ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 28 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Η Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Αεροδρόμια
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 22 Μάρτιος 2005

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13-5-2005 ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ)

ΜΕΡΟΣ 3o

.. Και έρχομαι στα συμπεράσματα για μια βιώσιμη λύση των προβλημάτων του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η λειτουργία του αεροδρομίου μέσα στο Δήμο Αλικαρνασσού έχει υποβαθμίσει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τόσο της Νέας Αλικαρνασσού, όσο και της πόλης του Ηρακλείου. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν συντελέσει μέχρι σήμερα στην υποβάθμιση αυτή και στην υγεία των κατοίκων, είναι πλέον γνωστοί σε όλους. Το μέγεθος όμως της ζημιάς είναι στους περισσότερους άγνωστη και αυτή η άγνοια είναι που σκοτώνει, μιας και το περιβαλλοντικό κόστος δεν πσοτικοποιείται, ούτε είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με οικονομικά μεγέθη.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συντελούν στην υποβάθμιση, έχουν να κάνουν με αυτά που προαναφέραμε, αλλά, κυρίως με αυτές αναφερόμαστε σε : θόρυβο, χρήσεις γης, κίνδυνο ατυχήματος,, κατοικία, μεταφορές., κυκλοφορία, τη διάθεση στερών και υγρών αποβλήτων, επιβάρυνση του αέρα με καυσαέρια, ανθρώπινη υγεία, αισθητική,, αναψυχή, χλωρίδα, και πανίδα της περιοχής, το εργασιακό περιβάλλον, και γενικά τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

Οι επιπτώσεις αυτές είναι από δυσμενείς έως αρνητικές και το χειρότερο σε αρκετές περιπτώσεις μη ανατρέψιμες εφόσον το αεροδρόμιο παραμένει στη σημερινή θέση, ενώ με την κατασκευή του λοξού διαδρόμου ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζεται σχεδόν καμιά ριζικά, αλλά αμβλύνει ας πούμε μια ή δύο από αυτές.

Το πρόβλημα λοιπόν είναι κατ΄εξοχήν χωροταξικό, για την επίλυση του οποίου αρμόδιο είναι το κράτος σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το άρθρο 24 του Συντάγματος, αναφέρει ότι «περί την πολεοδομία και την χωροταξία της χώρας, αρμόδιο είναι το κράτος», το οποίο προχωρά στην χωροταξική πολιτική μετά από απλή γνωμοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Επίσης κατηγορηματικά αναφέρει το ίδιο άρθρο, ότι « η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός.

Στα πλαίσια λοιπόν ενός χωροταξικού σχεδιασμού, που έχει γίνει με χρήματα των ελλήνων πολιτών,και έχει εκπονηθεί από ειδικούς επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και η κ. Κλουτσινιώτη, προβλέπετε μετεγκατάσταση του αεροδρομίου και όχι κατασκευή λοξού διαδρόμου, διότι δημιουργεί μια στρεβλή ανάπτυξη για την Κρήτη,ενώ προκαλεί τεράστια προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου που γίνεται μονόπλευρα,και μόνο στα βόρεια του νησιού, ενώ οι αναγκαίες υποδομές, όπως ο νότιος οδικός άξονας, κάθετοι οδικοί άξονες, λιμάνι, αεροδρόμιο κ.λ.π, λείπουν παντελώς από τη Νότια Κρήτη.

Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε την πληθυσμιακή πίεση που δημιουργείται ακριβώς από την ύπαρξη υποδομών στα βόρεια του νομού, όπως, αεροδρόμιο, βόρειος οδικός άξονας, λιμάνι, κλ.π. δημιουργούνται άλλα προβλήματα, διαχείρισης φυσικών πόρων, όπως, νερό ενέργεια, τα οποία αφαιρούνται από τις περιοχές υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας, για να καλύψουν ανάγκες του βορά. Επίσης τα αγροτικά προιόντα διακινούνται δύσκολα και με υψηλό κόστος για να φτάσουν από το νότο και τη Μεσσαρά, στο αεροδρόμιο και από εκεί να προωθηθούν στο εξωτερικό.

Σχετικά με τα έργα που έχουν υποβληθεί για γνωμοδότηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο σχετικά με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. είναι τα παρακάτω :

1.Έργα που αφορούν τη λειτουργία του υφιστάμενου αερολιμένα. 2) Έργα που αφορούν επεκτάσεις και βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων.3) Έργα για το Πάρκινγκ.4)Έργα εγκατάστασης Ραντάρ προσέγγισης το οποίο όμως λόγω χαμηλής όχλησης εγκρίθηκε με Νομαρχιακή Απόφαση.

Οσον αφορά τον λοξό διάδρομο, δόθηκε στο παρά πέντε προέγκριση χωροθέτησης για την οποία το Γραφείο Περιβάλλοντος ουδέποτε γνωμοδότησε, γιατί δεν εστάλη μελέτη. Αντίθετα κυκλοφορούσαν μελέτες με ανάθεση, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον ΟΑΝΑΚ, και οι οποίες ουδέποτε κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ενώ άλλες μελέτες από ξένες εταιρείες τροποποιήθηκαν τουλάχιστον εξ ( 6) φορές χωρίς πάλι να κατατεθούν για γνωμοδότηση. Ο νόμος όμως στο σημείο αυτό είναι σαφής, και καθορίζεται Μ.Π.Ε σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/90, και η δημοσιοποίησή της σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 75308/90, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες.Έχουμε λοιπόν πρόβλημα και ως προς την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του λοξού διαδρόμου.

Είναι δε δεδικασμένο από το Σ.τ.Ε, ότι για σύνθετα τεχνικά έργα, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή όλων των έργων που προανέφερα, δεν αρκεί η σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα επί μέρους έργα, αλλά μια συνολική μελέτη η οποία με την κατάλληλη επιστημονική μέθοδο θα συσχετίζονται και θα συνεκτιμώνται οι επί μέρους επιπτώσεις, καθώς και οι απώτερες δευτερογενείς στο περιβάλλον με την ευρεία έννοια φυσικό- κοινωνικο-οικονομικού, περιβάλλοντος., και ο τρόπος αντιμετώπισης,όσων βέβαια είναι ανατρέψιμες.

Μόνο με μια συνολική μελέτη θα καταστεί δυνατό να διαγνωστούν σε όλη τους την έκταση οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής του λοξού διαδρόμου και των συναφών με αυτόν έργων. Ενόψει της μελέτης αυτής θα κριθεί εάν είναι επιτρεπτή η εκτέλεση του έργου ή αν τούτο αποκλείεται λόγω βλάβης του περιβάλλοντος στην συγκεκριμένη θέση, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης της Κρήτης ή ακόμη η εναλλακτική λύση της μετεγκατάστασης … Συνεχίζεται

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 419 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58156260
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.