ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 09 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΑΝΝΕΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ NOBORDER CAMP ΣΤ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Κινήματα
Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία , Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2005

ΠΑΝΝΕΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ NOBORDER CAMP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΜΑΡΤΗ, 5μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, κτίριο ΦΜΣ (φυσικομαθηματικής) Α.Π.Θ.

Η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία προκειμένου να γίνει εφικτή η διοργάνωση του No Border camp φέτος στην Ελλάδα και προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια περισσότερων του ενός camp - γεγονός που μάλλον θα οδηγούσε στην αποδυνάμωση και σε μείωση της συνολικής συμμετοχής, απεύθυνσης αλλά και αποτελεσματικότητας -  προτείνει τα εξής:

Όλες οι συλλογικότητες, οι χώροι και τα πρόσωπα που εμπνέονται από τη δράση ενάντια στα σύνορα και τους αποκλεισμούς μπορούν να συνεργαστούν στην κοινή διοργάνωση ενός “No Border Camp” στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την σχέση που επιθυμεί να έχει η κάθε συλλογικότητα με το δίκτυο «No Border» (μόνιμη σχέση - δικτύωση με το No Border δίκτυο ή κατά περίπτωση δράσεις οι οποίες να εντάσσονται στην αντίληψη του δικτύου No Border), στη βάση μιας μίνιμουμ συμφωνίας ως προς τον γενικότερο πολιτικό, ιδεολογικό και κοινωνικό προσανατολισμό. Πέρα από αυτό,  το camp μπορεί – και πρέπει – να αποτελέσει έναν κοινό χώρο στον οποίο θα αναπτυχθούν διάφορες επιμέρους δράσεις και συζητήσεις με στόχο, είτε την κατάδειξη της ανάγκης νομιμοποίησης των μεταναστών, είτε το ζήτημα της κατάργησης των συνόρων, είτε το ζήτημα των θεσμών επιβολής της κυριαρχίας σε βάρος των μεταναστών είτε οποιοδήποτε ζήτημα κρίνει ως πρωτεύον η κάθε συλλογικότητα και εντάσσεται στη λογική και τη δράση του No Border.

Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι η διοργάνωση του No Border camp:

Δεν απαιτεί την ύπαρξη ενιαίου ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου. Απαιτεί τη συμφωνία σε βασικά αιτήματα - συνθήματα. Η κάθε συλλογικότητα και ο κάθε χώρος που θα συμμετέχει στο No Border camp θα μπορεί να έχει το δικό της ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να προπαγανδίζει με όποιο τρόπο θέλει. Το δίκτυο No Border άλλωστε, δεν είναι μια οργάνωση με ενιαία ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά εντάσσονται σε αυτό συλλογικότητες και άτομα με διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικές πρακτικές (χαρακτηριστική και η απόφαση της 20-1-05 στην ευρωπαϊκή προπαρασκευαστική συνάντηση για την 2η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης που αναφέρει «άλλες συλλογικότητες ενδιαφέρονται περισσότερο για το ζήτημα των συνόρων και άλλες για το ζήτημα του ρατσισμού και αυτά τα ζητήματα μπορούν να συνδυασθούν). Εκτιμούμε ότι η συνύπαρξη διαφορετικών πλαισίων θα συμβάλλει στη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και στη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων στις διαδικασίες το No Border camp.

Οι συνιστώσες που θα διοργανώσουν το No Border camp, μπορούν να συμφωνήσουν σε μερικά βασικά συνθήματα με τα οποία θα προπαγανδίζουν το camp (πχ με όποιο κοινό έντυπο υλικό). Τα βασικά συνθήματα θα μπορούσαν να είναι (ενδεικτικά):

– Όχι στα σύνορα

– Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος

και συμπληρωματικά (αν υπάρχει συμφωνία)

– Όχι στις απελάσεις - Όχι στην ομηρεία των προσφύγων

– κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, των ναρκοπεδίων και κατάργηση της συνοριοφυλακής 

Για τη διοργάνωση του camp μπορεί να αποφασίσει η πανελλαδική συνέλευση, η οποία θα βασίζεται στις αποφάσεις των συνελεύσεων πόλεων (όπου βέβαια είναι εφικτό να συγκροτηθούν). Προτείνουμε να επιδιωχθεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή συλλογικοτήτων και προσώπων από την υπόλοιπη Ευρώπη στο σχεδιασμό και τις αποφάσεις, πιθανά με κάποια πανευρωπαϊκή συνάντηση στην Ελλάδα, αν αυτό είναι εφικτό.

Στις συνελεύσεις θα αποφασίζουν όσοι και όσες συμμετέχουν σε αυτές.

Θεματικές – κινηματικές συλλογικότητες που ενδιαφέρονται και δραστηριοποιούνται γύρω από ζητήματα ρατσισμού, μετανάστευσης, συνόρων, καταστολής κοκ., μπορούν – και είναι καλό – να συμμετέχουν στο camp. Εξαιρούνται σαφώς οργανώσεις (όπως κάποιες συγκεκριμένες ΜΚΟ ή πολιτικές οργανώσεις) που στηρίζουν με τον ένα ή άλλο τρόπο τον κοινωνικό αποκλεισμό των προσφύγων, την κρατική και ευρωπαϊκή ρατσιστική πολιτική και την καταστολή. Σε κάθε περίπτωση , η κάθε συλλογικότητα αποφασιζει με ποιους συνδιοργανώνει τις δράσεις και τις συζητήσεις της

 Επίσης, αρμόδια είναι η κάθε συνέλευση και για την όποια χρήση των ΜΜΕ, πέρα από την αποστολή δελτίων τύπου. Εννοείται όμως ότι η κάθε συλλογικότητα που συμμετέχει στην οργάνωση του camp μπορεί να χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο νομίζει τα ΜΜΕ και να προπαγανδίζει τις δράσεις της ή τις συζητήσεις που διοργανώνει στα πλαίσια του No Border camp, υπογράφοντας πάντα με το όνομά της.

Η κάθε οργάνωση, συλλογικότητα, ομάδα ανθρώπων, μεταναστευτική κοινότητα, μπορεί να οργανώσεις δράσεις και συζητήσεις στα πλαίσια του No Border camp. Ευκταίο είναι να προηγείται συζήτηση ανάμεσα στις ομάδες ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συσπείρωση στις δράσεις και η όσο δυνατόν μεγαλύτερη ανταλλαγή απόψεων στις συζητήσεις. Στο βαθμό που αυτό δεν επιτυγχάνεται η κάθε συνιστώσα διατηρεί το δικαίωμά της να υλοποιήσεις τις δράσεις που σχεδιάζει και τις συζητήσεις - σεμινάρια που την ενδιαφέρουν, έχει υποχρέωση όμως να ενημερώσει τους λοιπούς συνδιοργανωτές του No Border camp για το τι ακριβώς σχεδιάζει να πραγματοποιήσει.

Ως τόπος πλέον κατάλληλος προτείνεται η Θράκη δεδομένου ότι βρίσκεται δίπλα στα σύνορα, αποτελεί σημείο εισόδου για πάρα πολλούς μετανάστες, υπάρχουν ακόμη ναρκοπέδια στα οποία χάνουν της ζωή τους πολλοί πρόσφυγες κάθε χρόνο και έχουν καταγραφεί πάρα πολλά φαινόμενα αυθαιρεσίας, καταπάτησης δικαιωμάτων προσφύγων, μέχρι και βασανιστήρια (γι' αυτό προκλήθηκε μέχρι και παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ειδικά για τους όρους κράτησης προσφύγων στη Θράκη και αναγκάσθηκε να αναφερθεί στα φαινόμενα ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης). Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ανεύρεσης κατάλληλου χώρου στη Θράκη, ο οποίος να δίνει τη δυνατότητα για ελεύθερο κάμπινγκ (λαμβανομένου υπόψη ότι θα είναι καλοκαίρι) και να υπάρχει υποδομή για αυτοδιαχείριση των αναγκών των διοργανωτών. Προς τούτο άμεσα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετάβαση στη Θράκη προς διερεύνηση του πλέον κατάλληλου χώρου. Στο βαθμό που δεν είναι εφικτό να βρεθεί χώρος κατάλληλος εξετάζεται και η εκδοχή του οργανωμένου κάμπινγκ. Χρόνος διοργάνωσης προτείνεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Για όλα αυτά τα ζητήματα γύρω από την οργάνωση του Camp, προτείνεται μια πανελλαδική συνάντηση στα μέσα του Μάρτη, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, η οποία θα αποφασίσει όλες τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις (βλ. “κοινά συνθήματα”), τον τρόπο συνεργασίας, καθώς και τον ακριβή τόπο και χρόνο του camp. Στη συνέχεια μπορούν να γίνουν και άλλες συναντήσεις, με συμμετοχές από έξω αν είναι δυνατό, επισκέψεις και συναντήσεις στην περιοχή και ότι άλλο είναι αναγκαίο – αλλά – και εφικτό.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 107 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58253712
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.