψη των φυσικών και τεχνικών εμποδίων επέκτεινε τις επαφές μεταξύ του παγκόσμιου πληθυσμού. Η σημαντική μείωση του κόστους μεταφορών και επικοινωνιών, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρριψη των οικονομικών εμποδίων. Επί μια δεκαετία, η ανταλλαγή αγαθών αυξήθηκε κατά 2,5 φορές γρηγορότερο από ότι η παγκόσμια παραγωγή.

Γ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Σε πολλές περιοχές, οι μικρές και οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής ειδών διατροφής, που παράγουν για την εσωτερική αγορά, συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της κατάστασης εφοδιασμού της εγχώριας αγοράς, και συμμετέχουν αποτελεσματικά στην διασφάλιση της διατροφής του πληθυσμού. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν οι δυνατότητες καλλιέργειας των μικρών και οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεων και να αυξηθεί η παραγωγή υποκατάστατων των εισαγομένων προϊόντων. Πρέπει επίσης να εκτιμηθεί, πόσο μπορούν να συμμετέχουν οι μικρές και οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεις στις εξαγωγές, χωρίς βεβαίως να τεθεί σε κίνδυνο η παραγωγή τους για την εσωτερική αγορά.

Μια αποτελεσματική και αποδοτική γεωργία μπορεί να χρησιμοποιεί τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η διεθνής αγορά, χωρίς απαραίτητα να παραμελεί τον εφοδιασμό της εσωτερικής αγοράς (F.Nuscher 1997). Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό την περιορισμένη παραγωγικότητα της εργασίας των αγροτών για τεχνικούς λόγους να την αυξήσουμε αποτελεσματικά σε πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου. Ένα εντατικό και αποδοτικό αγροτικό σύστημα, μειώνει όχι μόνο την εξάρτηση από αλλοδαπές επενδύσεις και αγορές, αλλά δημιουργεί παραγωγικές θέσεις εργασίας και μειώνει την μετανάστευση( εσωτερική και εξωτερική).

Δ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: AGENDA 2000

Αφού και τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν είναι ανεξάντλητα και η επιβάρυνση δημιούργησε αντιδράσεις στα κράτη μέλη που εισφέρουν την μερίδα του λέοντος (ιδιαίτερα η Γερμανία), ήλθε η στιγμή για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές. Η προταθείσα μέσω της Agenda 2000 μείωση έως και 30% των άμεσων επιδοτήσεων για τα αγροτικά προιόντα, και η σύνδεση των όποιων ενισχύσεων περισσότερο με τις δομικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, ήταν η αρχή για έντονες συζητήσεις. Και στην Ελλάδα οι μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν σημαντικές συνέπειες στους μικρούς παραγωγούς (καπνά, βαμβάκι, ροδάκινα, λάδι, κλπ).

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πείνα και η φτώχεια δεν είναι απαραίτητα μόνο ένα πρόβλημα της έλλειψης των ειδών διατροφής, αλλά αποτελεί σε πρώτη γραμμή μια κύρια αιτία της φτώχειας και της συνδεδεμένης με αυτή, μειωμένης αγοραστικής δύναμης. Ακόμη και αν ο ανταγωνισμός μεταξύ αύξησης της παραγωγής και αυξημένου παγκόσμιου πληθυσμού δεν μπορεί να διαρκεί αιωνίως, καθαρά υπολογιστικά υπάρχει ακόμα ικανοποιητική ποσότητα ειδών διατροφής, όμως αυτή είναι διαμοιρασμένη άνισα. Βεβαίως ναι αναδιανομή των ειδών διατροφής δεν αποτελεί συνταγή για την λύση του προβλήματος, όμως έχει αποδειχθεί,ότι η κατανομή των ειδών διατροφής δεν μπορεί να προσδιοριστεί μακροχρόνια από τίποτε άλλο, παρά μέσω της κατανομής του ελέγχου πάνω στα μέσα παραγωγής ειδών διατροφής. Όποιος τα ελέγχει αυτά, προσδιορίζει τι θα καλλιεργηθεί, τι θα παραχθεί, τι καλλιεργηθεί, και τελικά ποιος θα καταναλώσει, αυτό που θα παράγει το έδαφος.

Η θέση και η στόχευση του Διεθνούς εμπορίου θα πρέπει να αλλάξει άμεσα, και εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η συμπεριφορά όλων των καταναλωτών. Σε τελικοί φάση και αυτοί συναποφασίζουν σε αρκετά υψηλά βαθμό, εάν θα υπάρξει ένα αξιόπιστο και ειλικρινές εμπόριο με τις χώρες του τρίτου κόσμου ή όχι. Η νίκη ενάντια στην πείνα και η απάλειψη της φτώχειας, είναι μια πρόκληση για όλους μας. Είναι μια ανθρώπινη επιταγή και αξία και δεν αποτελεί μια ανίκητη καταδίκη, μια ανίατη ασθένεια, κάτι αναπόφευκτο και ένα κακό πεπρωμένο.

Έτσι στο ερώτημα, πόσο συνένοχα η συμμετοχή μπορεί να είναι τα πλούσια κράτη και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, άμεσα ή έμμεσα στην απογοητευτική κατάσταση διατροφής των αναπτυσσομένων χωρών, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να απαντηθεί μ’ ένα ναι ή ένα όχι.Τα στοιχεία ομιλούν για μια μεγάλη συνευθύνη, όμως είναι επίσης προφανές, ότι δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στις αναπτυγμένες χώρες, η αποκλειστική και απόλυτη ευθύνη για την υπανάπτυξη και τη φτώχεια.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.ΠΕ.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 367 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55056990
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.