ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Σάββατο 01 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 05 Μάρτιος 2005

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΜΕΡΟΣ 1ο

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.ένα από ατό τα σημαντικότερα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Σύμφωνα με την Ε.Ε (στατιστικά στοιχεία από την έκθεση Doris 1995) στην Κοινότητα παράγονται περίπου περίπου 2 δισεκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων κάθε χρόνο, αλλά αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε πολύ σαφή και ατελή στοιχεία. Είναι πολύ πιθανόν η ποσότητα των παραγομένων απορριμμάτων να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η ευρωπαϊκή κοινότητα το 1975 μέσω της Οδηγίας του Συμβουλίου 75/442/Ε.Ε., για τα απορρίμματα, έθεσε σαν σημαντικό εργαλείο αντιμετώπισης του προβλήματος την υποχρέωση κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων. Μέχρι το 1997 είχε λάβει 500 αξιόπιστα διαχειριστικά σχέδια απορριμμάτων από 13 Κράτη- μέλη (εκτός φυσικά από την Ελλάδα και την Φινλανδία).

Μετά ακολούθησαν οι Οδηγίες 91/156, όπου επιβάλλονται η κατάρτιση περισσοτέρων του ενός διαχειριστικών σχεδίων για τα απορρίμματα, αλλά παρατίθενται και στόχοι που πρέπει επιτευχθούν καθώς και απαιτήσεις για το περιεχόμενο των σχεδίων. Το πρόβλημα διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων απασχόλησε έπειτα την Ε.Ε. με την Οδηγία 91/689, και οι συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών που αντιμετωπίσθηκαν με την Οδηγία του Συμβουλίου 94/62/ΕC.

Οι παραπάνω Οδηγίες ενσωματώθηκαν και στο Εθνικό μας δίκαιο και έτσι η κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων δεν αποτελούσε πλέον επιλογή αλλά νομική υποχρέωση.Όμως η νομική υποχρέωση από μόνη της, όπως απεδείχθη, δεν αποτελούσε τον μοναδικό λόγο για τον οποίο οι Εθνικές Αρχές όφειλαν να συντάξουν διαχειριστικά σχέδια , αλλά η κοινή λογική και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και το περιβάλλον θα έπρεπε να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων.

Το ευρωπαϊκό Δικαστήριο έβγαλε κόκκινη κάρτα στην Ελλάδα για την παράνομη χωματερή στον Κουρουπητό Χανίων Κρήτης, με αυστηρό πρόστιμο περίπου 7.000.000 δρχ /ημέρα, ενώ το ίδιο έχει πράξει και για την παράνομη χωματερή στους Πέρα Γαληνούς Ν. Ηρακλείου, με το σκεπτικό ότι θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, το νερό, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.

Για την παράνομη χωματερή στη θέση «Πέρα Γαληνοί» το 2000 είχαν υποβληθεί αναφορές στο Ευρ. Κοινοβούλιο και η Κομισιόν ζήτησε πληροφορίες από την Ελληνική κυβέρνηση. Οι Ελληνικές Αρχές απάντησαν ότι έχει εγκριθεί ένα σχέδιο κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) στη θέση αυτή, αλλά δεν είχε εκδοθεί, ακόμη, η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, μετά την κοινοτική παρέμβαση, είχε εγκρίνει στις 16 Ιανουαρίου 2001 μελέτη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Κρήτης.

Παράλληλα αποφασίσθηκαν διάφορα μέτρα για να περιορισθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία: περίφραξη, 24ωρη φύλαξη, αντιπυρική ζώνη, ασφαλτοστρωμένη πρόσβαση.

Παρόλα αυτά η Κομισιόν έκρινε ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή και κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελλάδας για παράβαση της Οδηγίας 75/442/Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την Κομισιόν και στην απόφαση του διαπιστώνει. Τα σχέδια και οι μελέτες για τα απόβλητα δεν συνιστούν αναγκαία μέτρα και δεν έχουν στοιχεία για την ημερομηνία που θα υλοποιηθούν τα έργα. Αντίθετα η ύπαρξή τους υποδηλώνει την αναγνώριση της απειλής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το ζήτημα των αντιδράσεων της Αγίας Βαρβάρας στη προσπάθεια χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α. ή εργοστασίου Καύσης ναυάγησε, όπως όλοι γνωρίζουμε για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων:

- Η έλλειψη ενημέρωσης εγκαίρως των κατοίκων της περιοχής και της ψυχοσύνθεσης του Έλληνα γενικά, που μέχρι κάποιο σημείο δικαιολογεί τη φοβία και την κοινωνική αναταραχή που προκλήθηκε όταν, υπήρξε η πληροφορία της μεταφοράς του προβλήματος των περά Γαληνών στον χώρο τους.

- Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις των Νομαρχιακών/Δημοτικών/Κοινοτικών Συμβουλίων που για λόγους αντιπολιτευτικούς και μόνο αντιδρούν πολλές φορές στην προοπτική επίλυσης του ζητήματος της διάθεσης απορριμμάτων.

- Οι τοπικιστικές /εγωιστικές αντιπαλότητες των κατοίκων της μια ς Κοινότητας με την άλλη που προτιμούν να τινάξουν στον αέρα τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Κρήτης από το να υποχωρήσουν σε μια περιβαλλοντική ορθή λύση.

- Το πρόβλημα της μείωσης της αξίας της γης γύρω από τον μελλοντικό Χ.Υ.Τ.Α. που είναι απόλυτα θεμιτό και μπορούσε να έχει αντιμετωπισθεί. αλλά εμφανίστηκε υπό τον μανδύα της οικολογικής ανησυχίας. Αποτελεί όμως το πρόβλημα αυτό τροχοπέδη όταν έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των αιρετών και υποκινούν τις αντιδράσεις λίγοι οικοπεδούχοι.

- Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε που προβάλλει μόνο τα προβλήματα της διαχείρισης απορριμμάτων και της κοινωνικές αντιδράσεις και αποσιωπά τις τυχόν υπαρκτές ή πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

- Η απουσία παντελώς από την Κρήτη, υποδειγμάτων καλής λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. ,και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες αρχές για να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν άρτια ένα μεγάλο τεχνικό έργο.

Τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγουν τα συγκεκριμένα άρθρα 3 και 4 της Ε.Ε., τα οποία δεν τηρούνται και επικαλούνται συνήθως για την παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα οποία αναφέρουν επί λέξει:

¶ρθρο 3: Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για να προωθήσουν:

α) Κατά πρώτον, την πρόληψη ή την μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων, ιδίως με:

- την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών με τις οποίες μπορεί να γίνει οικονομικότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

- την τεχνική τελειοποίηση και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην συμβάλλουν καθόλου ή να συμβάλλουν όσο το δυνατόν λιγότερο, λόγω της παραγωγής, της χρήσης ή της τελικής τους διάθεσης, στην αύξηση της ποσότητας ή της βλαπτικότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης.

- την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την τελική διάθεση των επικινδύνων ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση.

β) Eν συνεχεία:

- την αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή την χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγή ενέργειας.

¶ρθρο 4: Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε:

- χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, ούτε για την πανίδα και την χλωρίδα

- χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές

- χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ΝATURA κ.ά.)

Συνεχίζεται με το ενεργειακό...

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 19 Μάρτιος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 112 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55170735
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.