ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 28 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Μέρος 2ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Αεροδρόμια
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2005

Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ–ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΗΣ 13–5-2001)

ΜΕΡΟΣ 2ο

Στο προηγούμενο άρθρο (μέρος 1ο) αναλύσαμε διεξοδικά τις επιπτώσεις του θορύβου στους κατοίκους της Αλικαρνασσού, αλλά και ευρύτερα της πόλης του Ηρακλείου. Τώρα θα εξετάσουμε τις υπόλοιπες επιπτώσεις, οι οποίες με την πρώτη ματιά μπορεί και να μην είναι εμφανείς, όπως καταγράφηκαν στα πρακτικά επιτυχημένης ημερίδας του περιβαλλοντικού –εξωραϊστικού Συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού στον κινηματογράφο ΣΤΟΥΝΤΙΟ στις 13-5-2001

Β) Στερεά απόβλητα:

Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), η ποσότητα των παραγομένων απορριμμάτων ανέρχεται σε 1800 τόννους ετησίως στο αεροδρόμιο (12 περίπου τόνους ανά ημέρα αιχμής).

Η Κατανομή ως προς την προέλευση είναι: 1706 τόνοι από τους επιβάτες, 10 τόνοι ανά έτος από τους επισκέπτες, 89 τόνοι από τους εργαζόμενους. Την περίοδο εκπόνησης της Μ.Π.Ε. ('93-'94), η συλλογή των απορριμμάτων γινόταν από το Δήμο Ηρακλείου. Το 1997 που η μελέτη υποβλήθηκε στο γραφείο περιβάλλοντος η αποκομιδή γινόταν με απορριμματοφόρο που είχε διαθέσει για τον σκοπό αυτό ο Ε.Ο.Τ. Σήμερα (13-5-2001) υποθέτω ότι πρέπει να γίνεται από τον Δήμο Αλικαρνασσού. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η συλλογή και η μεταφορά των αποβλήτων, είναι η διάθεσή τους. Και η διάθεση γίνεται στη χωματερή του Ηρακλείου στους πέρα Γαληνούς, η οποία δεν είναι νόμιμη, με την έννοια ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές ενός Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).

Γ) Υγρά απόβλητα:

Από την Μ.Π.Ε, αλλά και από αυτοψία που πραγματοποίησα,στο αεροδρόμιο διαπίστωσα ότι, τα αστικά λύματα μαζί με τα απόβλητα των αεροσκαφών από τις χημικές τουαλέτες τους οδηγούνται ανεπεξέργαστα στη θαλάσσια περιοχή μπροστά (βόρεια) από το αεροδρόμιο.Αυτό σε συνδυασμό με την διάθεση υγρών αποβλήτων επί χρόνια από τα σφαγεία (που επί τέλους έκλεισαν) και από τον Βιολογικό της Β.Ι.Π.Ε., που υπολειτουργούσε, διατίθενται σε αγωγό, οποίος έπρεπε να σύμφωνα με το νόμο να είναι υποθαλάσσιος και σε μήκος 300 μέτρων, ώστε να επιτυγχάνεται η σχετική αραίωση.

Η κατασκευή όμως του αγωγού δεν μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Βιολογικού, γιατί θα συναντούσε τον υπο μελέτη λοξό διάδρομο.

Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι στο σημείο αυτό έχουμε μόλυνση υψηλού επιπέδου, η οποία διαπιστώνεται εργαστηριακά και αν δεν είχε απαγορευθεί η κολύμβηση στην περιοχή αυτή θα είχαμε σοβαρές μολυσματικές αρρώστιες. Μετρήσεις που έγιναν τότε στην περιοχή μετά από δειγματοληψία και σε συνεργασία με το ΙΘΑΒΙΚ, έδειξαν και τιμές 24.000 ολικών κολοβακτηριδίων /100 ml, με όριο τα 500 κολ./100ml.

Το πλέον επικίνδυνο όμως είναι ότι, κάτω από συγκεκριμένες ανεμολογικές και υδρολογικές συνθήκες σε μικρό χρονικό διάστημα να μολυνθούνε σε μικρότερη ένταση, περιοχές όπως ο Καρτερός και το Τομπρούκ. (Εύχομαι σήμερα 17-3-2005 να έχει περιορισθεί η μόλυνση).

Δ) Αέρια απόβλητα:

Πρόβλημα αύξησης της συγκέντρωσης των καυσαερίων παρουσιάζεται δυτικά στο άκρο του αεροδρομίου, στο διάδρομο 09-27, παρά το ότι υπάρχει τεχνητό φράγμα καυσαερίων, το οποίο όμως δεν μπορεί να τα μειώσει στα επιτρεπτά όρια. Έτσι γειτονικές προς την περιοχή κατοικίες έχουν πρόβλημα αέρια ρύπανσης.

Λόγω όμως διασποράς των αερίων η επίπτωση αυτή δεν επηρεάζει το κέντρο του Ηρακλείου, όπως προκύπτει από τον σταθμό μέτρησης αέριας ρύπανσης που έχουμε, δίπλα στα δικαστήρια.

Ε) Συγκοινωνία:

Μια άλλη σοβαρή δευτερογενής επίπτωση είναι η συγκοινωνία. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζετε από την Μ.Π.Ε., αλλά και δεν μπορεί ν΄ αντιμετωπισθεί λόγω της θέσης του αεροδρομίου. Το μέγεθος του προβλήματος ως προς την κυκλοφορία μπορεί μεν να έχει μειωθεί στον εγγύς χώρο του αεροδρομίου λόγω της κατασκευής της συνδετήριας οδού, από την διασταύρωση του πάρκινγκ μέχρι τη εθνική οδό. Ο κυκλοφοριακός όμως φόρτος το καλοκαίρι, δημιουργεί κυκλοφοριακή ασφυξία, στους δρόμους που οδηγούν από και προς το κέντρο του Ηρακλείου, λόγω μεταφοράς επισκεπτών και τουριστών, ειδικά μπροστά στο Μουσείο Ηρακλείου.

ΣΤ) Αισθητική:

Με τις παρεμβάσεις και επεκτάσεις που έγιναν στα κτίρια, μπορεί ν΄ αναβαθμίστηκε ο εσωτερικός χώρος και οι προσόψεις των κτιρίων του αεροδρομίου. Υπάρχει όμως σοβαρή αισθητική υποβάθμιση με τους σωρούς των σκουπιδιών που βρίσκονται βόρεια του αεροδρομίου και ειδικά από τις μάντρες με τα καταστρεμμένα αυτοκίνητα, ενώ νότια υπάρχει ο καταυλισμός των τσιγγάνων, όπου οι παράγκες και ο καπνός από την καύση των σκουπιδιών δημιουργεί έντονο αισθητικό πρόβλημα. Τούτο επιδεινώνεται από το γεγονός οι πρώτες εικόνες των τουριστών είναι αυτές με την προσγείωση, και οι τελευταίες με την απογείωση των αεροπλάνων.

Ζ) Χρήσεις γης:

Το αεροδρόμιο έχει δεσμεύσει τεράστιες εκτάσεις γύρω από αυτό, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοικία, αλλά ούτε για εμπορικές αποθήκες, ούτε χοντρεμπόριο, παρά μόνο βιομηχανίες και βιοτεχνίες υψηλής όχλησης. Με δεδομένη όμως την τροποποίηση της 16ΕΣΧΠ, το αεροδρόμιο βρίσκεται σε ζώνη, όπου δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις, ούτε χαμηλής ούτε μεσαίας , ούτε υψηλής όχλησης, λόγω κυρίως των επιπτώσεων που έχει σε μεγάλη έκταση.

Ενώ όμως σύμφωνα με την απόφαση αυτή, όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή αυτή οφείλουν εντός 5-10 χρόνων να μετεγκατασταθούν, για το αεροδρόμιο υπάρχει εξαίρεση, δημιουργώντας την αίσθηση μιας άνισης μεταχείρισης μεταξύ ιδιωτικών και επιχειρήσεων και δημοσίων, ενώ οι πάντες γνωρίζουμε ότι η ρύπανση δεν κάνει διακρίσεις, ούτε προβλέπεται από καμιά νομοθεσία η διαφορετική αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Η) Επικινδυνότητα:

Είναι από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις και είναι ευτύχημα που δεν είχαμε μέχρι σήμερα κάποιο σοβαρό ατύχημα, γιατί μικροατυχήματα κι μικροζημιές έχουν σημειωθεί, όπως τουλάχιστον έχει γράψει κατά καιρούς ο τοπικός τύπος. Ας δούμε όμως μαρτυρίες κατοίκων οι οποίοι έζησαν τέτοιες καταστάσεις και τι περιέγραψαν αυθόρμητα στις εφημερίδες με τον φόβο και την αγωνία στα πρόσωπα.

Μαρτυρία 1η: «Αεροπλάνο έξυσε τις στέγες των σπιτιών και έριξε κεραίες». Μαρτυρία 2η «Η Αλικαρνασσός στο πόδι – το χάρο με τα μάτια τους είδαν προχθές οι κάτοικοι της Ν. Αλικαρνασσού που μένουν κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ένα Μπόινγκ 747, όταν απογειώθηκε, δημιούργησε πανικό και τρόμο, διότι το ωστικό κύμα που προκλήθηκε και τα καυσαέρια εκκίνησης παρέσυρε λαμαρίνες και πέτρες, που εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη έκταση θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Από την ένταση του ωστικού κύματος έσπασαν δύο δένδρα τα οποία έπεσαν σε παρακείμενα αυτοκίνητα προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι κάτοικοι δηλώνουν, ότι σε λίγο τα «αεροπλάνα θα μπούνε στα σπίτια μας, δεν μένει παρά να τα «υποδεχτούμε», «ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα», «για άλλη μια φορά ήρθαμε με το θάνατο σε απόσταση αναπνοής». Αλλά μέχρι πότε θα έχουμε μικροατυχήματα. Απεύχομαι και δεν θέλω να δω χειρότερα μέχρι την μετεγκατάσταση του, που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα.

Συνεχίζεται...

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 235 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58155441
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.